Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Matou,
ztra Darina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
21.09.2017  08:15
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
21. z - Mezinrodn den Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba (demence) je degenerativn onemocnn mozku, pi kterm ubvaj mozkov buky a vyhasnaj jejich funkce.

Vznamn ovlivuje kvalitu ivota nemocnho. lovk si nevzpomn na to, co dve znal, obtn si vybavuje nzvy pedmt a nezvld obsluhu jednoduchch pstroj napklad telefonovn. Nepoznv leny rodiny, ukld vci na neobvykl msta a pak je neme najt, nepamatuje si, co kal a stle dokola pokld ostatnm stejn otzky. Nemocn s demenc nen schopen pochopit rzn pojmy a plnovat. Ztrc kontrolu nad svmi nladami i pocity, me bt neten nebo podrdn. Nedodruje zkladn hygienick nvyky, je inkontinentn. Nedoke se oblknout, najst ani vyjdit a stv se zcela zvislm na pi okol. Onemocnn nepostihuje pouze pacienty v pokroilm vku, ale tak mlad generaci. Piny Alzheimerovy choroby nejsou zcela objasnny, a proto je dleit se z hlediska prevence zamit, jak tomuto zvanmu onemocnn pedchzet.

Vce na:http://www.szu.cz/21-zari-mezinarodni-den-alzheimerovy-choroby
 
Datum:
20.09.2017  18:19
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
20. ervna 1837 - Krlovna Viktorie nastupuje na Britsk trn.

Doba vldy: 20. ervna 1837 - 22. ledna 1901
Obdob jej vldy tedy trvalo 63 let a 7 msc.
 
Datum:
17.09.2017  07:00
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re:
 

17. z - Svtov den drc kostn den
 
Datum:
16.09.2017  19:15
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
16. - 17. z - Jako kadoron, tak i o tomto vkendu probhaj na Monovskm letiti Dny NATO.

Jednou za rok, vdy na pr dn, ov letit v Monov nebvalm ruchem. Na Dny NATO v Ostrav se sltaj vojensk letadla a vrtulnky z Francie, Polska, Rakouska, Slovenska a esk republiky. Piletly tak nap. americk bombardry i letouny aerobatick skupiny Saudi Hawks ze Sadsk Arbie.
 
Datum:
15.09.2017  09:31
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
15. z v Karlov ulici v Praze byl oteven prvn esk stl biograf. Hrlo se pouze v sobotu. Promtan snmky byly doprovzeny mluvenm slovem majitele biografu, pana Ponrepa.

***

Viktor Ponrepo, vlastnm jmnem Dismas lambor byl esk kouzelnk a prkopnk kinematografie, majitel prvnho stlho kina v Praze v dom U Modr tiky v Karlov ulici. Wikipedie

Narodil se 6. ervna 1858 v Rakousku-Uhersku
Zemel 4. prosince 1926 v Praze (zdroj Wikipedie)
 
Datum:
13.09.2017  07:31
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
Dnen den - 13. z - pr je "Dnem pozitivnho mylen".

Skoro by se mi chtlo ci, e tento den by ml bt po cel rok. Ale ne vdy se to poda. Tak aspo dnes se o to pokusme:-)
 
Datum:
11.09.2017  12:14
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
o vkendu se slavil - Svtov den prvn pomoci

Poprv byl den zasvcen prvn pomoci vyhlen roku 2000 Francouzskm ervenm kem a jednalo se o Evropsk den prvn pomoci. Do akce se zapojilo mnoho zem a esk republika byla mezi nimi. Svtovm dnem prvn pomoci byl vyhlen v roce 2003. Ztitu nad tmto vznamnm dnem pevzala Mezinrodn federace ervenho ke a ervenho plmsce. V rmci tohoto dne se na ad mst konaly nejrznj osvtov akce, hry a soute pro dti, ukzky a vuka prvn pomoci.

***

Jak oetit zrannho, jak zafixovat zlomeninu, jak provst nepmou mas srdce? To vechno se dozvdli nvtvnci, kte se v sobotu 9. z vydali do ostravsk zoologick zahrady. Krom praktickch ukzek prvn pomoci si zjemci mohli nechat zmit tlak nebo nahldnout do auta zchran.

Akce vnovan zsadm prvn pomoci se uskutenila v ostravsk zoo ji ponkolikt. Pro mal i velk nvtvnky buly pipraveny ukzky poskytovn prvn pomoci. Zjemci si na figurnch mohli sami prakticky vyzkouet, jak sprvn oetit zrannho, jak provst mas srdce i jak zafixovat zlomenou konetinu.
 
Datum:
08.09.2017  07:37
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
8. z je Mezinrodn den gramotnosti.

