Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bedich,
ztra Aneka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vánoní dárek mamince
 
Mojí maminku jsem moc miloval. Maminku a babiku. Maminku protoe jsem si ji za útlého dtství uvdomoval, e ona vroucn miluje m. Houpala m v náruí, zpívala ukolébavky a rozmazlovala m, jak to asi dlají všechny maminky. Kdy jsem povyrostl tak mla veliké starosti, e jsem byl hubénka a vbec neduivé dít. Proto mn podstrkávala všelijaké dobroty a pokroutky a tím pádem se nedostávalo na staršího bráchu. Také m strkala do dtských ozdravoven, které mly za úkol podvyivené dti jako jsem byl já, za ti msíce vykrmit. A moje milá maminka se vbec na m nezlobila, kdy m z jedné ozdravovny pedasn vyhodili, protoe jsem se hluboce zamiloval do zrovna tak neduivé dívky, kterou jsem pemluvil, aby mn ukázala hrudní knoflíky, piem jsem byl ošetovatelkou chycen. Moje láska se ješt více prohloubila, kdy maminka pemluvila tatínka, aby m netrestal surovým bitím do hlavy, ale aby pásek pouil jenom na mou zadnici. Nechtla, abych zblbnul. Taková to byla hodná a starostlivá maminka.
 
Kdy jsem nabyl rozumu tak mn imponovalo maminino politické uvdomní. Byla toti zarputilá reakcionáka, která svými neohroenými výroky na úkor komunist byla jednou nohou v lochu.

Nikdy nezapomenu, kdy v elektrice ukázala prstem na Stalinv pomník a nahlas prohlásila, abych se podíval na frontu na maso. Ano, byla to statená ena.
 
Protoe jsem maminku od malika miloval, tak jsem jí vdycky chtl njakou malikostí udlat radost. Tu jsem jí udlal napíklad kytikou, kterou jsem natrhal na louce u školy. Také si se slzami v oích ráda piichla k bezu, pro který jsem vlezl pes plot sousedm nebo si pochutnala na okolád, kterou mi za hrst vajgl ze samoobsluhy uzmul náruivý kuák Pepa Macho. Zkrátka a dobe, vdycky jsem na ní myslel.

Kdy jsem byl ješt malý kluk, tak jsme jednu dovolenou trávili spolen s tetou a o rok mladší sestenkou Jitkou v malebných lázních Libverda. Tam jsme mli pár bezstarostných týdn, které jsme si se sestenicí zpestovali rznými hrami, kterým vévodila moje obzvlášt oblíbená hra na doktory. Jednoho dne jsme, nabaení nov získanými znalostmi, šli domu na obd, kdy jsem si všimnul dvorku, na kterém byla šra na prádlo. Na té se na sluníku sušily krom jiného také rzné ásti spodního prádla.
 
“Koukej na ty obrovský spoáry,“ vyprskla smíchy sestenka. “Ty musí urit patit njakýmu tlusochovi,“ konstatovala Jitka.
 
“Jé, a koukej na ty smšný kalhotky. Vdy jsou skoro prhledný a na zadnici mají jenom prouek látky, “ ekl jsem s údivem.
 
“No tak a vyrostu, tak je taky budu nosit. A bude mi fuk esli mi bude foukat na zadnici,” touebn pronesla Jitka.
 
Náhle mj zrak spoinul na velké rové podprsence sušící se mezi kalhotkami.
 
“No to je nco,” ekl jsem s úasem. “To ta paní, co to tady suší, tak ta má tedy mnohem vtší prsíka, ne máš ty,” ekl jsem a mj zrak spoinul na dtské hrudi sestenice.
 
Jitka mne ujistila, e je asem bude mít ješt vtší ne ty na še a já byl za ní rád.
 
Dívajíc se na ve vtru plápolající podprsenku, náhle mi problesknul hlavou úasný nápad. Tak to by byl krásný vánoní dárek pro maminku!
 
