Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Julius,
ztra Ale.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Reisér Jean-Luc Godard

Proslavil se hlavn experimentováním s filmovou formou, napíklad pouití stihu po ose. Djiny kinematografie zmnil svým snímkem U konce s dechem, v nm zfilmoval námt z erné kroniky. Hlavního hrdinu snímku  si zahrál tehdy neznámý herec Jean-Paul Belmondo. Z jeho dalších snímk meme jmenovat filmy ena je ena, ít svj ivot, Vojáek, Pohrdání, Vdaná ena, Bláznivý Petíek.

Godard se narodil  3. prosince 1930 v Paíi do movité rodiny, otec byl léka a  matka z prominentní rodiny. Vystudoval etnologii na Sorbonn a spoluzaloil asopis Gazette du Cinéma. Kdy mu rodina odepela finanní podporu, rozhodl se pro bohémský ivot. Dle svých vzpomínek se v pípad nutnosti uchýlil i ke krádeím jídla. Pozdji se nechal najmout jako dlník na stavb pehrady ve Švýcarsku, za vydlané peníze pak natoil první krátký film. Godard zaínal jako filmový kritik  a spolen s dalšími reiséry vytvoili hnutí, které dnes všichni známe jako francouzskou novou vlnu. Svou tvorbou se Luc Godard stal nejslavnjším a nejradikálnjším pedstavitelem francouzské nové vlny vyznávající program realismu, kterého je moné dosáhnout zejména dlouhými neperušovanými zábry.

Godardv film U konce s dechem, který natoil v roce 1960 meme povaovat za stejní film nové vlny a proslavil tehdy neznámého Belmonda, který si zde zahrál spolen s Jean Sebergovou. Ke spolupráci s Belmondem se Godard znovu rozhodl v roce 1965 v Bláznivém Petíkovi, kde enskou hlavní roli  svil své manelce Ann Karin. Ta se objevila i v dalších Godardových filmech - ít svj ivot, Banda pro sebe. V roce 1963 se ve filmu Pohrdání objevila v hlavní roli Brigitte Bardotová. V roce 1969 natoil  polemický dokument o eskoslovensku s  názvem Pravda. Vypravil se osobn do Prahy a inkognito natáel. eský reisér Jan Nmec vzpomíná, jak se s Pavlem Jurákem dozvdli, e Godard natáí v Praze proreimní film, a dokonce ho sledovali s úmyslem jej inzultovat, co se nakonec nestalo.

Ke konci své kariéry byl Godard prý stále stejn provokativní jako kdykoliv pedtím, napsal britský list Guardian v recenzi k jeho snímku Naše hudba. V posledních letech patí mezi jeho experimenty opus Socialismus. Bhem rodinné projíky lodí pojednává o nenaplnných ideálech západní spolenosti plný kritické sebereflexe, neekaných spojení, umlecké kreativity a vtipu. Posledním hraným titulem reiséra  i scenáristy Jeana-Luca Godarda zstalo experimentální drama z roku 2014 Sbohem jazyku. „Je to o mui a jeho en, kteí si ji navzájem nerozumjí, protoe nehovoí stejným jazykem,“ shrnul Godard.

 

Oscara ani nominaci na tuto cenu Godard nikdy nezískal. Toho estného v roce 2010 odmítl. „Nemám víza do Stát a ani o n nechci ádat,“ ekl v rozhovoru pro New York magazine s tím, e navíc nestojí ani o samotnou cenu, která je podle nj divná. Godardova tvorba a myšlení o filmu se pak ješt mnohokrát promnily a pokadé zásadním zpsobem ovlivnily pístup k pohyblivému obrazu. Godard  byl také teoretikem, proto jsou nkteré jeho filmy asto spíše samoúelným experimentem, ilustrací jeho momentálních teoretických postoj a politického pesvdení. Pi tvorb asto vyuíval moderní technologie a zkoušel jejich monosti.

Slavný reisér nové vlny Jean-Luc Godard dobrovoln odešel ze svta ve Švýcarsku 13. záí 2022. „Ztrácíme národní poklad,“ prohlásil na Twitteru francouzský prezident Emmanuel Macron. Godarda oznail za ikonu nové vlny, která vytvoila moderní, svobodné umní.

 
Anna Sobotková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 
 
 

Komente
Posledn koment: 04.12.2022  22:28
 Datum
Jmno
Tma
 04.12.  22:28 Jaroslava
 03.12.  20:14 von