Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jchym,
ztra Petra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Tip pro vs
Datum:
13.08.2022  04:28
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den pro slony v Zoo Ostrava: pineste s sebou vyslouil elektrospotebi nebo nepotebn obleen, pomete chrnit slony v prod

Sobota 13. srpna bude v Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava patit slonm. Pokud s sebou tento den vezmete njak vyslouil elektrospotebi, pomete chrnit slony ve voln prod a zrove zskte vstupenku do zoo pro dti zdarma.

Akce se kon u pleitosti Mezinrodnho dne slon a Zoo Ostrava ji pipravila spolen s kolektivnm systmem ELEKTROWIN a Moravskoslezskm krajem. Jejm clem je upozornit nvtvnky na nepznivou situaci nejvtch suchozemskch savc ve voln prod a ukzat monosti, jak me tmto majesttnm zvatm pomoci kad z ns. Do zchrany slon se mohou lid zapojit velmi jednodue prv sbrem vyslouilch elektrospotebi, mobil a dalch elektrozazen. Recyklac tchto vrobk etme pirozen prosted v Africe, kde ij nejen sloni, ale i gorily a dal vzcn ivoichov. V tchto oblastech se toti t vzcn kovy pro vrobu elektronickch zazen, m dochz k rozshl devastaci pvodnch biotop.

Odevzdnm vyslouilch elektrospotebi na sprvn msto (tj. do sbrnch dvor, specilnch kontejner na elektrozazen nebo teba prv v zoo) lze snit poptvku po dal tb, protoe adu materilu je mon znovu vyut. Akce Elektrowinu se v Zoo Ostrava kon pravideln ji od roku 2010, za dobu trvn nvtvnci donesli vce ne 4 000 vyslouilch spotebi.

A na co se mohou nvtvnci v sobotu v Zoo Ostrava tit? Ped zoologickou zahradou bude od 9. hodiny probhat sbr starch a nefunknch elektrospotebi. Za n zskaj dti voln vstup do zoo (voln vstupenka bude platn pouze v den akce). Pinet lze vyslouil fn, holic strojek, varnou konvici apod. Po cel den budou v arelu zoo probhat zbavn-naun aktivity, kter pro mal i velk nvtvnky pipravil Elektrowin. Tkat se budou samozejm sprvnho nakldn s odpady, recyklace a dalho vyuit odpadu.

U expozice Na statku bude dle stnek charitativn organizace MOMENT, kde si mohou zjemci podit obleen, hraky a dekorace se slon tmatikou. Dti si budou moci vyrobit slona na pamtku. Vtek z prodeje bude uren projektu Save Elephants, jeho aktivity cl na ochranu slon ve stedn Africe. Moment tento projekt podporuje dlouhodob, a to i prostednictvm prodeje obleen kter lid odevzdvaj u adu let u vchodu ze Zoo Ostrava.
 
Datum:
06.07.2022  06:08
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Zoo Ostrava na przdniny prodluuje otevrac dobu

Ostravsk zoologick zahrada i v letonm roce po dobu letnch przdnin o hodinu prodlou otevrac dobu. To znamen, e lid budou moci v arelu zstat a do 20 hodin. Pavilony a pokladny se uzavou v obvyklou hodinu, tj. v 18 hodin. Kdo si bude chtt ut prochzku podveern zahradou, mus pijt ped uzavenm pokladen, pozdji u nebude do arelu vputn. Plat to i pro dritele permanentnch vstupenek.

Prodlouen otevrac doba Zoologick zahrady a botanickho parku Ostrava bude platit po dobu letnch przdnin - od 1. ervence do 31. srpna. Nvtvnci budou moci v arelu zstat a do 20. hodiny a ut si podveern atmosfru. Stle vce k nm m lid v prbhu pracovnho tdne po prci, chceme jim tedy umonit, aby si pobyt v zoo uili o hodinu dle. Do 20 hod. bude v provozu zooshop u vchodu ze zoo a tak zoovlek. Dle bude otevena i vtina stnk s oberstvenm.

Upozorujeme, e pavilony a pokladny se uzavou v obvyklou dobu, tj. v 18 hodin. To znamen, e lid budou do arelu zoo vputni nejpozdji v 18 hod. Toto plat i pro dritele permanentnch vstupenek.

