Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Svatoslav,
ztra Barbora.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Samota vás nebaví? Choroby to napraví
 
Cítíte se osamlí? To proto, e s vámi cloumá zdraví. Touíte po spolenosti? Nezoufejte. ím budete starší, tím astji vás budou navštvovat choroby, dámy na úrovni. Ukloní se, pedstaví se, nkteré zachovají inkognito. Jestlie z vaší strany vycítí vstícnost, napíklad v podob genetického vybavení, nulovou otuilost (pokud ovšem neijete v Jiní Koreji), nedostatek pohybu, nebo si všimnou, e jste zbyten dobe iveni, zahoí k vám zvýšenou teplotou a ruka bude v rukáv.

Moná, na váš vkus, se a píliš rychle, píliš dvrn seznámí s vašimi tlesnými orgány, avšak váš ivot tím dostane novou kvalitu.

Adnexitida, bronchitida, celulitida, skleritida, ezofagitida a jiné tidy vás nenechají v klidu zahálet. Díky chorobám budete stále v jednom kole.

Navzdory svému vysokému krevnímu tlaku ile pobíte na vzdálenou polikliniku. Cobydup vybhnete po schodišti do píslušné ekárny, kde konen zaijete ve spolenosti nemocných homo sapiens a vadnoucích kvtin šastné chvíle. Disciplinovan se usadíte na sedátko potaené falešnou kí a po pozdravu, na který vám nikdo neodpoví, hltáte pohledem pekrásné plakáty, visící kol dokola stn, nebo vás informují o tisícerých monostech zhebnutí, paklie vas nespolykáte tuny lék, vyobrazených zde v nadivotní velikosti.

Do blaené extáze vás pivádí monost uit své ego trplivosti a pochopení chrchlajícího kolektivu, který se tu sesedl tsn jeden k druhému a druhý k dalšímu. Zaryté nedutání perušují pouze osvobozující záchvaty kašle a kýchání.

Další svtlou stránkou této siesty je výjimená píleitost sblíit se dokonale s viry všech druh, poddruh, ras a podras, co se jim bude brzy urit hodit.

Po nkolika hodinách na vás došla konen ada? Stojíte tét a tét ped vytoueným lékaem? Také léka je nadšením bez sebe, e vás zase vidí. Jásá a ptá se, jak se máte. Uklidnn, e výborn, obdaruje vás preventivn svitkem recept a dalších pokyn.

Co pokyn, to sportovní výkon. Bh na EKG pro srdení odposlech, bh na rentgen – spoítat ebra… Pidáváte na rychlosti a je s vámi legrace. Kdy to ostatní choroby, a e jich je nespoítan, zjistí, mají také chu se s vámi pobavit. Teba amnézie, amyotrofie, hermie, ischialgie, kachexie, malárie, urémie… Pak hyjé! Prásknete do koní. Koárem zvaným sanitka, za asistence zdravotník (pak, e jste osamlí!) se ítíte za zvuk sirény (aby všichni slyšeli!) ulicemi Prahy, Berlína, Budapešti, Stockholmu, Londýna, Madridu, San Diega, Vancouveru, Rychnova nad Knnou, nebo kde to vlastn bydlíte, do nejbliší nemocnice.

Tam se u opravdu neudríte smíchy. Takové vzršo! Jako na plese! Nebo na operaci? Všichni dlají, co vám na oích nebo na jiných místech vidí. Páni profesoi, docenti, primái, asistenti, lékai, sestiky i bratíci se iní, co jim síly a injekní stíkaky staí, aby vás rozptýlili. Vyzpovídají vás, otestují, uspí, zakrojí do vašeho tla speciální noíky, vysají z vás krev, ze šastnjších tuk, zaštupují ezné rány, zamotají vás do obvaz, nebo si na vás zopakují laparoskopii. Kdyby náhodou Pánbh dopustil, e budete krvácet z nosu, vyrobí vám tamponádu. Dva dny vás podusí, obstojíte-li, darují vám ivot a tampón vás zbaví.

Jestlie navzdory tmto záitkm máte stále pocit osamlosti, navštivte kadenický salón, abyste se zalíbili zubai. Zuba vám ochotn vytrhne vtšinu zdravých zub (pro ekat a se zkazí?), nebo existují neodolateln pvabné, levouké (dva a ti msíní platy vám na n hrav staí) zubní náhrady. Zbytek osamlých zub vám pak profesionáln obrousí.

Lásku vám me vyznat i nkterá z chorob oních. Zaene vás na ophthalmologickou kliniku. Pan primá, jestlie nebude zrovna pednášet v USA, vám pišije sítnici, abyste nešli dom s prázdnou, a také abyste zahlédli tramvaj dív, ne o ni zakopnete.

Fakt, e si vás choroby oblíbily a hýkají vaše tlo i duši svou neodbytnou péí vás drí pi ivot. To je ale paradox! Všemi mastmi mazaní probíháte ordinacemi jako závodní hebec parkúrem, díky profesionálním trenérkám, které vás dostaly do skvlé kondice.

Není divu, e máte blaený pocit uspokojení, kdy dozávodíte dom, zapálíte ohe v krbu a zasednete vyhladovlí k hostin, která vás eká. Sliny se vám sbíhají nad pilulkami a granulemi vyrovnanými na mísách a talíích znakového porcelánu. Jako opravdoví gurmeti si jednu po druhé pomalu vychutnáváte a zapíjíte vodkou.

V píbalových letácích, ze kterých u máte rozsáhlou knihovnu, jste se doetli, e nkteré léky, jestlie se jimi pejíte, vám mohou pkn zavait. Mete upadnout do kómatu, me se dostavit gastritis, tachykardie, zábavná flatulence, hepatitis a jiné radosti.

Po uplynutí mnoiny chvil, spokojení, e se vás nic takového nepotkalo, se posadíte do kesla rozhodnuti trochu se pobavit a pustíte si televizi. Avšak bda! Z obrazovky se na vás vyvalí poáry, zemtesení, tromby, záplavy, vradní ze smyslných i nesmyslných dvod a jiné extrahrátky. Tajfun Amálka – vítr síly orkánu, se ene za cyklonem Ferdinandem, zboí spolu Himaláje, snní mui a snné ínky v zemljankách peijí, narýsují nové mapy svta, oznaí nová osídlení, s pispním maran vzniknou nová pokolení.

Nevíte, jestli máte viset na ivot nebo se obsit na nejbliší pd. Vypnete televizi a jdete se uloit ke spánku s nadjí, e se ješt nejedná o ten vný. Spánek pece vdy posílí. O to víc, e budete snít o chorobách, které vás do smrti neopustí. O tchto obtavých pomocnicích šéfa pekelník, který je patrn majitelem lékárny a snaí se vydlat horentní sumy na ubohých pacoších, jak se te íká pacientm.

Suma sumárum naše heslo zní: S chorobami nikdy sami, ani ve svých snech.

 
Ludmila Lojdová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 21.06.2020  15:26
 Datum
Jmno
Tma
 21.06.  15:26 Von
 21.06.  11:02 Marta
 21.06.  10:28 Bobo :-)))