Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Rostislav,
ztra Marcela.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Tip pro vs
Datum:
17.04.2018  17:19
Od:
Ostravsk muzeum (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Ven dmy a pnov,

u pleitosti Dne Zem 2018 Vs srden zveme na komentovanou prohldku stl expozice neiv prody Ostravskho muzea, kter se uskuten ji tuto stedu 18. dubna v 10hod. a 15 hod. Expozic Vs provede geoloka Mgr. Eva Mertov.

Pedpokldan doba prohldky je 60 minut.
Cena: 30 K/os.
Bli informace: tel. 597 582 894 nebo e-mail: mertova@ostrmuz.cz
 
Datum:
06.04.2018  10:54
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den ptactva v Zoo Ostrava

Pozvnka pro vechny Kosy, Pnkavy, Hly, Dudky, Ptky - v sobotu 7. dubna se v ostravsk zoologick zahrad uskuten tradin oslavy svtku vech opeenc. Tento den budou mt nositel ptach pjmen zvhodnn vstupn do zoo a pro vechny nvtvnky bude pipraven doprovodn pta program.

Program zane v 10:00 hod. speciln ornitologickou prochzkou s ornitologem Lukem Jonkem. Arel ostravsk zoologick zahrady le v lokalit Velkho ostravskho lesa a dky prodnmu charakteru nkterch jeho st je toitm i pro adu druh voln ijcch ptk. Vzhledem k tomu, e v tuto dobu jet nejsou na stromech listy, lze ptky pozorovat relativn snadno. V poslednch letech bylo v arelu zoo vyveno vce ne dv stovky nejrznjch budek pro zven hnzdnch monost a realizovna ada dalch opaten pro ochranu ptactva. Ornitologick prochzka zane u vukovho centra zoo a potrv zhruba hodinu. Pro snadnj pozorovn ptk doporuujeme pinst si s sebou dalekohled, pp. urovac kle a atlasy.

Mezi 11. a 16. hodinou budou pipraveny ve vukovm centru zoo a jeho okol aktivity a soute na pta tma: poslouchn ptach hlas, poznvn ptaho pe a ptach vajec, vstava budek a dal pta aktivity.

Mezinrodn den ptactva, kter pipad na 1. dubna, se slav ji od r. 1906, kdy byla podepsna mezinrodn Konvence o ochran uitenho ptactva. eskou ornitologickou spolenost byl Ptkem roku 2018 vyhlen zstupce sov sek obecn, kter pat v R k siln ohroenm druhm. Dve patil sek na naem zem k nejhojnjm druhm sov. Za posledn destky let vak jeho populace velmi poklesla. Zoo Ostrava je aktivn zapojena do ochrany tto men sovy - od roku 2003 spolupracuje se Zchrannou stanic v Bartoovicch a Sprvou CHKO Pood na projektu poslen populace ska obecnho ve voln prod. Do konce roku 2017 Zoo Ostrava bezplatn poskytla bezmla stovku v zoo odchovanch mlat, kter byla vyputna do prody.

Nositel ptaho pjmen budou mt tento den ji tradin zvhodnn vstupn do zoo. Pokud se prok obanskm i jinm prkazem s fotografi, zaplat zlevnn mimoseznn vstupn.
 
Datum:
29.03.2018  13:31
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Velikonoce v Zoo Ostrava

Ostravsk zoologick zahrada bude oteven po celou dobu velikononch svtk, a to od 9 hodin. O Velikononm pondl se jej brny otevou dokonce o hodinu dve. Pipraven bude i speciln program.

Bhem velikononch przdnin a do soboty 31. bezna mohou lid vyut posledn dny mimoseznnho obdob, kdy zaplat zlevnn vstupn do zoo. V tu dobu bude arel ostravsk zoo oteven od 9 do 18 hod. (pavilony a pokladny se zavraj v 17 hod.). Od nedle 1. dubna se zavrac doba posunuje na 19 hod., piem pavilony a pokladny se opt uzavou o hodinu dve, tj. v 18 hod. Na Velikonon pondl se ji tradin otevou brny ostravsk zoologick zahrady o hodinu dve, tedy v 8:00 hod. Dopoledne se mohou nvtvnci tit na velikonon pomlzku s Hitrdiem ORION. Krom specilnho velikononho programu budou probhat i komentovan setkn u vybranch druh zvat.

Pejeme vesel Velikonoce!
 
