Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ji,
ztra Marek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Fotohrtky pro vechny
Datum:
23.02.2012  19:13
Od:
Mirek (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Hera
 
Pro sem tedy chod, kdy moje pspvky nikdo nete? Nebo to je z dvn pomoci pravy fotografi ze srazu 13.12. v Ostrav?
 
Datum:
23.02.2012  19:10
Od:
Mirek (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Pavlovi i ostatnm - Ivo
 
Zkusm odpovdt postupn a pak troku popustit uzdu fantazii. M naprostou pravdu, e jsi byl jednm z prvch lid, se ktermi jsem se v ervenci 2007 na ST setkal. A tenkrt pln laik, kter sotva uml zapnout PC jsi m tak nkolikrt poradil a seznmil m s CNOU. To bylo velk tst v mm poznvn zklad PC. On mi dal zklady k prav fotografi, jako jet mnoha jinm na tomto ST (Kvt, Wiki, Frantovi Blablovi atd.).Navc nkterm dlal i fota do fotosoute, ktermi se pak tito pseudoautoi chlubili jako vlastnmi dly. Na tom by nebylo nic zvltnho, kdyby ti , kterm takto pomhal ho pak veejn na chatu pomlouvali, e pi fotosouti podvd a chce zskat vechny ceny. Proto m i Cna nauil stahovat chat, aby byly dkazy.J to tm, kte takto Cnu pomlouvali ekl jen osobn. Kdy to vak zapeli, tak jsem jim poskytl dkaz, ze kterho byly v oku. Co nsledovalo potom, tak trv a dodnes, e nejdve zaaly mezi vemi emaily (nakonec to dnes potvrdila i Karla, e u vichni ve vd), kde byly pomluvy a li. Nakonec jsi mi to Ivo i sm piznal, e jsi teba slyel nco o Magdalen, ale mohlo to bt jen od dvou en tohoto senioru, kter Ti to mohly jedin sdlit. Ob dv byly a myslm, e jet jsou Tvmi kamardkami. A pedstav si, e s jednou si doposud pi a ona m dokonce v tch kritikch podporuje. Na chat ST nechodm u vce jak rok. Proto nevm, jak bych mohl rozvracet Tvj oblben harm. To, e jsem si zmnil nick na Waldemar, tak bylo z dvodu nov inovace tohoto chatu.Take jsem na chatu v roce 2010 pouval Waldemar a na ostatnch rubrikch Mirek. Protoe jsem chtl zjistit, kdo o mn rzn pomluvy, tak jsem provedl takovou lest, e jsem navzal kontak psemn s Bobo. Rok jsme si psali a ona mi nevdomky rzn praktiky a popsala vechny neumlele(jej slovo, kter pouvala). Rozdl, mezi mnou a Tebou je ten, e j doki ci svj nzor rovnou a nekm ho diplomaticky, co mi vyt. Vzpome si, kdy jsme spolu a jet s J. pipravovali setkn u ns spolen s grilovnm. Ani jsi nebyl schopen napsat, e se nezastn, i kdy jsi pvodn chtl vzt enu a syna.Kdy si zptn prote rubriku Hdanky, tak zjist, pro jsou rzn pipomnky k rznm vukm. Byla tam i Jola, kter byly mazny pspvky bez udn dvod. Nebo to bylo kvli tomu, e vdomostn vynvala nad druhmi. Ty jsi to tenkrt obhajoval njakm nedopatenm, ale v dnm ppad myslem. Nebo snad dnen vmazy v tto rubrice byly uxor vymazny pspvky nedopatenm a mn byly tak vymazny a vloeny s pozdjm asem,viz pspvek ve 12,06 byl pvodn vloen v 6,45 na co jsem reagoval rannm ptetem, a on se pak obvil a nsledn. Take Ivo nemus mt starost o m zdrav, protoe jak jsi se mohl pesvdit na srazu v Popovicch, tak ani ptomn lkaka, kter dojd z Prahy na srazy, nic nepozorovala.Pokud chce, me mi napsat, abych Ti ve vysvtlil. V, e nejsem z tch, kdo by si nechal ve lbit.
To, e jen Pavel ml rzn pipomnky s indiciemi kter ukazovaly k tob je asi opravdu jen shoda nhod.
 
Datum:
23.02.2012  19:02
Od:
hera (len klubu)
Nzev:
Re:
 
Tohle u je opravdu jako u blbch na dvoreku. Kdyby to aspo bylo vtipn.
 
Datum:
23.02.2012  17:31
Od:
Pavel (anonymn uivatel)
Nzev:
Re:
 
Slava, tak snad u je to rozlouen doopravdy. U ses louil tolikrat...
 
