Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milue,
ztra Dominik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dost bylo plast!

eská fotografka uspla se svým snímkem v dalekém Japonsku

Mladá eská fotografka získala bronz v prestiní fotografické souti a v dalekém Japonsku. Porotu zaujala její fotografie v kategorii Vda – ivotní prostedí upozorující na problematiku plastového zneištní. Fotografka se zabývá peván problematikou ivotního prostedí a obchodování s divokými zvíaty a ástmi jejich tl, podílela se na vzniku výstavy Ukradená divoina a je zakládající lenkou týmu The Kukang Rescue Program.

eská fotografka a terénní pracovnice Zoo Olomouc Lucie imáová pihlásila svj snímek do mezinárodní soute pro talentované fotografy The Tokyo International Foto Awards (TIFA). Sout je otevena všem zájemcm z celého svta a je urena jak profesionálním fotografm, tak amatérm, kteí soutí v nkolika kategoriích. Do tetího roníku mezinárodní soute bylo pihlášeno pes 5000 fotografií z 88 zemí celého svta. Lucie soutila se snímkem „Dost bylo plast!“ v kategorii Vda – ivotní prostedí, v ní získala bronzové ocenní . Fotografie vznikla stejn jako snímky pro kampa Ukradená divoina v ateliéru Stední školy odvní a slueb Vizovice. Modelem je studentka oboru Fotograf.

Co vedlo mladou fotografku k vytvoení tohoto ponkud kontroverzního snímku?

„Mla jsem tuto pedstavu v hlav u dlouho. Fotku jsem chtla koncipovat takto kontroverzn proto, aby si lidi uvdomili, e ty tuny plast, které se nacházejí v moích, se plaví v domovin spousty ivoich a rostlin, kteí jsou nuceni se v nich „koupat“. Tudí bychom se jako lidé mli zamyslet nad tím, jaký je to asi pocit koupat se v plastu, a  pokud to my sami nechceme, pro to dláme jiným ivým tvorm,“ vysvtluje Lucie imáová, která je rovn koordinátorkou veterinární pée a welfare organizace The Kukang Rescue Program zabývající se ochranou outlo váhavých a bojem proti ilegálnímu obchodu s divokými zvíaty na indonéském ostrov Sumatra. „Tento problém je pro m o to palivjší tím, e dlouhodob vidím situaci na vlastní oi v Indonésii, kde není výjimkou, e lidé vyhodí celý odpadkový koš do eky ped jejich domem,“ dodává.

Všechny ocenné fotografie v jednotlivých kategoriích byly v únoru vystaveny a promítány v umleckém centru Shibuya Art Center v Tokiu.
 
Na svt se kadou minutu prodá 1 milion plastových lahví, kadý rok se spotebuje více ne 5 trilion plastových tašek a celkem polovina plast, které pouíváme, je na jedno pouití. Do oceán se kadý rok dostává a 13 milion tun! Zde plastový odpad ron zabije milion moských pták, 100 tisíc moských savc a nepoítan ryb. Pro zvíata se stávají pastí nebo jsou zvíaty konzumovány, jeliko jim pipomínají potravu. Velkým problémem jsou i mikroástice plastu, které v produktech z moe, ale i v pitné vod sami konzumujeme a tyto ohroují i naše zdraví.
 
Díky souasné globální osvt a medializaci tohoto problému po celém svt pibývají státy, organizace i jednotlivci, kteí se snaí plastovému zneištní aktivn elit. Snad se pi pohledu na psobivý snímek Lucie imáové zamyslí kadý z nás, jak se (zejména jednorázovým) plastm vyhnout…
 
Foto: Lucie imáová
Šárka Nováková, Zoo Ostrava


Komente
Posledn koment: 05.04.2019  09:56
 Datum
Jmno
Tma
 05.04.  09:56 Von