Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Adriana,
ztra Ladislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz
Radme si na SeniorTipu
Vechno kolem potaov grafiky, grafickch efekt, focen, pravy fotografi.      Vechno kolem pota, software, hardware, modern komunikan technologie      Internetov sociln poradna      Astrologie, horoskopy a jin...      Run prce, vyvn, oknko dovednost      Kvtiny, kvtinky, zahrada, rostlinky      Kosmetick a zkrlovac oknko      Va, vam, vame
Vechno kolem pota, software, hardware, modern komunikan technologie
 
Rubrika nen klasickou poradnou. Slou pouze k vmn vlastnch zkuenost a nmt k danmu tmatickmu okruhu. Za vzjemn rady nenese sprva strnek dnou odpovdnost a k danm radm pistupujte s rezervou. 
  
- dotaz uivatele
  
- odpov odbornka
  
- reakce uivatele

Zvolen tma - Linux
Datum:
16.08.2015  23:47
Od:
Mario Hlas (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Linux
Myslm, e bn uivatel Win na Linux spn sm pejt nedoke, pokud tomu nechce/neme vnovat hodn asu a sil. Pokud by nael ochotnho znalho a mohl by mu sdlit sv poteby a dt si od nj nejen poradit, ale i pomoci - mon se zada, mon se nevye ovldae. (Ale takovou monost nem kad.)
Z nouze pouvm Ubuntu 12.04 na jednom nbooku, Ml jsem tst se vemi ovldai, to tak nen pravidlem. Rozhodn poprm otepan tvrzen, e Linux umon (krom nkterch her) uivateli pracovat tak jak byl zvykl z Win. Nap. jako variantu vynikajcho free IrfanView (jen pro Win - jeho autor se vyjdil, e nem zjem, aby IrfV fungoval jen na nkter linux. distribuci a jen na nkterm jejm vydn a v dalm u zase teba ne) se nabz Gimp, jeho ovldn je nesmrn sloit a pro obasnho uivatele k nezapamatovn. A mohl bych jmenovat mnoho dalch.
Velmi mn vad, e linuxi vemon lkaj potencionln zjemce na sv strnky a tam jim pak na jejich zatenick dotazy odpovdaj pomoc jinch, pro n jet nesrozumitelnjch pojm (definice kruhem - lep ppad) nebo je dokonce urej (z jednoho australskho fra : “ivm se jako ajk u 15 let, ale tak blb dotaz jsem jet nezail” - a ani admin fra, ani nikdo dal se tazatele nezastal).
Dal nmitka : Zavdjc propagace : “Na starch strojch vm linux pob mnohem rychleji ne Win”. Moje zkuenosti jsou opan.
Cel filosofie linuxu mn pipad dost divn. NAVENEK : Obrovsk mnostv distribuc, proto mlo uivatel, proto nap. minimln zjem vrobc hardware vydat ovlada pro linux. (Pklad za mnoh : Star stroje mete levn obohatit o USB WiFi adaptr, ale dn v linuxu nerozchodte.) VI UIVATELM : Z mnoha aspo tohle : Pro ve (skoro kadm) vydn nov verze (skoro kad) distribuce povauj linuxov guruov za nezbytn co nejvc pehzet virtuln ovldac prvky ? MJ ZVR : Rd bych vdl, zda si u nkdo poloil otzku, kolik % lid si poizuje PC + internet, aby jeho pomoc rozili sv informan monosti, monosti kontakt na dlku, monosti zpracovn svch i cizch informac, atd., a kolik % pro dtinskou radost, e u zase jaktak zvldli aktuln vydn “sv” distribuce a mohou se zat tit na dal vydn, kde bude zase nco jinak ? Myslm, e slogan “linux je pro lidi” je hrub nepravdiv a ml by se zmnit na “linux je pro lidi, co maj rdi linux”.
Datum:
29.06.2009  13:36
Od:
petr (anonymn uivatel)
Tma:
Linux
Nco mohu nabdnout. Pedevm bych povdal o distribuci Mandriva Linux. V hodnocen se umstila na druhm mst hned po variant Ubuntu, kter je nejvce rozena mezi studenty, dky tomu, e je hodn psav, nikoliv klikac. Mandriva je velice podobn Windows, to znamen, e vtina pkaz se ovld v grafickm reimu pomoc myi. To je jej pednost hlavn pro zatenky vychovan Microsoftem, WIN98, XP a podobn, e mylen a e je podobn.

Jet k vysvtlen, Linux, jako voln iiteln prosted pota je dobrovoln vytveno spoustou nadenc, ale tak je sponzorovan. Ti nejvt sponzoi si vytvoili svou vlastn architekturu, nebo distribuci, pod kterou jsou voln iiteln programy zdarma eny. Tm se vysvtluj rozdly mezi distribucemi a tak nabdkami rznch program. A tak monost placen podpory. (Suse, Slax...) Profesionlov si mohou zaplatit rzn rozen vlastnost, kde se pak garantuje funknost a spolehlivost navc. To je pak podobn jako u Microsoftu, kter si d ale zaplatit za pln ve.

Proti tto obchodn taktice prodvat ve, co vymyslel nkdo jin se bojuje vude. Vymlej se tak programy, kter funguj jen na Windows, nebo dokonce jen na nov zakoupench. Naden tch, co si pak zakoupili takov program nevyv informace, e podobn program je zdarma k dispozici pro Linux. Jen m z licennch dvod jin ovldn, nebo jin vzhled. Prost stejn taktika jako u supermarket a seznnch slev. Hlavn kdy se penze to.

Te k zkladnm vlastnostem pro laika uivatele. Zatm pominu instalaci.

