Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Klement,
ztra Emlie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
21.11.2017  17:22
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
21. listopad - Svtov den televize a Svtov den pozdrav

Svtov den pozdrav. Historie vzniku Dne pozdrav - v roce 1973 se rozpoutala arabsko-izraelsk vlka a americk armda byla z toho dvodu v pohotovosti. Student Michael McCormack byl situac znepokojen a chtl proti tomu nco udlat. Vil, e rozhovor je lep ne vlka. Chtl politikm ukzat, e to jde i jinak.

A co je prvn vc pi kontaktu dvou a vce lid? Pozdrav! Michael McCormack je pesvden, e svtov mr zan u jednotlivc, a e kdy pozdravme alespo deset lid napomeme svtovmu mru. Se svm bratrem se mu podailo tuto mylenku rozit. Den pozdrav si pipomnaj lid v mnoha zemch svta.

 
Datum:
20.11.2017  17:46
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
20. listopad - Svtov den dt

Dne 20. listopadu 1989 Valn shromdn OSN jednomysln pijalo mluvu o prvech dtte. Ratifikovalo ji tm 200 stt. esk republika se pipojila v roce 1992.

mluva obsahuje 54 lnk, ve kterch se pe nap. o tom, e dt nem bt zneuvno, trno, e kad! dt m prvo na ivot, dt nesm bt oddleno od svch rodi, nejsou-li pro to velmi zvan dvody.
 
Datum:
19.11.2017  07:56
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re:
 

19.11. - Svtov den prevence trn a zneuvn dt

Svtov den prevence trn a zneuvn dt si pipomnme v R od roku 2001. Tento den ns m upozornit na dleitost prevence a problematiku trn dt a snait se jej eliminovat. V esk republice se v tento den konaj rzn akce s rznmi tmaty, napklad jak pedchzet tyranii a zneuvn a hlavn jak pomoci.
 
Datum:
18.11.2017  07:44
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re:
 


18.11. - Mezinrodn nekuck den

Mezinrodn nekuck den se pipisuje vdy na 3. vrtek v listopadu. Nekuck den by ml bt osvtou pro kuky, e nejen sami sobe kaz zdrav, vpary z cigaret pokozuj zdrav i nakuk tzv. pasivnch kuk. Ktem trp mnohdy vc jak kuci. V tento den se pod cel ada akc upozorujcch na tuto problematiku, upozoruj zrove na kodlivost kouen v ptomnosti dt.
 
Datum:
17.11.2017  17:45
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

Jeden ze sttnch svtk a vznamn den na republiky. V povdom ho mme zapsan asi jako "sametovou revoluci".

Roku 1989 padl komunistick reim a echm a Slovkm se otevela cesta ke svobod a demokracii.

17. listopad si pipomnme i jako Mezinrodn den studentstva.
Dne 28. 10. 1939 studenti uspodali klidnou, protinmeckou demonstraci k uctn vzniku eskoslovensk republiky roku 1918. Reim zakroil a stlelo se do student. Jeden student zemel, druh, Jan Opletal byl zrann. Svm zrannm nakonec podlehl.
Jeho poheb perostl v manifestaci student. Ve vyvrcholilo 17. listopadu a esk vysok koly byly zaveny. Nsledovalo zatkn stovek student a jejich deportace do koncentranch tbor, obsazen kol nmeckmi ady.
 
Datum:
15.11.2017  16:12
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
15. listopad - Den vznnch spisovatel

PEN klub, jakoto organizace zasazujc se o lidsk prva, roku 1993 vyhlsil vznamn den, a to Den vznnch spisovatel. V esk republice je to doba natst ji minul, ale stle jet jsou zem, kter potlauj svobodu slova.
 
Datum:
14.11.2017  11:24
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re:
 
Achjo, sprvn m bt rok 1963... omlouvm se.
 
Datum:
14.11.2017  11:23
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re:
 
Dne 14. listopadu 19673 se zrodil podmoskou erupc ostrov Surtsey u Islandu, kter byl na drsn klimatick podmnky pekvapiv brzy osdlen ivotem. Ostrov ml po svm zrozen rozlohu necel 3 km tveren. Vlivem eroze, kter na nm pracuje, se zmenil tm o tetinu.
Pokud nkoho ostrov a jeho osdlen rostlinami a ivoichy ble zajm, pidvm odkaz na svj lnek, zde uveejnn:

http://www.seniortip.cz/?module=article&id_article=3842
 
Datum:
13.11.2017  07:11
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re:
 


13.11. - Mezinrodn den nevidomch

Dal ze svtovch dn vnovan zraku. Mezinrodn den nevidomch je vnovn na pamtku vro mrt zakladatele prvn skoly pro nevidom Valentina Hay (1745-1822).
 
Datum:
11.11.2017  20:35
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
11. listopad - Den vlench vetern

Pipomnme si jej na vro uzaven pm mezi Spojenci a Nmeckem ze dne 11. listopadu 1918. Kapitulac Nmecka skonila 1. svtov vlka. Mylenka na pipomnn si tohoto dne se zaala rodit ji rok po skonen vlky v dohodovch sttech. Americk prezident Wilson tho roku vyhlsil Den pm.

Oficilnm svtkem se stal a o sedm let pozdji - v roce 1926. V roce 1954 byl tento den pejmenovn na Den vetern. Od roku 2001 pat i k eskm, oficiln uznanm vznamnm dnm.
 
Datum:
09.11.2017  17:24
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
9. listopadu 1989 - Nmeck demokratick republika otevela sv hranice. Zrove zaalo bourn berlnsk zdi.
 
Datum:
08.11.2017  20:37
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
8. listopadu 1996 byly v R zahjeny historicky prvn volby do sentu parlamentu esk republiky. Z prvnho kola dvoukolovho systmu postoupili pmo 4 kandidti.
 
Datum:
06.11.2017  17:34
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
6. listopad - Mezinrodn den prevence nien ivotnho prosted v prbhu vlek a ozbrojench konflikt.

Tento den vyhlsila OSN v roce 2001.
 
Datum:
05.11.2017  19:31
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
5. listopadu 1956

V Maarsku skonilo nsiln potlaen pevratu armdou Sovtskho svazu. Bhem nkolika dn v hlavnm mst zahynulo 25.000 lid.

Maarsk povstn v roce 1956 pedstavuje jednu z nejvznamnjch udlost evropskch djin druh poloviny 20. stolet.
 
Datum:
01.11.2017  16:22
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
1. listopad - Svtov den veganstv

Po Svtovm dni vegetarinstv si meme pipomenout i druhou, formu stravovn - Svtov den veganstv. Vegetarini, jak asi kad v, odmtaj jst maso. Vegani odmtaj jst jakkoli potraviny ivoinho pvodu, tj. i mlko, vajka, med a dal

Veganstv se ale nemus promtat jen do stravovn. Zarputil vegani odmtaj cokoli, co pochz od zvat, tj. vlnu, koeiny, kosmetiku testovanou na zvatech. Ve proto, e maj zvata ve velk ct a odmtaj se jakkoli podlet na jejich trpen a zabjen. Den veganstv byl vyhlen na vro zaloen britsk vegansk spolenosti - Vegan Society a pipomnat si jej meme od roku 1994.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>