Datum:
23.03.2018  16:14
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Jaro v zoo - zahjen komentovanch setkn u zvat

S nadchzejc seznou budou v ostravsk zoologick zahrad opt zahjena komentovan setkn u vybranch druh zvat. Nvtvnci se mohou na zajmav zpesten prohldky zoo tit ji od soboty 24. bezna.

V tomto obdob budou komentovan setkn probhat pevn o vkendech a svtcch. Ale ani nvtvnci upednostujc prohldku zoo v pracovn dny nepijdou zkrtka. Krmen medvd a hulman v expozici itvn bude na programu kad den ve stejn asy jako o vkendech. Stejn tak mohou zjemci vidt kad den prci se slony. Kadou stedu se uskuten komentovan setkn u krokodl. Od kvtna a do konce srpna budou setkn probhat kad den a v programu pibydou i dal druhy.

asov harmonogram aktulnch komentovanch setkn v Zoo Ostrava:

kad den

medvdi a hulmani

- 10:00, 14:30, 16:45

prce se slony

- zatek mezi 12:30 a 13:00vkendy a svtky

9:30 pandy

10:30 vydry

11:00 mandrili

11:30 loriov

12:30 ralci (pouze SO a NE)

13:30 elmy

14:00 hroisteda

13:30 krokodli

Setkn me bt z nenadlch provoznch i veterinrnch dvod zrueno. Zde najdete ukzku komentovanch setkn.

Komentovan setkn v ostravsk zoo pedstavuj pro nvtvnky vtan zpesten prohldky. Lid se bhem nich krom pozorovn zvat zrove dozvd tak adu zajmavost o chovu danho druhu v lidsk pi i aktuln situaci ve voln prod, kter nen asto nijak pzniv. Pro mnoh, ve voln prod ohroen druhy, se stv chov v zoologickch zahradch posledn monost, jak tato zvata uchovat pro pt generace.

Jet do konce msce bezna mohou lid pro nvtvu Zoo Ostrava vyut mimoseznn zlevnn vstupn. Arel zoo je v beznu oteven od 9 do 18 hodin, pavilony a pokladny se zavraj o hodinu dve, tj. v 17 hod.
 
Datum:
08.02.2018  15:25
Od:
Ivana (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
V masopustnm tdnu nebudou zahlet ani Klimkovit! Masopust v Klimkovicch se bude konat v sobotu 10. nora od 14 hodin, tedy nejbli vkend ped masopustn stedou. V Klimkovicch se na jeho podn podl cel hromada organizac i jednotlivc. Nositelem mylenky je mstn spolek peujc o historii a tradice Pam Klimkovic. Masopust je jednou z mnoha akc, ve kterch se angauje. Vdy chyst prpovdky do prvodu, kterho se astn kolem stovky masek, i rozvernou politickou satiru a tak scn nezbytnho pochovvn basy. Spolupracuje s Centrem volnho asu Mozaika Klimkovice, kter u v pedstihu pod pro dti i rodie workshopy na vrobu masopustnch masek a pipravuje divadeln scnku, kter se na zvr oslav odehraje v mstnm kin Panorama. Tam se tak nabz zabijakov speciality, kter pipravuje pro zmnu mstn jednota Orel Klimkovice. Msto tomu vemu poskytuje kompletn technick zzem, prostory kina, pipravuje ozvuen a zajiuje klimkovickou dechovou hudbu Veselka, kter doprovz po mst masopustn prvod.

K tradici masopustu se Klimkovice vrtily ped sedmi lety. Kdy prvod poprv vyrel od zmku do ulic msta, obyvatel tytiscovho msta sice s pobavenm sledovali rej masek, ale nijak zvlṻ se nezapojovali. Te u na trase prvodu ek na masky asto vel pivtn i njak to oberstven. astnci prvodu maj sebou chrasttka, trumpety, bubnky; prvod prost nelze pehldnout ani peslechnout. "U se nm otevraj mnoh dvee a spolu s mstnmi si pipjme tamprlikou, okusme jednohubky, dti vyfasuj njakou sladkost," prozradila jedna z hlavnch organiztorek akce Alice Chlebovsk z Mstskho adu Klimkovice. Nejvce na prvod vdy ekaj v klimkovickm domov pro seniory, jeho obyvatele um rozvern masky zvlt potit.
V ploze poslm fotografie z loskho klimkovickho masopustu (foto Ivana Grakov), kter jsou mdim voln k dispozici v souvislosti s informovnm o tto akci.
 
