Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Teodor,
ztra Nina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vlaštovka nebo jiika?
 
Aneb jakou ivotní strategii zvolí ptaí kíenec?
 
Bhem bného srpnového veerního odchytu vlaštovek na nocovišti v rákosin se pi tradiní kroukovací akci u rybníka Zrcadlo na Kopidlnsku v síti terénní ornitoloky Zoo Ostrava Markéty Tichákové objevil zajímavý jedinec – napl vlaštovka a napl jiika. Podle determinaních znak se jednalo o kíence našich dvou bných druh – vlaštovky obecné a jiiky obecné.
 

Jiika (foto Jií Šastný)

V prbhu záí vlaštovky i jiiky odlétají na zimu do subsaharské Afriky. Po cest je samozejm eká nejedno nebezpeí vetn lovu ve Stedomoí i v Africe, take jen ást vlaštovek se v druhé polovin dubna vrátí na svá hnízdišt. Díky kroukování te víme nejen o migraci vlaštovek, ale i teba to, e jsou vlaštovky vrné místm svého hnízdišt. Ale vdy tomu tak nebylo, nebo ješt v 18. století se i Carl Linné domníval, e se vlaštovky na zimu zahrabávají do bahna. A to práv proto, e ped odletem nocují ve velkých hejnech v rákosinách, kde jim vodní hladina pod nimi poskytuje relativní bezpeí.
 

Vlaštovka (foto M. Ticháková)

Vlaštovku obecnou (Hirundo rustica) lze od jiiky obecné (Delichon urbicum) rozeznat pomrn snadno, a to jak v sedu, tak v letu. Vlaštovka má tmavou bradu a tmavá záda, jiika má bradu bílou a krom toho má i bílou skvrnu u koene ocasu pi pohledu shora, na tzv. kostci. Na jae je rovn nápadný dlouhý ocas vlaštovek. Oba druhy mají sice podobný vzhled i chování, pesto jsou rozdíly tak veliké, e ke kíení dochází jen vzácn. Je  to však moné kvli promiskuit vlaštovek, která není nikterak vzácná, i kdy byly donedávna povaovány za vrné.
 

Vlaštovko-jiika (foto M. Ticháková)

Výše zmínný kíenec z Kopidlnska se více podobal vlaštovce. Ml delší ocas, svtlé zbarvení brady, ale špinav bílý kostec a ádné bílé skvrny na ocasních perech. Nohy nebyly ochmýené, jako má bn jiika. „Byl nápadný na první pohled, jeho odlišnost je patrná i z fotografií,“ vysvtluje terénní ornitoloka Zoo Ostrava Markéta Ticháková, která zajímavého jedince kroukovala.
 
Vlaštovka a jiika patí mezi pomrn známé, navzájem si píbuzné ptaí druhy, které ijí v blízkosti lovka.  Oba druhy staví hnízdo z bláta, typ hnízda a jejich hnízdní preference se ale trochu liší. „Jiiky staví více uzavené hnízdo jen s malým vletovým otvorem a umísují ho obvykle pod stechy z vnjší strany budov, zatímco vlaštoví hnízdo je jen „mistika“ a vlaštovky ho staví uvnit,“ objasuje Ticháková rozdíly pi hnízdní. Vlaštovky nejradji hnízdí tam, kde je ustájen dobytek nebo kon, a kde je tudí dostatek hmyzu, a tím pádem i dostatek krmení pro mláata. S tím, jak ubývá hospodáských stavení, ubývá i vlaštovek.
 
„Vlaštovky opravdu za poslední desetiletí výrazn ubyly. V Praze odhadem a o dv tetiny,“ íká praský ornitolog Karel Pithart.
Akoliv se díve vilo, e vlaštovka do domu pináší štstí, nejsou te vdy všude vítanými hosty. „Proti jiikám jsou dokonce asto na budovy instalována rzná plašící zaízení, akoliv tito ptáci hnízdící v našem okolí nám jsou prospšní práv redukováním obtíného hmyzu,“ upozoruje Ticháková na jeden z nešvar dnešní doby.
 
Text:Šárka Nováková, Zoo Ostrava
Foto:Markéta Ticháková a Jií Šastný


Komente
Posledn koment: 01.11.2019  16:25
 Datum
Jmno
Tma
 01.11.  16:25 Von
 01.11.  10:07 Vesuvjana dky :-)))
 01.11.  06:51 Karla I.
 01.11.  04:25 Duan