Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Adriana,
ztra Ladislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz
Radme si na SeniorTipu
Vechno kolem potaov grafiky, grafickch efekt, focen, pravy fotografi.      Vechno kolem pota, software, hardware, modern komunikan technologie      Internetov sociln poradna      Astrologie, horoskopy a jin...      Run prce, vyvn, oknko dovednost      Kvtiny, kvtinky, zahrada, rostlinky      Kosmetick a zkrlovac oknko      Va, vam, vame
Kosmetick a zkrlovac oknko
 
Rubrika nen klasickou poradnou. Slou pouze k vmn vlastnch zkuenost a nmt k danmu tmatickmu okruhu. Za vzjemn rady nenese sprva strnek dnou odpovdnost a k danm radm pistupujte s rezervou. 
  
- dotaz uivatele
  
- odpov odbornka
  
- reakce uivatele

Zvolen tma - Permanentn makeup
Datum:
18.04.2008  22:27
Od:
beebie (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Permanentn makeup
A co mikropigmentace, mte nkdo zkuenosti? J jsem prv vhavka, sp ne bolesti se bojm toho, e by permanent mohl bt pli "tvrd", npadn, nebo dokonce nepoveden... Jsem typ s tmavmi asami, obom, celkem vraznmi rty, take dokonce mu pobhat po svt nenalen...ale tictka je za mnou a j zjistila, e se ani nalit neumm:-) a chtla bych vypadat NENPADN upraven:-)
Datum:
17.11.2007  23:52
Od:
Smrkova (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Permanentn makeup
Rda bych si nechala udlat perm. makeup, ale nevm,jestli kdy mm "staeck" vrsky kolem rt, jestli se to nebude rozmazvat("rozpjet")rosm poradtejestli vk nen rozhodujc, dopurute mi njakou dobrou "nepedraenou "kosmetiku .Chtla bych rty, mon i hodn jemnou linku na horn vka. dkuji.S.
Datum:
23.03.2006  08:44
Od:
Marta (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Permanentn makeup
Vezmu odpovdi poad jak jste je pokldaly.

Take permanentn makeup:
Existuj nejdleitj zsady pro jeho pouit
- Ped zkrokem muste bt koncetrovan a relativn v pohod.
- Tlo vybavit energi, vitamny (hlavn C, B)
- Po zkroku vzniknou mal stroupky, kter v dnm ppad nestrhvejte
- Pokoku po dobu hojen oetujte mastnm krmem (porate se s kosmetikou)
-Po dobu hojen nepouvejte na pigmentovan msta kosmetick ppravky, lidla ani samoopalovac krmy.
- Po dobu hojen se vyhbejte pranmu prosted.
- Pouvejte pi pobytu na slunko krmy s ochrannm faktorem

Samozejm pravidel je jet vce, ale s tmi vs ji seznm kosmetika, pokud se pro zkrok rozhodnete.

Ceny?
Je to velmi individuln - ve vtch mstech dra v mench levnj. Njak veobecn cenk neexistuje, tak alespo nkter stky jak to stoj v Praze:
On linky - 4 800 K
pokud jen horn nebo doln - 2 550 K
obo 5 900 K
kontura rt - 4 500 K

Trvanlivost - nkolik let. Je to individuln jeden a pt rok.
Datum:
13.03.2006  06:42
Od:
Blanka (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Permanentn makeup
Dobe, chci dobrou lkaku, trochu anestezie, udlat oi a rty. Kolik to asi stoj. Ptm se u Tebe, snad jsi dostala odpov. Dky Blanka
Datum:
14.02.2006  19:58
Od:
Zdenka (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Permanentn makeup
jak dlouho takov makeap vydr? Je to trval nebo to asem vybledne? Jo a jet se zeptm kolik to stoj?
Datum:
11.02.2006  21:58
Od:
Iveta (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Permanentn makeup
ahoj,j sama permanent mm.moje mamka je kosmetika a tak ho dl.m je 17 a mm rty i obo a njak moc to nebolelo,hlavn kdy se nkdo bol bolesti,je dobr si to msto namazat necelou hodinu ped mastikou s nzvem emla,pak to bolet nebude:)
Datum:
03.05.2005  10:51
Od:
Marta Schollerov (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Permanentn makeup
Kateinko, ono je to opravdu u lid rzn! Nkdo trp ji pi malm pchnut, nkdo vydr jak slon! Zle to na vi va vnmavosti, tzv. prh bolesti.
Obecn vm, e to nen bolest, kter se ned vydret, ale fakt je, e rzn zkaznice reaguj rzn na stejnou vc.
Nejmn bolestiv je obo, a tak linky. U rt - jeliko se jedn u o sliznici - je to nkdy t쾹. Ale d se to zvldnout.
Jinak - zle na motivaci.
J se snam pracovat rychle, a etrn, ale mm takov klientky, kter si klidn nechaj udlat permanentn make up najednou, co je otzka nkolika hodin, a vydr.
Peji Vm moc, a jste spokojen, a hlavn pak napite, jak to dopadlo, a podlte se s nmi o prbh. Vynikajc by byly fotky ped a po, ale to u je asi zsah do soukrom. Ani j nemm fotogalerii, protoe i my eny jsme jeitn, a tm vechny pedstrme, e i kdy se sem tam dme njak uprvit, nebo se upravme, e to mme od prody. Ale vysloven krsn eny, kter nemus se sebou dlat nic, jsou opravdu vjimky! Umn je "vypadat" pirozen. Nic nepehnt. Pemra len naopak odpuzuje. Je nepirozen - take poku mohu poradit, na poprv si nenechte dlat dn siln linky, ani ostr barvy, pi korekcch to jde lehce spravit. Opakn u to je hor.

