Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Naa Vencovská: Jak jsem chytla Zajíce


Skuteného ne, samozejm, jestli jste nkdy vidli ušáka bet, tak vám to ani nenapadlo, e by se jednalo o zvíe. Ale mám u roky pedplaceno plno asopis a pár deník - jak se íká "prezem všech stran", je to nkdy hodn zajímavé srovnání, jak se kde na tuté záleitost rzn dívají. Nejradji mám tvrtek a sobotu, kdy vycházejí MDF a Právo se slušn vedenými Magazíny. A práv v sobotu je v Magazínu stránka fotografa Miroslava Zajíce, kde si jen tak pokecává se svými tenái, ale hlavn uveejuje dávno zachycené okamiky s mnoha, leckdy u ani neijícími lidmi. A to jeho povídání je moc milé, protkané vzpomínkami na rodnou Vísku, na maminku, tatínka, sousedy, na ivot "tenkrát". tenái mu k tomu na jeho mail pidávají i své dávné vzpomínky, prost je to pkný kousek ranní soboty.


Mj otec nestál za moc, opravdu to byl agresivní lovk, jeho ranám jsem se nauila pomrn brzo elit, ale co se nedalo snést, bylo jeho puntíkáství, lpní na kadé i hloupé malikosti. No tak, abych se zase tak nehonosila, s malým potšením zjišuji, e ím jsem starší, tím víc se mu podobám. Ludmila mi právem u dávno ekla, e jsem pedant. Tak sice netrvám na tom, jestli píbor leí na milimetr pesn u talíe a kdy ne, tak neodsunu idli a neodmítnu obdvat - moná si pamatujete, jak tohle po njakém ase mámu tak doralo, e práskla terinou plnou polívky o zem a zamkla se v pokoji. Do veera jsme pak v kuchyni klouzali po polívce. Vbec se nesnaím svým pedantstvím lidi kolem sebe dusit moc, no ale obas se mi to vymkne.


Je jedna eštináská posedlost, kde se prost nepemu. Pechodníky! Otec, a byl jaký byl, povinn jsem s ním od mala chodila na denní procházky a pi tom mne trénoval v eštin - ei mateské. Tedy ne, máma byla Jihoslovanka - tak eknme - ei rodné. A já jsem na n tak strašliv alergická, e se doslova dusím a trápím tak dlouho, dokud provinilci, co pechodníku uije nesprávn njak nevynadám - no tak milým lidem to spíš njak podstrím pod noc, aby se dovtípili. A tak protoe pan Zajíc s nimi evidentn nebyl kamarád, neudrela jsem se a na ten jeho mail mu ekla, kde udlal chybu a jak to mlo znít správn.
A bác ho!
Sice se vbec nenaštval, naopak, mile odpovdl, ale za as tu píšernost spáchal zas. No tak! Jeho stránku tu ráda, je mi sympatický, co te? A tak jsem napsala pohádku pro Miroslava, kde mu pechodníky nakonec pišly strašliv ublíit - a piloila pesn napsaný rozpis, jak mají vypadat, muská, enský se stedním rodem a pro mnoné íslo, aby si to mohl nkde vyvsit a u (sakra) to psal správn - a on se moc pobavil pkn podkoval a od té doby opravdu pechodníky píše, jak mají být.


Dokonce se nám povedlo pichytit jejich korektorku pi chyb. Ono je to tak, e dnes se u pechodníky prakticky neuívají a i jinak výborní eštinái - je prost neumí. V tom pípad je ale opravdu mnohem lepší formulovat vtu malinko jinak a zbytené chyb se vyhnout.


Proklejte mne i s Ludmilou, jestli tenhle závr nevymae, ale:
rod muský - jsa, vida potkávaje - p. "jsa mu"
rod enský a stední - jsouc, vidouc, potkávajíc - p. "jsouc babikou"
mnoné íslo - jsouce, vidouce, potkávajíce - p. "jsouce lidmi"


Tak mne nekamenujte a nezavrhnte docela, zase zalézám do nory...

 

***

Zobrazit všechny lánky autorky

Komente
Posledn koment: 21.06.2013  05:36
 Datum
Jmno
Tma
 21.06.  05:36 Bobo :-)))
 20.06.  14:09 Von Omluva
 20.06.  13:20 EvaP
 20.06.  09:37 Von Pikldm pr polnek
 20.06.  08:18 Inka
 20.06.  07:18 LenkaP
 20.06.  06:31 Mara ouvej pechodnky