Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Na skok do Clam-Gallasova paláce

Jsme nedaleko Staromstského námstí a snad jen pár krok od Karlova mostu. Tady na rohu Mariánského námstí a Husovy ulice nacházíme konen ten skrytý architektonický klenot Prahy, kvli kterému jsme trochu bloudili ulikami staré Prahy, zaplnné v letních msících turisty.

A pitom se jedná o docela kolosální stavbu, o rozmrný palácový komplex, který zaal vznikat pvodn u v polovin 14. století, kdy tady byl postaven dm pro moravského markrabte Jana Jindicha pro jeho pobyty v Praze. Nkolikrát zmnil majitele, a byl poátkem 17. století pestavn na renesanní palác Kinských. Ti si ho ale u dlouho neuili, protoe jim byl po zavradní Valdštejna a Kinského v Chebu císaem zkonfiskován a darován vrnému spojenci a císaskému generálu Matyáši Gallasovi.

Ten dal pak pestavt palác v barokním slohu a další jeho potomci pak stavbu ješt rozšíili tak aby se stala opravdu velkolepým palácem, který by náleit reprezentoval bohatství a význam rodu hrabat Gallas, vlastník nkolika panství. O to se postaral poátkem 18. století Jan Václav Gallas, který povolal z Vídn císaského dvorního architekta Johanna Fischera z Erlachu a zaal s velkolepou pestavbou paláce podle návrhu Matyáše Brauna. Jeho socha Poseidona s mušlí dodnes zdobí palácové nádvoí.

 
  

Vcházíme do nj velkolepou bránou, kterou zdobí Braunovy sochy a kde hned vlevo se vejde z prjezdu do vstupní haly a pak u s prvodci po schodišti vzhru do pater paláce. Je vidt, e stavitelé nebyli ádní troškai a nešetilo se asem ani prostedky. Nádherné a velkolepé palácové schodišt je opateno kamenným zábradlím s pískovcovými vázami a sochami Matyáše Brauna, na stnách a pak nahoe na strop jsou fresky italských mistr - vtšinou inspirované eckými bájemi. Nechybí tady teba bh Apollón na slunením voze. A pak i bohaté umlecké štuky. A vstupujeme do sál, vyzdobených vtšinou v rokokovém stylu.
 

Palác, který byl majetkem Clam-Gallas do roku 1945, byl pak v drení státu a do zaátku 90. let v nm byl umístn praský archiv. Take pvodní výzdoba sál nebyla nenávratn poškozena, jako se to stalo leckde jinde a mohla být velmi peliv restaurována - co se stalo v nedávné dob. A tak te díky tomu meme obdivovat velké sály, kde se poádaly plesy, sály s nádhernými zlacenými kišálovými lustry - zejm z gallasovských skláren.
 

V paláci nechyblo ani divadlo a koncertní sál, kde v roce 1787 vystoupil Wolfgang Amadeus Mozart a také jeho pítelkyn Josefína Dušková. A pak v roce 1796 dokonce i Beethoven. Palác se svými majiteli, milovníky a mecenáši umní, byl prost v té dob velkým praským centrem kultury i zábavy. V jednom z taneních sál tady mají nad krbem u zrcadla nenápadnou páku s táhlem. Aby toti zbyten nezabírali hudebníci v sále prostor pro taneníky, byli umístni ve vedlejší propojené místnosti a zaali vdy hrát na znamení zvonku.
 
  

V sálech bohuel není nábytek, ale zjišujeme, e nám to vbec nevadí, protoe je tady co vidt a obdivovat. A jen neradi se louíme s tím krásným a velkolepým palácem, který kdysi tolik znamenal v dobách vrchol monarchie a v eské historii.
      
Text a foto: Vladimír Kí
* * *
Zdroj: www.ingema.net; Internet Geographic Magazine

Zobrazit všechny lánky autora
 


Komente
Posledn koment: 14.10.2023  14:20
 Datum
Jmno
Tma
 14.10.  14:20 Vladimr K
 13.10.  10:20 miluna
 13.10.  05:40 Renata
 12.10.  10:36 Pemek
 11.10.  11:19 Vesuviana
 11.10.  10:31 Kvta
 11.10.  06:18 KarlaA