Bhem prohldky se mohou lid zastavit u nkterho z komentovanch setkn u zvat nebo se projet safari expresem pmo mezi stdy africkch a indickch kopytnk. Z dalch letnch akc, kter zoo nabz, jsou to veern komentovan prohldky po zavrac dob a komentovan prohldky sklenk. Veern prohldky probhaj kad przdninov ptek, vyjma toho poslednho, kdy je v plnu Bh Zoo Ostrava pro loskutky. Posledn przdninov veern prohldka tak probhne v sobotu 27. srpna. Prohldky sklenk probhaj kad vkend, vdy v 11 a ve 14 hodin. Kvli omezen kapacit je teba se na tyto akce nahlsit pedem.
 
Datum:
24.05.2022  08:25
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
FlixBus v tomto tdnu pichz s neodolatelnou nabdkou. Veker jzdenky za Prahy Holeovic do Teplic a z Teplic do Prahy se prodvaj za 50 Korun. Tato akce je omezena na jzdy v ervnu. Pokud vezmeme v potaz nabdku FlixBusu na slevu 75 % pro dti do 18 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let, dostaneme se na cenu jzdenky 12 Korun 50 Hal. A to je nabdka, kter v souasn dob nem konkurenci.

Praha je krsn, pln pamtek, ale tak pln lid a hluku. Kad tden e tisce obyvatel Prahy a turist stejnou otzku. Kam na vlet v okol Prahy.

Tipem na pekvapiv povyraen z nudy jsou rozhodn Teplice. Kad je zn jako msto na map, ale mlokoho by napadlo jako cl pro vkendov vjezd. A to je prv koda, protoe msto samotn bylo po dlouh stalet nejen vznamnm lzeskm stediskem, vyhlenm pro svj bohat zdroj radioaktivn vody po cel Evrop, ale tak vraznm kulturnm centrem monarchie, lkajcm osobnosti stedoevropskch djin.

Pobvali zde csai, carov, vznamn hudebn skladatel, osobnosti jako napklad Giacomo Casanova. Teplice byly i mstem s velkou a bohatou idovskou komunitou i tradic, silnm nmeckm vlivem. Bhem socialismu byl jejich vznam zapomenut, ve, vetn pamtek, lzn a prody, zstalo na svm mst.

Pokud tedy hledte tip na vlet v okol Prahy, toto msto je jasnm adeptem. A to i v ppad, e cestu podniknete vlakem. Dorazte na nejdel ndran pern v republice, na kter vystupovali nejvraznj osobnosti sv doby. Autobusem se sem nicmn dostanete s akc FlixBusu za pouhch 50 Korun.

Na architektonick stopy tehdej slvy, jako jsou honosn vily, divadlo, budovy lzn, parky a vstavn palce v okol, narazte doslova na kadm kroku. Po druh svtov vlce a odsunu naprost vtiny pvodnch obyvatel msto takka zmizelo z mapy zajmavch turistickch cl. Naprosto neprvem.

Teplice jsou jako klenot, kter se na padest let ztratil a dnes ek na znovuobjeven. Nov rekonstruovan Thermalium je jasnm dkazem, e na turisty, jak domc tak zahranin, jsou zde pipraveni.

"FlixBus jezd do Teplic a zpt estkrt denn z Holeovic. Jzdenka je te levnj ne pivo v restauraci a cesta trv veho vudy hodinu. Myslm, e tato destinace rozhodn stoj za vyzkouen. Sm jsem Teplicm anci dal, a rozhodn se sem budeme i s rodinou vracet, dopluje informace mluv FlixBusu Tom Bernek.

Promo jzdenky za 50 Korn lze zakoupit v aplikaci i na webu pouze tento tden, jejich platnost je omezena na cesty v ervnu.
 
Datum:
11.02.2022  15:20
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Valentn v Zoo Ostrava

Kad zamilovan pr, kter v sobotu 12. nora zavt do Zoologick zahrady a botanickho parku Ostrava, zaplat vstup pouze za jednu osobu. A samozejm se nemus jednat jen o erstv zamilovan, ale tak pry, kte spolu ji njakou dobu ij... Dovolujeme si ale upozornit, e zvhodnn vstupn bude platit pro pry, kter si zakoup vstupenku v den akce u vstupu do zoo! Za pedem nakoupen online vstupenky pro ob osoby nebudeme vracet penze. Dkujeme za pochopen!

