Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jchym,
ztra Petra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Procházka Lesní myslí

Lidská mysl není zub, který bolí, kdy se zkazí. Lidská mysl není sval, který pi únav vyšle bolestivé signály, abychom si odpoinuli. Lidská mysl, kdy je unavená, nebo onemocní, zkrátka nebolí. Tak mnohdy ani nevíme, e stn. Pesto asto podnikáme rzné kroky, ani bychom si uvdomovali, pro uzdravení nemocné, i unavené mysli. O tom jsem se pesvdila já, na procházce Botanickou zahradou s paní Bárou. Provedla nás lesní myslí, piem nám ukázala cestu i vlastní myslí.

Já sama asto na mé chat v lese podnikám podobné cesty. Uvdomuji si, e po perném, stresovém týdnu, potebuji klid, vnímat krásy lesa a cítit sílu a mocnost pírody. Dosud se mi nedostalo pochopení, pro moje konání. Vyzuji si boty teba na celý víkend. Mluvím s lesními jahodami, hladím kameny na skalce, zpívám kvtinám, sleduji brouky, toulavé místní koky stejn jako veverky, které fungují v pesn stejných asech. A to nemají hodinky. Poslouchám zpvy, co les umí. Ptáky, cvrky, šum vtvoví, bzukot hmyzu, ticho temné noci, vodu co padá z oblohy a pleskot kídel motýla, kdy se zatoulá za sklo okna uvnit chaty. Zelenou záplavu rostlin kolem asto rozísne luásek ioreka, modrá pírka sojky, kdy na kalui vody pije, strakatý strakapoud se svým hluným kikem, nebo i zbloudilá tyrkysov záící váka. Modroskvoucí brouci Chrobáci lesní, zlatem zahalení Stevlíci anebo osminohá pavouí pítomnost, m nutí dívat se podrobnji. Zajímám se o jména, ivot a dní toho všeho. A to mi moc pomáhá. Jsou zajímavjší a úasnjší vci na svt, ne práce, vaení, ehlení a jiné námi, lidmi stanovené povinnosti.

Díky vedení paní Báry vím https://lesnimysl.cz/, e moje konání je vlastn velmi správné, je to léba unavené mysli i duše. A a mi zase maminka bude hubovat, e chodím bosa, spím venku v síové houpace, a si lidé kolem budou ukat na elo, e uím zpívat kvtiny, a budou kroutit hlavou, e leím na starém kmeni, tak se usmji a pozvu je k sob, aby si to taky zkusili. Teba si také uvdomí, e mají mysl unavenou a potebují odpoinek. Rozhodn nejsem blázen, jak by si teba mohl nkdo myslet, objímání strom není také v ádném pípad  bláznovství.

Naše spolená procházka Botanickou zahradou byla pro m velkým pínosem. Proitek, který mi to dalo, byl ohromující, pestoe sama se lesem léím. Ale je poteba vedení. Bára nám ukázala co a jak dlat, kudy v té mysli Lesa i své, kráet. A protoe na konci cesty jsme všechny ti pustili i njakou tu slzu emocí, je jasné, e jsme šli správn. Všechny jsme si uvdomily, e naše mysl opravdu potebuje péi.

Vím, e nejen já, ale i ob moje souputnice po krásné Botanické zahrad, si o svou mysl u budou peovat, otevou svou mysl a uzdraví ji. Já to tak dlat budu.

 

Spolený hrob Jiího Voskovce a Jana Wericha

Kdy jsme se rozlouily a Bára s ostatními zmizela za vtvemi smrk, padl na m velký smutek. Asi díky rím, které mi siln pipomnly mou babiku. A protoe hrob babiky mám daleko, vydala jsem se na Olšanské hbitovy, kam smutek patí. Prošla jsem se mezi významnými osobnostmi, postála s nimi, zavzpomínala na jejich ivot. Na kadého se pak usmála a šla dál, dokud mi úsmv nezstal na tvái trvale. Smutek se vytratil, zaaly m bolet nohy, ale moje mysl byla neskuten klidná a spokojená.

Dkuji Báe, mým souputnicím i vlastn osudu, který mne sem zcela neplánovan zavedl. Našla jsem s nimi další obdivuhodné proitky, pochopila mnoho o své mysli, uvdomila si, e se mohu cítit bájen.

 

 Chatika autorky s poetickým jménem Perla  

Budu Lesní myslí chodit co nejvíce a pokud bude nkdo chtít, vezmu ho s sebou teba kolem naší chaloupky.
 Eva Rydrychová

* * *
Fotografie Eva Rydrychová a foto hrobu https://cs.m.wikipedia.org/wiki


Komente
Posledn koment: 29.06.2022  10:51
 Datum
Jmno
Tma
 29.06.  10:51 Vesuviana dky
 27.06.  07:48 Evussa Dky
 24.06.  17:41 Vclav Mm z Tebe, Evo, velkou radost!
 24.06.  16:19 Ivana Ltalov Prochzka lesn mysl
 24.06.  16:12 Von
 24.06.  10:50 Ivan
 24.06.  09:49 Vesuviana podkovn a prosba (dotaz)...