Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Patrik,
ztra Oldich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Tip pro vs
Datum:
17.02.2020  09:17
Od:
DK Akord (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Bezpen na internetu i v seniorskm vku
V ter 18. nora 2020 od 15 hodin se v KD Akord Ostrava-Zbeh uskuten semin Digitln tlocvina na podporu mediln vzdlanosti senior.

ijeme v dob informan, informace nikdy nebylo snaz zskat, stejn tak ale nebylo snaz se v nich ztratit. Senioi jsou v tomto smru, nikoliv vlastn vinou, zraniteln dvojnsob.

Internet je zdrojem nepebernho mnostv informac. Je skvl v tom, e na nm najdete cokoliv, co potebujete, co vs zajm nebo co nevte. Recepty, nvody, zpisky z cest a mnoho dalho. To s sebou vak nese i nevhody. V prosted internetu me pst a it informace v podstat kad. Je tak nezbytn informace a zprvy ovovat a nevit vemu, co tete nebo vidte.
Clem semine je probudit zjem o fungovn mdi a nauit seniory zdrav konzumovat jejich mediln obsah.

Na semini uvedeme astnky sv a hravou formou do problematiky (ne)bezpenho internetu. Spolen si ukeme rzn nstrahy, kter ns mohou na internetu potkat a prakticky ukeme, jak jim pedchzet.

Dlka semine bude 2 hodiny a pro seniory je zdarma. Ukeme si napklad jak si nastavit siln heslo, jak poznat nebezpen odkaz nebo finty tonk. (Ne)bezpenm internetem provz lektor Mgr. David Kudrna z Nrodnho adu pro kybernetickou a informan bezpenost.
 
Datum:
13.02.2020  15:29
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Valentn v Zoo Ostrava

Pokud se chystte oslavit svtek zamilovanch a hledte pro svou drahou poloviku netradin drek, pak Vs zveme tuto sobotu do Zoologick zahrady a botanickho parku Ostrava. Zamilovan pry mohou vyut zvhodnn vstupn do zoo a zastnit se i speciln prohldky.

Kad zamilovan pr, kter v sobotu 15. nora do zoo zavt, zaplat vstup pouze za jednu osobu. A samozejm se nemus jednat jen o erstv zamilovan, ale tak pry, kte spolu ji njakou dobu ij… Krom zvhodnnho vstupu se mohou zjemci tit na speciln komentovanou prohldku zamenou na partnersk souit zvat, namlouvac praktiky a sexuln chovn. Prohldka zane v 11 hod. u vstupu do zoo, je v cen vstupnho a jej pedpokldan dlka je okolo dvou hodin. U expozice s domcmi zvaty budou mezi 11. a 15. hodinou probhat valentnsk aktivity, kter pipravili pracovnci Stediska volnho asu Ostrava.

V noru je ostravsk zoologick zahrada otevena od 9 do 17 hodin, pokladny a pavilony se zavraj o hodinu dve. Stle plat mimoseznn zlevnn vstupn.
 
Datum:
30.01.2020  15:20
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Pololetn przdniny v Zoo Ostrava

V ptek 31. ledna bude v Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava u pleitosti pololetnch przdnin pipraven pro vechny kolky a jejich rodie speciln program. Za mimoseznn zlevnn vstupn si mohou ut zbavu i pouen. Vichni kolci se mohou tit i na mal drek.

Na pololetn przdniny pipravila ostravsk zoologick zahrada pro vechny mal i velk nvtvnky mimodn komentovan setkn u vybranch druh zvat. V ptek 31. ledna probhnou u nsledujcch druh:

11:00 hod. ralci (v pavilonu Papua)
13:30 hod. sloni (v pavilonu slon)
14:00 hod. hroi (v pavilonu Tanganika)

Tento den bude mezi 11. a 14. hodinou pro veejnost tradin mimodn oteveno vukov centrum zoo. Zde si mohou lid prohldnout bohatou sbrku prepart (vycpanin, lebek, zub atd.), kter pracovnci zoo vyuvaj pi vukovch programech pro koly a dalch vzdlvacch aktivitch. K vidn je zde nap. kostra elvy, uovky nebo impanze, dle preparty exotickch zvat i zstupc na fauny, nap. nejmen elmy R, nejvtho pvce a adu dalch. Mnoh preparty si je mon nejen prohldnout, ale i osahat a potkat, nap. lebku tygra, obratel velryby, parohy nejvtho jelena svta, stehenn kost slona ad. Vukov centrum najdou nvtvnci v blzkosti pavilon Tanganika a Mal Amazonie.