S nápadem jsem se hned svil Jitce, která souhlasila, e bych urit mamince udlal náramnou radost. Chvíli se ale zamyslela a pak se zeptala, jestli mamince podprsenka padne.
 
“Co já vím, esli mám padne. Malá asi nebude. A esli je trochu velká, tak si jí máma me vycpat novinama jako já to dlám s lyákama. Anebo do ní doroste. “
 
“Ty víš prdlajs vo enskejch vcech,” odvtila Jitka a vysvtlila, e noviny by škrábaly, e ponoky by byly mnohem lepší.
 
Debata skonila a já se tiše piblíil k prádelní še, ze které jsem hbit podprsenku strhnul. Kolíek odletl stranou a já ml vánoní dárek pro milovanou maminku v hrsti. Pravda, tím prudkým trhnutím se sice urvalo ramínko, ale Jitka m ujistila, e si to máma lehce opraví, pokud si toho vbec všimne.
 
Neobvyklý dárek jsem peliv zabalil do vánoního papíru a na kartu napsal dtským písmem “Mojí milované mamince k Vánocm od Ivánka. Doufám, e ti padne. Kdy ne, dej mi vdt a já se vohlídnu po njaký jiný.”
 
Pišel Štdrý den a rozdlování dárk. Táta zaal rychlým mrkáním dojetím zatlaovat slzy, kdy ode mne rozbalil dárek s jednou ponokou doprovázenou omluvnou kartikou, e na druhou jsem neml. Tu, e dostane píští rok.
 
Pišla ada na maminku. Její zrak spoinul na dárku ode mne.

“A copak mi Jeíšek od mého miláka Ivanušky krásného nadlil? Jist to bude velké pekvapení. Jsi moc hodný, e na nás všechny tak hezky myslíš,” ekla nn maminka a jala se rozbalovat mj dárek.
 
Pomalu, s trochu roztesenými prsty, rozbalila dárek. Rová podprsenka jí padla k nohám, protoe jí vyndala zrovna za roztrené ramínko.

 

Maminka se ten Štdrý veer projevila opravdu jako milující máma.
ádné rozarování, ádné peskování, jenom se jí na tvái rozlil blaený úsmv. “No to je, mj miláku opravdu nádherný dáreek. Ten se mi bude náramn hodit,“ ekla maminka, objala mne a dala mi velikou pusu. Pak na chvilku nkam odbhla, vrátila se a radostn prohlásila, e jí padne jako ulitá. Pak se obrátila k tátovi a tichým hlasem se zeptala “Miláku, nemáš náhodou nkde ponoky dv?”
 
Tatínek sice zlostí tenkrát zbrunátnl a kousal si spodní ret, ale jinak se taky ten veer zachoval prímov. Seezal mi a po svátcích, a to pes zadek, protoe ml maminku taky rád a dbal její rady nebít m pes hlavu, abych náhodou nezblbnul.
 
Ale eknte, neml jsem vbec nejlepší maminku na svt?
 
Ivan Kolaík
 
***
Ilustrace: https://www.piqsels.com/cs https://www.daliapradlo.cz  https://lanotte.cz
Kolá Marie Zieglerová


Komente
Posledn koment: 30.12.2022  07:49
 Datum
Jmno
Tma
 30.12.  07:49 Kaca
 28.12.  17:24 Blanka K,
 27.12.  12:33 Edita
 26.12.  13:00 Eva Stovsk
 26.12.  05:38 Ivan Evusse
 25.12.  13:13 Honza
 25.12.  10:58 Evussa
 24.12.  15:24 Bohumila K.
 24.12.  13:44 Karel Sadlek
 24.12.  05:34 Ivan
 23.12.  23:11 Vladimr K
 23.12.  14:13 Ivana Ltalov
 23.12.  12:12 Vclav Najde se nakladatel?
 23.12.  09:58 Pemek
 23.12.  09:41 von