 
Datum:
09.07.2021  19:08
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Prohldky pstebnch sklenk v Zoo Ostrava zanaj tuto sobotu
V Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava se nvtvnkm po del pestvce opt otevraj pstebn sklenky. Nachz se v nich bohat kolekce tropickch a subtropickch rostlin z rznch kout svta. V sobotu 10. ervna budou zahjeny tradin komentovan prohldky s prvodcem. Kvli omezen kapacit je nutn se pedem nahlsit a bhem prohldky dodret aktuln opaten.

V pstebnch sklencch v ostravsk zoo v souasnosti plod i rozkvtaj a ndhern von rzn druhy tropickch a subtropickch rostlin. Napklad vni rostliny muraje latnat (Murraya paniculata), nazvan t oranov nebo pomeranov jasmn, si nvtvnci sklenk asto pletou s vn nedaleko rostoucch citrus. Je j toti velmi podobn, ale navc je obohacena o jasmnovou sloku. Je to druh kee nebo malho stromu z eledi routovit (Rutaceae) pochzejc z jin a jihovchodn Asie a Austrlie. Jej mlad listy jsou velmi aromatick a pouvaj se jako koen a tak v tradin nsk medicn. Suen plody jsou soust kari koen. ern i zelen aje se parfmuj kvty tto rostliny. Je to tak oblben hrnkov rostlina, kter se d pstovat i jako bonsaj.

Zajmavou rostlinou, kter pilk pohledy nvtvnk, je tak takara javansk (Dianella javanica). Rostlina pochz z jihovchodn Asie a jihozpadnho Tichomo, kde roste ve vlhkch tropickch lesch a kovinch, v lesnch lemech i na suti sopench svah, kolem skal i na bezch vodnch tok. Pozornost pitahuje svmi lesknoucmi se fialovmi a ernmi bobulemi. Pstuje se jako ozdobn rostlina, jej koen m pak vyuit i v tradin medicn.

Prohldky sklenk probhaj o vkendech, vdy v 11:00 a ve 14:00 hod. Sraz zjemc je vdy u vstupu do zoo, kde si skupinu vyzvedne prvodce. Prohldky jsou zahrnuty v cen vstupenky do zoo. Z dvodu omezen kapacity je nutn rezervace pedem na tel. sle 596 241 269 nebo osobn na vrtnici zoo. Do trop s prvodcem se mohou nvtvnci vydat u tuto sobotu.
 
Datum:
07.09.2020  10:18
Od:
Petra (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Tm fyzioterapeut Kliniky lebn rehabilitace Fakultn nemocnice Ostrava oteve na Svtov den fyzioterapie v ter 8. 9. 2020 dvee svch ambulanc, tlocviny a baznu v pzem budovy Polikliniky v Porub. Zvni jsou vichni, kte se chtj dozvdt vce o svm tle i ti, kte si chtj vyzkouet terapeutick cvien v tlocvin nebo ve vod. Fyzioterapeuti budou zjemcm k dispozici v dob od 14:30 do 17:00 hodin.

"Rozhodli jsme se, e v rmci Svtovho dne fyzioterapie piblme irok veejnosti, jak rozmanit je n obor. Ukeme napklad pr jednoduchch cvik, ktermi si meme sami pomoci od bolesti. A to jak v tlocvin, tak i v baznu. Moji kolegov jsou pipraveni i individuln poradit tm, kte e napklad bolest v pohybovm apartu," piblel netradin setkn zdravotnk s pacienty jeho inicitor Mgr. Zdenk Guan, vedouc fyzioterapeut Kliniky lebn rehabilitace FN Ostrava.

Nvtvnci si budou moci vyzkouet rehabilitan pomcky a pipraveny budou i edukan broury. Tm fyzioterapeut doporuuje, aby si zjemci o cvien pinesli vhodn obleen a ti, kte si budou chtt zacviit v baznu, samozejm plavky.
 
Datum:
22.08.2020  08:22
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den pro antilopu Derbyho v Zoo Ostrava (sobota 22.srpna)

U pojedenct se v Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava uskuten akce vnovan antilop Derbyho - nejvt a zrove nejohroenj antilop svta. Akci organizuje spolek Derbianus Conservation, kter se v zchran tto antilopy angauje u od roku 2000. Zoo Ostrava zchrann projekt podporuje od roku 2010 a od roku 2016 i kad nvtvnk zoo prostednictvm programu Dv koruny ze vstupu.

