Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Petr,
ztra Svatopluk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Tip pro vs
Datum:
31.01.2019  09:09
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Pololetn przdniny v Zoo Ostrava

V ptek 1. nora zveme vechny kolky a jejich rodie do ostravsk zoologick zahrady, kde pro n bude o pololetnch przdninch pipraven speciln program. Za mimoseznn zlevnn vstupn si mohou ut zbavu i pouen. Vichni kolci se mohou tit i na mal drek.

O pololetnch przdninch, kter letos pipadaj na ptek 1. nora, pipravila ostravsk zoologick zahrada pro vechny mal i velk nvtvnky mimodn komentovan krmen vybranch druh zvat:

11:00 hod. ralci (v pavilonu Papua)
12:00 hod. impanzi (v Pavilonu evoluce)
13:30 hod. sloni (v pavilonu slon)
14:00 hod. hroi (v pavilonu Tanganika)

Tento den bude mezi 11. a 14. hodinou pro veejnost rovn mimodn oteveno vukov centrum zoo. Zde si mohou lid prohldnout bohatou sbrku prepart (vycpanin, lebek, zub atd.), kter pracovnci zoo vyuvaj pi vukovch programech pro koly a dalch vzdlvacch aktivitch. K vidn je zde nap. kostra elvy, uovky nebo impanze. Celou adu prepart si je mon nejen prohldnout, ale i osahat a potkat, nap. lebku medvda, obratel velryby, parohy nejvtho jelena svta, stehenn kost slona ad. Vukov centrum najdou nvtvnci v blzkosti pavilon Tanganika a Mal Amazonie.

Nsledn bude vukov centrum oteveno ve vedn dny i po celou dobu jarnch przdnin vech okres v kraji, vdy od 12 do 14 hod.
 
Datum:
15.11.2018  16:34
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Srden vs zveme v ptek 16. 11. v 18.00 na komentovanou prochzku PO OSTRAVSKCH STOPCH LEOE JANKA

Jankovsk pou po ostravskch mstech spjatch s osobou slavnho skladatele a s vyprvnm o jeho ivot a dle. Navtvme napklad bval Nrodn dm (DJM), kde poprv zaznla v Ostrav Jej pastorkya, pozdji dal Jankovy opery. Zastavme se u bvalho hotelu Slavia na Hollarov ulici, kde se konal slavnostn banket na poest Leoe Janka po premie Kti Kabanov. Zastavme se tak u nemocnice (Kleinovo sanatorium), kde zemel. Nemineme ani msta a objekty takkajc v duchu "hommage - Leo Janek" - napklad Jankovu konzervato. Sraz ped Antikvaritem a klubem Fiducia.

Zve Antikvarit a klub Fiducia
 
Datum:
15.10.2018  11:11
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Zajmav tip - Ostravsk muzeum od 15 hod. - 16:30 hod.

MINIVSTAVA erstvch hub s komentovnm vystavovanch hub.
 
Datum:
05.10.2018  16:07
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den zvat v Zoo Ostrava

V sobotu 6. jna zveme zjemce do ostravsk zoologick zahrady na oslavy svtku vech ivch bytost. U pleitosti Dne zvat se zde uskuten speciln program pro mal i velk nvtvnky. Pijte se dozvdt o ohroench pvcch jihovchodn Asie, velkch elmch na prody a dalch vzcnch druzch. Svou nvtvou zrove podpote zchranu tch nejohroenjch.

Program Dne zvat v Zoo Ostrava bude probhat po cel den na nkolika mstech v arelu. Sv vrobky a dal aktivity k problematice ohroen pvc jihovchodn Asie pedstav ci a jejich uitel ze Z kolsk z Karvin a ze Z a M Rakovice. Stnek zde bude mt i Stedisko volnho asu Ostrava. lenov SOP Carpathia se zam na velk elmy. Krom informac o jejich situaci v na prod se dti budou moci prakticky seznmit i se stopami, kter jednotliv druhy za sebou nechvaj.

