Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dominik,
ztra Kristin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

eský dialog a Gratias Agit
 
Ministr zahraniních vcí eské republiky Martin Stropnický udlil dne 8. ervna 2018 ve Velkém sále ernínského paláce Cenu Gratias agit významným osobnostem a organizacím, které se zaslouily o šíení dobrého jména eské republiky v zahranií a které nezištn prohlubují zájem o naši zemi a napomáhají jejímu zviditelování a píznivému obrazu ve svt.
 
Cena Gratias agit  je udlována od roku 1997 a není spojena s finanní odmnou. V roce 2018 si pipomínáme výroí, která siln poznamenala osudy mnoha laureát této ceny. V letošním roce pevzali cenu v podob diplomu a kišálového globu od akademického malíe Zdeka Petra tyto osobnosti a organizace:
 
Watheq  AL-QSOUS, léka, Jordánsko Hartmut BINDER, literární vdec, Nmecko Jana BRATINKOVÁ, pedsedkyn Klubu oban eské republiky na Slovensku, Slovensko Jaroslav HAVELKA, pedseda Besedy Slovan, Švýcarsko Estanislao KOCOUREK, architekt a stavitel, mecenáš krajanských aktivit, Argentina Jaroslav MAÍK, léka, USA – cenu pevezme v zastoupení Josef OPATRNÝ, významný eský iberoamerikanista, esko Jana REICHOVÁ, organizátorka krajanského ivota v Austrálii, propagátorka eské kultury, Austrálie Jií ŠÍMA, hydrogeolog, Etiopie Otakar ŠTORCH, básník a iniciátor krajanského ivota ve Švédsku, Švédsko – cenu pevezme v zastoupení Kateina VLASÁKOVÁ, lektorka eského jazyka, pekladatelka a propagátorka eské kultury ve Španlsku, Španlsko PAMÁTNÍK LIDICE, esko PAÍSKÝ SOKOL, Francie/France SKUPINA „OSMI STATENÝCH“, Rusko – cenu pevezmou Viktor Fainberg, Pavel Litvinov a Taána Bajevová.
 
Cena je tedy udlována 21 let. Za ta léta ji získaly desítky úasných lidí, pedevším ze zahranií. Mnozí byli i jsou tenái eského dialogu a mnozí i mými osobními i redakními páteli.  Byli a jsou to napíklad Zdenk íkovský, Meda Mládková, Lady  Milena Grenfell-Baines, Milan Vyhnálek, Milan Platovský, Eva Marenáková, Barbara  Le Podoski, Jan Piveka , Eva Marenáková, Jaroslav Šonský, Vladimír Kabeš, manelé Bískovi, Jerry Elzner, Zora Šemerová, Josef Škvorecký a Zdena Salivarová, Jaroslava Moserová-Davidová, Hnutí na vlastních nohou Stonoka, Jan Drahota, Raymond Snokhous, Anna Jank, Dagmar Takáczová, Josef Chromý, Vra áslavská aj….zkrátka úasní lidé ze svta i z domova. O všech zmínných jsme mli lánek v asopise.
 
Dnes jen alespo krátce pipomenu Janu Reichovou, která nepíliš zdravá pijela dost únavnou cestou z Austrálie. „Myslela jsem, e u se sem se Zdekem nepodíváme,“ ekla mi celá dojatá, kdy jsme si padly kolem  krku. Jana a její innost byla vícekrát popisována v eském dialogu a samozejm jsem jí vnovala patinou pozornost i ve své kníce Mezi našimi v Klokánii. Mnoho let byla redaktorkou eského rozhlasového vysílání rádia v Sydney, vydavatelkou asopisu Spectrum aj., její manel Zdenk je autorem ady zajímavých lánk v krajanském tisku.

 
 
Jana Reichová (vpravo) se Zdenou Škvoreckou
 
Jana rozhodn cenu Gratias Agit zaslouí.  Jsem moc ráda, e jsem se s ní tady po létech mohla setkat…

 
Eva Stíovská, eský dialog
 
* * *
Anotaní foto: Ondej Tomš Radio Prag


Komente
Posledn koment: 22.06.2018  15:57
 Datum
Jmno
Tma
 22.06.  15:57 Jana Reichov
 18.06.  17:00 Blanka K.
 18.06.  16:57 Blanka K.
 18.06.  11:54 Von
 18.06.  10:44 Marta
 18.06.  09:37 Vclav
 18.06.  08:40 Ivan
 18.06.  06:07 Mara
 18.06.  00:30 olga jankov