Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Blahoslav,
ztra Svtek prce.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
28.04.2017  16:18
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Pipomenut
 
28. duben - Mezinrodn den smutku
Vyhlsila jej roku 1996 Mezinrodn konfederace svobodnch odbor. Tento den je vnovn vem lidem na celm svt, kte byli pi prci zranni i dokonce pili o ivot.

29. duben - Mezinrodn den tance
29. dubna 1727 se narodil francouzsk tanenk a choreograf Jean Georges Noverre. Na jeho pamtku vyhlsil Mezinrodn divadeln stav den jeho narozen Mezinrodnm dnem tance. Stalo se tak v roce roku 1982.


30. duben - Den pracovit
V roce 1996 jej vyhlsila Komise OSN pro udriteln rozvoj.

Jet pipomenu 30. dubna - Plen arodjnic
 
Datum:
26.04.2017  08:40
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re:
 

26. duben - Svtov den duevnho vlastnictv, slav se od roku 2001.
Byl vyhlen Svtovou organizac duevnho vlastnictv, kter byla zaloena 26.4. 1970 v env.

Dnen den je i Mezinrodnm dnem vzpomnky na ernobyl. K havrii v sovtsk jadern elektrrn dolo 26.4. 1986.
 
Datum:
25.04.2017  10:25
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Pipomenut
 
25. duben - Svtov den boje proti malrii

Svtek vyhlsila OSN. Malrie je nemoc, proti kter se ji d spn bojovat prevenc a kter je liteln. Na tuto nemoc ron onemocn a pl miliardy lid. V Africe na ni umraj nejastji dti ve vku do 5 let a to pevn v chudch oblastech, kde nen preventivn okovn a nen dostupn ani nsledn lkask pe. Existuje mnoho projekt na zlepen tto situace, v esk republice je nejznmjm projekt Lkai bez hranic.

***

Posledn nedle v dubnu je ve znamen "Svtovho dne sdruench mst". Je pipomnkou zaloen Svtov federace sdruench mst v roce 1957. Letos pipad na 30. dubna.
 
Datum:
24.04.2017  11:10
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Pipomenut
 
24. duben - Mezinrodn den skaut a skautek

Patronem skaut a skautek je Svat Ji, jeho svtek pipad bu na 24. dubna.


Dle je:
Svtov den laboratornch zvat. Vyhlsila jej anglick National antivivisection society. Upozoruje na pokusy na ivm organismu, nejastji na zvatech, ale tak na lidech. Na velkm mnostv zvat jsou dlny pokusy zbyten. Jsou testovn kvli novm lkm, kvli kosmetice, kvli testm zbran a dal...
 
Datum:
22.04.2017  09:51
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Pipomenut
 
22. duben - Mezinrodn den Zem

Poprv s mylenkou slavit Den Zem vystoupil John McConnell roku 1969. OSN jej oficiln vyhlsilo roku 1971. Zpotku se slavilo jen v Americe, ale v roce 1990 se pipojily i dal stty vetn na republiky.

Den Zem se stal mezinrodnm svtkem. V tento den je organizovno mnoho akc - pednek, sout a jin...
 
Datum:
20.04.2017  07:44
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Pipomenut
 
20. duben - Mezinrodn den svobody tisku

V roce 1991 jej ustanovili "Reporti bez hranic", v Pai zaloen organizace. Reporti bez hranic bojuj proti cenzue, za svobodu mdi a tisku, a to pedevm v tch zemch, kde je svoboda slova potlaovna.
 
Datum:
18.04.2017  13:28
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Pipomenut
 
18. duben - Mezinrodn den pamtek a historickch sdel

Vyhlen byl roku 1983 organizac UNESCO. Od roku 2001 m den pamtek vdy njak tma.

V rmci tohoto dne jsou zpstupovny nejrznj pamtky, otevraj se nov okruhy na hradech i zmcch, konaj se prohldky s prvodci v historickch kostmech. Akc je mnoho, sta se podvat na internet.
 