Zpadn poddruh antilopy Derbyho (Taurotragus derbiaus derbianus) se vyskytuje v prod pouze v Senegalu v Nrodnm parku Niokolo Koba v potu menm ne 200 kus. Velkou nadj pro tuto antilopu je jej chov ve dvou senegalskch rezervacch Bandia a Fathala, kde se pod dohledem eskch odbornk v rmci zchrannho projektu poet antilop Derbyho rozrostl na vce ne sto zvat. Antilopa Derbyho je ohroena ponejvce pytlctvm a bytkem ivotnho prostoru v dsledku roziovn zemdlskch oblast.

Sobotn program bude probhat u expozice Na statku od 10 do 17 hod. Nvtvnci se bhem nj seznm s antilopou Derbyho a zrove se od pmch astnk projektu budou moci dozvdt aktuln novinky ze Senegalu, kde projekt probh u 20 let. Pro dti budou pipraveny nejrznj antilop hrtky, malovn kdami a dal aktivity. Zjemci si budou moci zakoupit pedmty s motivem antilop, jako jsou magnetky, samolepky, pltn taky i trika, a pmo se tak zapojit do podpory zchrannho programu.

Ostravsk zoo je lenem spolku Derbianus Conservation od roku 2012. Od ledna 2016 je tento zchrann projekt podporovn i vemi nvtvnky Zoo Ostrava, a to prostednictvm programu Dv koruny ze vstupu. To znamen, e ze vstupu kadho nvtvnka zoo putuj 2 K na speciln et, kter je erpn na podporu projekt vnujcch se zchran ohroench druh zvat a rostlin ve voln prod.
 
Datum:
14.08.2020  07:44
Od:
Ivana (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
16. srpna se v Sanatorich Klimkovice poprv, a vme e ne naposledy, uskuten lkav akce Bylinky v lznch. Od 10 hodin do 18.30 bude u venkovn terasy prezentovat a tak prodvat sv produkty patnct bylink, drobnch vrobc rznch dobrot z bylinek, v nabdce budou napklad erstv i suen bylinky, aje, marmeldy i masn oleje. Prodejn vstavu dopln bohat program pednek i muziky.

Zveme vechny pznivce bylinek i ty, kte maj chu pobt na pohodovm setkn, na akci plnou vn, chut a zajmavost ze svta bylin a fytoterapie. V nabdce budou poctiv domc produkty z bylin i erstv bylinky. Inspiraci, poznatky a rady vybranch odbornk nvtvnci na akce naerpaj na tematickch pednkch o sle skryt v darech matky prody. V doprovodnm programu vystoup cimblov muzika Fojt a netradin bubnovac skupina Luna.

Akce se bude konat pouze za pznivho poas, protoe se kvli epidemiologickm opatenm ned pesunout do vnitnch prostor lzn. Vstup na akci je zdarma, vstupenky na pednky za 80 korun mohou zjemci kupovat prostednictvm na e-shop.sanatoria.klimkovice.cz nebo na www.viaherbau, na mst pak budou v prodeji na recepci lzn.
 
Datum:
08.07.2020  13:57
Od:
Lucie (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Univerzita tetho vku v Bohumn pod bhem letnch przdnin nbor novch student. Do dvouletho cyklu vzdlvn pijm zjemce star ptapadesti let. Pednky i praktick lekce odstartuj letos v jnu. Msto zstupcm zral generace zaplat 60 procent celho kolnho.

Univerzitu tetho vku pipravuje pro msto Britsk institut z Novho Jina ve spoluprci se Stedn kolou Bohumn. "Prv v budov stedn koly budou probhat pednky, napklad na tma zdrav ivotn styl, prevence nemoc, nov technologie i een konflikt. Praktick st vuky bude zahrnovat prci ve vtvarnm ateliru i poznvac exkurze," uvedla koordintorka projektu Pavla Skokanov s tm, e lektoi ij tmata pednek na mru poadavkm student a npady erpaj i v mstnm senior klubu, kter m tm 500 len.