Datum:
03.05.2005  09:35
Od:
Kateina (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Permanentn makeup
Prv jsem se objednala na pemanentn make up, tak jsem zvdav! Cena celkem dobr, ale pr to bol! Nemte s tm nkdo zkuenosti? Bolesti se dost bojm. kali mn, e maj anestetickou mastiku, ale to se mn zd mlo. Chci udlat najednou rty i oi.
Datum:
27.04.2005  13:18
Od:
Marta Schollerov (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Permanentn makeup
Pokldm za obrovsk tst, m-li kad ena "svho" zubae, gynekologa, kadenka a - kosmetiku.
Lid, kte vs znaj, vd o vaem ivotnm stylu, a vte jim.
Proto i volba nkoho, kdo vm na "obliej" namaluje tv na pt let by mla bt uvliv.
Kdo ale porad? Kolik znte kolem sebe lid, co se veejn piznaj, e permanent maj? ( opravdu dnes je mon udlat ho tak, e okol nepozn nic, jen e jste stle upraven).
Navrhla bych, aby ty z vs, kdo maj dobr zkuenosti, se podlily. Doufm, e se zde nerozjede dn reklama, ale opravdu osobn zkuenosti. Tady jsme pece jen troku skryt anonymitou internetu - snad to pjde?
Datum:
26.04.2005  11:28
Od:
Blanka (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Permanentn makeup
Mm pernamentn makeup,pesnji horn a spodn linky.Jsme moc spokojen.Rno otevete oka,kouknete do zrcadla a ejhle kouk na vs lovk.Je to perfektn.Ped tm jsem mla ,ne jsem si namalovala ksicht na obliej,oka jak prastko.Te je to o nem jinm.Fakt doporuuji.Ale opravdu bacha na vbr kosmetiky!
Datum:
13.04.2005  09:30
Od:
Marta (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Permanentn makeup
Mdn vlna urit ne. Tetovn je znmo u stalet, zle jen na typu :-). Kadopdn si nemyslm, e by tato metoda pokodila zrak. Jet jsem o takovm ppadu neslyela. U nezkuench kosmetiek se OBAS stv, e teba neodhadnou sprvn sytost barvy, nebo nen jedno obo ( i linka) stejn, jako druh. Tomu by ale mla pedejt zkouka, kdy Vs nejdve nal, a Vy to schvlte, a teprve pak se pust do vlastn tetove.
Samozejm, pokud k tomu nkdo nem dvru, a nem nikoho, na koho by se mohl obrtit, i njak zkuenosti z okol, je zbyten se znsilovat.

