Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Klement,
ztra Emlie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Tip pro vs
Datum:
15.11.2017  16:05
Od:
Ilona (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Antikvarit a klub Fiducia a okralovac spolek Za krsnou Ostravu vs srden zvou na dal poetick atentt

16. 11. v 18:00 Po ostravskch stopch Josefa Kainara

Dal z ady poetickch atentt pipomene osudy a dlo jednoho z nejvtch eskch bsnk Josefa Kainara, autora osobitch ver a psovch text, novine, pekladatele a nadanho hudebnka, kter by se letos doil sta let. Ostrava (a jej ir okol) sehrla v jeho ivot podstatnou roli, a proto cel vzpomnn zapone u bval zdej kavrny Savoy, v n J. K. vystupoval jako houslista a kytarista Dolealova tanenho orchestru, a skon na mst jeho tvrmu naturelu zcela pznanm, na hlavnm ostravskm ndra, kde bhem druh svtov vlky pracoval a do roku 1945.

Pijte si poslechnout ukzky Kainarovy tvorby bsnick i muzikantsk, dozvdt se zajmavosti ze ivota tohoto mimodn talentovanho spisovatele i detaily stran jeho ostravskho pobytu. Oddejte se podmanivm bluesovm nladm, chytr a vtipn ironii i jemn melancholickmu smutku ver a psn, z nich naerpte i mnoh neoceniteln rady a zkuenosti, nap. jak ulovit tiku dlouhou jako stehno antick bohyn...

Sraz 16. 11. (v den Kainarova mrt) v 18,00 na Masarykov nmst u muzea.
 
Datum:
29.10.2017  12:13
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Znovu pipomnme, e Ostravsk zoologick zahrada vyhlsila dal ronk pkovho podzimu - soute ve sbru vybranch podzimnch plod. Plody poslou jako zpesten jdelnku ad obyvatelm zoo, nap. jelenm, opicm, medvdm i prasatm. V pedchozch osmi roncch lid nasbrali u pes deset tun plod!

Kter plody je mon sbrat? Do soute jsou zahrnuty:

- re pkov (pky)
- jebu obecnho (jeabiny)
- dubu (aludy)

pky musej pochzet pouze z divokch rostlin, ne z vylechtnch parkovch odrd.

Pravidla soute:
Soutit mohou jednotlivci i kolektivy (nap. koln tdy, zjmov krouky apod.)

Vechny plody musej bt dkladn usueny a rozdleny podle druh. Neusuen plody nebudou do soute zahrnuty. Plody je mon pinet prbn na vrtnici zoo a do 4. listopadu, kdy probhne vyhlen vtz. Pi pedn je nutno uvst jmno a kontakt na sbrae.

V rmci soute budou hodnoceny dv kategorie:

Kategorie 1: pky a jeabiny
Kategorie 2: aludy

Pedn a vyhlen vtz:

Pedn a ven nasbranch plod probhne v Zoo Ostrava 4. listopadu v rmci akce Halloween a lampinov prvod. Odmnou nejpilnjm/u sbrai/sbram nvtva zkulis zoo a drkov balky.

PEDEM DKUJEME VEM SBRAM ZA JEJICH PLI!
 
Datum:
09.10.2017  11:43
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
2. ronk aktivit Dn proti chudob v Ostrav probhne v obdob 9. - 12. 10. 2017 u pleitosti Mezinrodnho dne za vymcen chudoby. Dny proti chudob pod Charita Ostrava, Armda Spsy ve spoluprci s Ostravskou univerzitou a za podpory statutrnho msta Ostravy. Ztitu pevzal Mgr. Michal Marinek, nmstek ostravskho primtora.

Msto konn: Ostrava

V rmci Dn proti chudob 2017 probhnou aktivity, na kter zveme veejnost i uivatele socilnch slueb:

9. 10. 2017, 8:00 h Ekumenick setkn - Domov Pstav Ostrava, Holvekova 612/38a Ostrava - Kuniky

10. 10. 2017, 14:00 h Semin - Chudoba v ns a kolem ns Ostravsk univerzita, fakulta socilnch stud, Frni rmka 3, 709 00 Ostrava - Marinsk Hory

10. 10. 2017, 18:00 h Setkn u spolenho ohn Charitnm dm sv. Benedikta Labre Lidick 773/54, Ov - Vtkovice

12. 10. 2017, 17:00 h Domov bez domova - vernis fotografi Jindicha treita, OC Forum Nov Karolina, Ostrava, 2. patro, Jantarov 3344/4 702 00, Ostrava 2 Vstava potrv do 31. 10. 2017.
 
