Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Julius,
ztra Ale.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dlouhá cesta ínské farmakologie
 
První zmínky o ínské farmakologii jsou z doby více ne tisíc let ped našim letopotem.
 
ínští lékai v pesvdení, e na kadou nemoc musí v pírod existovat píslušný lék vyzkoušeli látky jak rostlinného, tak ivoišného v menší míe i minerálního pvodu. Dodal bych, na rozdíl od naší souasné situace, kdy lidé u neví, e v lékárnách existují základní léky, ale zpt k situaci v ín. Bhem století tak vznikl léebný arzenál, který obsahoval adu úinných látek. Západní medicína dkuje íanm za rebarboru, kafr, efedrin, badyán koen en-šenu a konen i za aj.
 
Léky se podávaly jako odvary, prášky, pilulky, náplasti, ípky nebo masti Kadý lék byl sestaven z ady substancí, ím byl pedpis obsáhlejší, tím ml být lék úinnjší. Pi chorobách postihujících ást tla nad hrudí se ml lék pouít po jídle, pi nemocech aludku a ásti tla poloených pod srdcem se léky braly ped jídlem, pi chorobách nkterých ze ty úd se lék uil asn ráno nalano. Pi tkých nemocech se dávala pednost odvarm, polévkám a jiným tekutým lékm. Pilulky se pedepisovaly u nemocí, které se vyvíjely postupn, prášky zase u nenadálých onemocnní.
 
Jedním z ínských objev je i akupunktura, léebné vpichy jehlou, ínsky chen-chlu. Klasická akupunktura pouívala devt druh jehel zhotovovaných ze stíbra a pozdji ze zlata nebo kalené oceli.
 
Pokud by jsme peskoili od vzdálené minulosti do souasnosti tak i zde najdeme pozoruhodnosti ne zcela všeobecn známé. Zdaleka toti neplatí pedstava o jakési zaostalosti i nízké úrovni výroby lék v ín. Práv naopak, ína je jedním z nejvtších a podle posledních dat je nejvtším výrobcem lék a komponent pro výrobu lék. Uvádí se, e více ne 50% lék v USA jsou ínské výroby, i léky vyrobené s pouitím lékových komponent z íny. Uvádí se to jako varování závislosti lékaské pée v Americe na ín. Obdobná situace je i v Západní Evrop, by snad v menším mítku. 
 
Závrem lze tudí konstatovat, e farmakologie ve svt by bez té íny nebyla tam kde je. ína velkou mrou ovlivnila ten zaátek, ale stejn tak se velkou mrou podílí i na stavu souasném. Já bych ješt dodal, e ta radu ministra zdravotnictví pro pípad nedosaitelnosti léku v místní lékárn to ešit hodinovým telefonováním po jiných lékárnách by se mla brát s rezervou, on ten telefonát do íny by mohl vyjít zatracen draho, i kdy to hrozí. Kamarád z Aše u volá pl hodiny, je za Olomoucí a poád nic…
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 05.03.2023  13:10
 Datum
Jmno
Tma
 05.03.  13:10 Jaroslav
 05.03.  09:43 Von
 04.03.  09:31 Jaroslav
 04.03.  09:09 Von
 04.03.  08:24 Pepa
 04.03.  08:18 Jaroslav