Krom toho bude po cel den probhat komentovan setkn u vybranch druh zvat dle aktulnho harmonogramu:

9:30 pandy
10:00 medvdi a hulmani (expozice itvn)

10:30 vydry (expozice itvn)
11:00 mandrili (kruhov vkend)
11:30 loriov (Volira Papua)
12:00 impanzi (v Pavilonu evoluce)

12:30 ralci (pavilon Papua)
trnink slon v pavilonu – zatek mezi 12:30-13:00

14:00 hroi (pavilon Tanganika)
15:00 velbloudi (probh pouze, je-li such vbh)

15:00 medvdi a hulmani (expozice itvn)

16:45 medvdi a hulmani (expozice itvn)

Pozn.: Setkn u venkovnch vbh probh pouze za pknho poas.
Zjemci se budou moci projet tak safari expresem mezi stdy vzcnch africkch a asijskch kopytnk.

Den zvat se kon i v dalch eskch a slovenskch zoo sdruench v Unii eskch a slovenskch zoologickch zahrad (UCSZOO). Pijte se dozvdt nco o zvatech samotnch i to, jak jim mete pomoci. Mnoho druh je toti v dsledku innosti lovka ohroeno vyhubenm. Nedopusme proto, aby z na planety vymizely pln.

Historie Dne zvat:
Svtov Den zvat pipad na 4. jna. Oslavy souvisej s Frantikem z Assisi, jeho svtek se pipomn prv tento den. Svat Frantiek proslul svou lskou ke vem stvoenm, tedy i ke zvatm. V R se Den zvat slav od roku 1994 a i v Zoo Ostrava se stal tradin akc.
 
Datum:
15.09.2018  09:27
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den pro seniory v Zoo Ostrava

V sobotu 15. z se v ostravsk zoologick zahrad uskuten tradin akce pro seniory. Tento den budou mt lid nad 60 let voln vstup do zoo a pipraven pro n bude i speciln doprovodn program.

Zjemci budou mt monost zastnit se komentovan prohldky s prvodcem. Prohldka zane v 10:00 hod. u vstupu do zoo. V pavilonu africkch zvat si budou moci pamtnci zavzpomnat u vstavy mapujc historii ostravsk zoologick zahrady, od vzniku a fungovn jet v arelu v Ostrav-Kunikch a po souasnost ve Slezsk Ostrav. Probhat budou i komentovan setkn u vybranch druh zvat. Zjemci tak mohou nahldnout do pstebnch sklenk, kter jsou bn nvtvnkm nepstupn.

Komentovan prohldky botanickho zzem s prvodcem probhaj od 11 a od 14 hod. a jsou v cen vstupnho do zoo. Sraz zjemc je u vstupu do zoo.

Vstup do zoo je v tento den pro vechny seniory nad 60 let zdarma! Prokzat se musej platnm dokladem.
 
Datum:
31.08.2018  17:43
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den pro supy v Zoo Ostrava

Kter druhy sup se vyskytuj v Evrop? Mohli nkter supy spatit indini? Pro je vtina tchto majesttnch dravc ohroena a nkter druhy dokonce el plnmu vyhuben? Jak pomh supm ostravsk zoologick zahrada, jak pomhaj jej nvtvnci a jak me pomoci kad z ns? Na vechny tyto dotazy najdou zjemci odpovdi v Zoo Ostrava, kde se tuto sobotu uskuten Den pro supy.

Prvn zijov sobota bude v ostravsk zoologick zahrad ji tradin patit supm. Pro mal i velk nvtvnky bude pipraven speciln program, kter zjemcm pibl tyto majesttn dravce, je maj v prod sv nezastupiteln msto. Coby mrchorouti se zsadn podlej na udrovn "ist" prody bez tl uhynulch zvat, kter mohou bt zdrojem nkazy a choroboplodnch zrodk. Supi vak v souasn dob el ohroen po celm svt, resp. ve vech oblastech jejich pirozenho vskytu, tj. v Evrop, Asii i Africe. Dve relativn bn ptci jsou dnes tm na pokraji vyhuben.

V Evrop se vyskytuj tyi druhy sup - sup blohlav (Gyps fulvus), sup hnd (Aegypius monachus), sup mrchorav (Neophron percnopterus) a orlosup bradat (Gypaetus barbatus). Jejich populace nejsou nijak velk. taj okolo nkolika set a nkolik tisc pr. Nejpoetnjm evropskm supem je sup blohlav, jeho poty jsou odhadovny na 20 000 pr, nejvzcnjm pak orlosup bradat, jeho poty nepesahuj 1 000 pr. V minulosti byli tito majesttn dravci lovkem intenzivn pronsledovni. Lid bohuel vili, e supi dok ulovit nap. jehata nebo dokonce mal dti. V dsledku ileglnho zabjen nebo kladen otrvench nvnad tak byli na mnohch mstech vyhubeni.

