Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Nadda,
ztra Krytof.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
17.09.2019  17:08
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
15. 9. - 22. 9.

pipomnm Evropsk tden mobility.

Jedn se o celoevropskou kampa, kter se zamuje na monosti dopravy. Poprv se konala roku 2002. Letonm tmatem je Bezpen chze a cyklistika.

Soust tdne mobility jsou tmaticky rzn akce ve mstech R.
 
Datum:
14.09.2019  09:24
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
Dodaten ke verejmu dni:
13. z je Mezinrodn den okoldy i Den pozitivnho mylen. Nhoda nebo zmr? okolda je nejen zdrojem energie, ale i endorfin, kter v ns vyvolvaj pocity tst, a pozitivn mylen a tst jdou ruku v ruce.
 
Datum:
12.09.2019  09:46
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
12. z 1970 byla vyputna sovtsk automatick sonda Luna 16, kter pistla na Msci a vrtila se s prvnmi vzorky msn pdy.
 
Datum:
05.09.2019  09:36
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
5. z 1723 byl Karel VI. (est, nikoliv tvrt) slavnostn korunovn na eskho krle. Jeho dcerou byla znm csaovna Marie Terezie.
 
Datum:
04.09.2019  09:33
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
K datu 4. z 476 se pipisuje znik zpadomsk e:
Posledn zpadomsk csa Romulus Augustus byl sesazen Odoakerem. Flavius Odoacer (latinsky Odoacerus, italsky Odoacre, nmecky Odoaker) byl germnsk, herulsk vojevdce a italsk krl z kmene Skir. Po roce 476 se stal prvnm nemskm panovnkem.
 
Datum:
03.09.2019  10:18
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
3. z 2004

Drama, kter se odehrlo ve kole v Beslanu po tech dnech skonilo, kdy vojci vtrhli do budovy. Pi osvobozovn rukojmch bylo zabyto pes tista lid, pevn dt. K teroristickmu inu se pozdji pihlsil eensk terorista Basajev.
 
Datum:
02.09.2019  09:27
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
2. z 1347 dolo k velkolep korunovaci Karla IV. a jeho manelky Blanky z Valois.

Karel IV. syn Jana Lucemburskho a Eliky Pemyslovny byl arcibiskupem Arnotem z Pardubic korunovn ve Svatovtskm chrmu eskm krlem.

Crkevn obad dil arcibiskup Arnot z Pardubic a nejprve potel Karlovu hlavu posvtnm olejem z kalicha, pot ho piodl do korunovanch rouch a potel mu i ruce. Pak byly krli pedny krlovsk insignie - me, koruna, ezlo a jablko. Obad byl velkolep.

Karel IV., pozdji i msk csa, byl jednm z nejvtch panovnk esk historie. Zaloenm univerzity se vznamn zasadil o podporu vzdlanosti. Zstalo po nm mnoho staveb nejen v Praze, hlavnm mst tehdej Evropy.
 
Datum:
01.09.2019  07:05
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
1. z 1939 vtrhla nmeck armda do Polska. Zaala tak druh svtov vlka.

Jako alibi pro nmeckou agresi poslouilo Hitlerovi dajn pepaden dvou celnic ve Slezsku a vyslae v Gliwicch. Tyto akce byly vak dlem nechvaln proslulch jednotek SS.
 
Datum:
30.08.2019  08:28
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
30. srpna 1954

Francouzsk parlament odmtl schvlit smlouvu o vzniku Evropskho obrannho spoleenstv. Tm ztroskotal prvn pokus vytvoit evropskou armdu.
 
Datum:
29.08.2019  07:53
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
29. srpna 1526 u uherskho msta Mohe na Dunaji Turci pod velenm sultna a kalifa Sleymana I. Ndhernho zvtzili nad krlem eskm a uherskm Ludvkem II. Jagellonskm. Kesansk krl v bitv padl a Sleyman thl se svm vojskem na Vde.

Po smrti bezdtnho Ludvka pipadl trn v echch Ferdinandu I. Habsburskmu.
 
Datum:
26.08.2019  13:04
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
26. srpna 1278 padl v bitv na Moravskm poli Pemysl Otakar II.