Po dlouholetch zkuenostech mohu ci, e lep je, kdy se permanent dl postupn, tedy ne vechno najednou, a ne hned napoprv. Daj se tak korigovat ppadn chybiky.
Urit je nejpjemn pedstava, e se Vm k oku bl njak "jehla", ale je to stejn, jako u len - tedy tuka, kterou vlastn vidte.
Toto JEMN len doporuuji hlavn starm enm. Ale opravdu jemn, nenpadn. asem se barva ze rt ztrc, a rozpit rtnka ve vrskch kolem rt nen opravdu pitaliv. Stejn tak rozmazan oi v onch vrskch, kterch pibv.
Je urit pjemnj jemn podtren rys, ne pehnan nalen - teba ve spchu. Urit to znte, e ne vdy se vm nalen povede, hlavn, kdy spchte. A lit se v brlch? to u je pln utrpen!
Takhle mte vystarno.
Proboha! Nedlm nbor, jen chci vysvtlit, k emu to je dobr, a nebezpe? Teba e se me u nkoho permanentn len vstebat u za pr msc.
Alergie? zkouku by mla zkuen kosmetika provst vdy.
Nepoveden zkrok?
Tady bych se pimlouvala, abyste si ped zkrokem dobe dohodli podmnky, nap. monou opravu, a za jakch ppodmnek i v jakch ppadech ( i odstrann - je to dost drah zleitost, kdy to mte platit vy, jako zkaznk). Ale tady plat pln stejn zkony jako u kad jin poskytnut sluby.
Pedem vdt, co, za kolik, za jakch podmnek, a monosti reklamac.
Datum:
13.04.2005  08:31
Od:
Hela (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Permanentn makeup
Nemyslte si, e je to spe njak modn vlna, tato kosmetika? Mon to kosmetikou nazvm blb, prost tento make up. J bych mla strach si nechat dlat linky na vkch. Bla bych se e se mi pokod zrak.
Datum:
12.04.2005  17:21
Od:
Kamila (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Permanentn makeup
Souhlasm s tm, e by se neml podceovat vbr kosmetiky. Ale nen to jen o cen. Moje kosmetika dr ceny pi zemi a je velmi dobr a m obrovskou klientelu. Na tento zpsob zkrlen mne pod pemlov, ale j jsem ze star koly, j radji obo pirozen.
Datum:
11.04.2005  11:13
Od:
Marta (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Permanentn makeup
Pemanentn make up je bjen vc, pokud jste nevrazn typ, s bledmi rty i oima.
Jako vdy a vude, zle na tom, KDO vm to dl, a jak. Nevila bych pli tm superlevnm salonm, kde za ti tisce mte vechno. Pouvaj levnj - v tomto ppad nekvalitnj - barvy. O rovni salonu, kde se permannet dl se pesvdte nejlpe osobn nvtvou, a pak tak doporuenmi od kamardek, kter tam byly, a vy vidte, jak jsou spokojen. e by se naruily cibulky chloupk? To se mn nezd - ale co vm bezpen, e kdy trhm obo nkterm klientkm nkolik let, ztrc se. To je ale sp pozitivum. Chpu, e permanent, kter nosme ti, nkdy i pt let, se nm me pestat lbit, a svoje obo nikde...
Na druh stran - je to komfort. Vylezete z baznu, po rnu, nebo i v noci - ped vma partner neprchne. Pod sprchou, v saun - kdekoliv jste stle jakoby nalen. I kdy pozor! Ten, kdo je zvykl se lit hodn, asi ani po permanentu nenech zahlet minky. Je to jakoby pevn zklad, kter se me domalovat. Sama preferuji permanent nenpadn, prodn, aby na prvn pohled nebylo vidt, e tam nco je zven umle dodno.
Dlaj se nejen obo, ale i linky horn a doln, kontura rt, vpl rt. Jeliko kontury u nejsou IN, radji bych volila tzv. vpl, - tedy jaksi zvraznn barvy rt po cel ce i dlce - nkdy je dokonce mono i tvar rt tmto zsahem korigovat. ( nap zvtit horn ret atd.)
Klientky se zejmna ptaj na ceny, bolest, a jak dlouho to vydr. Tedy bolest - je otzkou, jak anestetikum kosmetika ( nebo lkaka) pouvaj. Zda jen mast, nebo i lokln anestezii - zle na vybaven, znalostech i pslunch atestacch. Dnes existuj i sedac anestezie, ale to pat jinde. Ceny jsou opravdu rzn. Od 3000 K ( za vechno) do 15 000. Myslm, e cena 10000 za cel obliej je adekvtn.
Podle typu ke vydr permanent ti i vce let. J sama u mm druh, a ten prvn vydrel sedm let. Krom vek - ale to souvis zase s odliovnm as, kdy se na och dve "opotebovala" ke.
Nebla bych se tedy zmizen vlastnho obo, ale neodborn a nekvalitn prce.
Datum:
10.04.2005  12:01
Od:
Michaela (anonymn uivatel)
Tma:
Permanentn makeup
Chci se zeptat a tak prodiskutovat permanentn makeup. Jedna moje znm si nechala takto udlat obo a pestaly j tam ty chloupky rst. Njak lkaka j ekla, e prv pinou byl tento zsah. Njak se tm napichovnm naruily konky, a chloupky na obo j pestaly rst.
Ale mon m nkdo i dobr zkuenosti s tmto zklovnm, tak je pidejte do placu.
I kdy seniorka, rozhodn se chci lbit a dlm pro to ve.