Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

Statistika



Podporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak rytí Zlohnv vybudoval Kuncberk

Ukázka z knihy „Podchotucké Povsti Pohádky Povídaky“
 
Dávno, opravdu dávno, za jednoho krále eeného druhý, kdy ješt krávy nebyly fialové a ernozem polí pod Chotucem orali kon zapaení do pluhu, udál se hrozivý píbh.

Jakýsi nmecký rytí, jen se ve vojenských slubách vyznamenal, obdrel od onoho krále, toho jména druhého, rozsáhlé území pi ece Mrlin v léno. Jak se jmenoval, si u nikdo nepamatuje. íkejme mu tedy Zlohnv, nebo byl zlostný a hnvivý.

Kraj, kde se chtl usadit, byl bohatý, rovinatý, s úrodnou pdou a moha vesnicemi. Dominovaly mu dva kopce – Chotuc a Holý vrch, jejich okolí se jeilo rozsáhlými porosty prastarých habr, dub a jilm. A práv Holý vrch Zlohnv zvolil k vystavní hradu.

Od zemské cesty vedoucí z královského msta Nymburka na sever a kamsi k vysokým horám krkonošským, nechal vybudovat stezku kolmo vedoucí na vrchol Holého vrchu. Na jejím poátku postavili nevolníci srub, v nm jejich pán pebýval a dohlíel na stavbu hradu. Po obvodu kopce nechal vykopat hluboké píkopy, nad nimi vkrátku vyrostla hradba ze silných dubových kl, s patrovou bránou, a uvnit ní pak kamenný palác a vysoká v. Pevné a honosné sídlo si nechal Zlohnv vystavt. A stejn tvrd a nesmlouvav odtud panoval.

„Jak bych ten svj nový hrad ml pojmenovat?“ špekuloval dlouhou dobu. A protoe jeho rod pocházel ze Švábska a tím pádem uvaoval po nmecku, napadlo ho jméno Kunstberg. Kunst je toti nmecky umní a berg znamená hora. A on na tu horu, co se jí díve íkalo Holý vrch, posadil hrad, šperk, umlecké dílo! Jene místním lidem to cizí slovo Kunstberg na jazyku zadrhávalo, tak ho pekroutili na Kuncberk.

Po první noci, kdy ulehl na lko v jizb paláce s velkým oknem, z nho pehlédl svoje léno pod Chotucem se rozkládající, však vstával nevyspán, se špatnou náladou. Zdál se mu toti ošklivý sen, e jeho hrad oblehl silný nepítel. Cizí vojáci zdolali hradby, ele pobili a jeho, rytíe, pána na Kuncberce, potupn obsili.

„Hrozný sen, brr, to byl. Ale moná je to vnuknutí, e by se to mohlo stát. Pro takový pípad se musím pojistit,“ rozhodl se.

Zmnoil svoji druinu, nechal zpevnit hradby a postavit pedbraní. Z Hor Kutných najal partu zkušených haví, aby z hradu vykopali podzemní chodbu vedoucí a k úpatí vrchu Chotuce. Srub, v nm na poátku sám pebýval, se stal jejich píbytkem. S nikým se nesmli stýkat, aby ivé duši nevyzradili, co vlastn budují.
 
Kdy po nkolika msících tké práce dílo dokonili a podzemní chodbou se dalo z hradu v pípad nutnosti pohodln uniknout, shromádil Zlohnv  v pedveer svátku svatého Jana kopáe ve srubu pod záminkou oslavy a vyplacení zaslouené mzdy. Kdy byli všichni po notné konzumaci vína a pálenky opilí, zavel petlicí zvení dvee a devný srub zapálil. Aby nikdo z nich neprozradil, odkud a kam podzemní chodba vede, všichni uhoeli.

Ani Zlohnv se však nedokal lepšího osudu. Nedlouho po oné události si vyjel na lov do hlubokých les nad Zábrdovicemi. Jeho k však klopýtl, rytí spadl hlavou na kámen. Tomu místu, kde zemel, se dodnes íká U Mrtvoly.

Hrozivá událost s upálenými havíi se neutajila a historka se vyprávla po chalupách z generace na generaci. Po mnoha letech vystavli lidé na míst tragédie, na památku nevinných obtí, kostelík zasvcený svatému Janu.

 
Jan ehounek
 
* * *
Ukázka z knihy „Podchotucké Povsti Pohádky Povídaky“ našeho autora Jana ehounka.
Knihu je moné si objednat v nakladatelstvi Kaplanka na telefonu 603 23 85 23 nebo napsat na adresu: jan.rehounek@seznam.cz

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 06.08.2023  16:22
 Datum
Jmno
Tma
 06.08.  16:22 Vesuviana
 06.08.  11:37 Von
 06.08.  07:44 Pemek