Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zlata,
ztra Andrea.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Lidé picházejí do našich ivot ...

Jen zídka kdy uveejujeme texty neznámých autor, které kolují mezi lidmi prostednictvím e-mailové pošty. Tento nás však zaujal natolik, e jsme neváhali pedloit Vám ho jako ivotní inspiraci. Václav idek
 
Lidé picházejí do našich ivot z njakého DVODU,  na urité OBDOBÍ  anebo na CELÝ IVOT. 

Kdy je nkdo v našem ivot z njakého DVODU, tak je to vlastn vyjádení naší poteby. Pišli, aby nám pomohli vyešit njaký problém, pišli nám poradit a podpoit nás po fyzické, emoní anebo duševní stránce. Me se nám zdát, jako kdyby nám je poslalo samo nebe. Jsou tu proto, e potebujeme, aby tu byli. 

Pozdji, kdy u se náš problém vyešil nebo pišel as nechat zbytek problému na nás samých, tyto osoby udlají nebo eknou nco, ím ukoní náš vzájemný vztah, nkdy zemou, nkdy prost odejdou. 

My si musíme uvdomit, e byl náš problém vyešen, naše poteba uspokojena, a tudí jejich práce v našem ivot skonila. Te u musíme vstát a jít sami bez jejich pomoci. 

Nkteí lidé jsou v našich ivotech na urité OBDOBÍ. Vtšinou se navzájem od sebe nco nauíme, zaijeme nco super, dobe se zasmjeme, nauíme se pomáhat si. Vtšinou nás tito lide nauí nco, co jsme nevdli, nebo nás pinutí vyzkoušet nco, co jsme ješt v ivot neudlali. 

Obvykle s tmito lidmi zaijeme po urité OBDOBÍ hodn zábavy... 

CELÝ IVOT. Celoivotní vztahy nám dávají celoivotní lekce. Tmito lekcemi musíme postupn procházet a budovat jimi vztah, aby ml dobré základy. Dleité je uit se z lekcí, milovat danou osobu a uvádt do praxe to, co jsme se nauili ve všech našich ostatních vztazích, ve všech oblastech našeho ivota. 

Je smutné, e láska je slepá, ale pátelství ne. Pátelství je jasnovidec. 

Dkuji za to, e jsi souástí mého ivota bez ohledu na to, zda jsi tu z njakého DVODU, pro njaké OBDOBÍ nebo na CELÝ IVOT. 

 

Ilustrace © Eva Rydrychová


Komente
Posledn koment: 15.07.2019  11:21
 Datum
Jmno
Tma
 15.07.  11:21 Von
 30.06.  14:20 Bobo -:)))
 30.06.  11:30 Jana
 29.06.  11:14 Pokorn
 29.06.  11:08 Bohumila
 29.06.  08:02 Mara