Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Maxmilin,
ztra Ferdinand.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz
Radme si na SeniorTipu
Vechno kolem potaov grafiky, grafickch efekt, focen, pravy fotografi.      Vechno kolem pota, software, hardware, modern komunikan technologie      Internetov sociln poradna      Astrologie, horoskopy a jin...      Run prce, vyvn, oknko dovednost      Kvtiny, kvtinky, zahrada, rostlinky      Kosmetick a zkrlovac oknko      Va, vam, vame
Vechno kolem potaov grafiky, grafickch efekt, focen, pravy fotografi.
 
Rubrika nen klasickou poradnou. Slou pouze kvmn vlastnch zkuenost a nmt kdanmu tmatickmu okruhu. Za vzjemn rady nenese sprva strnek dnou odpovdnost a kdanm radm pistupujte srezervou.

Dl postupy / nmty ( klikni )
 
  
- dotaz uivatele
  
- odpov odbornka
  
- reakce uivatele

Zvolen tma - Ron doby - JARO
Datum:
21.12.2021  10:46
Od:
emach (len klubu)
Tma:
Nastv zimn slunovrat – moc temnch sil vrchol
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
zimn slunovrat je svtek svtla.jpg 20Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
V ter 21. prosince 2021, pesn v 16:58 hodin nastv zimn slunovrat, Slunce vstoup do znamen Kozoroha a nastane zimn slunovrat, co znamen e po nejkratm dni v roce pijde nejdel noc.

Zimn slunovrat oznauje klovou st pirozenho ronho cyklu. V hmotnm smyslu se Slunce vydv na novou pou smrem k delm a delm dnm a novmu obdob rstu a obnovy.

Dnes tedy zan astronomick zima.
Zimn slunovrat zan opravdovou zimu a vrac nm svtlo.
Slunce vstoupilo do znamen Kozoroha a na obratnku Kozoroha se jeho cesta zastav a zane cestovat zpt na rovnk.

Pranostiky maj pravdu

Odpozorovan nebesk zkony jsou shrnut do lidovch pranostik, kter nelou. Lidov moudrost se sice vyjaduje ponkud koat, ale zrove zcela pesn.

Lucie noci upije

Pestoe se noc prodluovala a do dnen noci, 13. prosince se slav svtek, o kterm se k: Lucie noci upije, ale dne nepid. Noc se sice prodluuje a den zkracuje podle oekvn, ale zrove se cel den posune smrem k zpadu. Veer je dle svtlo a zrove je rno dle tma.

* * *

Na Nov rok, o slepi krok...

Novoron slepi krok 1. ledna znamen posun dne vi noci o est minut.

* * *

...na Ti krle o krok dle

estho ledna je posun dvojnsobn a in 12 minut.

* * *

Na Hromnice o hodinu vce

Druhho nora u se den a noc posunou o hodinu a deset minut.Datum:
20.12.2021  12:29
Od:
emach (len klubu)
Tma:
VNOKY
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
vnoka, prameny.jpg 29Kb
monosti pleten.jpg 49Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
Nco o vnokch

Od 14. stolet je pekli vhradn pekai, hospodyky si troufly a v 18. stolet .

Vnoka je tak jedna velk symbolika, u to kynut tsto, jak nybvalo na objemu, vyjadovalo pn hospode po vtm majetku a prosperit.
Tvarem m pipomnat miminko zabalen v zavinovace.

tyi spodn prameny pedstavuj zemi, slunce, vodu a vzduch.
Prostedn ti prameny propojuj rozum, vli a cit.
A vrchn dva prameny spojuj vdn a lsku.

A perliky:

Bhem pprav nesmla hospodyn promluvit ani nikdo na ni.
Musela mt blou zstru i bl tek na hlav.
Bhem kynut musela vyskakovat do vky, aby tsto dobe vybhlo.

Podcenit se nesmlo nic!
Nepoveden vnoka by podle povr znamenala mizivou rodu a nezdar.