Datum:
23.02.2012  15:49
Od:
uxor (anonymn uivatel)
Nzev:
Re:
 
....moje pspvky pro Pavla a Karlu zmizely. Jak je mon, e nkdo me smazvat psp+vky i tady.....to nechpu.
Mm u vs vech opravdu dost. A tohoto ubohho webutaky. U opravdu nevm kdo je kdo. A vbec nemohu ani tuit kdo se za koho vydv.
Od zatku pouvm nick -uxor. A protoe byly a jsou moje pspvky pod tmto nickem neustle mazny i jmno Veronika.

Mirku. Fakt u nevm co pe Ty sm. a co pou ostatn za Tebe.
Byl jsi tu mj jedin zastnce a virtuln ptel. Jet jednou dky. Mj se moc hezky.
****************************************************************
Dle rady Aleny, kter se mn tu tak ped asem zastala, protoe tu zaila pr nco obdobnho jsem nala web, kter je na skuten rovni a lidi tam opravdu nco um. A navc jsou ptelt, je tam asn legrace a jet um i poradit bez pedvdn se.
****************************************************************
A i nadle vzkvt a ije ocelov srdce republiky Ostrava.
Jsem moc rda, e jsem od vs vech hodn, hodn daleko. Fyzicky i duevn.
 
Datum:
23.02.2012  14:44
Od:
Ivo (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: Pavlovi i ostatnm
 
Znm Mirka ji nkolik let, i osobn jsem se s nm nkolikrt setkal. Poznal jsem ho jako dobrho spolenka, ptele, kter je kdykoliv ochoten pomoci. Mon proto jsem se ho zastval pi potench konfliktech na ST a vysvtloval jeho lety spoleenskou neikovnost a nediplomaci. Zastval jsem se ho i v dob, kdy pod nickem waldemar chodil na chat a vydval se tam za svho rodinnho ptele Jiho. Psal mi tou dobou emaily, v nich waldemar podval o sob dvrn osobn informace a fotky takovho rzu, e jsem uvil, e je Mirkv znm. Pak jsem neekan pijel na sraz senior v Popovicch a byl Waldemarovi Mirkem pedstaven. Kdy jsem se v rozhovoru s Jim zmnil o nkterch dvrnch dajch z jeho ivota, ten se vydsil. ekl Mirkovi: Aha, to je vsledek tvch hrtek na internetu a znechucen odeel. Bez skandlu a ptelsky jsem se s Mirkem rozeel, dokonce m odvezl na zastvku autobusu. Od tto chvle jsem ho ignoroval. Uvdomil jsem si toti, e jeho podvdn ptel je s nejvt pravdpodobnost njak duevn vyinut, kter si on sm neuvdomuje, a kter by se pravdpodobn dalo odborn lit, pokud by ovem pacient ml zjem. Vtina lid pipust lehce, e m njakou rnu na tle a je ochotna k lkai zajt, rnu na dui vak vidt nen a mlokdo je ochoten takov postien pipustit a lit se.
Peji Mirkovi, aby se se svou nemoc dokzal vypodat, a aby se mezi ns po vylen mohl vrtit se svou skutenou identitou, bez klamn, jako dobr spolenk a kamard, kter kadmu ochotn a rd pome. Takov jist zsk uznn a tolik dobrch ptel, po kolika tou.
 
Datum:
23.02.2012  12:04
Od:
Pavel (anonymn uivatel)
Nzev:
Re:
 
u z nas pesta dlat blbce. Je webmastrem oveno e vechny pspvky jsou od tebe. Pipojuje se pes mobil.

Chceme tu bt v klidu tak vypadni.
Zlikvidoval jsi falenmi jmeny (valdemar a dali, holky si to zjistily a kvuli tob tam pestaly chodit) chat a tote chce udlat tady.
 
Datum:
23.02.2012  10:38
Od:
Karla (len klubu)
Nzev:
Re: uxor
 
Pavle u ho nech bt. U jsme si to vichni mezi sebou ekli a vme e vechny vstupy jsou od Mirka se snahou ns tady otrvit. Nenechme se, nechte ho a si vypisuje sm sob.
Stejn to u nikdo neteme.
 
