Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Petr,
ztra Svatopluk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

PLOVOUCÍ DM DCHODC
 
Divadlo na lodi „Diamond Princess”, uvádí kadý veer dv stejná pedstavení. První v 18.45 a to druhé ve 20.15. Na jedno takové pedstavení v 18.45 jsme se jeden veer po veei vypravili.  U dvacet minut ped zahájením jsme nenašli ani jedno místo k sezení. Jak je to moné? Moné to bylo, protoe „domov dchodc”, jak jsem si lo nazvala, vmstnal snad všechny dchodce do prvního pedstavení. Odešli jsme za jinou aktivitou a ve 20.15 jsme se v poloprázdném divadle usadili na druhé pedstavení. Aha, babiky s ddeky u asi spí.  V divadle bhem tanc a zpv jsem pemýšlela, jak to s námi za pár let bude? Pijde mezi nás taková kritická o trošku mladší ne my a bude se posmívat. Ale vdy je to jedno, nebudeme o tom nic vdt, budeme spát a penecháme mladším pozdní veery.

Další den po zkušenosti jsme se vydali na druhé pedstavení. Deset minut ped osmou jsme ped divadlem ekali. Chtli jsme místo, které nám vyhovuje a ne co na nás zbude. S oznámením, e první pedstavení ješt neskonilo, organizátorka ekla, a se zaadíme. Stálo tam dost lidí se stejným dvodem, jako my. Po prvním pedstavení, a všichni opustí prostory divadla, vpustí nás ostatní dovnit. Netrvalo dlouho a zaali se z divadla šourat lidé s vozíky a hlikami. Vyprazdování nebralo konce.

Pak najednou klid a nikdo u nešel. Holka nakoukla do hledišt a upozornila, e je tam ješt dost lidí a musíme stále ekat. Uplynulo pár minut, ale z divadla u nikdo nevycházel. Organizátorka opt nahlédla do prostor divadla, mávla rukou a zaala nás ekající posílat dovnit. Na sedadlech rozházen spali nkteí starší lidé a ani nevdli, e je po programu. Tak tohle nás v brzké dob eká? To snad né? Pro vbec cestuji? Sedaky kolem spících dchodc se zaaly vyplovat. Mít na palub 2500 cestujících a z toho 60% i více jak osmdesátiletých, tak to je co íct. Program zaal a australský komediant, impresionista bavil obecenstvo. Pak ho vystídal mladý zpvák s moderní pronikavou muzikou. Ale, ale, copak se dje? Nkteí staeci a staenky opouštli prostory. Spícím hluk nevadil, ti nereagovali.  Vzáptí talentovaného zpváka vystídala zpvaka romantických balad a chtla vdt, kdo e je nejstarší manelský pár? Kolik let jsou spolu? Hlásili se manelé rzných vkových sblíení jako napíklad padesát let spolu- potlesk. Šedesát let spolu- ješt vtší potlesk. Najednou prý sedmdesát let pospolu. Všichni se otoili dozadu k hlásící se dvojici.

Tam, za zadní, úpln poslední adou v divadle, sedli na vozíkách ruka v ruce staí manelé. Za kadým vozíkem stála pracovnice z lodi která jim do divadla pomohla. Jak dojemné. Vytryskly mn slzy smutkem nad tím, e já bezohledná, kritizuji nco, co je vlastn tak inspirující. Staeci za svou lásku obdreli flašku šampusu. Snad jim nkdo dobrý pomohl oprostit se uzávru, aby si tu vnou lásku oslavili.

 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 06.08.2019  08:55
 Datum
Jmno
Tma
 06.08.  08:55 Von