Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Albta,
ztra Nikola.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz
Radme si na SeniorTipu
Vechno kolem potaov grafiky, grafickch efekt, focen, pravy fotografi.      Vechno kolem pota, software, hardware, modern komunikan technologie      Internetov sociln poradna      Astrologie, horoskopy a jin...      Run prce, vyvn, oknko dovednost      Kvtiny, kvtinky, zahrada, rostlinky      Kosmetick a zkrlovac oknko      Va, vam, vame
Vechno kolem potaov grafiky, grafickch efekt, focen, pravy fotografi.
 
Rubrika nen klasickou poradnou. Slou pouze kvmn vlastnch zkuenost a nmt kdanmu tmatickmu okruhu. Za vzjemn rady nenese sprva strnek dnou odpovdnost a kdanm radm pistupujte srezervou.

Dl postupy / nmty ( klikni )
 
  
- dotaz uivatele
  
- odpov odbornka
  
- reakce uivatele

Zvolen tma - mohlo by vs zajmat
Datum:
09.11.2019  09:42
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Tma:
RE: Hroi v Zoo Ostrava jsou u pospolu
Dkuji za pkn fotky a podrobn popis - gratuluji ostravsk ZOO k tomu spchu a a se da!

Dkuji i za pkn video :-)))
Datum:
09.11.2019  07:12
Od:
Karla I. (len klubu)
Tma:
RE: Hroi v Zoo Ostrava jsou u pospolu
To je prima. Meme se tit na nov prstky.
Datum:
08.11.2019  17:04
Od:
Bobo (len klubu)
Tma:
RE: Hroi v Zoo Ostrava jsou u pospolu
https://youtu.be/Yu6Gy92-wxU
-:)))
Datum:
08.11.2019  15:54
Od:
alena (len klubu)
Tma:
RE: Hroi v Zoo Ostrava jsou u pospolu
Dky za pkn fotky a zajmav vklad:-)
Datum:
05.11.2019  16:20
Od:
rka (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Hroi v Zoo Ostrava jsou u pospolu
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
Hroi v Zoo Ostrava_foto M.Vlkov.JPG 812Kb
Hroi v Zoo Ostrava_foto M. Vlkov.JPG 505Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
Zatkem jna byl do ostravsk zoologick zahrady dovezen nov chovn samec hrocha obojivelnho. Prvn dny trvil mimo zraky nvtvnk v zzem pavilonu Tanganika, aby se pro transportu zklidnil a zvykl si na nov prosted. Po pr dnech byl putn do expozin sti pavilonu, zatm ale zstal oddlen od samice barirou jak na soui, tak i v baznu. Ob zvata ale byla v kontaktu a mohla se postupn seznamovat. Na konci minulho tdne chovatel bariry mezi hrochy odstranili a novho samce k samici pustili. Spojen probhlo relativn pokojn, k dnm potykm ani zrannm nedolo. Hroi se vzjemn respektuj a zvykaj si na novou situaci. Doufme, e se z nich stane harmonizujc pr a brzy se zapoj do reprodukce.

Pro udren stabiln populace hroch v lidsk pi je pravideln reprodukce a obmna genetick vbavy velmi dleit. I tento druh se toti vinou lovka stal ohroenm druhem a chov v zoologickch zahradch se me asem stt posledn anc pro zachovn tohoto druhu na planet. Arel jeho vskytu ve voln prod je velmi fragmentovan. Pvodn se vyskytoval tak po cel dlce Nilu, dnes ji jen na jeho hornm toku. Poetnost souasn divok populace je odhadovna na 115-130 tisc jedinc. Nejvce hrochy v prod ohrouje ztrta pirozenho prosted, nelegln a neregulovan lov pro maso a zuby.