Nsledn bude vukov centrum oteveno ve vedn dny i po celou dobu jarnch przdnin vech okres v kraji, vdy od 12 do 14 hod.
 
Datum:
22.12.2019  07:59
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Vnoce v Zoo Ostrava

Ostravsk zoologick zahrada je otevena kad den v roce a bude otevena i po celou dobu vnonch svtk. Lid mohou do zoo zavtat na tdr den, na Silvestra i na Nov rok. Ve vybranch dnech se mohou tit i na speciln program.

tdr den v zoo

Zoo bude tento den otevena jako kterkoli jin den, tedy od 9 do 16 hodin, pokladny a pavilony se uzavou v 15 hodin. V restauraci Saola si mohou nepostc se nvtvnci pochutnat na tradin hrachov polvce a krupicov kai. Tradin probhne i speciln tdrodenn komentovan krmen:

- ralk v 11:00 hod. v pavilonu Papua,

- impanz ve 12:00 hod. v Pavilonu evoluce,

- slon ve 13:00 hod. v pavilonu slon,

- hroch ve 14:00 hod. v pavilonu Tanganika.

Sami nvtvnci mohou tento den tak nadlit voln ijcm ptkm, pro n je po zoo nainstalovno nkolik krmtek. Do nich je mon nasypat s sebou pinesen dobroty, nap. slunenicov a dal semnka, pp. umstit lojovou kouli (ideln bez plastov sky, kter se me stt pro ptky past). Vhodn pta krmen je k dispozici zdarma na podn u vstupu do zoo.

Voln vstup pro dti

Dti do 15 let se mohou opt tit na mal vnon drek v podob volnho vstupu na tdr den i po oba nsledujc vnon svtky, tj. 25. a 26. prosince.

Vnon nvtva trop
Bhem vnonch przdnin mohou lid zavtat i do pstebnch sklenk v botanickm zzem zoo, kter nejsou veejnosti bn pstupn. Zjemci se mohou tit na ukzku uitkovch rostlin z celho svta - ananasy, rzn druhy citrus, bannovnky a jin. Prohldky budou probhat 27. a 30. prosince vdy v 11:00 a ve 13:00 hod. Jsou zahrnuty v cen vstupnho do zoo a trvaj cca 60-80 min. Z dvodu omezen kapacity doporuujeme rezervaci pedem na tel. sle 596 241 269 nebo osobn na vrtnici zoo pi nvtv arelu.

Pejeme vem klidn vnon svtky a do novho roku pedevm pevn zdrav!
 
Datum:
07.12.2019  13:18
Od:
FNO (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Foniatrick ambulance Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku, nabz irok veejnosti v rmci Svtovho dne polykn monost bezplatnho vyeten, bez nutnosti objednn.

Zjemci o vyeten mohou pijt ve tvrtek 12. prosince 2019 v dob od 8.30h do 11.30h do Fakultn nemocnice Ostrava, 2. patra Polikliniky, ul. 17.listopadu 5, Ostrava-Poruba.

Fakultn nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
 
Datum:
05.11.2019  15:56
Od:
FNO (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
DEN UROLOGICK PREVENCE je pleitost udlat nco pro sebe. Nepodceujte prevenci a pijte se nechat zdarma vyetit

V rmci DNE UROLOGICK PREVENCE oteve Fakultn nemocnice Ostrava (FNO) ve stedu 6. listopadu dvee svch urologickch ambulanc. Lid se mohou bez objednn a doporuenek nechat zdarma odborn vyetit a pedejt tak pozdjm zdravotnm problmm.

"DEN UROLOGICK PREVENCE podme ve spoluprci s FNO a Zdravotn pojiovnou ministerstva vnitra ji potvrt. Tato akce se kon rovn v rmci podpory osvty zdrav mu - charitativn celosvtov akce MOVEMBER", k Ing. Pavel Novotn, pedseda a zakladatel Nadanho fondu Pavla Novotnho.

