Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Liliana,
ztra Dorota.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
24.02.2018  10:26
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Udlosti
 
24. nora 2006 nae lyaka Kateina Neumannov zskala na 20. olympijskch hrch v Turn zlatou medaili v bhu na lych na 30 km.
 
Datum:
22.02.2018  07:13
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Udlosti
 


22.2. - Evropsk Den obt (Evropsk den zloinu)

Evropsk den obt, i Evropsk den zloinu je dnem, kter nm pipomn, kolik z ns se u stalo obt trestnho inu. Tento den nm m pomoci zvit podvdom o mon pomoci a podpoe obt i jejich blzkm, kter obvykle tato situace t zashne, ikdy nepmo. Za vyhlenm tohoto mezinrodnho dne stoj podpis Charty prv obt z Velk Britnie. V esk republice se v tto souvislosti setkvme s organizac Bl kruh bezpe.
 
Datum:
21.02.2018  06:58
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Udlosti
 


21.2. Mezinrodn den mateskho jazyka

Po celm svt se mluv piblin 7 tisci jazyky, piem nkter z nich neexistuj ani v psemn podob. Kad z tchto 7 tisc jazyk je pro uritou skupinu lid jazykem mateskm i proto byl vyhlen Mezinrodn den mateskho jazyka. Tento den nm pipomn vznam jazyka, primrn toho mateskho a jeho rozmanitost. Jednm z dvod, pro UNESCO vyhlsilo tento mezinrodn den je skutenost, e mnoha jazykm hroz znik (jedn se o jazyky pouvn malou skupinou lid - v celosvtovm mtku) a dky faktu, e nkter z jazyk nemaj svou psemnou podobu, hroz jejich znik mrtm poslednch lid, kte tmto jazykem hovo. Na prvn pohled bychom si mohli ct - no a co, kdy tmto jazykem hovo pouze zk skupina lid. Opak je pravdou, nebo v kadm jazyce nalezneme jedinen zkuenosti a znalosti tkajc se prosted, vliv poas, mytologie i potn a vnmn asu apod. Prv tento typ informac in lidstvo vzdlanm a jedn se o velmi vzcn ddictv
 
Datum:
17.02.2018  07:09
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Udlosti
 
17. nora 1600 byl po dlouhm muen uplen italsk filozof Giordano Bruno (leden 1548, Nola u Neapole).
Domyslel a korigoval Kopernkv heliocentrismus (ani Slunce nen absolutnm stedem vesmru). Svt chpal jako nekonenou a nezmrnou dynamickou jednotu, jejm zkladem je "jedno".
V univerzu vidl nezmrnou nekonenost s bezpotem slunc, hvzd a svt stle kolotajcch, vesmr oznail za pln ivota.
 
Datum:
15.02.2018  16:11
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Udlosti
 
15. nora 1947 se eskoslovent hokejist poprv stali mistry svta.
 
Datum:
14.02.2018  07:56
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Udlosti
 


14.2. - Mezinrodn den darovanoch knih

Dnes je krom svtku svatho Valentna tak Mezinrodn den darovn knih. Stejn jako ve svt se i v esku do akce nejvce zapojuj knihovny, kter podaj sbrky knih a dal podprn akce. Darovat knihu meme svm dtem, blzkm nebo vyadit knihy, kter u nechceme a donst je napklad do ekren nebo do knihobudky.
 
Datum:
13.02.2018  08:13
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Udlosti
 

13.2. - Svtov den rdia se slav poprv. Byl vyhlen organizac Unesco, pipojil se k nmu tak esk rozhlas. Cel den ve svm vysln nabz zajmavosti a speciln poady.

Datum 13. nora bylo zvoleno jako pipomnka zaloen rozhlasov stanice Spojench nrod (13. 2. 1946). Svtov den rdia m poukzat na dleitost rdia, zjednoduit k nmu pstup a podpoit rozvoj v oblasti novch mdi.
 
Datum:
12.02.2018  07:04
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Udlosti
 


Dnen den 12.2. byl vyhlen Mezinrodnm dnem epilepsie.
 
Datum:
11.02.2018  08:22
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Udlosti
 
11. nor - Svtov den nemocnch

Tento den vyhlsil pape Jan Pavel II. v roce 1993. Datum 11. nor nebylo zvoleno nhodn - tento den je pipomnkou prvnho zjeven Panny Marie Lurdsk prost dvce Bernardet.

Pi jednom z dalch zjeven pokynula Panna Maria dvce, aby vyhrabala v zemi, v mstech, kde nebyla studnka, pramen. Bernardeta poslechla a pramen opravdu vytryskl. Lurdy jsou oblbenm poutnm mstech nemocnch, kte si sem chod vyprosit zdrav. asto tu pr dochz k uzdraven bolav due i nemocnho tla.
 
Datum:
08.02.2018  14:46
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Udlosti
 
8. nora 1926 se v praskm divadle "Na slupi" poprv oficiln pedstavilo Osvobozen divadlo jako dramatick sekce umleckho sdruen Devtsil.
Od roku 1929 se stalo scnou Jiho Voskovce a Jana Wericha, s nimi spolupracoval Jaroslav Jeek.
 
Datum:
07.02.2018  16:22
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Udlosti
 
7. nora 1311 byl korunovn Jan Lucembursk (a jeho manelka Elika) za krle eskho.

Prat m칻an zaplatili 120 hiven stbra za klenoty a 600 hiven za krlovsk vdaje. Krl jim na opltku postoupil dvky vybran z Ungeltu a prvn kodifikoval ddinost jejich majetku.
 
Datum:
06.02.2018  08:50
Od:
Zdenk (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Udlosti
 
6. 2. 1968 byly v Grenoblu ve Francii byly zahjeny 10. zimn olympijsk hry.
 
Datum:
05.02.2018  11:39
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Udlosti
 
5. nora 1796 byla zaloena Spolenost vlasteneckch ptel umn v Praze. Z jejho podntu v roce 1799 vznikl stav "Akademie krasoumy" pedchdce dnen Akademie vtvarnch umn.

Sbrky Spolenosti vlasteneckch ptel umn byly zkladem Nrodn galerie.
 
Datum:
04.02.2018  08:51
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: Udlosti
 
4. nora - Svtov den boje proti rakovin.

V roce 2000 se zstupci z vce ne sta stt a rznch organizac podepsala v Pai tzv. Paskou chartu prv onkologickch pacient. Od t doby se v tento den konaj po celm svt pednky o problematice rakoviny.

V esk republice je tento den vce znm pod "esk den proti rakovin" a je v kvtnu. V tento den se prodvaj kytiky s barevnou stukou.
 
Datum:
02.02.2018  07:46
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Udlosti
 

2.2. - Svtov den mokad

V rnu, konkrtn ve mst Ramsar, byla roku 1971 podepsna tzv. Ramsarsk mluva, kter je mluvou o mokadech. Me se nm tento den zdt mrn kurizn, ale mokady jsou na na zemi jednm z dleitch biotop a maj velk vznam napklad jako stanovit vodnch ptk. Proto je nutn je chrnit ped zneitnm a zrove i proto maj svj mezinrodn den, abychom na n nezapomnali.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>