A kolik se jich peklo?
Tolik, kolik mla rodina len + jedna nejvt na stl.
Datum:
25.11.2021  13:38
Od:
emach (len klubu)
Tma:
SVAT KATEINA
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
Kate. 1.jpg 88Kb
Kate. 2.jpg 36Kb
Kate. 3.jpg 45Kb
Kate. 4.jpg 22Kb
Kate. 5.jpg 44Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
Dnes m svtek Kateina, urit se nkter tenka na strnkch ST takhle jmenuje, a proto j pejeme VECHNO NEJLEP!

* * *

Kdo byla svat Kateina?

Dti si ji chystaj metr, aby si mohly zat odsthvat dny do Vnoc, protoe oficiln zatek adventu tento rok spad na 28. 11.

Vte vak, e jet ped nm jsou tu dal svtky, kter se v k adventu? Jednm z nich je svtek svat Kateiny, kter se slav 25.11.

Vte, jakou m spojitost s adventem a jak zvyky a tradice se v tento den dodrovaly?

* * *
Tak jako jin svtky m i tento m nboensk podtext. Pokud tedy chceme poznat tajemstv svat Kateiny, musme jt hlubok minulosti. Mil Kateina se toti narodila nkdy okolo roku 290 v egyptsk Alexandrii. Byla to pr velmi krsn a moudr kesanka, dcera krle. Podle legendy se pr snaila pesvdit egyptskho csae, aby se stal vcm, co se j vak nepodailo. Ten j msto toho nabdl satek. A protoe si dovolila nabdku csae odmtnout s odvodnnm, e svj ivot pislbila Jei, ekal ji trest. Rozzloben csa Kateinu uvznil, trpil ji hladem a myslel si, e ji dostane na kolena, ale ona se ani tehdy nezlomila. V zpalu zloby nechal pro ni vyrobit kolo s heby a chtl na nm Kateinu za trest umuit. Jene Bh poslal z nebes blesk a muc kolo se rozpadlo. Csa se nenechal zastavit a nakonec tedy nechal Kateinu prost stt. Kdy se tomu tak stalo, traduje se, e pr j pi poprav netekla krev, ale mlko. Po poprav byly jej ostatky uloeny v kltee vysoko v horch nedaleko Sinaje. Pr je tam je penesli andl. Pravdou vak je, e to byli ve skutenosti basilint mnii, kte za andly byli oznaovni.

Po sv smrti se Kateina stala patronkou mladch dvek, student, mlyn, oetovatelek, univerzit (mimo jin i t Karlovy v Praze nebo Sorbonny v Pai), umlc, vdc, knihtiska a umrajcch. Byla tak ochrnkyn emesel. Je jednm ze 14 svtc, je pomhaj lidem v nouzi. Jejm symbolem je kolo, na nm mla bt umuena.

Tradice a zvyky spojen se svatou Kateinou
Svat Kateina byla v minulosti velmi uctvan. Na oslavu svtku svat Kateiny si u ns potrpl Karel IV., kter Katein nechal na Karltejn postavit kapli. Svatou Kateinou oficiln zan pedadventn as. Bylo to rovn ast datum svateb. V tento den lid zaponali velk pedvnon klid (a to proto, aby do prvn adventn nedle bylo ve ist a uklizen.). Pekly se pernky. V tento den tak dveky a ele dostvali vyplacenou svou ron mzdu, a tak se mohli vyvzat ze smlouvy nebo naopak novou smlouvu uzavt.


Svat Kateina byla dnem posledn zbavy
Na svatou Kateinu probhaly posledn tancovaky a zbavy. Veker organizace tchto zbav pitom byla v rukch en a dvek, jeliko ten den platilo tzv. ensk prvo. eny proto na tuto zbavu musely obstarat jdlo i pit a rovn platily za hudbu muzikantm. Za odmnu si mohly objednat tanen slo a tak si samy mohly vybrat, s km budou tanit. V ten veer zvaly mue na plenku a dvaly jim i drobn drky. Pnov si mohli vybrat pouze jednou o plnoci ve form pnsk volenky. Kateinsk zbava se obvykle konala a do svtn. 26.11. nastal as pedadventn, ili as pokory, skromnosti a rozjmn.

