Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Maxmilin,
ztra Ferdinand.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Horenaté sny
 
Krásnjší ráno si nedovedu pedstavit. Pomeran vycházejícího slunce nahlíí do oteveného okna, jím do pokoje zní tisícihlavý koncert zpvák nebeských. Leím na snhobíle povleené posteli, mám pivené oi a vychutnávám si a neskutenou atmosféru okamiku.
 
V polospánku vnímám slabounké vrznutí dveí… vchází krásná rusovláska. Blíí se ke mn… naklání se… zeteln cítím vni jejích vlas… upe na mne veliké hndé oi…
Vtom na mne namíí pistoli… zmákne spouš!
Výstel se ale neozval. Suše mi sdlila: „Ticet šest sedm.“ Pro mi, proboha, sdluje rái své zbran?
Odvrátila se ode mne a odešla.
Zstal jsem v nejistotách: byl to jen sen, nebo jsem mrtvý?
 
Opt leím v bílé posteli. Zase vchází mladá krásná dívka, tentokrát blondýna s postavou modelky a chzí gazely. Bílou blzku má pes oblá adra tak vyšponovanou, e ekám, zda knoflíek uletí a uvolní to, co bych touil pinejmenším vidt. Naklání se nade mne a výmluvným gestem a jemnou pobídkou ruky naznaí, abych se otoil na bicho. Stahuje mi slipy a na celou délku šikovného ukazováku v chirurgické rukavici mi neuviteln hluboko zasunuje dva glycerínové ípky.
 
e se mnou bude provozovat homosexuální praktiky, jsem neekal. Za okamik se dostavil velmi silný orgasmus. Dv hodiny jsem se z nj uklidoval na záchod.
 
„Tak se musíme pipravit!“ pravila pevným hlasem dáma s drdolem. „Svléknte se!“
 
Nahý chlap po šedesátce je vskutku komická figura. Ped touhle antisexuální paní to ale zas tolik nevadilo. Aby toho nebylo dost, obandáovala mi nohy obinadlem. Pi pohledu po tetinách odspodu vypadám jako nedokonená egyptská mumie, pomník nad hrobem padlého bojovníka a ksicht vydšenýho blba.
 
Hodila mi zelený hábit ke skrytí mé srandovní nahoty. „Zavazováním dozadu!“ pokárala m sledujíc mé bezradné poínání. Protoe na plandající šrky vzadu nedosáhnu, opouštím pokoj s holou prdelí. Naštstí na chodb eká Gustav Frištenský s tetovanými paemi pevleený za zízence, jemu jsem naskoil na vozík. Pevezl mne výtahem nkolik pater – zda dol i nahoru mi zstalo utajeno.
 
V jakémsi pedpokoji ji na jiném vozíku leela ernovlasá ena, její tlo se pod prostradlem rýsovalo do šíky a výšky a neuvitelné, dokonce po stranách vozíku mírn petékalo. Obliej mla bledý, nehýbala se. „Asi spí!“ myslím si, i kdy nkde vzadu v mozku hlodá myšlenka, e je mrtvá. Navzdory tomu se za pivenými dvemi odehrává veselá estráda.
 
„Znáte tenhle?“ slyším píjemný hlas, ne nepodobný hlasu televizního hlasatele Reye Korantenga. „Pijde chlap k lékai a íká: Pane doktore, úpln mi zezelenalo pirození. Starý obvoák se podívá a diví se: Za ticet let praxe jsem nco podobného nevidl! Studuje v chytré knize a po chvilce listování te: Modrý pohlavní úd – léba nemoná, do týdne upadne. ervený pohlavní úd – lébu ani nezahajovat, do dvou týdn upadne. Zelený pohlavní úd – lébu antibiotiky zahájit… No vidíte, nasadíme antibiotika… jo…aha… tady to ješt pokrauje na následující stránce. Upadne rovn, ale platí to pojišovna.“
 
Ozývá se nkolikanásobný enský hlasitý smích. Dvee se otevírají, njaká zakuklená ena mi vkládá do úst odpornou lentilku… vše kolem mne se rozmazává… propadám se kamsi hlu… bo…ko…
 
Kdy jsem se probudil, jakoby z velké dálky jsem uslyšel:…nasadíme antibiotika…“
 
„Po naloení distraktoru jsme pomocí frézy provedli dislektomii disku, vloili jsme plotýnku a dvma vruty ji pišroubovali.“
 
„Co mi to tady ten emeslník vykládá o oprav njakého sporáku?“ myslím si. V hlav mi šumí, jakoby ten údrbá zapomnl zavít vodu.
 
„Probute se!“ slyším tentokráte enský hlas. Otevírám oi. „No konen, trochu jste si ty sny protáhl. A se úpln vzbudíte, tak na mne zazvote. Tady tím tlaítkem… Jo a tady máte baanta!“ dodala pi odchodu trochu rozostená ena v bílém.
 
„Nevím, pro bych ml k vám chodit dom na návštvu… a zvonit. A pro bych ml s sebou ješt brát hrabavého ptáka… i kdy … samci mají pkné peí, zvlášt jde-li o baanta diamantového i zlatého…“ bí mi hlavou a znovu upadám do polospánku.
 

Teprve po dalších dvaceti minutách se zcela probírám. Silný tlak v moovém mchýi m vrací do reality. Okamit je mi jasné, pro mne ta nezetelná ena upozorovala na baanta. Pi jeho pouití pichází uspokojivé zjištní, e mi kupodivu, krom jiných orgán, funguje v pedchozích devíti msících tém nepohyblivá pravá ruka, a tupá bolest v pátém krním obratli pipomnla, e se práv dokonená operace mé pátee lékam zdaila.
 
Jan ehounek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 25.04.2019  10:33
 Datum
Jmno
Tma
 25.04.  10:33 Vclav Pokorn Skvl autoi na "vlnch" ST
 25.04.  08:54 zdenekJ
 25.04.  01:43 Ivan