Datum:
30.01.2018  15:07
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Pololetn przdniny v Zoo Ostrava

Tento ptek zveme vechny kolky a jejich rodie i prarodie do ostravsk zoologick zahrady, kde pro n bude o pololetnch przdninch pipraven speciln program. Za mimoseznn zlevnn vstupn si mohou ut zbavu i pouen.

Na ptek 2. nora pipravila ostravsk zoologick zahrada pro vechny mal i velk nvtvnky mimodn komentovan krmen vybranch druh zvat:

10:00 hod. impanzi (v Pavilonu evoluce)

11:00 hod. ralci (v pavilonu Papua)

13:00 hod. hroi (v pavilonu Tanganika)

13:30 hod. sloni (v pavilonu slon)

Tento den bude mezi 11. a 14. hodinou pro veejnost rovn mimodn oteveno vukov centrum zoo. Zde si mohou zjemci prohldnout bohatou sbrku prepart (vycpanin, lebek, zub atd.), kter pracovnci zoo vyuvaj pi vukovch programech pro koly a dalch vzdlvacch aktivitch. K vidn je zde nap. kostra elvy, uovky nebo impanze. Celou adu prepart je mon si nejen prohldnout, ale i osahat a potkat, nap. lebku tygra, parohy nejvtho jelena svta, stehenn kost slona ad. Vukov centrum najdou nvtvnci v blzkosti pavilon Tanganika a Mal Amazonie.

Nsledn bude vukov centrum oteveno i po celou dobu jarnch przdnin vech okres v kraji, vdy od 12 do 14 hod.
 
Datum:
21.12.2017  07:50
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Vnoce v Zoo Ostrava

Ostravsk zoologick zahrada bude otevena po celou dobu nadchzejcch vnonch svtk. Lid mohou pijt na tdr den, na Silvestra i na Nov rok. A tit se mohou i na speciln program...

Na tdr den bude pipraveno mimodn tdrodenn komentovan krmen:

- impanz v 10:00 hod. v Pavilonu evoluce,

- ralk v 11:00 hod. v pavilonu Papua,

- hroch ve 13:00 hod. v pavilonu Tanganika,

- slon ve 13:30 hod. v pavilonu slon.

Nvtvnci mohou tento den nadlit voln ijcm ptkm, pro n je po zoo nainstalovno nkolik krmtek. Do nich je mon nasypat s sebou pinesen dobroty, nap. slunenicov a dal semnka, pp. umstit lojovou kouli. Vhodn pta krmen je k dispozici zdarma na podn u vstupu do zoo. Restaurace Saola nabdne nepostcm se nvtvnkm tradin hrachovou polvku a krupicovou kai. Otevena bude od 10. do 16. hodiny.

Voln vstup pro dti do 15 se na tdr den stal ji tradic. Letos mimodn mohou dti volnho vstupu do zoo vyut i nsledujc dva vnon svtky, tj. 25. a 26. prosince.

Vnon nvtva trop
Bhem vnonch przdnin se opt otevou pstebn sklenky zoo, kter nejsou nvtvnkm bn pstupn. Zjemci se mohou tit na plody rznch druh citrus, jako je pomeranovnk (Citrus sinensis), cedrt (Citrus medica) nebo mandarinka (Citrus reticulata). Roste zde tak bannovnk (Musa ssp.), mipule japonsk neboli lokvt (Eribotria japonica) i mostera (Monstera deliciosa). Atmosfru teplch kraj dopluj ndhern kvty tropickch orchidej a jinch epifytnch rostlin, toulitek i brambok. Ke zhldnut bude tak sten pstupn nov vytvoen sbrka bonsaj. Komentovan prohldky sklenk s prvodcem se uskuten od 27. do 29. prosince, vdy v 11:00 a ve 13:00 hod. Sraz zjemc je u vstupu do zoo, kde si je vyzvedne prvodce. Prohldka sklenk je zahrnuta v cen vstupnho do zoo a trv cca 45-60 min. Z dvodu omezen kapacity doporuujeme rezervaci pedem na tel. sle 596 241 269 nebo osobn na vrtnici Zoo pi nvtv arelu.

Zoo je v zimnm obdob otevena od 9:00 do 16:00 hod. Pavilony a pokladny se zavraj o hodinu dve. A do konce bezna plat zlevnn vstupn.

Pejeme vem pohodov Vnoce a do novho roku hodn spch a pevn zdrav. Dkujeme Vm za pze!

rka Novkov, Zoo Ostrava
 
Datum:
02.12.2017  06:59
Od:
Karla (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Pozvnka do Ostravskho muzea na dv pedvnon akce.