* * *


25.11. tvrtek Mezinrodn den za odstrann nsil pchanho na ench 1981 OSN
25.11. tvrtek Mezinrodn den bez nkupu ????? nev se, kdo a kde to vymyslel

a nejvtipnj je dal den

26.11. Ptek Mezinrodn den nekupovn nieho -
protoe je zrove i ern ptek, podle prodejc nakupuj a zern :-))

* * *
Pranostiky, kter se v k tomuto dni

Na svatou Kateinu, schovme se pod peinu.
Kateina na led, Vnoce na blt.
Kdy Kateina po led chodv, Eva potom bltem oplv.
Svat Kateina chodv rda ble piodna.
Svat Kateina m pkn jmno, ale chladn vno.
Jak svat Kateina, takov je cel zima.
Pila svat Kateina, nevzdaluj se od komna.
Svat Kateina peklo zamyk, nebe odmyk.
A Kateiny nebo Ondeje, kdy mrzne, tepl chalupa jen zaheje.
Svat Kateina zakazuje pod smchem a svat Ondej pod hchem.
Chod-li svat Kateina po led, chod svat tpn po vod.


Datum:
12.11.2021  11:02
Od:
Vesuviana (len klubu)
Tma:
RE: SVAT MARTIN
Evi, dkuji za legendu informace o svatm Martinovi a za krsn obraz, kter m velice zaujal. Snaila jsem se vyptrat male, ale marn.
Datum:
11.11.2021  11:40
Od:
emach (len klubu)
Tma:
SVAT MARTIN
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
Sv.Martin.jpg 38Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
11. 11.
SVAT MARTIN

Vdli jste, e st ostatk svatho Martina mme i v esku? Konkrtn rameno a zub jsou uloeny v klenotnici v chrmu sv. Vta na Praskm hrad.

CO PRAV LEGENDA:

Rozdlil se o plṻ

Asi nejznmj legenda o Svatm Martinovi vyprv, e jedn chladn noci pobl francouzskho msta Amiens vidl promrzlho ebrka. Vojkovi se ebrka zelelo, meem proto rozsekl svj plṻ ve dv a jednu polovinu mui vnoval. Nsledujc noci se Martinovi zjevil Kristus odn prv do poloviny plt, kterou vnoval chudmu ebrkovi. Sen na Martina zapsobil natolik siln, e se dal poktt a brzy na to se rozlouil s armdou. Prv dky phod s ebrkem je Martin vzvn na ochranu proti chudob.

Mlad vno na svatho Martina

Martin se postupn stal vznamnm biskupem ve francouzskm mst Tours a proslul usilovnou christianizac pohan. Zemel 8. listopadu 397 v Candes a 11. listopadu byl pohben v Tours. Msto bylo ve vinask oblasti, a zejm proto se oslavy Martinova svtku poj s oslavou vna.
Prv na svatho Martina, tedy 11. listopadu v 11 hodin a 11 minut, se poprv ochutnv vno z hrozn sklizench v polovin z.
Tradice pit mladho vna v pozdnm podzimu je znm u od pohanskch dob. Lid tehdy ani jin monosti nemli, protoe neumli vno zakonzervovat tak, aby vydrelo do dalho roku. Majitel vinice zval ptele a sousedy na vinohrad, aby jeho rodu ochutnali. Prvn zmnky o popjen mladho vna prv na svatho Martina jsou ji ze 13. stolet, kdy ale npoj pili spe mnii. A v 18. stolet si mladm vnem pipjeli na dvoe csae Josefa II.

