Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dita,
ztra Soa.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pojte s námi do bijáku aneb Kino, biograf, bijásek

Máte zrovna volnou chvíli, kousek vzácného asu? Staí se jen v pohodlí posadit a kliknout na odkaz krátkého filmu, který je vdy po ruce. Iluze velkofilmu nás uvede do seriálu amatérských snímk z rzného prostedí, nevypulírovaného profesionální úpravou a dokonalou technikou.

Nabídne vám prostý námt, jaký zaíváte denn pi své práci, pi ivot rodiny a bných starostech. Ukáe vám na místa, kde jste ješt nebyli, nebo jste je shlédli ponkud jinak a upomene vám pohledy vašich vzpomínek z fotografií, které jste pi cestování nasbírali.

Poslechnete si hudbu, která vás uklidní nebo uvede do píjemné nálady s pohledy na památky a významná místa naší zem. To vše mete spatit v novém seriálu amatérských snímk, které mimo dobré nálady pinesou i plno inspirace. Dopejme si prosté krásy a poutavých pohled na Senior tipu.

 
* * *

Romanbaths – ímské lázn

Film vás zavede na významné, turisticky velmi oblíbené místo ve Velké Británii, do ímských lázní ve mst Bath v okrese Somerset.  Lázn zaloili ímané po jejich vpádu do Británie. Pvodní sídlo a chrám bylo nazýváno po keltské bohyni Sulis ve spojení s ímskou bohyní Minervou. Po odchodu íman zstaly z lázní jen ruiny, které na nkolik staletí pikryly nánosy zem a nová zástavba.  Projdte si prostory a památky, starovké ddictví, které uívali ímané ji ped dvma tisíciletími.
 
 
https://youtu.be/tQ3za5T3-bU
 

* * *

V lázních

Mezi filmy, kde se nestaíte ani usmát a pekvapí vás konec, tak zvané minutové, právem patí film V lázních, talentované paní Dany |Kubátové, za který obdrela v mezinárodní souti Humor v amatérském filmu, 1. cenu v kategorii – minutový film. V tomto 53. roníku soute HAF meme pipomenout i její film Nešika, za který zde získala 2. cenu. Její jemný humor s velmi psobivou pointou si získává oblibu i v ad jiných soutí. Parodický obsah a pocitové psobení obrazu i dialog není laciné podbízení, ale podává na humorném základ lidské slabosti i myšlenky.
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pbHXoVOMMZo
 

* * *

Protrená

Poutníe – postj! Snad takhle njak by mla znít upoutávka na krátké zastavení u filmu Ing. Jana Valeny, lena jednoho z nejstarších filmaských klub, zaloeného v Praze ji v roce 1935. Film ukazuje, co dokáí neprofesionální filmai svým nadšením a zaujetím pro zpracování nejen jednoduchých ánr, ale i historického dokumentu. Vrací nám vzpomínku na neštstí z roku 1916 do místa, které je dnes ji jen kulturní památkou. Film je také dokladem zvládnutí kamery a reijní práce s kolektivem neprofesionálního štábu i herc.

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xxcTYtqRee4
 
Autoi seriálu: Pemysl asar a Václav idek

* * *
Kolá anotaního obrázku Eva Rydrychová
Zobrazit všechny lánky autora
 
 
 
 
 

Komente
Posledn koment: 21.02.2023  15:16
 Datum
Jmno
Tma
 21.02.  15:16 Pemek
 29.01.  16:55 Vesuviana
 29.01.  16:52 Vesuviana
 29.01.  09:46 Von