Nzev MOVEMBER vznikl jako sloenina dvou anglickch slov, knr (moustache) - vyjadujc typicky musk znak - a listopad (November). Na prvn pohled je proto akce viditeln u na zatku listopadu, kdy se mui podporujc zdrav ivotn styl a osvtu v oblasti muskch onemocnn ohol a do konce msce si nechaj rst knrek.

Vskyt rakoviny prostaty v esk republice stoupl z 6 900 v roce 2010 na 7 300 v roce 2016. "Zhoubn ndory urologickch orgn pat k vbec nejastjm. Jsou zken i v tom, e ve svch potench stdich nemus psobit vbec dn subjektivn obte. O to vt roli hraj preventivn vyeten. Plat toti, e m dve se zhoubn ndor diagnostikuje, tm vt m pacient anci na vylen," uzavr doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., pednosta Urologick kliniky FNO.

Urologick klinika FNO pivt vechny, jim nen jejich zdrav lhostejn, 6. listopadu v dob od 8 do 14 hodin, v prostorch urologick ambulance na poliklinice FN Ostrava ve 4. pate. Kad pacient obdr drobn drek.

O jak preventivn vyeten pjde?
Mui:
- vyeten prostaty od 50 let, v ppad pozitivn rodinn anamnzy od 40 let
- vyeten varlat bez rozdlu vku
- vyeten ledvin a moovho mche bez rozdlu vku

eny:
- vyeten ledvin a moovho mche bez rozdlu vku
 
Datum:
09.10.2019  12:38
Od:
Ivana (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Zaujmout dti technikou chtj PF Plasty spolu s Technickou univerzitou Ostrava,
zvou proto na den otevench dve

Na den otevench dve zve vechny zjemce v sobotu 12. jna od 9 do 13 hodin spolenost PF Plasty z Chucheln. Vrobce plastovch dl pro automotive i dal prmyslov odvtv tak chce oslovit pedevm rodiny s dtmi, u nich by prohldka vrobnch provoz mohla povzbudit zjem o techniku a technick obory.

"Nai zamstnanci se rekrutuj pevn z obyvatel samotn Chucheln a sousednch obc. Pro ob strany je to vhodn. V tto lokalit patme se zhruba tymi sty zamstnanci jednoznan k nejvtm zamstnavatelm. Mnoho naich pracovnk oceuje, e nemus za prac nikam daleko dojdt. A my jsme zase rdi, e se meme opt o tm lid, kte jsou pracovit, zodpovdn a vytvoili si k firm dobr vztah. Proto povaujeme za dleit pipravovat si dal generaci," vysvtlil editel Adam Drastich.

Nvtvnci si prohldnou dv haly lisovny a nstrojrnu. Dti budou mt pleitost absolvovat stezku zrunosti, na kter si vyzkou mont jednoduchho vrobku. Ty zrun se mohou tit na odmnu. Soust doprovodnho, odpoinkovho programu bude malovn na obliej, jzda na ponkovi nebo vyhldkov let vrtulnkem nad fabrikou a samozejm monost bohatho oberstven pmo v arelu.

Kad astnk akce se me tit na mal drek. Navc budou mt nvtvnci zcela ojedinlou monost koupit si s vraznou slevou 20 procent legendrn tatrovky, kter se v PF Plastech vyrb u od roku 1972 ve velikosti. Aktuln jsou v rozmanitm barevnm proveden a tak v nov, vojensk edici. Na erstv sputnm e-shopu www.pfplasty.cz/eshop jsou k dostn v cench od 471 do 483 korun, v sobotu je bude mon podit za 377, potamo za 386 korun.
"Odhadujeme, e dva msce ped Vnocemi lid takovou monost ocen," doplnil finann a personln editel firmy Kamil Mak.

Monost vzt do provoz sv dti a dal rodinn pslunky chtj vyut tak zamstnanci firmy. "Klukovi je tinct let, tak bych mu rd ukzal, v jak firm dlm a na jakm stroji pracuji. Taky si myslm, e u by ho mohla zajmat i celkov technologie vroby forem vetn nslednho procesu vstikovn," ekl Martin Novk, kter v PF Plastech pracuje u trnct rok. Veden spolenosti v, e spolen nvtva vrobnch povoz s rodinnmi pslunky posl sounleitost zamstnanc s firmou i jejich hrdost na to, kde pracuj.
 
