Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
17.06.2018  06:47
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 


17.6. - Mezinrodn den proti roziovn pout a sucha

Mezinrodn den proti roziovn pout a sucha stanovila OSN na den 17. ervna. Jedn se o jeden z mezinrodnch dn, ec biosfru a ivotn prosted na planety, konkrtn boj proti suchu a desertifikaci, mezinrodnm dnem se stal od roku 1994.
 
Datum:
16.06.2018  05:20
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
16. erven je Dnem africkho dtte

V roce 1976 v Jihoafrick republice vyvrcholil odpor proti apartheidu. Tisce mladch student v Sowetu vyli do ulic protestovat proti nekvalitnmu vzdlvn. Jejich protest byl nsiln potlaen a stovky mladch lid bylo ozbrojenmi slokami reimu zabito. Organizace africk jednoty roku 1991 rozhodla, e den, kdy studenti vyli do ulic, bude pipomnn jako Den africkho dtte. Tento den m hlavn upozornit na problmy ve vzdlvn, dtskou prci a obchodovn s dtmi.
 
Datum:
14.06.2018  06:05
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 


14.6. - Svtov den drc krve

Mezinrodn federace ervenho ke a ervenho plmsce, Mezinrodn federace drc krve a Mezinrodn spolenosti transfznho lkastv, vechny tyto organizace se spojily a vznesly mylenku vyhlen Svtovho dne drc krve a tm by podkovala vem, kte daruj krev, protoe prv drci krve zachrauj denn mnoho ivot po celm svt.

 
Datum:
13.06.2018  16:04
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
12. erven - Svtov den proti dtsk prci

Tento den je vnovan dtsk tmatice. Vyhlsilo jej OSN.
Odhaduje se, e na svt je k prci nuceno tvrt miliardy dt.
 
Datum:
10.06.2018  15:01
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
10. erven - Den lid se svalovou dystrofi

Svalov dystrofie je neliteln smrteln genetick nemoc, kter postihuje vtinou jen chlapce. Dochz k oslabovn sval a nemocn jsou po vypuknut trvale upoutni na invalidn vozk. Rozliuj se dva typy. U prvnho - t쾹ho - se dti zt dovaj dosplosti. U druhho - lehho - se lid mohou dot i padesti let.
 
Datum:
04.06.2018  12:39
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
4. erven - Mezinrodn den nevinnch dtskch obt agrese (Mezinrodn den dt, kter se staly obt agrese).

Podle nkterch zdroj je tento den pipomnkou izraelskho vpdu do Libanonu roku 1982 a nevinnch dt, kter pi tomto konfliktu zahynuli. Den nevinnch dtskch obt agrese byl vyhlen Valnm shromdnm OSN v roce 1982.
 
Datum:
01.06.2018  06:09
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 

1.6. - Mezinrodn den dt

Mezinrodn den dt (MDD) se poprv slavil ve vce zem a roku 1950. MDD je dnem kdy se po celm svt pro dti konaj rzn zbavn akce, hry nebo sportovn turnaje. Je teba upozornit na prva a poteby dt, se ktermi je v dnen dob asto jednno jako s dosplmi. Jednm ze smysl Mezinrodnho dne dt je, e rodina by mla bt pohromad a vnovat se sama sob, pece vichni znme pslov - kdo si hraje - nezlob
 
Datum:
31.05.2018  07:22
Od:
LenkaP (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
31. kvten - Svtov den bez tabku

Roku 1987 projednalo shromdn Svtov zdravotnick organizace rezoluci, kter poadovala den bez kouen. Jinou rezoluc z roku 1988 bylo schvleno, e 31. kvten bude kadoron Svtov den bez tabku. Tabkov kou m na svdom vce jak 5 milion mrtvch kad rok. Clem tohoto dne je tud podpoit prevenci a bojovat proti kouen.

***

Den otevrn studnek

Tak zajmav den, kter je spojen i s lidovou tradic. Vilo se, e dv nevinnost m oistnou moc. Dvky obchzely studnky ve svch i pilehlch vesnicch a z jara istili studnky. Voda je pro ns vechny velice dleit prvek potebn pro ivot i rodu. Dvky se modlily za istou vodu, rodu a ve bylo zakonen tancem a hudbou.
 