Populace hroch kles nejen v prod, ale postupn i v zoologickch zahradch, pestoe se v tchto institucch velmi dobe rozmnouj, Celkov poet hroch v evropskch zoologickch zahradch v minulosti klesl a nkolik let se pohybuje okolo 200 jedinc. Jednm z dvod stagnace je i skutenost, e hroch se stal pro adu zoologickch zahrad problematickm druhem a chybj zjemci o jeho chov. Souasn stav vyplv tak z dlouhovkosti hroch. Chov tchto zvat je tak dlouholet zvazek, a msto pro novho hrocha u jednotlivch chovatel vznik pouze, pokud njak star zve uhyne. Proto se musela tak zastavit reprodukce, jeliko mlata nen kam umisovat. Nejlepm eenm by bylo hrochy chovat tak, jako ij v prod, tedy nechat je vechny rozmnoit a st mladch zvat nsledn zkrmit obdobn jako padaj za ob krokodlm, nemocem, lvm i jinm hrochm. Tento zpsob je vak v Evrop dosud spe vjimen. Poet zoologickch zahrad chovajc hrochy tak dlouhodob pomalu kles.
Datum:
08.10.2019  08:35
Od:
Marcela (anonymn uivatel)
Tma:
mohlo by vs zajmat
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
pozvanka.jpg 235Kb
Hlavolam 1.JPG 889Kb
Hlavolam 2.JPG 1197Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
Duan Lederer uvede nvtvnky vdeck knihovny v Ostrav do taj logickch hdanek:

Dovolte, abych Vs pozvala na besedu s jednm z nejvznamnjch sbratel hlavolam v esk republice Duanem Ledererem. Svou nevedn sbrku, kter se Duan Lederer z Vtkovic na Opavsku vnuje ji vce ne 50 let, pedstav ve stedu 9. 10. 2019 v 16.00 ve studovn Moravskoslezsk vdeck knihovny v Ostrav.

Posluchai budou seznmeni se strunou histori hlavolam, s typy hlavolam, pouvanmi materily a pot si budou moci vyzkouet rzn hlavolamy z celho svta. Pevahu budou mt hlavolamy, kter na naem trhu bn nekoupte. Rovn budou mt nvtvnci monost vidt hlavolamy od pednch eskch vrobc, kte pat zrove ke svtov pice. Na besed jsou vtny vechny generace zvdavch lutitel. Duan Lederer k, e se na dtech ve sv rodin pesvdil, e tyto hry maj velmi pozitivn vliv na jejich rozvoj.

Souasn je ve vestibulu vdeck knihovny po cel jen k vidn vstava sti sbrky Duana Lederera. Cel sbrka toti t ji bezmla 2600 hlavolam.

Jste srden vtni.
Ing. Marcela Stehlkov

Datum:
06.10.2019  19:56
Od:
rka (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mohlo by vs zajmat - Karle I.
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
itn ple od odpadk.jpg 304Kb
Ochrana elvch snek na ostrov Sipora.jpg 380Kb
Mld karety obrovsk_foto K.Holubov.JPG 336Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
Pednka v Zoo Ostrava: Ochrana ohroench moskch elv v zpadn Africe a Indonsii)

Mosk elvy jsou zstupci skupiny plaz, kter na Zemi kiovala moe a oceny ji ped vce ne 100 miliony let. V souasnosti ije na svt sedm druh tchto impozantnch zvat a vechny pat k ohroenm, tyi z nich jsou podle mezinrodnho ervenho seznamu dokonce kriticky ohroen. Za poslednch 30-40 let klesly jejich poty natolik, e jim hroz pln vyhuben!

Pedevm v oblasti Indickho ocenu, ale i na dalch mstech planety jsou mosk elvy nelegln loveny pro maso, jejich krune jsou vyuvny pro zisk elvoviny, stvaj se nechtnm lovkem v rybskch stch, jejich vajka lid sbraj za elem prodeje a konzumace. elv snky jsou ohroeny rovn stle intenzivnj zstavbou pobench oblast a turistickm ruchem. Mosk elvy strdaj takt konzumac plastovho odpadu v ocenech, kter povauj za svou potravu - medzy.

