Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Nora,
ztra Drahoslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Na Hromnice o hodinu více
  
Zvláštní, magický as v této roní dob.
ím je zvláštní, ím magický?
 
Píroda vstupuje do svého nejsilnjšího období, je pipravena vyrazit a splnit to, k emu je povolána. Informace, dosud spící uvnit semene, které uzrálo na podzim a pijalo první impulz k probuzení v dob vánoní, nyní se stalo aktivním a je pipraveno „ke startu“.
 
2. února se otevírá jarní brána. Zima odchází a pichází pedjaí. Dny se delší a polední slunce více heje. Lidé tuto dobu vdycky ctili. V kostelích se svtí svíce jako symbol svtla a ochrany proti bouím, neekaným úderm a škodám.
 
Únor je ve znamení plánování, co kde udláme, opravíme, zasadíme. Obchodování, co koupíme, vymníme se sousedem, nepotebného se zbavíme.
 
Únor je ve znamení oekávání, tšení se, pípravy na start. Je dobré v tuto dobu udlat nco pro své zdraví, nejlépe oistu stev. Nejvhodnjší doba pro výplach je po únorovém úplku. Steva jsou po zim zanesená, oslabená a jejich propláchnutí je pome znovu oivit. Také zakouená mysl se projasní a depresivní pocity jejich pvod je v nestrávené, zahnívající potrav, odezní a s picházejícím sluncem pijde i radost a chu do nového ivota.

Proijme si toto ivotodárné období co nejradostnji. 
 
Jana Muroová
 
 
Pranostiky k Hromnicím
 
Na Hromnice o hodinu více.
Na Hromnice kaluky, budou jabka i hrušky.
Mnoho-li snhu do Hromnic, tolik i po Hromnicích.
Na Hromnice si musí skivan vrznout i kdyby ml zmrznout.
Na Hromnice o hodinu více.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest nedl více.
Metelice na Hromnice cesty umetá a píci podmetá.
Hromnice-li jasné, isté, potrvá déle zima jist; pakli sní nebo hmívá, jaro jist v blízku dlívá.
Vyjde-li jezevec o Hromnicích z díry, za tyry nedle zpátky zas pílí.
Je-li o Hromnicích teplo, staví medvd boudu, pakli o Hromnicích zima, bourá medvd boudu.
Na Hromnice jasná noc - bude ješt mraz moc.
Na Hromnice zima s létem potkala se.
Na Hromnice - pl zimnice - pl píce.
Na Hromnice zimy polovice.
Hromnice - pl krajíc, pl píce a bhví, co ješt více.
Na Hromnice - skivánek pes hranice.
Jak dlouho skivan ped Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
Je-li o Hromnicích studeno, pijde brzy jaro.
Na Hromnice má sedlák radji vlka ve chlév i enu na marách ne slunce.
Jihne-li na Hromnice, pilo do kamen, mrzne-li, po zim amen.
Jestli slunce svítí na den Hromnic, sníh bude ješt vtší ne prve.
Svítí-li o Hromnicích celý den, tahej, sedláe, slámu z hnoje ven!
Na Hromnice jasná noc - bude ješt mraz moc.
Je-li na Hromnice svtlý den, budou konop i len. 
Kdy na Hromnice svítí, budou dlouhé niti. ·
Pošmourné Hromnice sedláku milé jsou velice.
Tmavé Hromnice - sedláka radost; jasno-li ale, sní ješt dost.
Na Hromnice - chumelenice, netrvá pak zima více.
Chumelenice na Hromnice koní zimu tuhou; jestli pak jasný den, oekávej druhou.
Kdy o Hromnicích sní, jaro není daleko.
Jestli na Hromnice mrzne a sní, úrodný rok na to bí.
Na Hromnice - snenice, medvd otvírá boudu; není-li vánice, zavírá ji.
Kdy na Hromnice ze stech tee, zima dlouho se povlee.
Bouí-li a sní na Hromnice, bývá jaro blízko velice.
Zelené Hromnice - bílé velikonoce.
Na Hromnice husa po vod - na velikonoce po led.
Hromnice pl krajíce, pl píce.
Co se napráší do Hromnic dvemi, napráší se po Hromnicích drou.
Kde se na Hromnice pracuje, tam uhodí hrom.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest nedl více.


Komente
Posledn koment: 02.02.2019  07:31
 Datum
Jmno
Tma
 02.02.  07:31 JanaM