Datum:
30.05.2018  16:25
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
30. kvten Svtek soused

Tak to je opravdu zajmav svtek.

Co je Svtek soused?
Svtek soused je spoleensk akce - "sousedsk party", pi n se setkte se svmi sousedy.


Kdy se svtek slav?
Na konci kvtna, v esk republice probhl poprv 30. kvtna 2006.


Kde se me svtek konat?
Mete pozvat sousedy k sob dom, nebo se mete dohodnout na pouit spolench prostor bytovch dom. Dle je mon Svtek uspodat v parku, v zahrad, poppad v kulturnm zazen obce.


Jak svtek pipravit?
Zastnit se Svtku soused je jednoduch, sta chtt. Informujte sv sousedy, e je zde pleitost pobt spolu - spolen vymyslete a pipravte prostory, program, oberstven pro toto setkn - kad donese nco. K dobr atmosfe pispje hudba, hry pro mal i velk.


Kdo me akci uspodat?
Vichni, kte maj sousedy a rdi by se nimi lpe poznali.


Jakou m svtek tradici?
Vznikl v roce 1999 v Pai, v roce 2005 se slavil se u v 377 evropskch mstech za asti 4,5 milionu lid. Vce informac na www.svateksousedu.cz

 
Datum:
28.05.2018  12:57
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
28. kvten - Mezinrodn den pota

Dne 28. kvtna 1936 publikoval lnek tehdy 24let matematik, dr. Alan Mathison Turing. V lnku navrhoval stroj, oznaovan jako Turingv pota, kter by byl schopen odpovdt na jakoukoli logickou otzku. Tmto lnkem byly poloeny zklady potaov vdy. Tak toto bylo podntem pro vyhlen Mezinrodnho dne pota.
 
Datum:
25.05.2018  07:23
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 


25.5. -Den Afriky

Den Afriky pat Africkmu ernmu kontinentu od roku 1963, kdy byly podepsan listiny Organizac za zjednocen Afriky (OUA). Tento den by nm mlo zstat na pamti e i pes to jsou stle oblasti, kde jsou sloit mezilidsk vztahy, ale hlavnm problmem je chudoba.
 
Datum:
24.05.2018  07:07
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 

24.5. - Evropsk den park

Evropsk den park slav hlavn ochrnci prody po cel Evrop, m si pipomnaj dleitost nrodnch park, zelen, chrnnch krajinnch oblast (CHKO). Samozejm se k nim kadoron pidvj i milovnci prody.


 
Datum:
22.05.2018  22:15
Od:
Mirek (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: pipomnm
 
Je chvlihodn pipomnat i innost turist zvlt zde, kde pro to nen moc rodn pda.
 
Datum:
22.05.2018  17:43
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
22. kvten - Mezinrodn den biologick rozmanitosti

Vyhlen byl OSN. V letech 1994-2000 se slavil 29. prosince v den vro pijet Konvence k biologick diverzit.

V roce 2000 bylo rozhodnuto, e se bude slavit 22. kvtna, v den, kdy se konal Summit Zem v Rio de Janeiru.
 
Datum:
18.05.2018  10:08
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
18. kvten - Mezinrodn den muze

V roce 1977 jej vyhlsila Mezinrodn rada muze, psobc pi UNESCO.
Mezinrodn den muze se ji tradin slav kolem 18. kvtna. Akce mohou probhat v rmci jednoho dne, vkendu nebo celho tdne. Clem je setkat se v muzeu na zklad hesla "Muzeum jako vznamn prostedek kulturn vmny, vzjemnho obohacovn kultur a rozvoje vzjemnho porozumn, spoluprce a mru mezi nrody".

V rmci tohoto dne je kad rok vyhlaovno tma. Tma mezinrodnho dne muze v roce 2018 zn - Hyperpropojen muzea: Nov cesty, nov publikum. Clem je poukzat na vztah muze a novch technologi a monosti jejich vyuit k osloven dalch nvtvnk.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>