Start potae a po zobrazen plochy je automatick, stejn jako u Windows. Podobn sputn internetovho prohlee nejvy kvality, kterou se pyn Firefox pomoc kliknut myi v nabdce program. Je zdarma en jak pro Windows, tak pro Linux.
Internet explorer pro Windows nen zde k dispozici, protoe nepin pro uivatele nic novho navc, naopak spoustu pot a nectnost. Proto ho nikdo pro prosted Linuxu nevytvel.

Potovn klient je rovn k dispozici, jen se jmenuje jinak. Msto Outlook je tam napklad kmail. Msto Office program je tam Open Office a podobn.
Jak jsem kal, dobr vci ve Windows ji naly sv zstupce i v Linuxu. Ty patn programy se svtov neujaly a tak je nikdo nepekldal.

Dle jedna velmi podstatn vlastnost Mandrivy Linuxu je, e se programy pomoc balk od distributora. To znamen, e nemusm povat servery, jako Slunenice, Stahuj a podobn a ekat co to udl s mm potaem, vybrat free, shareware, demo, 1 msn, nebo placen verze s rznmi zabudovanmi reklamami, nebo spamem.

Obrovsk nabdka veho je okamit k mn v ovldacm centru. To, co si vyberu je pak nainstalovno z centrlnho serveru pomoc balk a co je tak navc, je to ve prbn aktualizovno. Ne jako u Windows, kde se aktualizace staraj jen o operan systm a ostatn programy zastarvaj.

Dal podstatnou vlastnost je, e vechny m pkazy potai jsou kontrolovan na m prva, kter jsem si uril pi instalaci. To znamen, e pokud si sthnu virus a ten se chce spustit, netu, jak prva jsem si vytvoil, jak mm vnitn heslo a tak m smlu. Nic se neprovede. Tm je bezpenj Linux oproti Windows. Navc m bohat monosti i k jednotlivm souborm, take mohu chrnit i sm sebe pe nemyslnou zmnou, nebo smaznm vlasnho dleitho souboru. O tom se Windows me jen zdt.

Take na zvr. Linux neum spustit nco co um jen Windows a naopak Windows nezn spoustu vlastnost a tak program, co zn Linux.
Tak lze ct, e podstatnou st toho, co bylo vyvinuto pro Windows lze spustit tak v Linuxu.
Jako tenika na dortu je pak vlastnost, e Linux um emulovat v sob Windows, take pak ty nespustiteln u zase nejsou tak nedostupn. To se uplatuje hlavn u her, ale o tom nemm takov pehled.

Tak to je jako vod a vysvtlen, co to je Linux.

Zdrav Petr.

Datum:
28.06.2009  08:41
Od:
Karla I. (len klubu)
Tma:
RE: Linux
O Linuxu u slym del dobu jen samou chvlu, pesto bych mla strach si ho nainstalovat, teba i na jin disk. Je to mon tak tm, e je mlo informac o tom jak pracuje, m se odliuje od Win, jak programy pod nm pracuj, protoe pece jen urit odlinosti v pouvn jsou a vechny programy pod Linuxem nejedou. Vtm tedy diskusi o Linuxu ve kter bych nala odpovdi teba na ve uveden otzky.
Datum:
24.06.2009  16:28
Od:
petr (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Linux
Dky za odpov a potil jsi mne, e v o Linuxu.
Te o tch programech. Jak jsem povdal, zatm mne Linux neomezuje. Jedn se o to, co chci dlat a co mm k dispozici. Situace se rapidn mn k lepmu a zan se tak vce eit otzka leglnosti program z toho se odvjejcch poplatk na jejich koupi.
Tak je zajmav pohled na viry, proti kterm je Windows bezbrann. Antiviry pomohou jen doasn, ne se vyvinou nov viry a najdou se dal dry v bezpenosti. Tak je zde otzka laickho pstupu uivatel, kte z neznalosti otevraj svj pota k vykrdn informac.
V tom je Linux lep hlavn pro laiky, protoe z principu nen schopen podporovat to zl. Nov Windows7, kter se chyst, zase chce platit a platit za uppgrade, za nov Office, za nov antivir a vude se jedn o mnohatiscov stky. A nebo o neleglnost a omezen sluby garanc.

Take konkrtn. Pokud se nkdo pid s dotazy, bylo by dobr rozvinout toto tma Linuxu. Nebo nabdnout co Linux um.

Zkus popemlet, jak na to.
Zdrav Petr
Datum:
24.06.2009  14:32
Od:
blesk (anonymn uivatel)
Tma:
RE: Linux
ahoj Pete, Linux je bezva operan systm. M pravdu v tom, e nen tolik napadn viry a je celkov stabilnj ne "slavn" Windows. koda jen, e pod Linuxem nen tolik aplikac jako pod Windows...hned by bylo lpe na svt :-) Natst Linux v posledn vystrkuje rky a dv o sob vdt...snad na to zareaguj vvoji aplikac, her a program, protoe vm, e spousta lid by si Linux nainstalovala (teba na rozdlen harddisk spolu s Windows).
Datum:
24.06.2009  11:12
Od:
petr (anonymn uivatel)
Tma:
Linux
Blesku vidm dle tvch odpovd, e zn a bav t moc vc. Proto mm na tebe dotaz. M pehled tak o njak distribuci Linuxu, napklad Mandriva?
Je to klikac verze podobn Windows a pracuji v n ji nkolik let bez poteby, e by mi nco chyblo z Windows. Doufm, e nebudu sm, kdo nezn problmy s viry a podobnm nedstvem, protoe pouv Linux.
Mon, e se ozve tak nkdo jin s podobnmi zkuenostmi.
Zajm m tak oblast videa a flashe, co by mohlo oivit tyto strnky.
Zdrav Petr.