Posledn as se podn najst

Na svatho Martina vrchol radovnky ped psnm adventnm pstem. roda z pol je sklizena a uloena, a tak si lid mohli na chvli vydechnout a ut si dobrho jdla. Byl to tak as, kdy se majitel statk louili s eldkou, kter na zimu odchzela dom, a ppadn uzavrali domluvy na pt rok.
Hospodyn pekly svatomartinsk husy, o kterch se traduj dv legendy. Podle jedn se skromn Martin, kdy ml bt jmenovn biskupem, schoval ped poctou do husince. Husy ho ale svm kejhnm prozradily. Podle druh legendy husy ruily Martinovo kzn. A tak, i tak, je jasn, e si husy zaslouily skonit na svatomartinskm stole. Jejich pojdn je doloeno ji z 15. stolet.
Datum:
01.11.2021  12:41
Od:
Vesuviana (len klubu)
Tma:
RE: PODZIM
Evi, dkuji za pkn fotky a zajmav informace, tkajc se listopadu.
Datum:
01.11.2021  11:46
Od:
emach (len klubu)
Tma:
RE: PODZIM
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
LISTOPAD.jpg 37Kb
DUIKY.jpg 40Kb
HALLOWEEN.jpg 39Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
LISTOPAD

V dlouhodobm prmru je listopad tetm nejchladnjm mscem roku. Na vtin mst naeho zem se tak prv bhem tohoto msce objev prvn snen a nkdy i snhov popraek i dokonce snhov pokrvka. Je to rovn msc s nejvt oblanost a nejmenm potem jasnch dn. V zvsu za prosincem je pak tak druhm nejmlhavjm mscem roku.

1.listopad

Hned prvn listopadov den nm nabz dva vznamn dny - Svtek vech svatch, kter pipomn vechny svat, nikoli pouze ty, kte byli oficiln kanonizovni. Tento svtek slav vichni kesan.

A tento den je dle zapsn jako Svtov den veganstv.

2.listopad

Pamtka zesnulch, lidov oznaovn jako duiky.

Tento den je vznamnou vzpomnkou za nae drah zemel, i za ty, na kter ji nikdo nevzpomn. Tradin se zdob hroby, zapaluj svky za due zemelch, a podaj se bohosluby.

Kdy na Duiky jasn poas panuje, pchod zimy to oznamuje.
Datum:
22.09.2021  21:57
Od:
Kvta (len klubu)
Tma:
RE: PODZIM
Perfektn rubrika, emach ns vdy upozorn na ve co pchz. Osobn, kdy nepr, tak podzim miluji. Mm rda barevn stromy, padajc list k zemi, je to barevn, krsn,obas i njak kvtina se objev.
Dky za rubriku, vhodn j dopln.
Datum:
22.09.2021  18:49
Od:
Ludmila (len klubu)
Tma:
RE: PODZIM
Evo velmi dobr a mil pipomenut. Dky za n!
Datum:
22.09.2021  17:31
Od:
Karla I. (len klubu)
Tma:
RE: PODZIM
Emach, jsi bjen a Tvoje informace jsou zajmav. Lb se mi i fotky.
Datum:
22.09.2021  14:01
Od:
Vesuviana (len klubu)
Tma:
RE: PODZIM
Evi, dkuji za moc pkn fotky a za zajmav informace :-))). Fotka se spadanm listm a stromy, zrcadlcmi se ve vod, je pmo impresionistick obraz :-))).
Datum:
22.09.2021  13:39
Od:
vendula (len klubu)
Tma:
RE: PODZIM
Eviko, moc dkuji za pkn snmky a vechny informace.
Datum:
22.09.2021  13:01
Od:
emach (len klubu)
Tma:
PODZIM
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
astronomicky-podzim.jpg 24Kb
babi-leto9.jpg 28Kb
babi-leto8.jpg 20Kb
babi-leto2.jpg 30Kb
dnes zacne astronomicky podzim, slunce odpoledne vstoupi do znameni vah.jpg 76Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
Podzimn rovnodennost 2021

Prvn podzimn den, Slunce vstupuje do znamen Vah
Podzimn rovnodennost neboli astronomick podzim na severn polokouli obvykle nastv 23. nebo 22. z.