Dky psn ochran a mezinrodnm repatrianm projektm se da supy na pvodn msta postupn navracet. Velk podl na tom maj i ochrnci prody ze zoologickch zahrad, kter jsou do zchrannch projekt zapojeny a bezplatn poskytuj odchovan ptky pro vyputn do voln prody. Tak je naplovn jeden z hlavnch cl modernch zoologickch zahrad, tj. pispt k zachovn biologick rozmanitosti. Jedn se o konkrtn npravu kod zpsobench prod lidskou innost. Tak Zoo Ostrava, kter chov vechny tyi evropsk supy, je do tchto projekt zapojena. Majesttn dravce ve voln prod zachycuje video.

Avak supi v Evrop zdaleka nemaj vyhrno! V souasnosti musej elit novmu nebezpe - diclofenacu. Diclofenac je nesteroidn veterinrn prostedek pouvan k lb nejrznjch znt u dobytka. Prv kadavery dobytka a dalch domcch zvat jsou v Evrop primrnm zdrojem obivy sup. Pokud bylo uhynul zve krtce ped smrt leno diclofenacem, je livo v tknch stle ptomno a pedstavuje pro mrchorouty vnou hrozbu. Diclofenac je pro n vysoce toxick. Zpsobuje hromadn odpadn kyseliny moov v tle a selhn ledvin. Do dvou dn pak ptci umraj.

Bhem sobotnho programu v ostravsk zoo se nvtvnci budou moci seznmit s problematikou celosvtovho ohroen sup, ale tak jak je ostravsk zoo zapojena do zchrannch projekt na pomoc nkterm druhm. Pro dti budou od 11 do 16 hodin u expozice Na statku pipraveny sup aktivity a kvzy (v ppad nepznivho poas ve vukovm centru zoo). Kdo bude chtt, me se na chvilku stt supem nebo si i zakoupit plyovho orlosupa. V 11:30 hod. probhne mimodn komentovan setkn u sup blohlavch. Vme, e bli pedstaven tchto dravc pome zmnit pohled lid na tyto majesttn ptky a ppadn zv zjem o problematiku ohroen, ktermu musej supi elit.

Na zchran evropskch sup (i dalch ohroench druh) se od roku 2016 spolen s nmi podlej i vichni nvtvnci Zoo Ostrava, a to prostednictvm programu Koruna ze vstupu. Dkujeme!
 
Datum:
18.07.2018  17:51
Od:
Iva Jekov (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Jubilejn 25. ronk vstavy pod irm nebem -
Letn keramick plastika

V psobivm prosted zmeckho parku roztockho zmku vystavuje zhruba tictka umlc sv sochask dla a instalace vytvoen z keramiky a porcelnu.

Na tto v esk republice uniktn exterirov vstav se kadoron objevuj pedevm aktuln prce, v nkterch ppadech pmo vytvoen pro tuto akci. Se znmmi osobnostmi keramick sochask tvorby se na vstav potkvaj tvrci z jinch oblast vizulnho umn, pro kter je keramick materil ojedinlou pleitost rozvinout vlastn etablovanou tvorbu, a tak jejich mlad nadjn kolegov, nedvn absolventi vysokch kol.

Vtvarnky k asti na LKP vyzvaj a nsledn jejich dla instaluj kurtoi tak, aby prostupovaly atmosfrou zmku. lenit prostor, kde se rozshl voln plochy stdajc s komornmi zkoutmi, nabz zajmav a mnohdy i pekvapiv zpsoby umstn umleckch objekt. Vstava se kon ve spoluprci s Umleckoprmyslovm muzeem v Praze (UPM).
Kurtoi: Petr Lada a Milan Hlave (UPM)

Stedoesk muzeum v Roztokch u Prahy, p.o.
 
Datum:
12.07.2018  09:16
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Veern komentovan prohldky v Zoo Ostrava

Jak to vypad v zoologick zahrad po zavrac dob a jak se chovaj zvata po soumraku? To mohou zjemci zjistit bhem veernch komentovanch prohldek, kter byly v ostravsk zoo opt zahjeny se zatkem letnch przdnin. Prohldky se konaj kad przdninov ptek, prvn probhla 29. ervna.


