Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek tpnka,
ztra Felix.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mj strýc René a jeho pejsek Puna 
 
asopis PUNA (PUNOVY PÍHODY) vycházel v letech 1935-1942 (v letech 1940-42 vycházely soubn PUNOVY PÍHODY). Od roku 1936 vycházel asopis PUNA jako msíník.

Olga Bezdková – PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁL (1.DÍL) – strana 91-92: „To, co pro dti znamená TYLÍSTEK, to pro jejich prababiky znamenal asopis PUNA. Kresleným hrdinou, po kterém byl pojmenovaný, byl bílý kulatý psík, který chodil po dvou a il ve svém specifickém svt, zarámovaném do blízkosti dtí. Poprvé se objevil na stránkách dtské pílohy asopisu LIST PANÍ A DÍVEK (Rodina, nakladatelská a.s.) kreslený René Klapaem (1934).

Blanka Svainová, která PUNU doprovázela verši, o kreslíi pozdji napsala: Ped více ne padesáti lety il v Praze na Starém Mst malí René Klapa. Strávil nkolik let ve Francii, kde se pokoušel vniknout do taj kresleného filmu. Uarovalo mu umní Walta Disneye. Chtl se také pokusit oivit kreslené postaviky, které by byly blízké našim dtem. Z Paíe si pivezl malého bílého chundelatého pejska, pine, kterému dal jméno Puna. Puna byl veselé, hravé štn a jeho pán asto se zalíbením pozoroval jeho skotaení. A protoe neml fotografický aparát ani filmovou kameru, zaal Punu kreslit. Jene kreslený film u nás nebyl ješt na svt, a tak se dostal Puna na stránky asopisu…

LIST NAŠICH DTÍ, jak se píloha jmenovala, zaujímal skuten jeden list a PUNOVY PÍHODY pokrývaly dvanácti obrázky pl stránky. Zpoátku byly obrázky doplnny textem, pozdji veršem z pera M.Voíškové. Struné výstiné názvy starších PUNOVÝCH PÍHOD bývaly pozdji zveršované a vystihovaly pointu píbhu.

Pevzato ze Starých dtských asopis http://www.detske-casopisy.cz/17684/

 
***

lánek ve „Starých dtských asopisech“ mne inspiroval zalovit v mých vzpomínkách na mého strýce Reného Klapae z as mého mládí. V jednom z pavlaových dom na Starém mst v Melantrichov ulici íslo patnáct bydlela má teta, která byla sestrou mé babiky a matkou mého strýce Reného Klapae. Mla dv dti a její manel byl pánský krejí. Ob dti ped druhou svtovou válkou ily ve Francii, kde René jako mladý mu se snail proniknout do taj kresleného filmu. Kdy  se vrátil do Prahy, tak se stal duchovním otcem kresleného Punti, který získal dtská srdce a stal se ádaným a velmi populárním. K jeho kresbám ho inspiroval jeho pejsek, kterého si pivezl z Francie.

Výtvarník René pak nkdy tsn po konci války v roce 1948 emigroval do USA. Se strýkem jsem se sešel jenom dvakrát, kdy po letech piletl z Ameriky za svou maminkou. Pak u jsem se  s ním nikdy nevidl. Teta zemela a on u neml pro do Prahy jezdit. Je škoda a já do dneska lituji, e jsem tenkrát o nm více nepátral - no zkrátka byl jsem tenkrát ješt nezkušený mladíek a nepovaoval jsem to pro mne za zajímavé. René ml pekrásnou sestru, jak se jmenovala u nevím, jen si pamatuji její foto - byla to  krásná ena - hrála v nkolika ve filmech a zstala do konce ivota ve Francii.

 
  
     
Ješt za ivota tety Klapaové jsem poznal její nejlepší kamarádku jistou paní Stejskalovou, která mne po smrti tety "adoptovala" a stala se tak mojí tetou. Ta moje nová teta mla dva syny a ti po pevratu v roce 1948 uletli jako piloti na Západ a to mne tenkrát jako mladého a zarytého antikomunistu fascinovalo. Oba byli s Reném Klapaem velcí pátelé a to ob eny po útk jejich syn spojovalo.

Rád jsem se stal paní Stejskalové jejím "adoptivním synovcem". Jak ten úlet provedli, u pesn nevím. Co si ale dobe pamatuji, byla šikana senohrabských píslušník Veejné bezpenosti, kdy jsem s mými kamarády co víkend jezdil na její chatu. Teta byla toti, pro útk svých syn stále oste sledována a dokonce obalována, e ve své chat poslouchá na krystalku Londýn a Svobodnou Evropu. I pes komunistickoui demagogii v tch asech bnou, nebyla odsouzena. Nebylo moné jí dokázat co na té kristalce vlastn poslouchá. Na svou obhajobu uvedla, e  ped spaním poslouchá pouze Veerníky, které má tak ráda.    

 
Václav idek
 * * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 13.01.2020  09:22
 Datum
Jmno
Tma
 13.01.  09:22 Vclav Podkovn
 10.01.  19:14 Richard
 10.01.  13:01 Mirek
 10.01.  10:13 Vesuvjana dky
 10.01.  08:24 Von