Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ji,
ztra Marek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

PROSZE  PANA …
 
Píhoda, kterou vám chci vyprávt, se odehrála skoro ped 40 léty a stala se na úplném zaátku naší emigrace v letech osmdesátých.

Pár msíc po tom, co jsme se „zapomnli“ vrátit z naši dovolené v Nmecku, jsme bydleli v msteku Krefeld 40 km od holandských hranic. Má ena jako rodilá Varšavanka se tam seznámila se svou krajankou a ta mla za mue ernocha z Etiopie. Ten pedtím studoval v Polsku a také se tam oenil a pozdji oba emigrovali do Západního Nmecka.

Nkdy se stávalo, e naše eny zstaly doma, chtly být samy, a my mui jsme vyrazili s dtmi na erstvý vzduch do mstského parku. Naše znalosti nminy, jak to bylo na zaátku, byly minimální a bylo pro nás pohodlnjší se bavit polsky. S našimi dtmi tomu nebylo jinak. Ty vesele bhaly po tráv, brebentily mezi sebou istou polštinou a my dva dospláci jsme nijak nezstávali pozadu.

Pi jedné z našich procházek jsme se zastavili ped velkou prodejnou aut a snili jsme o tom, jaký automobil si jednou koupíme. Nedaleko nás stál mu ve stedních letech, dalo se íci, e nás i dti celý as pozoruje a naslouchá. My jsme tomu ale nevnovali ádnou mimoádnou pozornost. A najednou k nám ten neznámý pistoupil a istou šlonskou polštinou se nás zeptal: Promite mi, prosím, e si dovoluji vás vyrušit, ale nedalo mi to. Pánové jsou z Polska? Hned nato dostal ode mne pro nj šokující odpov: Ne, ne, já jsem z Prahy, z eskoslovenska a tady mj pítel je z Etiopie! Mu, který byl šlonský Polák, zstal stát s pusou otevenou dokoán, dalšího slova ze sebe u nevysoukal. Pak u vbec nic neekl, otoil se odcházel jako zasaený bleskem. Akorát jsme slyšeli, jak si pro sebe polohlasn huhlá: To snad není pravda! Jeden z Prahy, druhý ernoch z Afriky a mluví mezi sebou polsky! Odcházel od nás nevícn krout hlavou.
 

My jsme se museli zaít smát a u jsme si domýšleli, co bude doma vyprávt. Pinejmenším, jak byl svdkem toho, e polský jazyk se stává jazykem celosvtovým.
 
Václav idek
* * *
Koláe pro Senior Tip © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 22.02.2018  10:32
 Datum
Jmno
Tma
 22.02.  10:32 Jana Reichov Polk a nebo an?
 22.02.  08:13 Vclav
 21.02.  18:29 ferbl
 21.02.  11:32 Marta U Svtov jazyk
 21.02.  11:31 Vesuvjana dky
 21.02.  11:21 Ivan
 21.02.  09:55 oga jankov
 21.02.  09:38 Von
 21.02.  08:59 Hilda