Bhem letnch przdnin budou v ostravsk zoo probhat veern komentovan prohldky s prvodcem, pi nich mete zat, co se dje v zoo po zavrac dob a jak se chovaj zvata po setmn. Chovn zvat je naveer jin ne bhem dne - zejmna zvata soumran a non bvaj v tuto dobu daleko aktivnj (nap. kokovit elmy, jeleni nebo sovy). A naopak zvata s denn aktivitou je mon pozorovat, jak se v prbhu veera ukldaj k odpoinku. Nap. pvi, kte se v arelu zoo pohybuj voln, vyltaj kad veer hadovat vysoko do korun strom.

Prvn prohldka se uskutenila 29. ervna a pak kad nsledujc ptek od 20 hod. a do konce przdnin. Upozorujeme, e pohyb po arelu zoo je mon pouze s prvodcem (akce se kon po zavrac dob). Dlka prohldky je okolo 2-3 hod. Vzhledem k asov nronosti prohldky doporuujeme zvit ast nejmench dt. Nvtvnci zaplat cenu bnho vstupnho, tj. dospl 110 K, dti do 15 let (pouze v doprovodu dospl osoby), studenti do 26 let a senioi pak 80 K. Na veern prohldky neplat dn permanentky i jin zlevnn vstupenky a lze je platit pouze v hotovosti. Z dvodu omezen kapacity je nutn rezervace pedem, NOV prostednictvm rezervanho systmu.

Akce probh pouze za pznivho poas.
 
Datum:
15.06.2018  10:01
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den pro vely a medobran v Zoo Ostrava

v sobotu, tj. 16. ervna, bude v ostravsk zoologick zahrad pozornost vnovna velm a velaen. Uskuten se zde tradin medobran, pi nm se dozvte, k emu se pouv medomet, co je to votina, jak dlouho ije vel dlnice a dal zajmavosti...

Vzhledem k alarmujcmu bytku nejen tchto vznamnch opylova pedstav zoo i vlastn aktivity k ochran vel, ale tak melk a dalch druh hmyzu.

***

Vznam vel

Vely pat mezi hospodsky nejdleitj ivoichy ne dky medu, propolisu i dalm produktm, ale pro svou asto nedocennou innost opylovac. Podlej se tak na zven produkce zemdlskch plodin a ovocnch strom, pomhaj udret vysokou biodiverzitu krajiny. Zprvy o rapidnm bytku tchto ivoich, ale i dalch druh hmyzu jsou v poslednch letech alarmujc.

Pomoc Zoo Ostrava nejen velm:

V arelu ostravsk zoo i proto vzniklo v poslednch letech nkolik opaten na podporu vskytu vel, melk, motl a dalch zstupc bezobratlch. Nvtvnci tak mohou na ad mst spatit hmyz hotely, budky pro melky, kvetouc louky apod. Vtinou se jedn o pomrn jednoduch opaten, kter mohou inspirovat zjemce pro instalaci podobnch pbytk na vlastn zahrdce, koln zahrad i v parku. Kad z ns tak me (ml by) pispt k ochran okolnho prosted. Zoo chce v nejbli dob zat i s chovem vel.

Sobota pro vely

Sobotn program bude probhat od 10:30 do 16 hod. Zane na Vel stezce (nedaleko expozice Na statku), kde v 10:30 hod. probhne symbolick spolen pivtn vel v Zoo Ostrava. Pot se dti i jejich rodie mohou tit na velkou vel sout, jej soust budou pohybov aktivity, vyrbn i stanovit s ukzkou velaskch poteb. Zjemci budou mt tak pleitost vyfotit se jako velai.

V prostorch vukovho centra (v blzkosti pavilon Tanganika) budou moci zjemci zat a sami si vyzkouet sten medu a nahldnout do velho lu. Ukzky vyten medu, povdn o ivot tohoto spoleenskho hmyzu a jeho nezastupitelnm vznamu pro existenci lidstva na planet Zemi probhnou vdy v 11, ve 13 a v 15 hod. Zjemci budou mt monost sladk produkt vlastnorun nejen vytoit, ale samozejm tak ochutnat. Chybt nebude ani prezentace dalch velch produkt a vrobk z nich.

Na akci se dlouhodob podlej lenov Velaskho spolku Moravy a Slezska.
 
Datum:
04.05.2018  14:26
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den prvn pomoci v Zoo Ostrava

Vte, jak oetit zrannho, jak zafixovat zlomeninu, jak provst nepmou mas srdce? Pokud si nejste jist, pak Vs zveme tuto sobotu do ostravsk zoologick zahrady, kde si mete pipomenout zsady prvn pomoci. A budete toho vce. Vedle praktickch ukzek prvn pomoci si zjemci mohou nechat zmit tlak nebo nahldnout do auta zchran.

