Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pavla,
ztra Zdeka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak jsem se stal diplomatem

U jako kluk jsem ml rád kuriozity. Fascinovaly mne Verneovy romány a k nim se vztahující filmy - Cesta do pravku a hlavn Vynález zkázy. Vidl jsem je mnohokrát. Ani tehdejší asopisy kupodivu zprávám o svtových kuriozitách njak nebránily. Asi se zdály komunistickým papalášm a cenzorm vzdálené, a proto málo ideov nebezpené.

A tak jsem se jednoho dne roku 1976 v asopisu Dikobraz doetl o tom, e na západ Austrálie existuje trpaslií Kníectví Hutt River, které tam u v roce 1970 vyhlásil farmá Leonard Casley, nespokojený s výší daní, které musel platit australské vlád. Jak informoval lánek, mla nevelká monarchie pi vyhlášení nezávislosti asi ticet obyvatel, peván len rodiny a zamstnanc podnikavého novopeeného monarchy, který u jako kníe Leonard I. pasoval  leny své rodiny na hrabata a rytíe. A své dti na princezny a prince. Pranic nevadilo, e Kníectví Hutt River bylo opravdu velmi malé a odpovídalo zhruba velikosti evropskému San Marinu.

Protoe se místní šerif s policisty pokusili vniknout do Kníectví a zjistit, co se to vlastn dje, ozbrojené síly státeku vyhlásily válku Austrálii. Konflikt trval dva dny a podle starých anglických zákon skonil smírem a faktickým uznáním nezávislosti malé monarchie, kterou potvrdila i královna Albta II. 

Povzbuzeno tmito zjevnými projevy pízn tehdejší konzervativní vlády, zaalo se mít Kníectví ile k svtu. Vydávalo vlastní poštovní známky, zavedlo svou mnu huttriverský dolar, svou státní vlajku i hymnu a dosáhlo dokonce uznání nkolika státy svta. Byl tehdy mezi nimi napíklad i Vatikán, který pro Kníectví Hutt River formáln jmenoval i svého velvyslance, jednoho z kardinál. A tohle vše mi bylo nesmírn sympatické, e nkde me existovat malý samostatný státeek jako dla, kde si ijí po svém, co se mi zdálo tak absurdní uprosted Rusy okupovaného eskoslovenska a podivn nemocné Evropy.  A tak jsem napsal kníeti pánu, vyjádil mu své sympatie a poádal o podrobnjší informace. Pišly mi spolu k pknými poštovními známkami, pak poslal i pohlednice a prospekty. A nakonec i k mému pekvapení dotaz, jestli bych se nechtl stát diplomatickým zástupcem Kníectví Hutt River v eskoslovensku.

Ani bych se komukoli svil, okamit jsem souhlasil. A pak jsem to pustil z hlavy. A jsem jednoho dne pišel z práce a doma m u v pedsíni pivítala ena s velkou obálkou v ruce. Ta obálka byla z Austrálie. Otevel jsem ji. Byl v ní jediný tuhý list papíru, zdobený barevným státním znakem Kníectví Hutt River, s podpisy a vyraenou peetí.

„Pokud tomu dobe rozumím, tak mám v ruce dekret, kterým m Jeho Královská Výsost kníe Leonard I. a jeho vláda jmenují honorárním neboli estným konzulem a povují diplomatickým zastupováním svého státu v eskoslovensku."

 

Uslyšel jsem cinknutí, jak moje stará matka upustila talí do dezu. Já sám jsem tím tolik pekvapen nebyl. A mé srdce milovníka kuriozit starého i nového svta pitom poskakovalo jako kzle. Poloil jsem dekret na stl.

„Mami, kdy Jan Masaryk kdysi po válce obdrel estný doktorát univerzity v Brn, prohlásil nco v tom smyslu, e je výborné stát se doktorem, ani by na to musel dlouho studovat. Tak pro bych se podobným zpsobem nemohl já stát diplomatem?" „To není moné," ekla maminka. Narodila se ješt v dob Rakousko–Uherska, prošla nkolika reimy, peila dva císae, íšské protektory i nkolik prezident. Kníata a králové se jí vzdálili do dávných dob vzpomínek na dtství a do nereálna pohádek a zázrak. „To je bájené," vydechla moje ena a skoila mi kolem krku. Jene s tím ty pravé problémy teprve skuten zaínaly.

 
Text a foto: Vladimír Kí
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 14.03.2023  09:27
 Datum
Jmno
Tma
 14.03.  09:27 Vladimr K
 13.03.  23:58 Vclav Moc pkn pspvek
 13.03.  17:02 Vesuviana
 12.03.  17:31 Ivana Ltalov
 12.03.  10:33 olga jankov
 12.03.  08:25 Von
 12.03.  07:43 Ivan