Za jeho vldy dolo k obrovskmu hospodskmu rozvoji eskho sttu. Byla zakldna msta, krl podporoval kolonizaci. Pemysl Otakar II. zaloil zemsk soud, kde byly vedeny zemsk desky, tedy prvn souhrnn zkonn normy. Sm vak doplatil na nezkrotnou ctidost, kter ho pi jeho expanzvn politice uvedla do spor.
26. srpna 1278 v bitv na Moravskm poli nejene prohrl, ale sm v n i padl. eskm krlem se potom stal jeho syn Vclav II.
 
Datum:
25.08.2019  12:11
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
Posledn vkend v srpnu - Evropsk noc pro netopry.

V prbhu srpna, nejastji na jeho konci, se kon Evropsk noc pro netopry. Podaj ji ty evropsk zem, kter se pipojily k Dohod o ochran netopr v Evrop. Akce je vyhlaovna od roku 1997. Bhem n se me kad zjemce dozvdt mnoho zajmavost ze ivota netopr, podvat se do mst, kde ij, seznmit se s tm, co netopry ohrouje a jak je chrnit.

Jet nco mlo z minulch dn:

24. srpna 1949 vstoupila v platnost Severoatlantick (Washingtonsk) smlouva, kterou podepsalo 12 stt. Na jejm zklad vzniklo vojensk seskupen stt za elem obrany demokracie a vlastn bezpenosti - Organizace severoatlantick smlouvy (NATO) znm jako Severoatlantick aliance.

***

Oprinina - absolutn vlda

25. srpna 1530 se narodil prvn rusk car Ivan IV. Hrozn. Jakmile se Ivan IV. ujal vldy, postupn prosazoval absolutn vldu. Jeho sil vyvrcholilo v roce 1560 oprininou, tedy panovnm, kter se podobalo tatarsk krutovld. Pokraoval v expanzi na vchod i zpad. Dobyl Povol, zskal prvn zem na Sibii. Posledn obdob jeho vldy poznamenalo lenstv.
 
Datum:
24.08.2019  11:36
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
24. srpna 79 n. l. dolo k obrovsk erupci Vesuvu, pi n bylo zasypan popelem a nsledn havmi lavinami zasaeno antick msto Pompeje. O den pozdji erupce zashla i Herculaneum a men Stabii a Oplontis. Byla to tehdy zkza a smrt, ale pod vrstvami popelu a dalch sopench vyvrenin zstala msta dokonale zakonzervovan, take nm vydvaj velmi podrobn svdectv o tehdejm ivot lid, zejmna v Pompejch, kde se zachovaly i otisky tl, z nich byly pozdji zhotoveny sdrov odlitky. My u meme jen obdivovat nejen tehdej architekturu a umn, ale i vyspl technick vybaven msta vetn vodovodu a kanalizace.
 
Datum:
22.08.2019  12:41
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnme
 
23. srpna 1572 zaala v Pai "bartolomjsk noc".

Do rna 24. srpna bylo zabito na 3000 hugenot. Hon na n zaal v prbhu svatby jejich vdce Jindicha IV. Navarrskho s dcerou Kateiny Medicejsk Marktou z Valois. Byl zosnovn Kateinou Medicejskou a ukonil obdob mru, jen zrovnoprvoval hugenoty s katolky a byl zpeetn prv zasnoubenm mladho pru.
 
Datum:
22.08.2019  10:38
Od:
Bobo (len klubu)
Nzev:
Re: 21.8.1968
 
Obti okupace

Srpnov invaze pti armd Varavsk smlouvy a jejich ponn v eskoslovensku si hned v prvn den okupace 21. srpna 1968 vydaly obti na ivotech a adu vn zrannch eskoslovenskch obyvatel. Nejvt ztrty byly po stetu sovtskch vojk s neozbrojenm davem v okol budovy eskoslovenskho rozhlasu v Praze. Obti byly hleny nejen z dalch mst hlavnho msta, ale tak z jinch mst a obc (nap. z Liberce, Brna, Bratislavy, Koic, Popradu a dalch). Jen prvn den okupace byly zranny destky osob, mnoho z nich tce. Ztrty pokraovaly i v dalch dnech, tdnech a mscch. Celkem si okupace eskoslovenska do konce roku 1968 vydala 137 mrtvch, zhruba 500 tce a stovky lehce zrannch.

Reakce dn a vbec se nedivm, e dnen mlde o tom nev zhola nic, je to smutn!
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>