Pestoe studenti univerzity tetho vku nejsou studenty vysok koly v pravm smyslu slova a msto diplomu obdr osvden o absolvovn, zjem o nj je v Bohumn trvale vysok. Vce ne o "biflovn" jde o navzn socilnch kontakt, zskvn novch informac a smyslupln vyplnn volnho asu s vrstevnky.

"U podme tinct ronk a nikdy se nm nestalo, e bychom mli nedostatek zjemc. Naopak v poslednm akademickm roku jsme mli ptaticet frekventant. Ne nadarmo se na univerzit tetho vku k elixr mld," doplnila Skokanov.

koln za jeden semestr je 2 000 korun. Bohumn vak pispv obanm s trvalm pobytem na zem msta stkou 1 200 korun a sm student si hrad pouze 800 korun. V Bohumn mohou studovat i zjemci z okol, nkter okoln obce a msta na studium tak pispvaj. V kurzech se tak potkvaj lid i z Rychvaldu nebo Doln Lutyn.

S projektem univerzity tetho vku zaal Bohumn u v roce 2007. Bhem tincti let absolvovalo studium vce ne 250 lid. Slavnostn ceremonil v podob imatrikulace je naplnovn na jen, zjemci se mohou hlsit cel lto v knihovn K3 ve Vrchlickho ulici. Po dvou letech studia se absolventi mohou tit na promoci v talrech a vlastn tablo.
 
Datum:
20.06.2020  16:12
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
S tm tmsnm zpodnm byla v Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava zahjena komentovan setkn u vybranch druh zvat. Nvtvnci se tak opt mohou tit na zajmav zpesten prohldky zoo.

Zjemci si mohou zpestit prohldku zoologick zahrady komentovanm setknm u vybranch druh zvat doprovzen povdnm jejich oetovatel. Lid tak mohou pozorovat zvata z bezprostedn blzkosti a zrove se dozvdt zajmavosti o jejich chovu v zoo i aktuln situaci ve voln prod, kter nen mnohdy nijak pzniv. Pro mnoh ve voln prod ohroen druhy se tak chov v lidsk pi, potamo v zoologickch zahradch me stt posledn monost, jak tato zvata uchovat pro dal generace.

Komentovan setkn probhaj podle nsledujcho harmonogramu:

kad den

10:00 medvdi a hulmani

10:30 vydry

11:30 mandrili

12:00 impanzi

mezi 13:00-13:30 zatek denn pe o slony

13:30 medvdi a hulmani

14:00 lemui

14:30 lemui

14:30 levharti (krom pondl a ptku)

15:00 velbloudi

17:45 medvdi a hulmani


pouze vybran dny

ST a NE: 13:00 supi

ST: 13:30 krokodli

T a T: 11:00 ralci

Rj lemur

Komentovan setkn u lemur probh v prchoz expozici Rj lemur
<http://www.zoo-ostrava.cz/cz/expozice-zvirata/videogalerie/> nedaleko
Pavilonu evoluce. Expozici aktuln obv 17lenn skupina madagaskarskch lemur ve tyech druzch: 13 jedinc lemur kata (Lemur catta), dva lemui ervenobi (Eulemur rubriventer) a po jednom lemur bloel (Eulemur albifrons) a lemur tmav (Eulemur macaco). Vechno jsou to sameci.
Nvtvnci mohou do expozice vstoupit mezi 14. a 15. hodinou a ve 14 a 14:30 vyslechnout i koment chovatel.

Dovolujeme si upozornit, e setkn me bt z nenadlch provoznch i veterinrnch dvod zrueno. Ppadn zmny je mon sledovat na http://www.zoo-ostrava.cz/cz/akce-v-zoo/komentovane-krmeni/. Zrove prosme vechny astnky, aby bhem komentovanch setkn udrovali bezpen odstup od chovatel. Dkujeme!

 
Datum:
10.04.2020  06:46
Od:
Lucie (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Provozovatel kin se po uzaven sl kvli zamezen en koronaviru zapojili do projektu vaekino.cz. Od tvrtku 9. dubna se k nim pidv i Bohumn. Lid si na webu mstsk kulturn organizace K3 Bohumn koup online vstupenku, dky n budou moci sledovat vybran film z pohodl domova.

"Situace je pro nae kino v dob vldnch opaten samozejm tk. Vnmme, e lidem chyb monost sledovn novjch film. Vme, e nabdkou potme filmov fandy a ti zase podpo ns nkupem vstupenky. Polovina ze 70 korun jde distributorm a tvrcm filmu, zbylch 35 korun zstv kinu," k editel K3 Karel Balcar.

