Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Gabriel,
ztra Marin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Kalendrium
Datum:
24.03.2017  07:52
Od:
Karla I. (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
Dne 24. bezna 1698 se ve Svitavch narodil barokn socha Ji Antonn Heinz (zemel 22.5.1759 ve Znojm).
Moc informac o nm nevme, ale je jist, e svm umnm pispl do kulturnho dn hlavn na stedn a severn Morav. Sv sochask dovednosti zskal v dln Jana Sturmera. Pi svch cestch se s nejvt pravdpodobnost setkal i s Matyem Bernardem Braunem, nebo vliv tohoto umlce je na pracech Heinze patrn. Zrovna tak setkn s dranskm sochaem Balthasarem Permoserem. Heinz byl velmi komplikovan lovk. Ml vzntlivou povahu a ani jeho soukrom ivot nebyl pli astn, nebo mu postupn zemely ti manelky. Na zvr svho ivota vstoupil do dominiknskho kltera ve Znojm. U dominikn byl chovn v ct, o em svd i fakt, e byl pohben v krypt kostela.
S dly J. A. Heinze se meme setkat v Moravsk Tebov, Svitavch, Uniov, Lipanech, v Uniov, na Svatm Kopeku u Olomouce, ve Velkch Losinch, v Olomouci, Znojm aj.
Jeho sochy mete vidt na tto strnce:
https://www.google.cz/search?q=Ji%C5%99%C3%AD+Anton%C3%ADn+Heinz+,+sochy&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiv1rTLxu7SAhWEHpoKHR54BcwQsAQINQ&biw=1477&bih=771#spf=1
 
Datum:
23.03.2017  06:15
Od:
Karla I. (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
Dne 23. bezna 1795 se v st nad Orlic narodil esk houslista, skladatel a hudebn pedagog Leopold Jansa (zemel 25.1.1875 ve Vdni).
K hudb thnul u od dtstv a zklady zskal u mstnho kantora a varhanka. Stedn kolu absolvoval na gymnziu v Brn a pak odeel do Vdn studovat prva. Ve Vdni se seznmil s hudebnm skladatelem Janem Vclavem Vokem a mecenem umn J. N. Ziziem. Po dvou letech zanechal studia prv a vnoval se hudb. Skladbu studoval u vdeskho skladatele a pedagoga Emanuela Frstra. V r 1823 se pak stal lenem orchestru hrabte Vilma Brunvickho, ale za rok u se stal lenem orchestru dvorn opery ve Vdni a profesorem vdesk konzervatoe. Krom toho tak hrl na housle a zaloil smycov kvarteto, se kterm podal cyklus kvartetnch veer.
V r. 1850 podal v Londn koncert a jeho vtek byl vnovn ve prospch uherskch uprchlk. Za to byl okamit zbaven msta v orchestru i profesora na konzervatoi ve Vdni. Zstal proto v Londn, kde se ivil koncertovnm. V r. 1869 se vrtil do Vdn, byl omilostnn a obdrel i sttn penzi. V hudebn karie vak ji nepokraoval.
Krom hran a pedagogick innosti se vnoval tak komponovn a to vhradn komorn skladby a skladby pro housle. V r. 2008 bylo v Itlii zaloeno Trio Jansa, kter i nadle skladatelovo jmno ve svt.
 
Datum:
22.03.2017  05:19
Od:
Karla I. (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
Dnes si pipomeneme eskho sochae a medailra, ijcho v USA. Dne 22. bezna 1882 se v Osku narodil Josef Mario Korbel (zemel 31.3.1954 v New Yorku).
Byl z chudch pomr a chtl se stt sochaem. Protoe na studia v Praze neml penze, odeel do Spojench stt. V Chicagu se uil ornamentln modelovn u firmy Kunst and Pfaffke a pak se vrtil do Evropy, aby studoval sochastv v Berln a pozdji na Krlovsk akademii umn v Mnichov. Pro zdokonalen se pesthoval do Pae, kde navtvoval kursy na Acadmie Julian. V Pai tak v r. 1909 vystavoval sv prce na Salonu. Vrtil se zpt do Chicaga a otevel si vlastn atelir. Zde se tak oenil a pro nkter sochy byla jeho manelka modelem. V r. 1913 se pesthoval do New Yorku. V pozdjch letech navtvil dvakrt Havanu. V Havan vytvoil sochu Alma Mater, kter je umstna na Univerzit v Havan.
Byl lenem National Sculpture Society. V r. 1944 se stal lenem americk National Academy of Design.
Jeho sochy jsou zastoupeny ve sbrkch muze po celm USA.
Pikldm odkazy na jeho dla:
https://www.google.cz/search?q=Josef+Mario+Korbel,+sochy&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwick-rRnOfSAhUEWSwKHTpADw8QsAQINw&biw=1477&bih=771&dpr=1.3#spf=1
http://www.christies.com/lotfinder/Lot/josef-mario-korbel-1882-1954-andante-dancing-5599600-details.aspx
 