Datum:
15.04.2017  12:32
Od:
Mirek (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Vznamn dny 15.dubna
 
15.4.1865 zemel po atenttu A. Lincoln
15.4.1912 se potopil Titanik a umr 1500 lid
15.4.1989 pi semifinle Anglickho pohru bylo ulapno 96 lid
15.4.2005 vyhoel esk hrad Perntejn
15.4.2010 vbuch sopky Eyjafjallajkuli zastavil i leteck provoz
 
Datum:
12.04.2017  09:40
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
V pedvelikononm tdnu je dnenmu dni piazovn nzev "kared steda". Tento nzev vznikl pr podle biblickho vyprvn, e se Jid mrail na Jee, kterho poslze zradil. Proto se dnes mrate, aby vm to nhodou nezstalo a nemraili jste se na vechny pak cel rok:-)

Steda Velikonon steda se nazv tak ern nebo sazometn podle zvyku itn dom a komn. Tm se z domu vyhnli zl duchov.

A k Velikonocm jest nco navc:

- Kvtn nedle je pipomnka Jeova vjezdu do Jeruzalma, zan svat tden
- Modr pondl je nenboensk tradin nzev
- lut ter je nenboensk tradin nzev
- Sazometn (kared) steda je lidov pipomnka, (Popelen steda, byla letos 1. bezna)
- Zelen tvrtek je pamtka posledn veee Jee
- Velk ptek je den umuen Jee
- Bl sobota je dnem jeho pohben, v noci na nedli pak vstal Je z mrtvch
- Bo hod velikonon (Velikonon nedle) je dnem vzken, kon svat tden
- Na erven pondl je tradin pomlzka
 
Datum:
11.04.2017  20:30
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
Mezinrodn den solidarity osvobozench politickch vz. Dne 11. dubna1945 byl osvobozen koncentran tbor v Buchenwaldu, proto bylo ureno prv toto datum.

Svtov den Parkinsonovy choroby
Pipomn se v den vro narozen Jamese Parkinsona (1755-1824), britskho lkae, kter popsal pznaky nemoci, je po nm nese jmno. U ns byl "Den Parkinsonovy choroby" poprv pipomenut roku 1997.
 
Datum:
08.04.2017  19:04
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
8. duben - Mezinrodn den Rom

V tento den roku 1971 vznikla v Londn Mezinrodn romsk unie. O slaven dne Rom se rozhodlo a roku 1990 na 4. kongresu Mezinrodn romsk unie. V na republice se poprv slavil roku 2001. Clem dne Rom je piblit romskou kulturu a rozit povdom o romsk problematice.
 
Datum:
06.04.2017  19:35
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
6. dubna 1909 americk polrnk Robert Peary doshl jako prvn lovk severnho plu.
 
Datum:
05.04.2017  18:35
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
5.dubna 1937 - Svj provoz zahjilo letit Praha - Ruzyn. Do t doby pistvala letadla v Praze pouze pleitostn, nap. na zvoditi v Chuchli, pobl Letan, Kbel i ve Vysoanech.
 
Datum:
04.04.2017  18:38
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
Mezinrodn den proti nlapnm minm

Vyhlsila jej OSN. Nlapn miny jsou vyrobeny tak, aby svou ob nezabily, nbr doivotn zmrzaily. Takovto miny, jsou-li pouvny v boji, pln jet dal zlou slubu. Spolubojovnci se o rannho druha vtinou sna postarat, m se zpomaluje tempo postupu, mus se zorganizovat pesun z bojit k lkai, lba stoj mnohem vc penz ne poheb. Nlapn miny ve sv krut slub pokrauj i po skonen vlky a mrza nevinn obti. Zejm kvli tto mnohonsobn zkenosti a nelidskosti nlapnch min vyhlsilo OSN den boje proti nim.
 
Datum:
02.04.2017  19:44
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Vznamn dny
 
2. duben - Mezinrodn den dtsk knihy

2. dubna 1805 se narodil dnsk spisovatel, pohdk Hans Christian Andersen.

V roce 1967 byl den vro jeho narozen prohlen za Mezinrodn den dtsk knihy Mezinrodnm sdruenm pro dtskou knihu. V mnoha knihovnch nap republikou se konaj nejrznj akce a soute pro dti...
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>