V pondl 7. jna se v Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava uskuten pednka zstupkyn mezinrodn neziskov organizace Turtle Foundation, jejm clem je zamezit vyhuben moskch elv. Pan Hiltrud Cordes na pednce pedstav ochransk projekty, kter organizace v souasn dob realizuje ve dvou zemch - v Indonsii a na Kapverdch. Aktivity Turtle Foundation bude Zoo Ostrava a s n vichni jej nvtvnci nov podporovat prostednictvm programu "Dv koruny ze vstupu".

Termn: pondl 7. jna 2019 od 16:00 hod.
Msto konn: pednkov sl u vstupu do zoo
Pednka bude simultnn tlumoena do etiny. Vstup na ni je zdarma.
Datum:
03.10.2019  09:01
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Tma:
RE: mohlo by vs zajmat - Karle I.
Karlo, te jse, si vimla, e jsem to popletla a podkovn za slov mlo patit Tob, take dodaten dky :-))).
Datum:
03.10.2019  07:43
Od:
anet (len klubu)
Tma:
RE: mohlo by vs zajmat
Dky za vysvtlen ren, je to zajmav. Tak budu koprovat.
Datum:
02.10.2019  11:29
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Tma:
RE: mohlo by vs zajmat
Evi, dkuji za zajmav pspvek, kter jsem si tak zkoprovala. Znala jsem jen pvod slov "bt z neho jelen" a "je to na draka", ostatn jsou pro m novinkou.
Datum:
02.10.2019  10:47
Od:
emach (len klubu)
Tma:
RE: mohlo by vs zajmat
T jsem si zkoprovala, sbrm, dky, Karlo.
Datum:
02.10.2019  09:53
Od:
Ludmila (len klubu)
Tma:
RE: mohlo by vs zajmat
Karlo super pspvek, to v, e je zajmav, u jsem si to zkoprovala. Peetla jsem jen zatek a a bude as petu si pozornji.
Datum:
02.10.2019  07:10
Od:
Karla I. (len klubu)
Tma:
RE: mohlo by vs zajmat
Dostala jsem e-mailem. Teba Vs to bude zajmat:
Tajemstv nkolika eskch ren

1.. O sto est

Dlat nco o sto est znamen dlat to naplno. Ve zaalo u szky dvou ptel uzaven v roce 1880, kde jeden se vsadil s druhm, e do svtku sv. Jana Nepomuckho zsk pze dvky, do kter byl zamilovan. V den, kdy zapoalo jeho porn snaen o srdce sv vyvolen,zbvalo do 16. kvtna, kdy se slav Nepomuckho svtek, 106 dn. Dnes napklad kverulanti o sto est zaslaj na ady veejn sprvy dosti o poskytnut informac podle zkona . 106/1999 Sb. (O svobodnm pstupu k informacm).

2.. Jdi do hje

Dnes velmi nevinn znjc nadvka, kterou nejspe v konkurenci vulgrnch termn, kam mete nkoho poslat, nikoho nepobou a neuraz. Dve ale slovo hj znamenalo hbitov, tud pokud jste nkoho poslali do hje, naznaovali jste mu tm, e by ml zemt. To u tak mile nezn.

3.. Bt z neho jelen

Ren, kter poukazuje na n zmatenost a nedostatek dvtipu, vzniklo za prvn svtov vlky, kdy et vojci museli v rmci csask armdy Rakousko-Uherska bojovat po boku Maar. Ti se bhem nstupu hlsili pi vyvoln svho jmna prv vykiknutm slova: "jelen", co je maarsk vraz pro: "ptomen". To, e maartina pouv slovo, kter zn jako esk jmno zvete, spolu s asto nzkou inteligenc maarskch branc, pilo echm legran a cel se to ujalo a pouvalo i po vlce.

4.. Houby s octem

Kdy se Jeovi dostalo houby s octem, neprojevoval velk naden. Kdy se o nkom ekne, e o nem v houby s octem, znamen to, e nev o dan vci vbec nic. S njakmi hbky v lku to ale nem nic spolenho, pvod ren je nutno hledat v bibli, kde ukiovanmu Jei, kter trp zn, msk vojk posmn podal na kop napchnutou houbu namoenou v octu, tedy nco, z eho se rozhodn nenapije a je tedy pln k niemu.

