Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Viola,
ztra Filip.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz
Radme si na SeniorTipu
Vechno kolem potaov grafiky, grafickch efekt, focen, pravy fotografi.      Vechno kolem pota, software, hardware, modern komunikan technologie      Internetov sociln poradna      Astrologie, horoskopy a jin...      Run prce, vyvn, oknko dovednost      Kvtiny, kvtinky, zahrada, rostlinky      Kosmetick a zkrlovac oknko      Va, vam, vame
Internetov sociln poradna
 
V poradn najdete odpovdi na vae dotazy nap. z nsledujcch oblast:
  • nejrznj sociln dvky a pspvky - kdo m na n nrok, jak a kde si o n podat
  • doporuen vhodnch kompenzanch a rehabilitanch pomcek
  • kontakty na vhodn sociln sluby, kter vm pomohou zajistit pi o vae blzk
  • odpovdi na dotazy z oblasti pracovnho prva

Vlaka Novkov
Vystudovala sociln pedagogiku a poradenstv na Filozofick fakult Masarykovy univerzity v Brn. Bhem studia se jako dobrovolnice intenzivn vnovala prci s dtmi ze sociln slabho prosted a s dtmi z pstounskch rodin. Po ukonen studia pracovala 1,5 roku jako sociln pracovnice v dennm stacioni a domov pro osoby se zdravotnm postienm – jejmi klienty byli pevn dospl lid s mentlnm nebo kombinovanm postienm. Od letonho jara pracuje s lidmi s poruchami komunikace a hybnosti a pomh jim vrtit se zpt do bnho ivota. 
  
- dotaz uivatele
  
- odpov odbornka
  
- reakce uivatele

Zvolen tma - penzion pron dchodce
Datum:
14.03.2007  13:50
Od:
ema (anonymn uivatel)
Tma:
RE: penzion pro dchodce
K va odpovdi - opravdu mi unik smysl pravy zkona. Podle mho selskho rozumu - Penziony pro dchodce byly vhodn ze vech stran, - udrovaly ty mobiln a jet schopn se o sebe postarat vlastnmi silami dokud to jde a pitom neerpat sociln podporu. Je mi 65, jsem v dchod, mm byt v OV, nemm dti. Take jsem se chtla pihlsit do poadnku s tm, e za pr let, doiji-li, prodm byt a z tch penz budu platit pomoc a sluby navc pop dal potebn vci a sluby. Tak jak je to jinde ve svt. Bylo by to vhodn jak pro stt tak pro mne. Ze sttu bych nedojila zbyten rzn sociln pspvky, a j bych byla motivovna vc se udrovat fit. Myslm, e bval stav byl vhodn pro vechny a opravdu nechpu pro odsuzuj lidi k trpnmu ekn na smrt ne aktivnmu st. Opravdu na zatku 21 stolet je nutn se vracet a zizovat bval odkladit starch k rychlmu uvolnn msta jako byly bval tzv. " domovy dchodc" Nebo je potebn stavy dchodc zredukovat /bval 4-5let/jejich spacifikovnm a odklizenm z oi. Jist, je dost lid kte se klidn poddaj, ale jsou i jin. Tak pro nenechat stvajc stav - OBA DVA druhy DD+Pensiony - vedle sebe. Z hlediska ekonoma - urit je ten druh finann vhodnj. Co dlat - poradte? Vdy neas a dal vyhlaovali e lidi se maj vc starat o sebe - a tak pro jim to ru a nut je ........
Datum:
21.01.2007  16:01
Od:
Blanka Mal (anonymn uivatel)
Tma:
RE: penzion pron dchodce
Pan Vankov

na V dotaz nelze jednoznan odpovdt. Podle mho dm pro seniory a penzion pro seniory by se neml odliovat. Existuj domy s peovatelskou slubou, kde se poskytuj jen takov sluby o kterch hovote, kde si klient objedn donku stravy pokud ji chce, m k dispozici lekae, kter tam zajd ordinovat apod. Ale situace je mstn odlin a zle na pomrech v oblasti, zda takovto dm tam maj k dispozici i nikoli.
V republice je mon takch penzion mnoho, ale bohuel nikde nen jejich komplexn seznam.
Jestli se se stavem vci jak jej popisujete d nco dlat nezle na ns, ale na uedncch a politicch, kte tvo pedpisy a schvaluj zkony. Kadopdn V dotaz peposlme na kompetentn msta - MPSV a Poradnu Rady senior v Praze.

Datum:
18.01.2007  13:49
Od:
VANKOV (anonymn uivatel)
Tma:
penzion pron dchodce
Bydlme s manelem v penzionu pro dchodce ve Skuti. Od tohoto roku to je dm pro seniory podle novho zkona o socilnm zabezpeen. Existuje njak zazen pro jet docela schopn, ale ne u pln schopn dchodce. Na dm pro seniory se jet nectme, chceme mt jet sv soukrom, stravu a starat se o pevnou vtinu svch zleitost.
Tak by mne zajmalo, zda se nkdo zabval sociln nosnost poplatk v tchto zazench. O zvyovn njm se poslanci dohadovali nkolik let, nakonec odsouhlasili jen 19 procent zven po nkolik rok, prv dajn kvli sociln nosnosti. Tady se zved poplatek za pobyt o tm 50% a hromadn sluby o celch 50% a podle doslechu se nkdy zvedaj jet vce.
Nen to n ppad, ale u nkterch obyvatel je zven takov, e vrazn pesahuje zven dchod od 1. ledna. Je njak monost toto eit?
Dkuji, Vankov