Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek tpnka,
ztra Felix.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Co nám pipravila atmosféra v historicky významných datech (2)


Sliby se mají plnit a tak picházím s dalšími – doufám e zajímavými informacemi.


Dne 3. ervence roku 1866 u Sadové poblíe Hradce Králové se odehrála nejvtší a poádn krvavá bitva v djinách na území dnešní eské republiky.

 

 

Pipomíná ji napíklad i velmi známá vojenská píse o kanonýru Jabrkovi, který u kanónu stál a furt jen lady-ládoval. Poasí tehdy zdaleka neodpovídalo vrcholnému létu, naopak bylo pomrn chladno. Den ped bitvou bylo vtšinou zataeno a pršelo, ale 3. ervence u bylo vtšinou oblano jen s krátkou pehákou. asn ráno bylo asi 11°C., odpoledne pak maximáln 16°C., vál jen slabý vítr, ale relativní vlhkost vzduchu se stále pohybovala kolem 75%. Rakousko-sasská armáda po poátením dopoledním úspchu pak dostala odpoledne od Prus poádn na frak a od této bitvy to šlo s celou Rakousko-Uherskou íší s kopce. Dne 8. ervence pak Prusové obsadili Prahu…


A to u se hlásí 28. íjen roku 1918. Lidí, kteí by si pamatovali, jaké bylo u nás poasí v tak významném dni u ije asi jen pár a brzy nebude pamtník ádný… Take pro souasné i budoucí nepamtníky – tehdy byla v Praze velká oblanost, obas mrholilo nebo slab pršelo, protoe spadly 0,3 mm sráek. Teplomr ukazoval ranní minimum 4,1 °C. a odpoledne maximum 7,7°C., asi 1°C. pod dlouhodobým normálem a tedy pomrn chladno. A pro znalce - relativní vlhkost vzduchu byla 56% a tlak vzduchu v nadmoské výšce rtuového tlakomru (202 m n/m.) byl redukován pouze na 0°C. a inil 1002,5 hektopascalu, po pepotení na hladinu moe 1027,7 hPa.


V dalším osudovém roce s osmikou na konci, v období podpisu mnichovské smlouvy, tedy 30. záí 1938 bylo v Praze polojasno, beze sráek.
Teploty píjemné, asi 4°C. nad normálem, ráno 11,5°C., odpolední maximum 21,1°C. Relativní vlhkost vzduchu 47% a tlak vzduchu pepoítaný na hladinu moe 1017 hPa. Následky tohoto pkného poasí však byly pro nás velmi tristní…


Pi obsazení eskoslovenska nmeckou armádou dne 15.bezna 1939 bylo v Praze naopak opravdu „stylov“ ošklivé poasí. Bylo zataeno, sráky sice slabé, ale padal vtšinou sníh nebo déš se snhem. Teploty byly výrazn podnormální (asi o 5°C.), ráno –1,9°C. a odpoledne jen 4,3°C. Relativní vlhkost dosti vysoká - a 70% a tlak vzduchu 1000,8 hPa, tedy naopak dosti nízký.


Pamtník konce 2. svtové války ije jist ješt dost, pesto si pipomeme májové dny v roce 1945.
Uvidíte, e poasí se snailo. Od 5.5. do 10.5. teploty stoupaly. Minimální od 6°C. do 13°C., maximální od 12,2°C do 25,6°C., tedy u tzv. letní den a hned od 11. do 13.5. pišly ti teplotní rekordy s tropickými teplotami pes 30°C.! V prvních dvou dnech Praské revoluce pi velké oblanosti pršelo, spadlo a 15 mm sráek a je samozejmé, e relativní vlhkost byla veliká - a 90%. Tlak vzduchu pomalu stoupal z 986,7 (1012) na 998,7 (1024) hPa a u od 7.5. bylo asi po deset dní skoro jasno, co jist uvítaly šeíky i veliky! Další tém tropické dny se dostavily i s boukami koncem kvtna.


25. února 1948 – další osudová osmika v našich djinách pinesla Praze poasí mrazivé po všech stránkách!
Tentokrát bylo jasno a velmi chladno. Ráno klesla rtu v teplomru a na -11,4°C. a po vlastech eských i moravskoslezských byly urit mrazy mnohem vtší! I odpoledne byl slušný mráz –4,1°C, tedy tzv. ledový den. Relativní vlhkost vzduchu pomrn vysoká – 75%, a tlak vzduchu také znan vysoký - pes 1030 hPa.


S další osudovou osmikou pišla další „milá“ návštva, tentokrát „spojeneckých“ vojsk, take se podívejme, jaké je u nás pivítalo poasí.
 21. srpna 1968 bylo v Praze (a také na vtšin našeho území) oblano a místy se vyskytly jen slabé sráky. Teploty se pohybovaly kolem normálu, v Praze minimum 12,8°C., maximum 21,9°C, relativní vlhkost byla kolem 46% a tlak vzduchu 1024 hPa. Ovšem u 22.8. spadlo v Praze kolem 15 mm sráek!


A ve výtu „poasových píspvk“ naší zemské atmosféry v pro nás dleitých dnech a obdobích te skoíme do 17. listopadu 1989.

Tehdy poasí u nás ovlivovala tlaková výše, která mla svj sted nad Dánskem. Bylo vtšinou polojasno a vál mírný východní a jihovýchodní vítr. V praském Klementinu se tlak vzduchu pohyboval kolem 1028 hPa, rtu teplomru klesla ráno na –1°C., odpoledne vystoupila pouze na 3,9°C. a relativní vlhkost vzduchu se pohybovala kolem 40%. Meteorologické sráky se nevyskytovaly ádné, ovšem ve veerních hodinách je zastoupily kruté sráky policejní, které odstartovaly naši dlouho oekávanou sametovou revoluci.


A tím bych si dovolil naši poasovou exkurzi dleitými daty naší historie ukonit. Doufám, e jsem nikoho píliš neunavil a tak dkuji za pozornost.


Vladimír Vondráek

Co nám pipravila naše atmosféra v historicky významných datech - 1


* * *

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 13.11.2019  11:25
 Datum
Jmno
Tma
 13.11.  11:25 Von
 11.11.  13:28 peter srden vaka
 30.10.  08:54 Von
 29.10.  12:14 Ivan
 28.10.  11:50 KarlaA
 28.10.  07:27 Vesuvjana dvakrt dky
 28.10.  05:19 zdenekJ
 28.10.  04:16 Ludmila
 13.06.  14:48 Pepa
 13.06.  14:27 Milan
 13.06.  08:19 Von Odpov
 13.06.  06:53 venca
 13.06.  06:53 LenkaP