Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Libue,Amlie,
ztra Olga.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

Ramlice
 
„Tak a te si ty ramlice remlujte sami! Já u sem starej!“ Takto se jednou moc a moc roziloval ve strojetické hospod malý, rtuovitý dda.
 
Byl myslivec tlem i duší. Jen nkdy mu flinta vhledem k jeho postav byla trochu delší. To byly laufy nad hlavou a paba skoro na zemi. Nemlo to ale vbec vliv na jeho mysliveckou dstojnost.
 
Ale k vci. Na Strojeticku se chytali zajíci do sítí a v té dob to tvoilo nezanedbatelnou poloku píjmu do státního rozpotu, a to v tvrdých valutách.
 
Jak to má být, po odchytu se zasedlo k talíi strojetické speciality, kterou nazval mj kamarád Pepa Klement z Kivosudova „loveckým gulášem“. To se prý lovk opravdu  naloví, ne nabere také kousek masa!
 
U stolu s námi sedl „sekvesta“, to byl jeden z cechu zelených, obklopen komplici, kteí nikdy nebyli proti jakékoliv legraci. Všichni velmi dobe vdli, kdo práv sedí za jejich zády a tak zaali dost nahlas rozebírat dnešní dní v revíru.
 
„love, to ti je divný. Z tch chycenejch nejmí sedmdesáti zajíc jich kolem ticeti bohuel uteklo. A vili byste, e z tch tiatyiceti zbylých byla jen jedna jediná ramlice?“
 
„To co uteklo, musely tedy být samé samice! Kdo ví, jestli tu vbec zbyl njaký ušák – samec? To budou tko bezáci. Snad se sem asem njaký ten samec z Otroicka dostane.“
 
Jak to zaalo, tak to i skonilo. Malý dda u stolu na závr pronesl: „Tak a te si ty ramlice remlujte sami! Já u jsem starej!“
 
Co by myslivec pro svj revír neudlal, kdyby mohl!
 

* * *

Bezpracný pych
 
Jednou takhle odpoledne sekal Tonda Kocián na pankejt nad Mnichovicemi trávu pro své ovce a králíky. Ml na to malou kárku a vlastnorun seízenou kosu – rakušanku.
 
V té bohulibé práci ho najednou perušil njaký lovk. Vydšenec, paour, mšáek.
 
„Pane, já se stetl se srnkou, vbhla mi pod auto. Ona to nepeila, leí támhle ve škarp.“
 
 Tonda pestal tahat smyec a opáil: „No a co s tím já mám mít spolenýho?“
 
„No, víte pane, na tom aut není tak velká škoda, a já si ve svém postavení nemohu dovolit ádný skandál. Sháním nkoho od myslivc. Vím, e takto usmrcená zv náleí jim.“
 
„A škodu na aut byste nechtl hradit? Zabijete srní jen tak, mírnix-dýrnyx!“
 
„To urit ne, pouze chci dodret svoji povinnost.“
Rozzáil se Toník: „Chlape, to máte kliku. Já sem zde v obci zvolenej jako mysliveckej hajnej. Nechte tady, sednte do auta a ujídjte!“
 
Naklepnutý auáek vyrazil ke Kunovicm, Tonda naloil srní na svou kárku, pihodil na vrch trávu a spokojen jel dom.
 
Vn, která se linula od Kocián za nkolik dní potom dosvdovala, e Toník pro svoje zvíectvo see tu nejlepší traviku v širokém a dalekém okolí, a jeho Miládka e je výborná kuchaka.
        
Text: Antonín Suk
Ilustrace: FrK Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 03.06.2019  12:13
 Datum
Jmno
Tma
 03.06.  12:13 Vendula
 01.06.  18:31 Alena
 01.06.  06:28 Bobo -:)))