Datum:
23.02.2012  09:45
Od:
Mirek (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: uxor
 
Jeliko nejsem takov rann pte, tak m velice pekvapil mj dnen piznvajc se pspvek kdo jsem a za koho jsem se vydval.Minul msc zde Ludmila psala o tom, e kdyby hloupost nadnela, tak by zde plno lid ltalo jako holubiky. Kdy jsem jej nzor troku opravil jako to bylo ve zmnnm serilu, e by zde mohli ltat daleko vt ptci,kdy si nkdo prot vechny pspvky, tak to vymazala. Ona toti vymazala i vechny pedchzejc naun lekce z minulch rok, kter se zde objevovaly a kter jsem jen pipomnal, e se tu probraly. Prost to je tak, jako kdy dt ve kole opakuje ronk a nkdy i vcekrt, kdy nezvldne uivo. I kdy chpu, e Pavel nechce diskutovat se mnou, tak nevm, pro nediskutuje s tmi, kter tak vehementn obhajuje.Mm urit vitky svdom vi tm lidem, se ktermi si pi emaily a kte jsou pro to, aby se zde vedla diskuze,ale veejn to nepiznaj. Jsou to ti, kter znm ji dlouho jen virtuln.Njak jsem ale dodnes nepochopil, dle eho Ludmila zjistila Tv IP a zdali vbec v, co to je, protoe mn teba napsala, e jsem i nkdo jin. Pece to nen tk zjistit pro admina z kterho PC se pe. Protoe i ona nepat mezi ty, kter ve zde zvldnou bez problmu, tak se ani nedivm jejm reakcm.Jinak jsem u psal, e nejsem dn odbornk na njak pravy fotografi, ale to , co potebuji se lehce naum.Pokud nape, odkud pe, tak se meme domluvit i na ppadnm setkn.Dost cestuji po cel republice a tak by nebyl problm se domluvit.
 
Datum:
23.02.2012  01:13
Od:
uxor (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: pro Pavla
 
Pavle, zeptej se v administraci (myslm, e administrace = Lda) na IP mho potae. Mus ho znt, kdy ho poslala stovateli, kter protestoval proti mm obrzkm staenm z netu. Sice nechpu, jak se fotky mch vnouat na net dostaly a pro bych je stahovala, ale vy jste tu vichni Z "Hrtek ve Photofiltre" tak moud, dvod jist znte.
No a a si zjist moje IP, pak sem pi ty pitomosti o tom zamovn jmen. J tu mm pod jenom dv jmna uxor a Veronika. Veronika proto, e mn to pod zn. uxor ped tm nikam nepustilo.

IP si zjisti, ano? IQ nemus.....to je viditeln z kadho tvho pspvku. A svm nevzdlanm ptelm vyi, e slovo uxor se nesklouje m jen jeden tvar. V latin slovo celkem hodn bn.
 
Datum:
23.02.2012  00:59
Od:
uxor (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: pro Mirka
 
Ahojky Mirku. Na ten fcb jsem se ptala, protoe mn to tady nikam nepust. Akoliv jsem byla lenem klubu, u nejsem. A na chat mn to sem taky nepust. J jsem jenom s Tebou chtla dt e o fotografovn. Koupila jsem si digitln foek, ale fotky mm hor ne ze starho apartu. Fok asi nebude z nejkvalitnjch (nebyl drah) a j nejsem taky dn umlec. :-) Tak si sice tu nvod kolem dokola, ale vsledky nic moc. :-) Ale teba bych T tm jen zbyten otravovala.
Veronika
 
Datum:
22.02.2012  21:26
Od:
Pavel (anonymn uivatel)
Nzev:
Re:
 
Jo a a pude na ten sraz tak si vem paruku a pedstavuj se tam jako Veronika, tak jako tady.
 
Datum:
22.02.2012  21:15
Od:
Pavel (anonymn uivatel)
Nzev:
Re:
 
Nemam zajem s tebou diskutovat jako nakonec nikdo odtud. Tak u dej zpateku a neotravuj.
Chlap kter se schovva za enske nicky neni pro m chlap.
 
Datum:
22.02.2012  20:37
Od:
Mirek (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: dotaz, Pavel, uxor
 
Zde se d i diskutovat,co asi kad neum, protoe nem o em.

Pavle, pl bych Ti, aby ti zdrav slouilo jako mn. koda, e pat do skupiny, kter neum diskutovat. U jsem zde nabzel, e 19.4.2012 je svoln optovn sraz bvalch len zdejho ST, kte se schzvaj u tvrtm rokem, kde se iv diskutuje a troku se probr i to, co se zde probr nkolik rok.

Veroniko, na Facebook nechodm, ale jestli chce se se mnou spojit,tak navrhni as a den, kdy se meme sejt na chatu zdejho ST. Tam se meme eptnm domluvit na dalm postupu.
Jeliko mm vce aktivit, tak nemohu zaruit, zdali navrhnut termn budu zrovna doma.Urit dm ale vdt.
 
Datum:
22.02.2012  20:25
Od:
Pavel (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: odpov
 
Kup si v paprnictv album a vlo si je tam.
Reim zobrazen: ve / strom
<<< Novj pspvky     Star pspvky >>>