Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vroslav,
ztra Viktor.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
23.07.2017  06:33
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
23. ervence 1992

Vclav Klaus za ODS a Vladimr Meiar za HZDS podepsali v Bratislav dohodu o zniku federativnho sttu.

Ne vechna rozhodnot politik jsou k nemu. Klidn jsme mohli bez problm fungovat spolen...
 
Datum:
20.07.2017  07:24
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
Pidvm jet jednu vznamnou udlost
20. ervence - Prvn pistn lidsk posdky na Msci

20. ervence 1969 poprv stanul na Msci lovk. Armstrongova vta "Je to mal krok pro lovka, ale velk skok pro lidstvo!" se stala legendrn.

 
Datum:
20.07.2017  06:50
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re:
 

20.7. - Mezinrodn den achu

ach neboli achy je velmi oblben spoleensk deskov hra, uren pro dva hre. Jako jedna z mla deskovch her jsou achy celosvtov uznvny i jako sport. Pro velkou oblibu achovho sportu byl pro jeho hre a pznivce ustanoven prv dnen den jako Mezinrodn den achu.
 
Datum:
16.07.2017  19:56
Od:
zdenek (len klubu)
Nzev:
Re:
 
16. 7. 1943 je datum kdy skonila nejvt tankov bitva 2. svtov vlky. U msta Kursk v n bojovala v prbhu dvancti dn nmeck a sovtsk armda, kter bitvu vyhrla.
 
Datum:
11.07.2017  16:54
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
11. ervenec - Svtov den populace

Podle odhad prv tento den roku 1987 bylo na planet Zemi 5 miliard lid. Den populace vyhlsila roku 1989 OSN. Clem bylo upozornit na tempo rstu lidsk populace a problmy s tm spojen.
 
Datum:
09.07.2017  07:40
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re:
 

9.7. - Svtov den veterinrnch lka

Svtov den veterinrnch lla se nezamuje jen na veterine samotn, ale hlavnm zmrem tohoto dne je seznmen lid s prac veterinrnch lka, jak pomhaj zvatm, naim mazlkm a jak my sami jim meme pomoci
 
Datum:
06.07.2017  20:04
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
6. ervenec - Den uplen Mistra Jana Husa

Tento den je sttnm svtkem.

Vznam a ivot Jana Husa nen poteba pipomnat, vichni jsme se o nm pinejmenm uili ve kole.

Svtov den polibku. Valentn nen jedinm dnem, kter mohou zamilovan pry vyut ke slaven. 6. ervenec je pipomnn jako Svtov den polibku. Pzniv inky lbn na lidsk organismus prokzala ada studi, tak pro neoslavit tento den tak milou, zdravou a vztah budujc innost...

Svtov den Tibetu. Roku 1997 jej vyhlsili Dalajlma, Tendzin Choegyal a Richard Rosenkranz. Od roku 1913 byl Tibet fakticky nezvislm krlovstvm, v jeho ele stl Dalajlma. Nstup komunist v n a nsledn anexe v roce 1950, zavren podepsnm tzv. Sedmnctibodov dohody v kvtnu roku 1953, vak nezvislost Tibetu ukonila. Tibet stle usiluje o nezvislost.
 
Datum:
03.07.2017  06:33
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
3. ervence 1928

V Americe byl zahjen prodej prvnch televizor. Jedin pstroj s nevelkou obrazovkou stl 75 dolar.
 
Datum:
02.07.2017  19:22
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
2. ervenec - Svtov den UFO

Prv tento den roku 1947 byly v USA u Roswellu objeveny trosky neznmho pedmtu. Podle vyjden oficilnch mst havaroval meteorologick balon, podle mnoha lid to byl ale ltajc tal s mimozemany. Svtov den UFO m tuto udlost pipomnat.

Zkratka UFO v pekladu znamen "neidentifikovan ltajc pedmt". Slovo UFO se vak chybn uv i v irm vznamu napklad pro oznaen mimozeman.
 
Datum:
01.07.2017  18:10
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
1. ervenec - Svtov den architektury

Vyhlauje jej Mezinrodn svaz architekt. Podle nkterch zdroj pipad Svtov den architektury na prvn ervencov den, podle jinch zdroj a na prvn pondl v jnu. U ns se den architektury pipomn jak v ervenci, tak v jnu.
 
Datum:
27.06.2017  07:33
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
27. erven - Den pamtky obt komunistickho reimu (Den politickch vz esk republiky). Je slaven v den vro popravy Milady Horkov v roce 1950.

Svtov den rybstv - Den rybstv je slaven od roku 1985.
 
Datum:
26.06.2017  06:31
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re:
 


26.6. - Mezinrodn den boje proti drogm a nezkonnmu obchodovn s nimi.

Na podnt valnho shromdn OSN vznikl Mezinrodn den boje proti drogm a nezkonnmu obchodovn s nimi. S drogami se obchoduje po celm svt, lid se stvaj drogov zvislmi a bohuel zde nejsou jen zvisl dospl, ale i dti. V tento den bychom si mli pipomenout, jak se proti tto problematice brnit. Konaj se rzn akce kde se lid dozv co s nimi drogy dlaj, jsou napklad i semine do kol.
 
Datum:
16.06.2017  06:59
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
16. erven - Den africkho dtte

V roce 1976 v Jihoafrick republice vyvrcholil odpor proti potlaovn zkladnch lidskch prv pvodnch obyvatel. Tisce student v Sowetu vyli do ulic protestovat proti nekvalitnmu vzdlvn. Jejich protest byl nsiln potlaen a stovky mladch lid byly ozbrojenmi slokami reimu zavradny. Organizace africk jednoty roku 1991 rozhodla, e den, kdy studenti vyli do ulic, bude pipomnn jako Den africkho dtte. Krom jinho m tento den upozornit i na problmy ve vzdlvn, dtskou prci, obchodovn s dtmi...
 
Datum:
14.06.2017  07:18
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re:
 
14. erven - Svtov den drc krve.

Mylenka na vyhlen Dne drc krve pochz hned od nkolika organizac: WHO, Mezinrodn federace ervenho ke a ervenho plmsce, Mezinrodn federace drc krve a Mezinrodn spolenosti transfznho lkastv. Heslo tohoto dne je "Krev je dar pro ivot. Dkujeme." a slav se od roku 2003.
 
Datum:
12.06.2017  07:34
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re:
 

12.6. - Svtov den proti dtsk prci

Stle po celm svt je piblin tvrt miliardy dt, kter jsou nuceny pracovat. S dtskou prac se setkvme pevn v zemch Afrika nebo Asie, prv zem na tchto kontinentech se to tk nejvce. Prce dt je celosvtov problm, dti v nterch zemch mus napklad slouit v armd nebo jsou nuceny k prostituci, co je katastrofln stav, a i proto OSN vyhlsilo 12.6. den jako boj proti dtsk prci.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>