Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Drahoslava,
ztra Libue,Amlie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Charitativní bh pro gibony

Ostravská zoologická zahrada se vnuje nejen chovu ohroených druh zvíat ve svém areálu, ale podporuje i adu ochranáských aktivit pímo v míst výskytu vzácných zvíat, asto tisíce kilometr daleko. K zapojení do ochrany pírody se snaí motivovat i své návštvníky. Lidé mohou pro záchranu zvíat sbírat nepotebné obleení, vyslouilé elektrospotebie i nechat rozkvést zahrádku. Jednou z moností je i zapojení do charitativního bhu… 

„Charitativní bh se v areálu ostravské zoologické zahrady uskutení ji potvrté! Po outloních, langurech a lemurech tentokrát bci podpoí záchranný program pro gibony stíbrné na Jáv v Indonésii. Akci, která se uskutení v pátek 30. srpna 2019, poádá zoo jako i v pedchozích ronících ve spolupráci s atletickým klubem SSK Vítkovice,“ popisuje organizátorka bhu Monika Vlková.
 

* * *

Gibon stíbrný ije pouze na ostrov Jáva v Indonésii. Je dokonale pizpsoben k ivotu v korunách strom. Ve vtvích se pohybuje pomocí dlouhých pedních konetin – brachiací (rukováním).
 

Jedním skokem dokáe pekonat vzdálenost a 10 metr. Stejn jako jiné druhy gibon ije v rodinných skupinách tvoených rodiovským párem a rzn starými mláaty. Patí mezi ohroené druhy – v dsledku kácení deštných les, které obývá, se pirozené prostedí gibon neustále zmenšuje. Další hrozbu pedstavuje nelegální obchod se zvíaty, mláata jsou chytána a prodávána na erném trhu jako domácí mazlíci. Jejich rodie pi obran mláat umírají. Ve volné pírod zbývá okolo 4000 zvíat, poetnost populace však nadále klesá.
 

Nadje pro gibony stíbrné

V roce 2012 byla zaloena indonéská iniciativa Coffee and Primate Conservation Project (CAPCP). Jejím cílem je výzkum a ochrana gibon stíbrných a dalších ohroených druh a jejich pirozeného prostedí na Jáv. Jednou z cest je podpora produkce stínomilné kávy, lesního medu a palmového cukru jako trvale udritelného a k pírod šetrného zpsobu obivy. Pstování kávy má asto negativní dopady na pírodu. Od 70. let minulého století se kvli zvýšení odolnosti vi nemocem a plísním pstují pedevším slunomilné odrdy kávovníku, jejich plantáe mohou za kácení tropických les a kvli vtší poteb hnojiv a chemických postik i za zneištní pdy a vody. Udritelným ešením je návrat ke stínomilné káv, která me rst spolu s dalšími kei a stromy v rámci zdravého agro-ekosystému. „Taková je i káva „Kopi Owa“ produkovaná v rámci Coffee and Primate Conservation Project a pstovaná ekologicky šetrnými postupy pímo v oblastech, kde se vzácní primáti vyskytují. Díky tomu zstává zachován pirozený ekosystém, a tím i domov pro zde ijící druhy zvíat. Cílem CAPC je krom ochrany ohroených druh zvíat také nalezení udritelného zpsobu obivy pro místní komunity. A tím se stala práv káva a další lesních produkt,“ vysvtluje Monika Vlková.
 
Hlavní ást výtku z letošního Bhu Zoo Ostrava pro gibony bude pouita na vytvoení mobilní ochranáské jednotky pímo na Jáv. Speciáln upravený terénní automobil bude mít za úkol navštvovat školy a komunity v oblastech výskytu gibon stíbrných a podporovat vzdlávání a osvtu o ochran pírody, gibon a dalších ohroených zvíat. „Ochranáská jednotka bude rovn propagovat lesní produkty, jako je káva, palmový cukr i med, vyrobené k pírod šetrným zpsobem místními obyvateli. Práv podpora místních komunit v rozvoji jejich ivobytí napomáhá chránit gibony stíbrné a další ohroené jávské primáty ijící v jejich okolí. Zbylou ást výtku získá Zoo Ostrava,“ dodává Monika Vlková.

 
 
Bh Zoo Ostrava pro gibony se koná 30. srpna 2019 od 18 hodin v jedineném pírodním areálu ostravské zoo. Pobí se na tech certifikovaných tratích dlouhých 480 m, 2,5 km a 5 km. Všichni registrovaní bci obdrí krom trika a speciálního vratného kelímku, startovní íslo s asovým ipem. I kdy bh není závod, díky nmu se dozvíte, jak jste si vedli. Pijte si zabhat a pispjte na dobrou vc! Pestoe pobíte v Ostrav, ovlivníte dní a na daleké Jáv a i díky vám se moná podaí zachránit jedinený ivoišný druh ped úplným vymizením z planety Zem. A to pece stojí za to, co myslíte?
 
Více informací o charitativním bhu vetn online registrace najdete na http://www.behzooostrava.cz/. Tšíme se na vás 30. srpna na Bhu Zoo Ostrava pro gibony!

Foto: Produkty projektu na ochranu gibon
         Gibon stíbrný -  foto Petr Hamerník, Zoo Praha
 
Šárka Nováková, Zoo Ostrava


Komente
Posledn koment: 29.08.2019  18:58
 Datum
Jmno
Tma
 29.08.  18:58 Von