Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Hana,
ztra Jchym.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kniha nvtv
Datum:
20.07.2002  14:20
Jmno:
Pajer

Magdo nevil bych, e neci jsou problm. Hned jsem zaal hledat rozumy na internetu, ale ejhle, nen vemon. Opravdu o necch jsem nenael dnou strnku. Fakt je, e j jich mm na zahrdce poehnan a vbec je nemm rd. Na podzim nakladou spoustu vajek, ze kterch je jich pt rok opt poehnan. Tak snad aspo nco jsem Vm povdl. Jo, kladou a rod se z vajek.

 

Datum:
20.07.2002  14:19
Jmno:
Pajer

Magdo nevil bych, e neci jsou problm. Hned jsem yaal heldat rozumy na internetu, ale ejhle, nin vemon. Opravdu necch jsem nenaek dnou strnku. Fakt je, e j jich mm na zahrdce poehnan a vbec je nemm rd. Na podzim nakladou spoustuvajek, yz kterch je jch pt rok opt poehnan. Tak snad aspo nco jsem Vm povdl. Jo, kladou a rod se z vajek.

 

Datum:
19.07.2002  18:34
Jmno:
Magdalena Vlachov

Dobr den, nevm,jestli je to to sprvn tma do knihy nvtv, ale z m strany se jedn o akt zoufalstv. Nedoki toti svm vnukm odpovdt na dotaz ohledn narozen nek. Ji jsem se ptala na vce mstech, ale bez vsledku.
Prosm proto, jestli nkdo v jak se rod neci,jestli z vajek,nebo iv a jestli maj boudiku hned pi narozen, nebo jim postupn dorst, a mi odpov.
Dkuji a tm se ,e se konen dovm, jak to je.

 

Datum:
18.07.2002  23:05
Jmno:
Vra Pokorn

Mil pan Liano,
to jsem rd, e se nael ivek, ktermu tak vadi to letn ospal mlen senior. Pokoum se reagovat na lnky, vyzvm lidi, aby se na nco zeptali, pu kdeco kdekomu a vsledek ? Nic.
Take jak je probudit? Nedvno se jedna dma pokusila o podobn a dostala vyhubovno, e nut lidi do neho, co se jim nechce. A e budou reagovat, a budou oni chtt.. Je pece terazky demokracie, nen-li pravda? A co se dl v demokracii? No pece kad si dl co chce. Nebo e by to tak nebylo?
Zdravm Vs z Holandska, Vra

 

Datum:
18.07.2002  18:06
Jmno:
Liana

Tak se mi zda mili pratele, ze jste vsichni umreli. Prece neni mozne, ze se vsichni dovoluji nebo odjeli na chaty! Ja vim, je horko a dusno, ale proto to prece nevzdame!

 

Datum:
14.07.2002  15:06
Jmno:
eva

Dobr odpoledne senioi.
Je krsn kdy si lovk udl as a je tady na t strnce nco st. Nevm jak Vm ale mn nelo 2 dny se pipojit k tmto strankm .
Zdravm Vs vechny.Eva

 

Datum:
13.07.2002  14:47
Jmno:
Vlasta Vrlov

Dobr den, ptel!
Zas po del dob jsem tu! Ne, e bych byla pohodln, nebo na dovolen, kde nen pota, nebo zaneprzdnn vnouaty, nebo unaven vedrem, i pes toto ve bych rda strnky Seniortipu pravideln stle navtvovala, ale bohuel, zcela banln dvod pro jsem se odmlela to byl, a sice, e mne pestal PC poslouchat. Nebyl zavirovan, ale windows se zhroutily...
Te poprve vlastn po oprav zas zkoum Internet, a hned jsem tu na Seniortipu, s Vmi.
Jsem rda, e u mi to zas lape, jen mm trochu problmy, musm si znovu budovat adres kontakt,
znovu si poizovat Oblben, atd. atd...
Tak se me stt, e nkomu necht nemohu odpovdt, protoe jednodue adresa z adrese kontakt zmizela a nen nikde jinde k nalezen... Tak mi to, prosm, promite a ozvte se mi sami. Mm zmnu e-mailov adresy. Jak jsem mla nejdv jmno a pak pjmen, te je tomu naopak.
Co bych Vm jet sdlila? Hodn asu te v lt trvm na vesnici, take se k potai dostvm ideji, ale pokud sem pijedu, je to m prvn akce.
Na venkov jsem se ujala pejska, jmenuje se Blesk, je ern a rychl jako blesk. Jen nevm co bude dl, protoe zimn obdob trvm ve mst a Blesk je zvykl na prostor, venek, boudu.
A navc mm v byt kocoura Moura, kter je zas jen bytov . Nevm, jak ta dv zvata skamardit, to asi bude moc tk. Pes m asi 2 roky a kocour bezmla 7. No, zatm opravdu nevm.
Tak jsem se s Vmi podlila o sv starosti a promite mi, jestli se Vm budou zdt malichern...
Srden zdravm vechny seniory a seniorky, kte na tuto strnku zabloud.
Vlasta Vrlov

 

Datum:
12.07.2002  21:04
Jmno:
Jana Jelnkov

Vichni mil diskutujc!
Jsem jedna z tch, kte spe tou ne aby nco sami napsali. Chci podkovat tm, kte p za ns mlenliv . Moc rda si na tchto strnkch tu a nevynechm vtinou ani jeden den.
Vdy jsem trochu zklaman, kdy nen v knize nvtv dn nov zpis.
Vechny moc zdravm
Jana