Jedn se o pipomnku toho, jak dleit je pro ns v dnen dob ten, psan, potn. Gramotnost je jednm ze zkladnch stavebnch kamen inteligence nroda a jedn se o velice dleit aspekty naeho ivota.

Definice gramotnosti:Gramotnost je individuln schopnost st a pst. Neznamen pouze schopnost identifikovat jednotliv psmena nebo schopnost napsat jednoduch slova. Gramotnost je schopnost plynule st i del text a pedevm - schopnost porozumt jeho obsahu.
 
Datum:
06.09.2017  08:21
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
6. z 1941 byl v Berln pijat pln "konenho een idovsk otzky".

Na rozkaz Reinharda Heyndricha, hlavy nacistick tajn sluby, museli vichni id star esti let na Nmci okupovanm zem nosit Davidovu hvzdu a zakazoval jim tak nap. cestovat v dopravnch prostedcch i pracovat v mdich.
 
Datum:
04.09.2017  21:34
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
Nestaila jsem pipomenout...

2. z 1347 dolo k velkolep korunovaci Karla IV. a jeho manelky Blanky z Valois.

Crkevn obad dil arcibiskup Arnot z Pardubic a nejprve potel Karlovu hlavu posvtnm olejem z kalicha, pot ho piodl do korunovanch rouch a potel mu i ruce. Pak byly krli pedny krlovsk insignie - me, koruna, ezlo a jablko.

Obad byl velkolep. Slavnost se konala na Praskm hrad, krl po vzoru Pemysla Ore obul lkov stevce a vzal si rolnickou monu. Budouc csa Svat e msk pro korunovaci nechal sepsat nov d a hlavn dal vytvoit novou korunu vnovanou svatmu Vclavovi.
 
Datum:
03.09.2017  11:10
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
3. z 1914 byl Novm papeem ve Vatiknu zvolen Benedikt XV.

Benedikt XV. - obanskm jmnem Giacomo della Chiesa. Ital z Janova se narodil 21. listopadu 1854.

V roce 1917 pedloil nvrh mrovho plnu, ve kterm poadoval omezen zbrojen a vytvoen mezinrodn organizace, kter by eila spory mezi stty. Nmecko tento nvrh odmtlo, Francie, Rusko i Itlie na nvrh nereagovali vbec.

Podporoval tak misijn innost a vchovu duchovnch. Zlepil i vztah katolk a id. Neutralita mu umonila rzn humanitrn akce, kter smoval zejmna do oblasti Balknu.

Zemel nhle 22. ledna 1922. Pohben je v m v bazilice sv. Petra.
 
Datum:
29.08.2017  08:02
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
29. srpna 1526 u uherskho msta Mohe na Dunaji Turci pod velenm sultna a kalifa Sleymana I. Ndhernho zvtzili nad krlem eskm a uherskm Ludvkem II. Jagellonskm.

Kesansk krl v bitv padl a Sleyman thl se svm vojskem na Vde. Po smrti bezdtnho Ludvka pipadl trn v echch Ferdinandu I. Habsburskmu.
 
Datum:
28.08.2017  11:38
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
Snad jste nepropsli:

Posledn srpnov vkend je vdy - Evropsk noc pro netopry.

Podaj ji evropsk zem, kter se pipojily k Dohod o ochran netopr v Evrop. Akce je vyhlaovna od roku 1997. Bhem n se me kad zjemce dozvdt mnoho zajmavost ze ivota netopr, podvat se do mst, kde ij, seznmit se s tm, co netopry ohrouje a jak je chrnit.
 
Datum:
24.08.2017  16:20
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
24. srpna 1572 vypukl ve Francii masakr hugenot. Nazv se tak Bartolomjsk noc.

Vypukly nsilnosti a mezi prvnmi byl zavradn pedk hugenot, admirl Gaspard de Coligny. Hromadn vradn zaalo v Pai pod patronac panujcho krle Francie Karla IX. z rodu Valois a jeho matky, Kateiny Medicejsk. Z Pae se pak vlna nsil rozila do dalch mst a na venkov a vydala si tisce obt.
 
Datum:
23.08.2017  07:16
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
23. srpen - Mezinrodn den pamtky obt obchodu s otroky.

Den m tak jin pojmenovn: Svtov den na pam obchodovn s otroky a za jeho zruen, Mezinrodn den vzpomnky na obchod s otroky a zruen otroctv i Mezinrodn den pro pipomenut obchodu s otroky a jeho zruen.

Tento den byl uren na pam - 23. srpna 1791 vypuklo v Santo Domingu (francouzsk kolonie) povstn otrok. Poadovali rovnost a svobodu. Na pamtku povstn vyhlsily OSN a UNESCO roku 1997 Mezinrodn den pamtky obt obchodu s otroky.

Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>