V sobotu 9. 12. a v nedli 17. 12. 2017 od 9 do 17 hodin se budou konat ji tradin vnon dlny s lektorkou programu Marktou Jareovou - Peen pernk dle star receptury a v historickch pernkovch formch. Cena workshopu je 20 K/jeden vrobek.
 
Datum:
15.11.2017  16:05
Od:
Ilona (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Antikvarit a klub Fiducia a okralovac spolek Za krsnou Ostravu vs srden zvou na dal poetick atentt

16. 11. v 18:00 Po ostravskch stopch Josefa Kainara

Dal z ady poetickch atentt pipomene osudy a dlo jednoho z nejvtch eskch bsnk Josefa Kainara, autora osobitch ver a psovch text, novine, pekladatele a nadanho hudebnka, kter by se letos doil sta let. Ostrava (a jej ir okol) sehrla v jeho ivot podstatnou roli, a proto cel vzpomnn zapone u bval zdej kavrny Savoy, v n J. K. vystupoval jako houslista a kytarista Dolealova tanenho orchestru, a skon na mst jeho tvrmu naturelu zcela pznanm, na hlavnm ostravskm ndra, kde bhem druh svtov vlky pracoval a do roku 1945.

Pijte si poslechnout ukzky Kainarovy tvorby bsnick i muzikantsk, dozvdt se zajmavosti ze ivota tohoto mimodn talentovanho spisovatele i detaily stran jeho ostravskho pobytu. Oddejte se podmanivm bluesovm nladm, chytr a vtipn ironii i jemn melancholickmu smutku ver a psn, z nich naerpte i mnoh neoceniteln rady a zkuenosti, nap. jak ulovit tiku dlouhou jako stehno antick bohyn...

Sraz 16. 11. (v den Kainarova mrt) v 18,00 na Masarykov nmst u muzea.
 
Datum:
29.10.2017  12:13
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Znovu pipomnme, e Ostravsk zoologick zahrada vyhlsila dal ronk pkovho podzimu - soute ve sbru vybranch podzimnch plod. Plody poslou jako zpesten jdelnku ad obyvatelm zoo, nap. jelenm, opicm, medvdm i prasatm. V pedchozch osmi roncch lid nasbrali u pes deset tun plod!

Kter plody je mon sbrat? Do soute jsou zahrnuty:

- re pkov (pky)
- jebu obecnho (jeabiny)
- dubu (aludy)

pky musej pochzet pouze z divokch rostlin, ne z vylechtnch parkovch odrd.

Pravidla soute:
Soutit mohou jednotlivci i kolektivy (nap. koln tdy, zjmov krouky apod.)

Vechny plody musej bt dkladn usueny a rozdleny podle druh. Neusuen plody nebudou do soute zahrnuty. Plody je mon pinet prbn na vrtnici zoo a do 4. listopadu, kdy probhne vyhlen vtz. Pi pedn je nutno uvst jmno a kontakt na sbrae.

V rmci soute budou hodnoceny dv kategorie:

Kategorie 1: pky a jeabiny
Kategorie 2: aludy

Pedn a vyhlen vtz:

Pedn a ven nasbranch plod probhne v Zoo Ostrava 4. listopadu v rmci akce Halloween a lampinov prvod. Odmnou nejpilnjm/u sbrai/sbram nvtva zkulis zoo a drkov balky.

PEDEM DKUJEME VEM SBRAM ZA JEJICH PLI!
 
Datum:
09.10.2017  11:43
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
2. ronk aktivit Dn proti chudob v Ostrav probhne v obdob 9. - 12. 10. 2017 u pleitosti Mezinrodnho dne za vymcen chudoby. Dny proti chudob pod Charita Ostrava, Armda Spsy ve spoluprci s Ostravskou univerzitou a za podpory statutrnho msta Ostravy. Ztitu pevzal Mgr. Michal Marinek, nmstek ostravskho primtora.

Msto konn: Ostrava

V rmci Dn proti chudob 2017 probhnou aktivity, na kter zveme veejnost i uivatele socilnch slueb:

9. 10. 2017, 8:00 h Ekumenick setkn - Domov Pstav Ostrava, Holvekova 612/38a Ostrava - Kuniky

10. 10. 2017, 14:00 h Semin - Chudoba v ns a kolem ns Ostravsk univerzita, fakulta socilnch stud, Frni rmka 3, 709 00 Ostrava - Marinsk Hory

10. 10. 2017, 18:00 h Setkn u spolenho ohn Charitnm dm sv. Benedikta Labre Lidick 773/54, Ov - Vtkovice

12. 10. 2017, 17:00 h Domov bez domova - vernis fotografi Jindicha treita, OC Forum Nov Karolina, Ostrava, 2. patro, Jantarov 3344/4 702 00, Ostrava 2 Vstava potrv do 31. 10. 2017.
 