5.. Osl mstek

V penesenm vznamu oznaen spojen dvou nesouvisejcch tmat vzniklo v dobch, kdy byla jzda na oslu levnj formou jzdy na koni. Osel ale na rozdl od kon neuml pejt nebo peskoit ani sebemen pkop a vude se tak musely stavt mal lvky, aby se jezdec vbec nkam na oslu dostal. Zmapovno je i prvn pouit souslov osl mstek v dnenm vznamu, kter pouil ve 14. stolet filosof Jean Buridan.

6.. Dvat si bacha

Takto vypadal obvan kancl Alexandr Bach, podle kterho si bacha nedvme. Pomrn rozen vysvtlen je, e synonymum k tomu, kdy si m nkdo dvat pozor, vzniklo podle jmna absolutistickho kancle Alexandera Bacha, ped kterm se kad musel mt na pozoru. Realita je ale prozaitj, "bacha" si toti lid dvali u dvno ped Bachovm narozenm, jedn se o eskou zkomoleninu nmeckho "Obacht!", co znamen v argonu zlodj prv "dej si pozor ".

7.. Je to na draka

Prohlen, e je nco k niemu, je v tto form takov tm a pohdkov. Nenechte se ale mlit, msto pohdek o dracch je pvod ren nutno hledat tak leda ve slovnku nmeckch vulgarism. Drak toti nen nim jinm ne zkomoleninou nmeckho "Dreck", co znamen vkal. Tud kdy je nco na draka, je to zrove na ho*no.

8.. Kout pikle

Nejslavnj pikle kuli proradn rdci v len smutn princezn. Dnes podobn jedinci sed v parlamentu. Hovorov vraz pro to, kdy na nkoho vymlme njakou zkulisn a nekalou vc, kupkladu spdme jaksi komplot. Pikle je pak mnonm slem slova pikel, co byla mal stedovk bodn zbra, kter la lehce ukrt a pak nkomu nepozorovan vrazit do zad. Jej vroba mla tedy s dnenm intrikaenm leccos spolenho.

9.. Bt v udu

Vtina lid chpe tento vraz pro to, e nkdo nebo nco zmizelo tak, e se jedn o zkomoleninu "bt v oudu", tedy utkat pry tak, e se za lovkem pr. Historie nm nabz jet jedno humornj vysvtlen. UD neboli eskomoravsk vrov drustvo byl podnik, kter lidem nabzel pjky. Jeden ze zakladatel svou kampeliku vytuneloval a s penzi zmizel neznmo kam. Ti, kte pili o penze, tak rzem vdli, e jejich spory jsou v "UDu".

10. Chytat lelky/ lelkovat

Lelek - mal ln ptk, jeho chytn je zbyten. Lelek je mal hnd ptk, kter cel den sp a aktivn je

jen k veeru, kdy lov hmyz. Ln lid, kte nic nedlaj, jsou tak stejn jako tento ptek. Co se jeho

chytn te, ptnci vdli, e prv vzhledem k neaktivit lelk, je pes den prost chytit nemohli a tak

slov s chytnm lelk pouvali k naznaen toho, e se zabvaj nm zbytenm a nepotebnm.
Datum:
18.09.2019  11:21
Od:
Josef Vank (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mohlo by vs zajmat
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
okurka.JPG 463Kb
brambora nejvt.jpg 407Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
Zahrdky vydvaj rekordn vpstky - pihlaste ten svj do pelhimovskho Muzea rekord! Gratulujeme k mega-rajeti a nejvt okurce: Josef Vank st. z Kojic u Pelhimova vypstoval ve sklenku raje s obvodem 42 cm a hmotnost 800 gram a 57 cm dlouhou saltovou okurku, kter vila 2,152 kilogramu. Vlastimilu Markovi vyrostl v chocesk zahrdksk kolonii meloun o hmotnosti 45,05 kg. Nejvt bramboru sklidil pan Karel Buchta z tchoviek. Byla dlouh 27 cm, mla obvod 60 cm a vila 1,72 kg. Nejvc brambor pod jedinm trsem se urodilo panu Emilu Bartesovi z Pacova - pi vyhrabn ze zem napotal 107 kus! Mte-li na zahrdce tak njak kuriozn vpstek, polete nm jeho fotografii. Nebo se za nmi do Pelhimova pijete podvat - mme oteveno kad den od 9 do 17 hodin a tme se na vs.

