Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sttn svtek,
ztra Silvie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mami, zabila jsem…
 
Pedstavuji poslední knihu Marcelly Marboe. Jeliko autorku znám, nemohla jsem si myslet, e by v knize šlo o vradu, to v ádném pípad ne, spíše e protagonista nebo protagonistka zabila v nkom nebo v sob velké silné city, nejspíše lásku.

Jakmile jsem knihu, otevela, poznala jsem, e jsem v pítomnosti. Knihy Marcelly Marboe znám a tato mne nepekvapila, jak brilantn je napsána. Jak autorka vtáhne do dje a jak je znalá konverzace mladé generace. Ostatn celý ivot uila a dalo by se íci, pohybovala se ve stedu mládí. Nemete se odtrhnout od stránky a tete dál a dál.

Ped oima máte matku vypravku píbhu, která vidí svou dceru Annu na zaátku velké lásky. Poznáváte zamilovanou dvojici, ovšem z odlišných kultur. „Naši nejsou ádní rasisti a ty pro n nejsi ádný lovk tetí kategorie“, hájí Anna své rodie. Káhin se stal pro Annu jedinou pijatelnou bytostí v dusném tunelu „skuteného ivota“, který jí práv zaíná. Okouzlen zašeptá: „Jsi úasný. Fakt!“ Tím ocenním jako by z nj chtla smýt všechny kivky, které na nm kesanský i muslimský svt napáchal.

Jen krátká ukázka, miniaturní obrázek. V dnešní spolenosti se posunují vztahy dál od rodného hnízda. Bývaly doby, kdy se mladí poznávali, kam dojeli na kole, posléze vlakem a pozdji se nám otevel celý svt.

V souasné dob se krom vzdálenosti mní i kvalita ivota. Od duchovních kvalit a morálky nás vede nkam dál k materiálním hodnotám. A ty pevaují, jako by je ml lovk vloené do kódu. Pomíjí se vrnost, estnost a nastupuje sex, svoboda. Majetek, vize vší spokojenosti a štstí. Vzdálenosti se zkracují, digitalizace nabízí díve nemoné.

Nastupuje nový ivotní styl, lákavý bez skrupulí. V prolínání vztah tí generací vidíme a proíváme promnu kadodenního ivota a tušíme, ne pímo naplno vnímáme, rozevírající se nky Annina manelství. Procházíme s vypravkou celým dceiným ivotem, ne bez lhostejnosti, ale s podivem, jak silné citové pouto lásky me být a kolik dokáe vydret. Ale kadá sklenice má svou poslední kapku. tená ji eká dív, ne sama Anna a její matka, vypravka.

Knihu vele doporuují, abyste si z ní nabírali pouení a získali moudrost ivota.

 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma