Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

SLYŠEL JSEM ZPV  DÁVNÉHO DOMOVA 

V posledních tyech letech jsem dvakrát zail podobné kouzelné okamiky. Slyšel jsem zpv duše dávného domova, z kterého jsem prchal ped sedmdesáti roky. Poprvé to bylo v kvtnu 2015 pi autogramiád knihy "Rozlet - píbhy  Milana Kroupy" v gymnáziu Václava Beneše Tebízského ve Slaném, které jsem se s Milanem zúastnil. Zúastnil se jí i celý profesorský sbor a pár set student. Brzy po zahájení jsem já - a jak jsem pozdji zjistil - i Milan a vtšina pítomných - pocítil, e jsme spolenou vlnou v tisícileté historii zem, v které jsme se narodili, e její epizody slávy i poníení jsou nesmazateln zaznamenány v našich duších a jsou mezi dary, jimi jsme obohatili historii zem, která nám, kdy jsme byli na kolenou, nabídla nový domov, a kterou jsme se nauili milovat.
 
Podruhé jsem sounáleitost s rodnou zemí pocítil pi koncertu litomyšlského sboru KOS v kostele sv. Václava v Torontu 2. prosince 2017. Sbor, který má 48 hudebník, patí mezi nejlepší evropské (a pravdpodobn i svtové) smíšené sbory a jeho koncerty byly odmnny nejhledanjšími vyznamenáními nejen v R, ale i v ad jiných zemí.
 
Sbormistr sboru Milan Motl, který má mimoádné zásluhy o úspchy sboru a jeho práce je vysoce cenna porotami doma i za hranicemi, zahájil koncert smrští ton, která mi vzala dech a napovdla, e se máme na co tšit. A mli...
 
as div zaal u ped koncertem. Ponvad u jsem starobylý a rzn porouchaný, cestuji (pokud ješt vbec cestuji a cestuji velmi zídka) vtšinou kolekovou idlí, postrkovanou stídav páteli Alexandrem Havrlantem, Martinem Pibánm a nkdy prof. Johnsonem. V tomto pípad to byl Martin Pibá, který m dostrkal a k elu kostelní sín, v ní se koncert konal, a tam m pedstavil elegantnímu mui, který mi byl mocn povdomý, ale neml jsem pontí, kdo by to mohl být. Ale jakmile jsem uslyšel jeho jméno – Dr. Michael Šust – byl jsem doma.
 
Setkal jsem se s ním zaátkem 90 let v Toront. To ješt neml titul, ale byl mimoádn sympatický, náboensky zaloený mladý mu s nádherným basovým hlasem. Dlali jsme leccos spolen, nejvíc se pamatuji (ponvad mi to Dáša Rydlová pipomnla) na koncert, který jsme pipravili pro Sokol v Ottaw, na kterém Michael zpíval a Dáša ho doprovázela.
 
Od té doby Michael urazil velký kus cesty: získal doktorát musických umní na univerzit v Bostonu, zaloil organizaci Czech Symphony Project, jejím je dosud  „directorem“, vystoupil v ad oper a koncert, zpíval ped prezidenty Havlem a George W. N. Bushem a  co je pro nj nejdleitjší, stal se pastorem (dnes „senior pastor“) Harvest Bible Chapel v St Louis. Jedním z vrcholných okamik zájezdu sboru KOS jist byl okamik, kdy ti mladí lenové sboru byli v jeho kostele poktni.
 
Michael vystoupil jako sólista na koncert v Torontu a jeho hlas – stejn jako ped ticeti roky - i tentokrát znl v srdci dlouho po tom, co doznl v našich uších. Ale to platí o celém koncertu. Po smršti ton, jimi koncert zahájil, nás Milan Motl provedl zahradou svých oblíbených skladeb a my jsme nadšen tleskali- a nkteí z nás – vetn mne, chvílemi vidli zpváky i sbormistra závojem slz radosti.

 

To byly okamiky, kdy jsem znova - jako ped temi léty na slánském gymnáziu - pocítil sounáleitost se svou rodnou zemí, Horovou zemí „stokrát pokoušenou“, zemí, v ní hluchý Bedich Smetana donutil vné ticho, aby vydalo partituru „Mé vlasti“.
 
Josef ermák

* * *
Foto zdroj: http://www.zpravodaj.probit.cz/2017/5_17web/Ceny_PK.htm
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 06.01.2018  09:21
 Datum
Jmno
Tma
 06.01.  09:21 ferbl
 04.01.  14:51 Von
 04.01.  08:54 Ivan