Datum:
13.09.2017  16:15
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den pro seniory v Zoo Ostrava

V sobotu 16. z se v ostravsk zoologick zahrad uskuten tradin akce pro seniory. Tento den budou mt do zoo voln vstup a pipraven pro n bude i speciln doprovodn program.

Zjemci se budou moci zastnit komentovan prohldky s prvodcem. Prohldka zane v 10:00 hod. u vstupu do zoo. V pavilonu africkch zvat si budou moci pamtnci zavzpomnat u vstavy mapujc ptaedestiletou historii ostravsk zoologick zahrady, od vzniku a fungovn jet v arelu v Ostrav-Kunikch a po souasnost ve Slezsk Ostrav. Vichni se mohou tit i na komentovan setkn u vybranch druh zvat nebo nahldnout do pstebnch sklenk, kter jsou bn nvtvnkm nepstupn. Komentovan prohldky botanickho zzem s prvodcem probhaj od 11 a od 14 hod. Sraz zjemc je u vstupu do zoo.

Vstup do zoo je v tento den pro vechny seniory nad 60 let zdarma! Prokzat se musej platnm dokladem.
 
Datum:
17.08.2017  12:16
Od:
Zuzana (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den se zchrani se letos ve Frentt pod Radhotm uskuten v sobotu 19. srpna. Pravideln przdninov akce Jednotky sboru dobrovolnch hasi Frentt pod Radhotm nabdne na hiti frenttskch hasi pestr celodenn program. Ukzky techniky, policejnch zsah, pornho a hasiskho toku nebo prce se sluebnm psem, to je jen zlomek nabdky. Jednou z nejoekvanjch ukzek pak bude seskok jednotky parautist z letit ve Frdlantu nad Ostravic, kte pistanou na frenttskm hiti okolo 15 hodiny.

Od 17 do pozdnch nonch hodin je pak pipravena tanen zbava s hudebn skupinou KIWI z Kopivnice.

Tradin velmi oblben je sout TFA v hasiskch silovch disciplnch. "Na polovin trati ne je ta skuten, zvodn, si zjemci mohou vyzkouet, jak nron je prce hasie. Na piblin 50 metrov trati mus odni do specilnch oblek a s pilbou na hlav rozthnout porn hadice, udeit dvacetkrt kladivem do kovadliny, pekonat pekkovou stnu, odthnout 80 kilogramovou figurnu a pebhnout po kladin," ekl hlavn poadatel. Slavnostn vyhlen vsledk tto soute se uskuten v 16 hodin a ti nejlep v kad kategorii zskaj hodnotn ceny.
 
Datum:
20.03.2017  10:45
Od:
Ilona (anonymn uivatel)
Nzev:
Tip pro vs
 
Srden vs zveme na komentovanou prochzku - Po stopch ostravskch hradeb a bran - vychzka, kest bulletinu a naun cedule

21. bezna od 18:00 - vychzku povede historika Romana Rosov. Sraz v 18.00 u Skorova mostu.

Pi ktu jarnho bulletinu Krsn Ostrava si pipomeneme 750. vro prvn zmnky o Moravsk Ostrav. Moravsk Ostrava zskala ve 2. polovin 14. stolet zdn hradby se temi branami - Kosteln, Hrabovskou a Pvozskou. Hradby i brny byly postupn v prbhu 1. tetiny 19. stolet bourny, nebo brnily rozvoji a rozen vznikajcho prmyslovho msta. V rmci vychzky si strun nastnme historii mstskho opevnn, pipomeneme si, kudy hradby vedly, projdeme st jejich trasy a zastavme se na mstech, kde stly brny. Na zvr si ukeme posledn dochovan sek hradebn zdi v blzkosti kostela sv. Vclava a v prostorch ostravsko-opavskho biskupstv.

Pod Antikvarit a klub Fiducia ve spoluprci s okralovacm spolkem Za krsnou Ostravu.

Za podporu dkujeme sdruen Telepace, Ministerstvu kultury R a Nadaci esk architektury.
Reim zobrazen: ve / strom