Pouze vjimen se astronomick podzim (podzimn rovnodennost) posouv na 21. a nebo 24. z.
Nejbli podzimn rovnodennost pipadajc na 21. z meme oekvat a v roce 2092, na 24. z pak v roce 2303
( obvm se, e to vtina Z ns nestihne )

V roce 2021 nastane astronomick podzim dnes -
22. z ve 21 hodin a 21 minut, tedy ve veernch hodinch. V tomto okamiku Slunce vstoup do znamen Vah.

Tento den bude slunko vychzet pesn na vchod a zapadat pesn na zpad. Den bude stejn dlouh jako noc (proto rovnodennost).

Soust podzimu je Bab lto

Bab lto je obdobm dletrvajcho slunnho a pomrn teplho poas na konci z a na potku jna. Bhem babho lta maximln denn teploty vystupuj nad 21 C.

Bab lto je doprovzeno velkm rozdlem mezi dennmi a nonmi teplotami. A tak rannmi mlhami.


Babmu ltu pedchz Marinsk lto
Marinsk lto pedstavuje krtk obdob v prvn dekd msce z, kdy se pomrn pravideln objevuj tepl a pedevm slunen dny. Marinsk lto, krtk obdob slunenho poas, k nm pichz obvykle nkdy mezi 5. a 10. zm.

V kontrastu k pzemnm mrazkm se objevuj bhem Marinskho lta i tropick dny. Napklad v roce 1834 byla 7. z namena teplota 32,2 C, pestoe dlouhodob teplotn prmr in 15,9 - 16,8 C.


Datum:
21.06.2021  12:18
Od:
emach (len klubu)
Tma:
LTO
U TO BEZ CHYBKY NEDOKU
Datum:
21.06.2021  12:17
Od:
emach (len klubu)
Tma:
RE: Ron doby - JARO
Piloen soubory:
Typ Nzev Velikost Zobrazit Uloit
nic-jinyho-v-tom-horku-se-neda-delat.jpg 53Kb
vedro.jpg 42Kb
 (Soubor ulote kliknutm na ikonu diskety.)
Letn slunovrat

Letn slunovrat je okamik, kdy Slunce vstoup do znamen Raka.
Tento rok vychz prvn letn den na: 21.erven 2021 v 05:33h

Lto na severn polokouli trv 93 dn a 14 hodin (na jin polokouli pouze 89 dn a jednu hodinu).

Bhem slunovratu pechz Slunce ze souhvzd Blenc do souhvzd Raka.

Astronomick lto na severn polokouli nastv s ervnovm slunovratem, tedy v okamiku, kdy se Slunce na sv zdnliv pouti po obloze dostane nejsevernji. Obvykle se Slunce do tchto mst dostane okolo 21. ervna.
Na jin polokouli nastv v okamiku, kdy se Slunce na sv zdnliv pouti po obloze dostane nejjinji, co se obvykle stv okolo 21.prosince.

Na lto je asto nahleno jako na obdob s nejdelmi (a nejteplejmi) dny, kdy Slunce svt vtinu dne a stmvn trv velmi dlouho.

V blzkosti severnho plu je v tomto obdob polrn den, kdy je slunce stle na obloze a nezapad za obzor, naopak v oblasti jinho plu je v tut dobu polrn noc.

V mnoha zemch jsou po znanou st lta koln przdniny. To je vtinou historicky dvno do souvislosti s tm, e dti dve musely pomhat se sklizn obil, a tedy nemohly v tomto obdob chodit do koly.
**********************************************************************

Ale 21. erven je i:

Dnem hrdosti

Mezinrodnm dnem selfie

Mezinrodnm dnem jogy

Mezinrodnm dnem triek

Svtovm dnem hudby

a

Mezinrodnm dnem trpaslk

a dal absurdn svtek

Mezinrodn den bez kalhotek. (Psycholog doporuuje, urolog varuje!)

Tak nevm, kdo to m v tom vedru vechno stihnout?


 
    Star pspvky >>>