Za vstupn 70 korun si zjemci mohou zakoupit virtuln vstupenky na "oblben msta" v bohumnskm kin. Po obdren kdu se zane vybran film promtat v uveden as, nepjde zastavit ani vracet. "Sta si koupit jednu vstupenku pro celou rodinu. Startujeme ve tvrtek 9. dubna filmem Ppad mrtvho nebotka. Dohromady mme pipraveno na velikonon svtky hned devt projekc. Jsou mezi nimi i filmy pro dti," dodv Balcar.

Inicitorem projektu vaekino.cz je pedseda Asociace provozovatel kin Martin Pota. Po skonen mimodnch opaten tato platforma zanikne. Projektu vyjdily podporu osobnosti filmovho prmyslu, mezi nimi napklad Jan Svrk nebo Ondej Trojan.

Nvod na zapojen se do projektu vaekino.cz:
- Ped zakoupenm vstupenky si vyzkouejte testovac promtn na www.vasekino.cz na zazen, ze kterho budete chtt film sledovat.
- Prostednictvm on-line nkupu na webu kina www.k3bohumin.cz si mete zakoupit vstupenku na vybran film. Obratem obdrte na mail kd.
- Na webu www.vasekino.cz zvolte pedstaven. Pak vyberte kino K3 Bohumn a zadejte kd na virtuln vstupence.
- Vybran film zane v uvedenm ase, doporuuje se nezatovat internet dalmi aktivitami. www.bohumin.cz
 
Datum:
17.02.2020  09:17
Od:
DK Akord (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Bezpen na internetu i v seniorskm vku
V ter 18. nora 2020 od 15 hodin se v KD Akord Ostrava-Zbeh uskuten semin Digitln tlocvina na podporu mediln vzdlanosti senior.

ijeme v dob informan, informace nikdy nebylo snaz zskat, stejn tak ale nebylo snaz se v nich ztratit. Senioi jsou v tomto smru, nikoliv vlastn vinou, zraniteln dvojnsob.

Internet je zdrojem nepebernho mnostv informac. Je skvl v tom, e na nm najdete cokoliv, co potebujete, co vs zajm nebo co nevte. Recepty, nvody, zpisky z cest a mnoho dalho. To s sebou vak nese i nevhody. V prosted internetu me pst a it informace v podstat kad. Je tak nezbytn informace a zprvy ovovat a nevit vemu, co tete nebo vidte.
Clem semine je probudit zjem o fungovn mdi a nauit seniory zdrav konzumovat jejich mediln obsah.

Na semini uvedeme astnky sv a hravou formou do problematiky (ne)bezpenho internetu. Spolen si ukeme rzn nstrahy, kter ns mohou na internetu potkat a prakticky ukeme, jak jim pedchzet.

Dlka semine bude 2 hodiny a pro seniory je zdarma. Ukeme si napklad jak si nastavit siln heslo, jak poznat nebezpen odkaz nebo finty tonk. (Ne)bezpenm internetem provz lektor Mgr. David Kudrna z Nrodnho adu pro kybernetickou a informan bezpenost.
 
Datum:
13.02.2020  15:29
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Valentn v Zoo Ostrava

Pokud se chystte oslavit svtek zamilovanch a hledte pro svou drahou poloviku netradin drek, pak Vs zveme tuto sobotu do Zoologick zahrady a botanickho parku Ostrava. Zamilovan pry mohou vyut zvhodnn vstupn do zoo a zastnit se i speciln prohldky.

Kad zamilovan pr, kter v sobotu 15. nora do zoo zavt, zaplat vstup pouze za jednu osobu. A samozejm se nemus jednat jen o erstv zamilovan, ale tak pry, kte spolu ji njakou dobu ij&#8230; Krom zvhodnnho vstupu se mohou zjemci tit na speciln komentovanou prohldku zamenou na partnersk souit zvat, namlouvac praktiky a sexuln chovn. Prohldka zane v 11 hod. u vstupu do zoo, je v cen vstupnho a jej pedpokldan dlka je okolo dvou hodin. U expozice s domcmi zvaty budou mezi 11. a 15. hodinou probhat valentnsk aktivity, kter pipravili pracovnci Stediska volnho asu Ostrava.