 

Datum:
11.07.2002  23:09
Jmno:
Vera Pokorn

Mil pan Marie, to vte, e jsem chtla vyprovokovat k ivotu... Vechno to, co popisujete, maj mstn pensist tak. nedovedou tak dobe s PC zachzet, nkdy jim nen dobe a hldn vnouat se me konat i tady. Nsledn znien babiek a ddek znm z doslechu. PC na pracoviti se tady pod trestem okamitho vyhazovu ze zamstnn nesm uvat pro soukromou potebu. V podstat se to dodruje.
Mte pravdu pedevm v tom, e se za komunismu lid odnauili reagovat, kat svj nzor a hlavn vst dialog. Ne se hdat. Vst dialog. Ale celkov se mi strnky Seniortipu opravdu moc lbi a i vichni lid na nm. Snad se postupn zlep i ta komunikace.
Srden zdrav Vra

 

Datum:
11.07.2002  12:53
Jmno:
cernegovaMc

Pan Vro,pidvm jet dodatek, kter se mi neveel do prvho zpisu.
Musm piznat, e pouvm nedlouho tyto strnky a e proto jsem ani jet nestaila prolistovat a prost vechny dostupn lnky a diskuse. Stle jet se um zachzet s PC.Jsem pesvdena, e i stejn problm mohou mt nkte z ns.
Krsn dny peje Marie.

 

Datum:
11.07.2002  12:35
Jmno:
cernegovaM

Mil pan Vro!
Oba Vae zpisy mne zaujaly.Jak ten z 10,7, tak i ten pedchoz.Za ten prvn dkuji,protoe mne potilo,e nkdo pochopil, jak jsem to myslela a souasn se obtoval reagovat.Dkuji Vm!
Zznamem o przdninovm lenoen eskch senior jste zejmn chtla vyprorokovat njakou odezvu.
Nue zde je: Nedomnvm se, e bychom si vichni hovli a nic ns nezajmalo.Nkte jsme jet zamstnni a teba na pracoviti nen PC a me se stt, e jsme i unaveni/nhlmi zmnami poas,rozlinmi starostmi atp./Jin jsme teba na dovolen/chalupch/, kde rovn PC chyb a my tam bt musme, protoe hldme vnouata.
Anebo se pohybujeme nkde na zjezdech, i rozlinch pobytech v zahrani a nemme prv nazbyt ani asu ani penz.
No a prost jak jsme ji si zde povdli/nepmo/, tak nkte z ns bvme pohodln reagovat.Radji si pspvky teme Zejmn je to jet pozstatek minulho reimu, kdy se lovku nevyplcelo vynet veejn svj nzor.

 

Datum:
10.07.2002  23:31
Jmno:
Vera Pokorna

Mil et senioi,
vte co je u vs v esk kotlin nejkrsnj? e v lt na nejmn dva msce prost tm pestanete existovat, mte dolce far niente, przdniny, pohodu, zkrtka luxus nicnedln. Co si na tomto svt hned tak nkdo dovolit neme. Snate si to chrnit. A hlavn : na nic nereagujte, nepite nikomu, nic nekomentujte ...

 

Datum:
02.07.2002  22:50
Jmno:
Vra Pokorn

Velice se mi libila vzva pan C., aby teni strnak Seniortipu nebyli jen pasivn. Jestlie to panu Jimu pipad jako rozkaz, tak u tedy neumm esky. Je to vlastn prosba, velmi slun vyjden. Sama poslm Seniortipu rzn lnky, vidm je pozdji na strnkch - a skoro nikdy na n nen dn reakce. Pravdpodobn jsou tedy nezajmav a bude lpe, kdy na strnky u pispvat nebudu. To je toti logick konkluse, pane Ji. Reagovat na rzn podnty ze strnek (napklad Seniortipu) je docela normln. Aspo tady v Nizozem, kde iji a tak pu do rznch rubrik (mnohem vc, ne do tch eskch)mm bn na jeden lnek nejmn pt reakc, pipomnek, doplk a dokonce nkdy i podkovn. Asi budu rozmazlen.

 

Datum:
30.06.2002  10:49
Jmno:
Helena

Dobr den pan Evo,
dkuji za Vai reakci na mou vzvu, kterou rda pijmm. Budete-li mt zjem o vzjemnch blich informacch o ns, odepite prosm nco o sob a j budu reagovat. Pedem se omlouvm za
ppadnou pozdj odpov, ponvad v dob od 3.7.02 do 15.7.02 nebudu mt pstup k internetu. Srden zdravm a peji krsn letn dny - Helena.

 

Datum:
25.06.2002  23:33
Jmno:
Jana Christov

Jsem opravdu rda, e jsem vs nala. Dalo m to sice prci, ale povedlo se.Po vysln TV Prima.
Bohuel nezadali adresu, asi by to byla pro n reklama.No nevad, nyn jsem zde a rda si budu s vmi alespo pst.Vechny moc zdravm Jana

 

1-15  |  16-30  |  31-45  |  46-60  |  61-75  |  76-90  |  91-105
106-120  |  121-135  |  136-150  |  151-165  |  166-180  |  181-195  |  196-210  |  211-225
226-240  |  241-255  |  256-270  |  271-285  |  286-300  |  301-315  |  316-330  |  331-345
346-360  |  361-375  |  376-390  |  391-405  |  406-420  |  421-435  |  436-450  |  451-465
466-480  |  481-495  |  496-510  |  511-525  |  526-540  |  541-555  |  556-570  |  571-585
586-596