Jen dobr dny jmnem Agentury Dobr den peje
Ing. Josef Vank
Datum:
30.08.2019  14:59
Od:
Lenka (anonymn uivatel)
Tma:
RE: mohlo by vs zajmat
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
zmek.jpg 118Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
V noci ze soboty 31. srpna na nedli 1. z bude nvtvnky nonch prohldek bloveckho zmku provzet po jednotlivch komnatch pod psnm dohledem pana sprvce a lokaje Balnera samotn sluebnictvo. Netradin prohldky, kter budou pokraovat dl mstem, se uskuten v rmci Hradozmeck noci, do n se Blovec letos zapojil poprv.

"Tato akce podna Nrodnm pamtkovm stavem ji od roku 2010 je tradinm vyvrcholenm nvtvnick sezony, a to nejen na zmcch, ale i v hradech, klterech i rznch vilch," popisuje akci kasteln bloveckho zmku Eduard Vale a pokrauje: "Hradozmeck noc, kter je vdy posledn przdninov vkend, pedstav pamtky ve zcela netradin podob a s netradinm programem jako msta neustle iv, kam m smysl se vracet." Hlavn program tto celorepublikov akce se kad rok odehrv na jinm mst, v loskm roce byl hostitelem zmek Kynvart, letos je to hrad Grabtejn. Se svmi programy se vak mohou zapojit dal msta, podmnkou je, aby byla pamtka ji nvtvnicky znm a byl pipraven speciln program. A ten v Blovci bude opravdu zajmav!

"Po neobvykl prohldce zmeckch komnat v doprovodu zmeck gardy barona Sedlnitzkho se vydaj astnci na pou ulicemi msta, kde navtv domy se zajmavou minulost. Potkaj tak bloveckou vraedkyni Emilku Resselovou, sprvce Nosska s csaem Josefem II., bloveckho ranhojie Schmidta, idovskho obchodnka Markuse, cestovatele a nmonho lkae Dr. Schmidta, pernke Bernheiera, bloveckho lkae Maxe Mohillu s manelkou a jejich zet tovrnka Romana Salchera, sldka z m칻anskho pivovaru, znmho bloveckho eznka Rudolfa Fischera a dal," popisuje asn program kasteln s tm, e u kadho urenho objektu zahraj ochotnci krtkou epizodu z historie.

"Velmi m t, e bloveck zmek je v poslednch letech m dl vce vyhledvanou lokalitou. Velkou zsluhu na tom m samozejm mstn kasteln pan Vale, kter peuje o tuto pamtku s lskou a dl maximum pro to, aby se zde nvtvnkm lbilo. Na druhou stranu msto kadoron investuje dal a dal nemal prostedky do obnovy zmku. Ale jsem si vdoma, e bez nadench lid a ochotnk, bez vzjemn spoluprce a podpory by to taky nelo. A tak jsem rda, e do Hradozmeck noci, na kterou se velmi tm, se zapojil nejen bloveck soubor Odivous a kolegov, ale tak ochotnci z KC Blovec, Bloveckho laptka, mstnho domu dt a mldee a dal," dodv starostka msta Blovce Renata Mikolaov.

A o tom, e bloveck zmek je doslova v kurzu svd i to, e minulou sobotu sem na prvn Beer Fest zavtalo okolo 2000 lid!
 
    Star pspvky >>>