Datum:
04.10.2019  11:17
Od:
Denisa Ratajov (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Praha:Ryders bazar - dobroinn mdn bazar na podporu st a Sue Ryder. Tradin dobroinn mdn bazar se letos uskuten v pondl 7. jna 2019 na Novomstsk radnici v prostoru Mzhauzu na Karlov nmst. Vydlan penze pomohou Sue Ryder zaplatit zdravotnick materil nehrazen pojiovnami.

Za skvl ceny nakoupte to nejlep z dobroinnch obchod Sue Ryder. Obleen, perky i originln retro a vintage kousky, tak drkov pedmty a knihy. Opt nebudou chybt ani modely vnovan znmmi nvrhkami.

Vtek z prodeje vc pome Sue Ryder zaplatit zdravotnick materil nehrazen pojiovnami.
Krom vhodnch nkup se mete tit na Denisu z Pure Hair Studia, kter Vm porad s p o Vae vlasy.

Modely na bazar pravideln vnuj nap. nvrhky Helena Fejkov, Ivana Follov, Jana Minakov, Koko, Simona Tokov, Josefina Bakoov, dle t La femme MiMi, spolenosti Steilmann Praha, Lerros, Punktura, Esprit a dal.

Kdy: pondl 7. jna 2019 od 10.00 do 20.00 hod.
Kde: Novomstsk radnice, prostory Mzhauzu, Karlovo nmst, www.nrpraha.cz
Vstup: zdarma

Vce na www.sue-ryder.cz

O Sue Ryder:
Sue Ryder je veejn prospn organizace zvisl na podpoe drc.
Jsme tu pro seniory a jejich rodiny. Dokeme poradit a pomoci ve chvlch, kdy st zan pinet starosti. Usilujeme o to, aby v esk republice mohl kad dstojn zestrnout.
 
Datum:
04.09.2019  09:31
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Dnes - ve stedu 4. z 2019 probhne ve vukovm centru Zoo Ostrava od 18 do cca 22 hodin 23. ronk Mezinrodn noci pro netopry (IBN). V zoo tato akce probh kadoron ji od roku 2005. Letos se zde tedy uskuten ji popatnct. astnci se opt budou moci seznmit s aktulnmi informacemi z vzkumu a ochrany netopr a samozejm i o jejich ivot - jak tito jedin ltajc savci ij, co je nejvce ohrouje, jak je lze chrnit a pro jsou v prod dleit. Pednka bude doprovzena audio i video ukzkami, dti se mohou tit na zbavn aktivity, soutn kvzy nebo skldn paprovch netopr. K prohldnut bude i technika uvan pi vzkumu netopr. V ppad pznivho poas bude po pednce nsledovat vychzka po veern zoo s detektorem ultrazvuk sloucm ke sledovn tchto ivoich. V minulch roncch se podailo zajistit t iv netopry ze zchrannho chovu, kter si nvtvnci mohli nakrmit a pot vypustit. Akci povede Martin Gajdok z esk spolenosti pro ochranu netopr.

V esk republice se v souasnosti IBN kon na piblin 50 mstech. Akci zajiuj lenov esk spolenosti pro ochranu netopr (ESON), zaloen roku 1991, a probh vdy na pelomu srpna a z. Prkopnky IBN se stali polt chiropterologov, kte v letech 1995 a 1996 uspodali dv Polsk noci pro netopry. Tato aktivita pak v roce 1997 pokraovala jako Evropsk noc pro netopry (EBN), piem jej 1. ronk se tehdy uskutenil v Polsku, vcarsku a Velk Britnii. esk republika se pipojila ji ke 2. ronku EBN v roce 1998, v Zoo Ostrava probh pravideln od roku 2005.

Evropsk noc pro netopry zaala bt postupn podna i v mnoha neevropskch sttech a rozila se i do tak exotickch lokac, jako je Egypt, Srie, Libanon, Korea i Jin Amerika. Z Evropsk noci se tak roku 2014 stala Mezinrodn noc pro netopry (IBN). Informace o Mezinrodn noci pro netopry jsou dostupn i na internetu na strnkch ESON (www.ceson.org).