V noru je ostravsk zoologick zahrada otevena od 9 do 17 hodin, pokladny a pavilony se zavraj o hodinu dve. Stle plat mimoseznn zlevnn vstupn.
 
Datum:
30.01.2020  15:20
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Pololetn przdniny v Zoo Ostrava

V ptek 31. ledna bude v Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava u pleitosti pololetnch przdnin pipraven pro vechny kolky a jejich rodie speciln program. Za mimoseznn zlevnn vstupn si mohou ut zbavu i pouen. Vichni kolci se mohou tit i na mal drek.

Na pololetn przdniny pipravila ostravsk zoologick zahrada pro vechny mal i velk nvtvnky mimodn komentovan setkn u vybranch druh zvat. V ptek 31. ledna probhnou u nsledujcch druh:

11:00 hod. ralci (v pavilonu Papua)
13:30 hod. sloni (v pavilonu slon)
14:00 hod. hroi (v pavilonu Tanganika)

Tento den bude mezi 11. a 14. hodinou pro veejnost tradin mimodn oteveno vukov centrum zoo. Zde si mohou lid prohldnout bohatou sbrku prepart (vycpanin, lebek, zub atd.), kter pracovnci zoo vyuvaj pi vukovch programech pro koly a dalch vzdlvacch aktivitch. K vidn je zde nap. kostra elvy, uovky nebo impanze, dle preparty exotickch zvat i zstupc na fauny, nap. nejmen elmy R, nejvtho pvce a adu dalch. Mnoh preparty si je mon nejen prohldnout, ale i osahat a potkat, nap. lebku tygra, obratel velryby, parohy nejvtho jelena svta, stehenn kost slona ad. Vukov centrum najdou nvtvnci v blzkosti pavilon Tanganika a Mal Amazonie.

Nsledn bude vukov centrum oteveno ve vedn dny i po celou dobu jarnch przdnin vech okres v kraji, vdy od 12 do 14 hod.
 
Datum:
22.12.2019  07:59
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Vnoce v Zoo Ostrava

Ostravsk zoologick zahrada je otevena kad den v roce a bude otevena i po celou dobu vnonch svtk. Lid mohou do zoo zavtat na tdr den, na Silvestra i na Nov rok. Ve vybranch dnech se mohou tit i na speciln program.

tdr den v zoo

Zoo bude tento den otevena jako kterkoli jin den, tedy od 9 do 16 hodin, pokladny a pavilony se uzavou v 15 hodin. V restauraci Saola si mohou nepostc se nvtvnci pochutnat na tradin hrachov polvce a krupicov kai. Tradin probhne i speciln tdrodenn komentovan krmen:

- ralk v 11:00 hod. v pavilonu Papua,

- impanz ve 12:00 hod. v Pavilonu evoluce,

- slon ve 13:00 hod. v pavilonu slon,

- hroch ve 14:00 hod. v pavilonu Tanganika.

Sami nvtvnci mohou tento den tak nadlit voln ijcm ptkm, pro n je po zoo nainstalovno nkolik krmtek. Do nich je mon nasypat s sebou pinesen dobroty, nap. slunenicov a dal semnka, pp. umstit lojovou kouli (ideln bez plastov sky, kter se me stt pro ptky past). Vhodn pta krmen je k dispozici zdarma na podn u vstupu do zoo.

Voln vstup pro dti

Dti do 15 let se mohou opt tit na mal vnon drek v podob volnho vstupu na tdr den i po oba nsledujc vnon svtky, tj. 25. a 26. prosince.

Vnon nvtva trop
Bhem vnonch przdnin mohou lid zavtat i do pstebnch sklenk v botanickm zzem zoo, kter nejsou veejnosti bn pstupn. Zjemci se mohou tit na ukzku uitkovch rostlin z celho svta - ananasy, rzn druhy citrus, bannovnky a jin. Prohldky budou probhat 27. a 30. prosince vdy v 11:00 a ve 13:00 hod. Jsou zahrnuty v cen vstupnho do zoo a trvaj cca 60-80 min. Z dvodu omezen kapacity doporuujeme rezervaci pedem na tel. sle 596 241 269 nebo osobn na vrtnici zoo pi nvtv arelu.

Pejeme vem klidn vnon svtky a do novho roku pedevm pevn zdrav!
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>