Datum:
13.09.2017  16:15
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den pro seniory v Zoo Ostrava

V sobotu 16. z se v ostravsk zoologick zahrad uskuten tradin akce pro seniory. Tento den budou mt do zoo voln vstup a pipraven pro n bude i speciln doprovodn program.

Zjemci se budou moci zastnit komentovan prohldky s prvodcem. Prohldka zane v 10:00 hod. u vstupu do zoo. V pavilonu africkch zvat si budou moci pamtnci zavzpomnat u vstavy mapujc ptaedestiletou historii ostravsk zoologick zahrady, od vzniku a fungovn jet v arelu v Ostrav-Kunikch a po souasnost ve Slezsk Ostrav. Vichni se mohou tit i na komentovan setkn u vybranch druh zvat nebo nahldnout do pstebnch sklenk, kter jsou bn nvtvnkm nepstupn. Komentovan prohldky botanickho zzem s prvodcem probhaj od 11 a od 14 hod. Sraz zjemc je u vstupu do zoo.

Vstup do zoo je v tento den pro vechny seniory nad 60 let zdarma! Prokzat se musej platnm dokladem.
 
Datum:
17.08.2017  12:16
Od:
Zuzana (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den se zchrani se letos ve Frentt pod Radhotm uskuten v sobotu 19. srpna. Pravideln przdninov akce Jednotky sboru dobrovolnch hasi Frentt pod Radhotm nabdne na hiti frenttskch hasi pestr celodenn program. Ukzky techniky, policejnch zsah, pornho a hasiskho toku nebo prce se sluebnm psem, to je jen zlomek nabdky. Jednou z nejoekvanjch ukzek pak bude seskok jednotky parautist z letit ve Frdlantu nad Ostravic, kte pistanou na frenttskm hiti okolo 15 hodiny.

Od 17 do pozdnch nonch hodin je pak pipravena tanen zbava s hudebn skupinou KIWI z Kopivnice.

Tradin velmi oblben je sout TFA v hasiskch silovch disciplnch. "Na polovin trati ne je ta skuten, zvodn, si zjemci mohou vyzkouet, jak nron je prce hasie. Na piblin 50 metrov trati mus odni do specilnch oblek a s pilbou na hlav rozthnout porn hadice, udeit dvacetkrt kladivem do kovadliny, pekonat pekkovou stnu, odthnout 80 kilogramovou figurnu a pebhnout po kladin," ekl hlavn poadatel. Slavnostn vyhlen vsledk tto soute se uskuten v 16 hodin a ti nejlep v kad kategorii zskaj hodnotn ceny.
 
Datum:
20.03.2017  10:45
Od:
Ilona (anonymn uivatel)
Nzev:
Tip pro vs
 
Srden vs zveme na komentovanou prochzku - Po stopch ostravskch hradeb a bran - vychzka, kest bulletinu a naun cedule

21. bezna od 18:00 - vychzku povede historika Romana Rosov. Sraz v 18.00 u Skorova mostu.

Pi ktu jarnho bulletinu Krsn Ostrava si pipomeneme 750. vro prvn zmnky o Moravsk Ostrav. Moravsk Ostrava zskala ve 2. polovin 14. stolet zdn hradby se temi branami - Kosteln, Hrabovskou a Pvozskou. Hradby i brny byly postupn v prbhu 1. tetiny 19. stolet bourny, nebo brnily rozvoji a rozen vznikajcho prmyslovho msta. V rmci vychzky si strun nastnme historii mstskho opevnn, pipomeneme si, kudy hradby vedly, projdeme st jejich trasy a zastavme se na mstech, kde stly brny. Na zvr si ukeme posledn dochovan sek hradebn zdi v blzkosti kostela sv. Vclava a v prostorch ostravsko-opavskho biskupstv.

Pod Antikvarit a klub Fiducia ve spoluprci s okralovacm spolkem Za krsnou Ostravu.

Za podporu dkujeme sdruen Telepace, Ministerstvu kultury R a Nadaci esk architektury.
Reim zobrazen: ve / strom