Msto konn: vukov centrum zoo

Vstup na pednku je zdarma.
 
Datum:
30.08.2019  14:49
Od:
Lucie (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Bohumnsk bunkr Na Trati lk v sobotu 31. srpna 2019 na nevedn veern prohldky.

Veern prohldka prvorepublikovho bunkru za doprovodu hranie a vn opeench pekk. Nejen to ek na vechny, kte v sobotu 31. srpna zam na nvtvu pchotnho srubu Na Trati v Bohumn. Ten bude mt oteveno netradin a do 22 hodin.

"Vkendov prohldky zanaj jako obvykle od dvou hodin odpoledne. V sobotu se ale loume s letnmi przdninami, a tak jsme se rozhodli je k veeru fanoukm historie zpestit nevednmi veernmi komentovanmi prohldkami s hraniem. V plnu mme minimln ti. V jejich prbhu si zjemci budou moci napklad zkusit nastartovat dieselagregt nebo projt si ochrann pkop v lev sti objektu pes nouzov vchod," lk k nvtv Michal Hejda z Klubu vojensk historie Bohumn.

Pipraveny budou i atrakce pro dti ve vojenskm duchu a ohnit, na kterm si zjemci budou moci opct vlastn pekky i uzeninu. Promtat se bude i dokument vnovan promnm pchotnho srubu. Komentovan veern prohldky budou probhat kadou hodinu od 18 do 21 hodin. V ppad vtho zjmu jsou bunkrci pipraveni provzet srubem co pl hodinu.

Vstupn je tradin, tedy 50 korun pro nvtvnky nad patnct let, dti maj vstup voln. Bunkr bude pro veejnost oteven jet v z, a to vdy o vkendech. Vstup do nj je mon jedin s prvodcem. Hodinov komentovan prohldky zanaj vdy v celou, a to od 14 do 17 hodin. Objekt lenov klubu vojensk historie otevou jet o sttnm svtku v pondl 28. jna, a to opt od 14 hodin do 18 hodin. Stavebnm pojetm uniktn objekt je soust Technotrasy Moravskoslezskho kraje. Dal informace lze najt na webu www.bunkr-bohumin.cz
 
Datum:
22.08.2019  10:08
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den pro antilopu Derbyho v Zoo Ostrava

Sobota 24. srpna bude v Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava u podest patit antilop Derbyho - nejvt a zrove nejohroenj antilop svta. Akci organizuje spolek Derbianus Conservation, kter se v zchran tto antilopy angauje u od roku 2000. Zoo Ostrava zchrann projekt podporuje od roku 2010 a od roku 2016 i kad nvtvnk zoo prostednictvm programu Koruna respektive Dv koruny ze vstupu.

Zpadn poddruh antilopy Derbyho (Taurotragus derbiaus derbianus) se vyskytuje v prod pouze v Senegalu v Nrodnm parku Niokolo Koba v potu menm ne 200 kus. Velkou nadj pro tuto antilopu je jej chov ve dvou senegalskch rezervacch Bandia a Fathala, kde se pod dohledem eskch odbornk v rmci zchrannho projektu poet antilop Derbyho rozrostl na vce ne sto zvat. Antilopa Derbyho je ohroena ponejvce pytlctvm a bytkem ivotnho prostoru v dsledku roziovn zemdlskch oblast.

Sobotn program bude probhat u expozice Na statku od 10 do 17 hod. Nvtvnci se bhem nj seznm s antilopou Derbyho a zrove se od pmch astnk projektu budou moci dozvdt aktuln novinky ze Senegalu, kde projekt probh tm 20 let. Pro dti budou pipraveny nejrznj antilop aktivity a malovn na obliej. Mohou se tak promnit v mal antilopy i dal zvata. Zjemci si budou moci zakoupit nejrznj pedmty s motivem antilop, jako jsou magnetky, samolepky, pltn taky i trika, a tak pmo podpoit zchrann program.

Ostravsk zoo je lenem spolku Derbianus Conservation od roku 2012. Od ledna 2016 je tento zchrann projekt podporovn i vemi nvtvnky Zoo Ostrava, a to prostednictvm programu Koruna ze vstupu. To znamen, e ze vstupu kadho nvtvnka zoo do loskho roku putovala 1 K na speciln et, kter je erpn na podporu projekt vnujcch se zchran ohroench druh zvat a rostlin ve voln prod. V letonm roce se podpora zchrannch projekt zdvojnsobila, jeliko na podzim 2018 schvlilo zastupitelstvo msta Ostravy naven pspvku z jedn na dv koruny ze vstupu.
 