Akce vnovan zsadm prvn pomoci se v ostravsk zoologick zahrad uskuten v sobotu 5. kvtna. Program bude probhat u expozice Na statku mezi 9. a 15. hodinou. Pro mal i velk nvtvnky budou pipraveny ukzky, jak poskytnout prvn pomoc. Zjemci si na figurnch budou moci sami prakticky vyzkouet, jak sprvn oetit zrannho, jak provst mas srdce i jak zafixovat zlomenou konetinu. Kdo bude chtt, me nahldnout do vozu zchrannho tmu a seznmit se s vybavenm zdravotnick zchrann sluby. Na mst bude probhat i men krevnho tlaku.

Akci ji po nkolikt spolen pipravili Oblastn spolek eskho ervenho ke v Ostrav, resp. lenov Humanitrn jednotky.
 
Datum:
30.04.2018  07:57
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
S vyslouilci do zoo v Ostrav - zskejte za vyslouil elektrospotebi voln vstup pro dti!

Kdo se chyst na 1. mje do ostravsk zoologick zahrady, me s sebou pinst vyslouil elektrospotebi a zskat volnou vstupenku pro dti. Lid tak uet a zrove pomohou chrnit produ - znovuvyuit materil ze starch elektrospotebi et suroviny a tm i prodn prosted.

V ter 1. kvtna bude ped vstupem do zoologick zahrady od 9:00 do 17:00 hod. probhat sbr starch a nefunknch elektrospotebi. Za n zskaj dti voln vstup do zoo (voln vstupenka bude platn pouze v den akce). Pinet lze vyslouil fn, holic strojek, varnou konvici, ale teba tak vysava, mikrovlnnou troubu, praku i ledniku...

Tradin akce konan ve spoluprci s kolektivnm systmem Elektrowin podporuje sprvn tdn elektrodpadu, z nho lze zptn zskat a vyut adu materilu, a tm tak pomh chrnit produ a ohroen druhy zvat. Tba vzcnch kov pro vrobu mobilnch telefon a dalch elektronickch zazen na mnoha mstech Zem pispv k devastaci prodnho prosted a ohrouje vzcn zvata, jako jsou gorily, sloni a dal druhy.
 
Datum:
26.04.2018  06:13
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Informace pro ostravany a blzk okol:

ASPV pod v nedli 29. dubna 2018 - 47. ronk pochodu Staroblsk Zmiska.

Start 7.30-9.30h v zahrad sokolovny TJ Sokol Star Bl, cl tamt do 15h.
Trasy po znaench turistickch stezkch, dlky tras 10, 13, 17, 23, 27km.
Oberstven zajitno - npoje, prky na grilu, kole, pernky.

Doprava: autobusov linky MHD Ostrava . 26, 55, 59 - zastvka Star Bl, kostel.
 
Datum:
20.04.2018  16:38
Od:
Zoo Ostrava (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den Zem v Zoo Ostrava

Oslavovat Zemi a pomhat j me kad z ns, a to nejen na Den Zem! Mnohdy jde o velmi jednoduch iny. Pijte se o tom pesvdit v sobotu 21. dubna do ostravsk zoologick zahrady. A vezmte s sebou i nepotebn obleen. Dozvte se, e tdit a recyklovat se daj nejen plasty, sklo a papr, ale tak teba trika a koile. e nemusme nakupovat do plastovch sk a taek, e i pi myt a pran meme chrnit produ a mnoho dalho...

Sobotn program u pleitosti Dne Zem bude v ostravsk zoo probhat mezi 11. a 16. hodinou na rznch mstech arelu. Mal i velc nvtvnci se pi nm budou moci pesvdit, e kad z ns me jednodue pispt k ochran naeho okolnho prosted i cel planety, e chrnit produ se d i z "pohodl domova". Napklad tm, e budeme etit vodou, nebudeme zbyten svtit, budeme tdit odpad, pp. jej nebudeme vbec vytvet, ale tak tm, e budeme nakupovat regionln vrobky, pouvat produkty z recyklovanho papru, vyhneme se vrobkm s palmovm olejem ad. Zbavn-poun aktivity pipravili pracovnci vukovho centra ve spoluprci s Kruhem ptel zoo a nkolika dalmi organizacemi zamenmi na podporu k prod etrnjho zpsobu ivota.

