Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Teodor,
ztra Nina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Hroši v Zoo Ostrava jsou u pospolu
 
Zaátkem íjna byl do ostravské zoologické zahrady dovezen nový chovný samec hrocha obojivelného. První dny trávil mimo zraky návštvník v zázemí pavilonu Tanganika, aby se po transportu zklidnil a zvykl si na nové prostedí. Po pár dnech byl puštn do expoziní ásti pavilonu, zatím ale zstal oddlen od samice bariérou jak na souši, tak i v bazénu. Ob zvíata ale byla v kontaktu a mohla se postupn seznamovat. Na konci minulého týdne chovatelé bariéry mezi hrochy odstranili a nového samce k samici pustili. Spojení probhlo relativn pokojn, k ádným potykám ani zranním nedošlo. Hroši se vzájemn respektují a zvykají si na novou situaci. Doufáme, e se z nich stane harmonizující pár a brzy se zapojí do reprodukce.


 

 

Pro udrení stabilní populace hroch v lidské péi je pravidelná reprodukce a obmna genetické výbavy velmi dleitá. I tento druh se toti vinou lovka stal ohroeným druhem a chov v zoologických zahradách se me asem stát poslední šancí pro zachování tohoto druhu na planet. Areál jeho výskytu ve volné pírod je velmi fragmentovaný. Pvodn se vyskytoval také po celé délce Nilu, dnes ji jen na jeho horním toku. Poetnost souasné divoké populace je odhadována na 115-130 tisíc jedinc. Nejvíce hrochy v pírod ohrouje ztráta pirozeného prostedí, nelegální a neregulovaný lov pro maso a zuby.

 

 

Populace hroch klesá nejen v pírod, ale postupn i v zoologických zahradách, pestoe se v tchto institucích velmi dobe rozmnoují, Celkový poet hroch v evropských zoologických zahradách v minulosti klesl a nkolik let se pohybuje okolo 200 jedinc. Jedním z dvod stagnace je i skutenost, e hroch se stal pro adu zoologických zahrad problematickým druhem a chybjí zájemci o jeho chov. Souasný stav vyplývá také z dlouhovkosti hroch. Chov tchto zvíat je tak dlouholetý závazek, a místo pro nového hrocha u jednotlivých chovatel vzniká pouze, pokud njaké starší zvíe uhyne. Proto se musela také zastavit reprodukce, jeliko mláata není kam umisovat. Nejlepším ešením by bylo hrochy chovat tak, jako ijí v pírod, tedy nechat je všechny rozmnoit a ást mladých zvíat následn zkrmit obdobn jako padají za ob krokodýlm, nemocem, lvm i jiným hrochm. Tento zpsob je však v Evrop dosud spíše výjimený. Poet zoologických zahrad chovající hrochy tak dlouhodob pomalu klesá.
 
Foto: M. Vlková

Šarka Nováková, Zoo Ostrava


Komente
Posledn koment: 08.11.2019  10:39
 Datum
Jmno
Tma
 08.11.  10:39 Von