Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bedich,
ztra Aneka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nerovné vty / Dary jsou pouta

NEROVNÉ VTY

„Mluv rovn, pímo, bez kudrlinek, jasn, zeteln, bez postranních úmysl a hlavn – srozumiteln!“
To mn íkávala moje babika Kristýnka z Nemanic. Nevdla, e její ponauení budou pinášet potíe. Pišla doba, kdy se muselo mluvit opatrn. Na toto slvko babika zapomnla.
Dávat si „bacha“ na slovo, nevit nikomu, nevyjevovat svou duši. „Tohle si jenom mysli. Pikývni a jdi dál! Kdo chce s vlky íti, musí s nimi výti!“

A pišla další doba, nná a demokratická. Jako bych odhodil závaí, které tíilo mj totalitní chrbát. „Te budu moci íci i to, co jsem nosil hluboko po kapsách!“ Brzy jsem poznal, e babika nemla opt pravdu. Jdeš-li se srdcem na dlani, jsi pro lidi blázen nebo podezelý pomatenec.

Chceš-li proplouvat v ece ivota, nerozbít si enich na útesech lidských proradností, musíš sahat do slovníku nerovných vt, hledat okliky, jak útesy obeplout.

Nikomu, i kdy tvrdí opak, se nelíbí kritika, která pipomíná vlastní chyby. A rozhodneš-li se pro cestu, kterou moje babika hlásala, piprav se na mnohé pekáky. Nalezneš-li na cest, která se jmenuje FÉR, štstí, nevím. Ale kadopádn najdeš jistotu, e jsi statený. A kdy na tuto cestu vykroíš, nezalévej pouze bodláky. Jsou i kvtiny laskavé.


DARY JSOU POUTA

A dostaneš jakýkoli dar, jsi jím ásten zaazen do role dluníka. Jsou i ti, kteí pomohou a nikdy svj in nepipomenou. Je jich pramálo a zasluhují si úcty.

Celý ivot o nich víme, obas probleskuje vzpomínkami vdnost, a také výitka. Pomoci se dnes íká sponzoring. Pomáhá tm, kteí potebují peníze. Na výtvarnou a publikaní innost, pro školy, zdravotnictví, pro opuštné a nemocné dti atd.

V masarykovské republice se tomu íkalo MECENÁŠSTVÍ. Nastane situace, kdy lovk potebuje pomoc.

A chceš-li uspt, musíš jít prosit, ádat, zmínit se. Hledáš-li korunky u státu, politické strany nebo jakékoli organizace, stáváš se zavázaným. Nco za nco!

A to nco se vdy najde. Šlechtic dal váek dukát a Mistr zazpíval oslavnou píse, namaloval velebící portrét chlebodárcv, vytesal sochu Jeho Blahorodí. Na prosení musí být dobrý aludek. Ohýbání hbetu, sládnutí hlasu, ukání sklenkou a úsmv pemáhající bolení zub.

Dar pibývá ped volbami do jakékoli instance. Po volbách si je vitelé vyberou. Ten, jemu je pomoeno, se ocitá v poutech, která jsou zamena oboustranným prospchem. Pohlédneme-li z druhé strany, pijímáme dary rádi a na dárce brzy zapomeneme. Je nízké to eské rení: „Vl dává, chytrák bere!“

Ukázka z knihy  - FOUSKOVY FEJETONY, kterou vydalo v roce 2006 nakladatelství Jindich Kraus - PRAGOLINE
 
Josef Fousek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora

 

Komente
Posledn koment: 24.10.2023  11:36
 Datum
Jmno
Tma
 24.10.  11:36 Vesuviana
 24.10.  07:15 Evussa
 23.10.  08:32 Von