U stnku organizace Moment, kter provozuje s dobroinnch second hand, si mohou zjemci z pinesenho obleen vyrobit trikotaky (taky ze starch triek) nebo masky a housenky ze starch koil. Dle se dozvd, jak uiten me nepotebn obleen bt pro slony, elvy a dal ohroen druhy ivoich. Kdo nebude mt zjem sv aty zrecyklovat, mou je "jen" pedat pracovnkm Momentu, kte se o n postaraj tm sprvnm zpsobem.

Rodie malch dt, ale nejen ti, se mohou inspirovat u stnku firmy V BAVLNCE, kter nabz zajmav a hlavn k ivotnmu prosted etrn alternativy v pi o potomstvo i o sebe, nap. ltkov pleny, plenkov kalhotky, ekologicky etrn myc a istic prostedky a dal praktick vci. Na sobotnm programu se bude podlet i Stedisko volnho asu Ostrilova.

Pesvdte se, e i pomoc jednotlivce m smysl a e i drobn iny kadho z ns mohou mt dalekoshl dopad!
 
Datum:
17.04.2018  17:19
Od:
Ostravsk muzeum (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Ven dmy a pnov,

u pleitosti Dne Zem 2018 Vs srden zveme na komentovanou prohldku stl expozice neiv prody Ostravskho muzea, kter se uskuten ji tuto stedu 18. dubna v 10hod. a 15 hod. Expozic Vs provede geoloka Mgr. Eva Mertov.

Pedpokldan doba prohldky je 60 minut.
Cena: 30 K/os.
Bli informace: tel. 597 582 894 nebo e-mail: mertova@ostrmuz.cz
 
Datum:
06.04.2018  10:54
Od:
rka (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Tip pro vs
 
Den ptactva v Zoo Ostrava

Pozvnka pro vechny Kosy, Pnkavy, Hly, Dudky, Ptky - v sobotu 7. dubna se v ostravsk zoologick zahrad uskuten tradin oslavy svtku vech opeenc. Tento den budou mt nositel ptach pjmen zvhodnn vstupn do zoo a pro vechny nvtvnky bude pipraven doprovodn pta program.

Program zane v 10:00 hod. speciln ornitologickou prochzkou s ornitologem Lukem Jonkem. Arel ostravsk zoologick zahrady le v lokalit Velkho ostravskho lesa a dky prodnmu charakteru nkterch jeho st je toitm i pro adu druh voln ijcch ptk. Vzhledem k tomu, e v tuto dobu jet nejsou na stromech listy, lze ptky pozorovat relativn snadno. V poslednch letech bylo v arelu zoo vyveno vce ne dv stovky nejrznjch budek pro zven hnzdnch monost a realizovna ada dalch opaten pro ochranu ptactva. Ornitologick prochzka zane u vukovho centra zoo a potrv zhruba hodinu. Pro snadnj pozorovn ptk doporuujeme pinst si s sebou dalekohled, pp. urovac kle a atlasy.

Mezi 11. a 16. hodinou budou pipraveny ve vukovm centru zoo a jeho okol aktivity a soute na pta tma: poslouchn ptach hlas, poznvn ptaho pe a ptach vajec, vstava budek a dal pta aktivity.

Mezinrodn den ptactva, kter pipad na 1. dubna, se slav ji od r. 1906, kdy byla podepsna mezinrodn Konvence o ochran uitenho ptactva. eskou ornitologickou spolenost byl Ptkem roku 2018 vyhlen zstupce sov sek obecn, kter pat v R k siln ohroenm druhm. Dve patil sek na naem zem k nejhojnjm druhm sov. Za posledn destky let vak jeho populace velmi poklesla. Zoo Ostrava je aktivn zapojena do ochrany tto men sovy - od roku 2003 spolupracuje se Zchrannou stanic v Bartoovicch a Sprvou CHKO Pood na projektu poslen populace ska obecnho ve voln prod. Do konce roku 2017 Zoo Ostrava bezplatn poskytla bezmla stovku v zoo odchovanch mlat, kter byla vyputna do prody.

Nositel ptaho pjmen budou mt tento den ji tradin zvhodnn vstupn do zoo. Pokud se prok obanskm i jinm prkazem s fotografi, zaplat zlevnn mimoseznn vstupn.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>