Datum:
27.06.2019  09:17
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den pro elvy v Zoo Ostrava

Ostravsk zoologick zahrada chov celkem 20 druh elv. Jsou mezi nimi vodn i suchozemsk a tm vechny pat k ohroenm druhm. st je chovna v zzem, kde se nkter i spn rozmnouj, vtinu vak lid najdou na rznch mstech v expozin sti zoo. Sobotn akce (29. 6.) pedstav nvtvnkm tuto starobylou skupinu zvat, kter pamatuje ru dinosaur, zejmna z hlediska ohroen a mon pomoci kadho z ns.

elvy jsou starobylou skupinu ivoich s ojedinlou tlesnou stavbou obvajc nai planetu bezmla tvrt miliardy let. Byly svdky vzestupu i pdu dinosaur, vidly vzltnout prvn ptky a pihlely vzniku lovka. Za poslednch 30-40 let vak klesly poty mnoha druh natolik, e jim hroz pln vyhuben!

V minulch staletch lovk bezohledn vyhubil ob suchozemsk elvy na nkterch ostrovech, v souasnosti se ohroen elvch populac dotk vech druh. V mnoha oblastech svta jsou jejich vejce i maso dleitou tradin potravou obyvatelstva, jejich krune jsou vyuvny jako surovina pro dal zpracovn, irok uplatnn maj elvy i pi vrob orientlnch liv. Msta vskytu elv jsou innost lovka pokozovna, zneiovna, fragmentovna i pln zlikvidovna a zastavna. Mosk elvy hynou v bludnch rybskch stch, jejich rozmnoovac ple zabraj lid a v dsledku zvyujcho mnostv plastovho odpadu v moch strdaj mylnou konzumac plastovch sk, kter jim pipomnaj jejich potravu - medzy.

Bhem sobotnho programu, kter bude probhat od 11 do 16 hodin, se zjemci seznm s chovanmi druhy elv, dozvd se, kter druhy se vyskytuj v prod esk republiky a kter by se v n naopak vyskytovat rozhodn nemly. Dti se mohou tit na nejrznj elv aktivity, kvzy i ukzky krun, mohou se zapojit do elv soute. Pedstavme i nov interaktivn prvek upomnajc na ohroen moskch elv. A chybt nebudou ani informace, jak me tmto starobylm tvorm pomoci kad z ns. V 16 hodin pak probhne mimodn komentovan krmen elv ostruhatch, vyhodnocen elv soute a pedn cen.

elvy v Zoo Ostrava:

dlouhokrka Siebenrockova (Chelodina oblonga) - blzko ohroen (Near Threatened )
krtkokrka novoguinejsk (Elseya novaeguineae)
pelusie ern (Pelusios niger)
pelusie zpadoafrick (Pelusios castaneus)
karetka novoguinejsk (Carettochelys insculpta) - zraniteln (Vulnerable)
elva ostruhat (Centrochelys sulcata) - zraniteln (Vulnerable)
kuora amboinsk (Cuora amboinensis) - zraniteln (Vulnerable)
elva bahenn (Emys orbicularis) - blzko ohroen (Near Threatened)
elva Hamiltonova (Geoclemys hamiltonii) - zraniteln (Vulnerable)
elva hvzdnat (Geochelone elegans) - zraniteln (Vulnerable)
elva ohebn (Kinixys erosa) - chybjc daje (Data Deficient)
elva chrmov (Heosemys annandalii) - ohroen (Endangered)
elva ernav (Heosemys grandis) - zraniteln (Vulnerable)
elva ostnit (Heosemys spinosa) - ohroen (Endangered)
elva anmsk (Mauremys annamensis) - kriticky ohroen (Critically Endangered)
elva trojkln (Mauremys reevesii) - ohroen (Endangered)
okadie nsk (Mauremys sinensis) - ohroen (Endangered)
elva lutohnd (Testudo graeca) - zraniteln (Vulnerable)
elva zelenav (Testudo hermanni hermanni) - ohroen (Endangered)
elva zelenav (Testudo hermanni boetgeri) - ohroen (Endangered)
 