Datum:
21.03.2017  06:33
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 

Dnes se pokusm piblit zajmavho, mon skoro zapomenutho skladatele, jeho umn promlouvalo k velkmu mnostv poslucha.


Joseph Ferdinand Norbert Seger patil bezpochyby k nejvznamnjm varhankm, skladatelm a pedagogm eskho vrcholnho baroka.
Narodil se v epn u Mlnka, poktn byl 21.3. 1716, jeho rodie byli poddan majitele epnskho panstv. Josef Seger absolvoval jezuitsk gymnzium v Praze a v roce 1729 vystoupil jako altista pi proveden opery v jezuitsk koleji v praskm Klementinu. Legenda prav, e byl kem Bohuslava Matje ernohorskho.

Nsledn studoval filozofickou fakultu, pozdji se vnoval vhradn hudb. Mimo hry na varhany byl zdatnm houslistou a psobil pvodn jako prvn houslista u sv. Martina ve zdi, a od roku 1735 est let ve stejn funkci v kostele Nanebevzet Panny Marie ped Tnem. V Tnskm chrmu se ve svch 25letech stv varhankem, psob zde 41 let a do sv smrti.
Od roku 1745 zastval souasn varhanick msto v kostele sv. Frantika Serafnskho du "Kovnk s ervenou hvzdou" u Karlova mostu.


Ke sv funkci v si pibr jet msto varhanka v Kiovnickm kostele u Karlova mostu.

Segerv nesporn vhlas byl jet umocnn rozshlou pedagogickou innost. K jeho km pat vkvt eskch skladatel 18. stolet. Jmna jako Josef Mysliveek, Jan Evangelista Koeluh, Karel Blaej Kopiva, Ji Ignc Linek, Jan Ktitel Kucha, Vclav Pichl, Vincenc Maek a ada dalch z nj uinila tehdejho nejvznamnjho praskho hudebnho pedagoga. Mezinrodn renom podtrhuje i znm anglick hudebn spisovatel a varhank Charles Burney, kter se pi cest z Vdn do Dran zastavil v Praze, se Segerem se setkal a velmi pochvaln se o nm vyjdil ve svm Hudebnm cestopisu 18. vku.
Jako skladatel byl velmi plodn; jeho varhann skladby sluuj barokn polyfonn velkorysost s pedklasickou prostotou. Byly ve velkm mnostv rozeny v opisech v echch a v Nmecku a od 90. let 18. stolet i titny. st jeho dl upadla v zapomnn, znovu byla objevena potkem 20.stolet. Jde o nkolik stovek varhannch dl (preludia, toccaty, fugy), vokln chrmov skladby (me, moteta, almy, nepory)
Josef Seger umr 22.4.1782 v Praze.

Zdroj internet 
Datum:
20.03.2017  06:27
Od:
Karla I. (len klubu)
Nzev:
Kalendrium
 
Protoe se pvodn Kalendrium ztratilo, zaloila jsem Kalendrium nov.

Dnes si pipomeneme jednoho z nejvtch pianist 20. stolet, ruskho pianistu Svjatoslava Teofilovie Richtera, nar. 20. bezna 1915 v ytomyru (zemel 1.8.1997 v Moskv).
Vyrstal v Odse a na klavr se uil u svho otce, pianisty a varhanka. Poprv vystoupil v beznu 1934 v Odse. Studoval na Moskevsk konzervatoi a po ukonen studia jeho prvn zahranin cesta vedla v r. 1950 do tehdejho eskoslovenska. Se svou hrou na klavr procestoval cel svt a byl velmi obdivovn. Jeho hru meme dnes poslouchat na gramofonovch deskch. Francouzsk reisr Bruno Monsaingeon o Richterovi natoil v r. 1998 dokumentrn ivotopisn film.
Reim zobrazen: ve / strom