Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bedich,
ztra Aneka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jsem obtí šikany
 
Mj tatínek oividn nedbal na prosby mojí maminky, aby m nepohlavkoval, protoe by to mohlo mít neblahý následek na mém duševním zdraví. Co se také bohuel stalo. Pomátnul jsem se toti na rozumu.

Na stará kolena se nejenom snaím, vtšinou marn, porozumt technickým vymoenostem, ale navíc vtšinou vciky, které nepotebuji, horentn nakupuji. Neptejte se pro. Asi, e mám spoustu volného asu a bláhov si myslím, e rozluštit jak poíta spustit, mn oddálí demenci, která na nás obstaroní lidi, trpliv eká.
 
Moudrá ena Máa se nejenom po 50 letech nauila nastartovat auto, ale dokonce u také, oproti mn, dovede poíta hrav vypnout. A to je velkou mrou tím, e na úkor milování se ji více ne 30 let houevnat zabývá hrou Sudoku.
 
Zrovna tak, jako se jí pes všechnu snahu nepodailo mn za pedlouhá léta manelství pedlat, tak i hanebn dopadla se snahou m nauit hrát Sudoku. To je ovšem tím, e tato hra, kterou se prý cvií mozkov závity, je pro m píliš komplikovaná. Já se ji ve dvanácté tíd celkem dobe nauil násobilku pti a to pímo jako kdy biem mrská. Take snad nejsem njaký trouba. Jene slavná Sudoku vyaduje pekelné soustední a na to já holt nejsem. Proto si radji cviím mozek proítáním technických píruek nov zakoupených elektronických vymoeností, abych je mohl pouívat.
 
Marná sláva, nemám nárok! Ano, jsem sice trochu pomalejší, co se týe porozumní technických vcí, ale vtšinou za nepochopení manuál mohou ti, kteí je píšou. A jeliko je v nynjší dob takka všechno vyrábno v ín, tak ínští intelektuálové, kteí se trošiku nauili cizí e, si s radostní zgustnou na pekladu do jiné ei. A to pak podle toho taky vypadá. Já pak hodiny sedím nad textem snaíce se ho alespo trochu pochopit, ale marn. A tak si myslím, e je nespravedlivé, kdy mi Máa dává kapky, e jsem jí vymazal všechny fotky vnouátek…
 
Moje snaha jít s dobou a mít nejnovjší technické vymoenosti se mn bohuel nevyplatila. Moje skrovná penze se ji neskrývá na dn pllitr, ale na mojí ruce, kterou zdobí úasné Apple hodinky, na stole, kde nelze stolovat, protoe místo zabírá nejnovjší, super rychlý Apple poíta nebo v garái, kde si hoví pýcha mých ušetených penzí, Subaru Outback. Díky mé vášni jsme te chudí jak kostelní myši a navíc jsem se stal obtí šikany. Ano, vím, e toto slovíko se spojuje s lidským chováním, ale já se stal obtí technické šikany.
 
 
Sedím pohodln v kesle, nohy na stolku, popíjím moje pivko a koukám na fotbal v televizi. Prudké brnní na zapstí zpsobí to, e k Mánin rozhoení panicky vykiknu „Kurva, co se dje!“ Podívám se na zdroj brnní a zjistím, e m zázrané hodinky upozorují, e je as vstát a projít se. Zrovinka, kdy má dojít k dlouho oekávané erotické scén! Abych hodinky nenaštval, tak uposlechnu, co je kvitováno gratulací. Scénu jsem tím pádem zameškal, ale brzo bude kvalitní policejní razie, na kterou jsem s naptím ekal. Spolen s výstely opt brnní na zápstí. To bych byl blázen, abych zase vstával. Je as minutového hlubokého dýchaní, sdlují mi hodinky. To vás má uklidnit a dostat se do stavu nirvány. Take neposlechnu a se zvýšeným tlakem na obrazovce sleduji napínavou zápletku. Další brnní. Kradmý pohled na hodinky mi ekne, e jsem neuposlechnul a a koukám dýchat. To u vím, e mi budou hodinky šikanovat tak dlouho, pokud neuposlechnu. Take uposlechnu a všechno je v pohod. Pouze na chvíli. Hodinky se znovu ozvou, e je nutné si zmit obsah kyslíku v krvi! A sprdnou m, e se test nepodail, protoe jsem se vrtl. A šikana pokrauje. Hodinky  ehrají, e málo spím, málo cviím, málo chodím, nezdrav se ivím. A tak to jede celou dobu, co mám tuto úasn drahou americkou novinku na zápstí. Jaká úleva, e nejsem enská. Apple hodinky jim toti oznámí jak to je s pravidelností jejich menstruací. Jist se nebudete divit, e jsem se hodinek zbavil tím, e jsem je dal vnuce k Vánocm. Ta byla radostí bez sebe.
 
 
 
Další šikan na m eká jakmile sednu za volant. Jedu, kochám se a najednou se ozve zvoneek a auto mne peskuje, e mám koukat na vozovku a ne uet kolem. Jen malinko pejedu lajnu na silnici a u to schytám. Silné brnní tentokráte na volantu a sprdnutí na obrazovce, e mám dávat pozor a nepejídt áru na vozovce. A tak to jde do nekonena. Poád se autu nco nelíbí, za kadou blbinu to schytám, e u dávám pednost kolu. Kdo to má poád poslouchat, e ano?
 
To jak m šikanuje poíta, o tom vám nebudu ani psát, jeliko je mi jasné, e také u poítae prskáte, protoe vás nenechá na pokoji.
 
Take to nemáme lehké. Celý ivot je vlastn jedna velká šikana. Ve škole, na vojn, v práci, doma, v milenin náruí a te navíc všechny ty technické vymoenosti…
 
A proto íkám. Zapomeme na vysplou elektroniku. Te dávám za pravdu en Mán, která to vdycky se mnou myslí dobe, e je lepší si za mrzký peníz koupit celou kníku Sudoku, která oddálí vaše upadnutí do svta, ve kterém jste pouze vy.
 
Je vdecky dokázáno, e šikana je zhoubná vc pro vaše duševní zdraví. Apple hodinky, auto narvané elektronikou nebo mobil vás mohou dohnat k šílenství a kdo ví, co se pak me stát…
 
Ivan Kolaík
* * *
Ilustrace https://www.piqsels.com/cs
 
 
 
 
 
 
 

Komente
Posledn koment: 20.02.2023  12:25
 Datum
Jmno
Tma
 20.02.  12:25 Edita
 19.02.  16:33 Honza
 18.02.  22:59 Ivan
 18.02.  16:34 Ivana Ltalov
 18.02.  15:35 Vesuviana
 18.02.  14:38 Vclav Pokorn
 18.02.  13:43 Eva Stovsk debilizace spolenosti
 18.02.  11:52 Milena
 18.02.  08:51 Von
 18.02.  08:44 Vladimr K
 18.02.  08:10 Pemek