Datum:
24.06.2019  11:38
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Veern komentovan prohldky v Zoo Ostrava

Co se dje v zoologick zahrad po zavrac dob a jak se zmn chovn zvat po soumraku? To mohou zjemci zat bhem veernch komentovanch prohldek, kter budou v ostravsk zoo opt zahjeny se zatkem letnch przdnin. Prohldky, kter se t velkmu zjmu nvtvnk, budou probhat kad przdninov ptek (s vjimkou posledn, ta se z dvodu konn Bhu Zoo Ostrava pro gibony uskuten v sobotu 31. srpna). Prvn prohldka probhne tento ptek 28. ervna.

Bhem letnch przdnin budou v ostravsk zoologick zahrad probhat veern komentovan prohldky s prvodcem, pi nich mohou lid zat, co se dje v zoo po zavrac dob a jak se chovaj zvata po setmn. Chovn mnohch zvat je naveer jin ne bhem dne – zejmna zvata soumran a non bvaj v tuto dobu daleko aktivnj (nap. kokovit elmy, jeleni nebo sovy). A naopak zvata s denn aktivitou je mon pozorovat, jak se v prbhu veera ukldaj k odpoinku. Nap. pvi, kte se v arelu zoo pohybuj voln, vyltaj kad veer hadovat vysoko do korun strom.

Prvn prohldka se uskuten v ptek 28. ervna od 20:00 hod. a pak kad nsledujc ptek a do konce przdnin. Posledn przdninov prohldka vak probhne vjimen v sobotu 31. srpna, a to z dvodu ptenho konn Bhu Zoo Ostrava pro gibony.

Dovolujeme si upozornit, e pohyb po arelu zoo je mon pouze s prvodcem (akce se kon po zavrac dob). Dlka prohldky je okolo 2-3 hod. Vzhledem k asov nronosti prohldky doporuujeme zvit ast nejmench dt. Nvtvnci zaplat cenu bnho vstupnho, tj. dospl 120 K, dti do 15 let (pouze v doprovodu dospl osoby), studenti do 26 let a senioi pak 90 K. Na veern prohldky neplat dn permanentky i jin zlevnn vstupenky a lze je platit pouze v hotovosti. Z dvodu omezen kapacity je nutn rezervace pedem prostednictvm rezervanho systmu.

Akce probh pouze za pznivho poas.
 
Datum:
08.06.2019  09:18
Od:
Josef (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
V Archivu msta Ostravy se kon pi pleitosti Mezinrodnho dne archiv v ter 11. 6. 2019 v dob od 9.00 do 17.00 hod. vstava s nzvem Archivn NEJ, na n budou mt nvtvnci jedinenou monost spatit archivlie, kter lze prvem oznait superlativem "NEJ" - NEJstar, NEJvt, NEJmen atp.

Srden zveme vechny zjemce.
Archiv msta Ostravy
 
Datum:
15.04.2019  08:37
Od:
Josef Vank (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Muzeum rekord se chyst na Velikonoce:

mme oteveno kad den od 9 do 17 hodin a pipravili jsme pro vs tucty velikononch expont. Ob kraslice z javorovho deva pat k nejfotografovanjm z nich. Jej vroba zabrala Antonnu Hjkovi vce ne dva roky - nejprve musel nalzt a usuit vhodn devo, to poslze naezal do lamel o rznch prmrech a lepil je k sob. Vznikl hrub polotovar pot vysoustruil do tvaru vajka a do nj dltkem vyryl drky ornament. Finln pravou bylo vylit drek roztavenm cnem a celkov zabrouen povrchu dohladka. Uniktn kraslice je 104 cm vysok a po dozdoben doshla hmotnosti 61,5 kg. V obou expozic muzea se mete dle pokochat kraslic ptros i jii, kraslicemi stvoenmi cechem drtenickm i nejvtm velikononm vejcem keramickm. Pokud by vm to snad bylo mlo, najdete u ns i nejdel eskou pomlzku - m 583 centimetr. Podrobnosti k va nvtv naleznete na www.muzeumrekorduakuriozit.cz
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>