Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Stela,
ztra Kazimr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BÁDEJ, OBJEVUJ, POZNÁVEJ S DIGITÁLNÍ KNIHOVNOU MSK

Moravskoslezská vdecká knihovna v Ostrav ji od roku 2005 vytváí a spravuje obsah Digitální knihovny Moravskoslezského kraje.
Ta v souasnosti obsahuje více ne 1800 monografií a 100 titul periodik. Zájemci o historii obcí, mst a ivot obyvatel v regionu zde najdou cenné informace.

„Digitální knihovna MSK obsahuje digitalizované dokumenty významné pro kulturní, spoleenské, ekonomické, politické a náboenské djiny obcí a mst v Moravskoslezském kraji. Jde pedevším o noviny, asopisy a knihy z 19. a první poloviny 20. století, které jsou uloeny v rzných pamových institucích regionu – archivech, muzeích a knihovnách. Zájemce však nemusí putovat za hledanými informacemi napí regionem, ale me si je prohlédnout a peíst doma na svém poítai nebo v Moravskoslezské vdecké knihovn,“ vysvtlil námstek hejtmana kraje pro kulturu Lukáš Curylo.
Znané ásti tchto dokument ji vypršela autorská práva, a jsou proto pístupné voln na internetu (nap. ostravský deník Duch asu i Opavský týdenník). V digitální knihovn je v souasnosti více ne 700 000 zdigitalizovaných stran.

Kdo a pro me digitální knihovnu vyuít?

„Zajímavá je urit pro ty, kdo se zajímají o historii svého msta i obce nebo si doplují informace o ivot svých pedk. Zájemci mohou erpat napíklad z velkého mnoství adresá, zorientují se tak v pejmenovávaných ulicích, námstích i budovách. Bonusem navíc jsou dobové reklamy, které o ivot bného lovka také hodn vypovídají,“ zdrazuje Aleš Drahotušský, který v knihovn dokumenty digitalizuje.

 


Milovníci regionální historie uvítají monost zaíst se do dobových periodik a zjistit, jak pelomové události vnímali jejich pímí úastníci i svdkové. „Aktuáln lze zmínit kupíkladu epidemii španlské chipky, která ve spolenosti mediáln rezonovala úpln jiným zpsobem ne dnešní pandemie koronaviru. Vyhledávané jsou také informace o významných událostech z našich djin, jako nap. o plebiscitu na Tšínsku po 1. sv. válce, Velké Ostrav, o období obou svtových válek. Zajímavé jsou pro tenáe také roky 1938, 1968,“ vysvtluje Aleš Drahotušský.

Digitální knihovna Moravskoslezského kraje je dostupná pímo z webových stránek vdecké knihovny www.svkos.cz. Staí jen kliknout a mete bádat také.

 
Marcela Stehlíková


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma