Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jchym,
ztra Petra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jeden o voze druhý o koze
 
Tak njak mn to pipadá, kdy sleduji vystoupení politik na téma ivotního prostedí, ochrany ovzduší a dalším nebezpeím, které na nás íhají a co je proti tomu nutné udlat a to ihned, okamit, vera bylo pozd, tedy podle politik.
 
Pokud bych vycházel z vlastní zkušenosti, znalosti vývoje zmn, které se promítají do ivotního prostedí, tak mohu být velmi konkrétní s popisem ve dvou místech.
 
Ve mst, by na okraji Prahy za více ne 70 let a na venkov Píbramsko, za více ne 20 let.
 
(a) Praha, okraj msta, zástavba rodinnými domy
U kadého domu byla relativn velká zahrada, vtšina odpadu z domácnosti konila v kompostu a poté v hnojení pdy na zahrad, tráva po usušení konila v trávícím traktu králík a ti konili na pekái.
Topilo se uhlím s perspektivou jeho náhrady pozdji plynem co pineslo úsporu práce a lepší ovzduší a pede zmnou se o tom co bude vdlo.
 
Nyní se topí plynem a nikdo neví co jej nahradí, i kdy se ví, e plynem topit se nebude smt ani finann moci, trávu cpu do zelené popelnice, odváené s doprovodem smogové stopy a konící, a nevím kde, ani jak, králíkem na pekái to nebude. Po odchodu vkem pvodních majitel RD je nekupují lidé, ale developei, zboí je a postaví bytové domy se zástavbou i zahrady, pokud i pes to zbude plácek, tak zbudují parkovišt.  Zele naprosto zmizí.
 
(b) venkov, chalupa na Píbramsku
Ped 20 lety na louce ped lesem byly kadý veer srnky a zajíci z lesa, nyní tato zv u není ani v lese. Úpln vyhubená. Les tvoily stromy a výjimen sem tam mýtina nyní vtšinou mýtina a sem tam strom, vtšinou suchý, napadený krovcem. Nejpozoruhodnjší je ta rychlost zmny, nebo stále jsou ivé vzpomínky na ty hiby a další houby, které nyní nelze ani hledat, nato nalézt, po lese nelze pro ulámané vtve, padlé stromy a jakési divoce rostoucí maliní chodit.
 
A v této situaci bych oekával, e se budou ešit tyto v pedchozím popsané konkrétní problémy.  TV obrazovky jsou plné politik, kteí hovoí a hovoí, nikdo jim nerozumí a ani oni mimo nauených frází o jakémsi Green dealu, Zelené údlu to nevdí. Mezi tím se brambory dováejí ze Španlska i kdy za mého dtství jsme si je na tom okraji Prahy opékali protoe i tam rostly. Mezi kraji se tém nepeváely. Zemní plyn sem do zem ve vnitrozemí šel potrubím. Te se bude vozit kamiony a to vše v rámci jakéhosi zeleného údlu vydávaného za záchranu ivotního prostedí.
 
Omlouvám se proto, e nejsem schopen ten zelený údl pochopit a zejména nechápu, pro volit cizojazyné oznaení pro toto poínání, kdy jsou mnohem výstinjší eské výrazy jako oblbování lidí a šaškárna.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 05.07.2022  08:21
 Datum
Jmno
Tma
 05.07.  08:21 von