Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jchym,
ztra Petra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pocta stromm

íká se, e pátel není nikdy dost. Ve skutenosti jich je málo a tch opravdových ješt mí. Proto kadý potší. Já mám štstí, e jich kolem sebe mám hodn. Snad v kadém mst, v kadé vesnici i návsi, o volné pírod nemluv. Správn tušíte, e asi tko mluvím o lidech. A nepletete se, i kdy pár kamarád mezi tímhle zvláštním ivoišným druhem taky mám, alespo v to doufám. O tch však snad nkdy píšt. Dneska bych rád vnoval pár slov jiným pátelm – stromm.

Teba vás nikdy nenapadlo takhle pemýšlet, ale vskutku, já mezi své pátelé poítám i stromy. Pro? Z toho úpln nejprostšího dvodu – splují všechno, co si u dobrých pátel mu jen pát. V jejich pítomnosti se cítím dobe a nemusím bezustání kontrolovat své chování, jinak vystavené písné kontrole okolí. Mu si s nimi povídat o emkoliv a pesto se ani v nejmenším nebojím, e by nkdy cokoliv z toho nkomu vyzradily. Navíc m nikdy neperušují, neskáí mi do ei, nedlají deset vci najednou, místo aby mi vnovali aspo špetku pozornosti. Jsou mi skutenou oporou. Kdy se o n opu, nikdy nespadnu. Ochotn mi poskytnou pomoc a rozloí nade mnou své mohutné vtve, kdy z nebe padají proudy vody i nemilosrdn pálí havé slunce. Nabídnou mi kus místa, kam neprší, kousíek stínu – a nic za to nechtjí. Trpím-li hladem, bez zbytených prtah se se mnou rozdlí. Tu o jablko, tu o hrušku, o tešn i višn… Kdy mají, nikdy m neodmítnou. A v neposlední ad, vdycky se u nich dá narazit i na další milé spoleníky, poslechnout si zpv pták v korunách, zahlédnout hbitou veverku…
 
Staí zvednout hlavu a podívat se vzhru do korun strom. Fascinující nádhera! Nenajdou se dv stejné, kadá je jedinená, kadá je krásná. Nevím, kolik odstín zelené dokáe dát dohromady poíta a urit jich bude hodn, moná miliony, ale kam se hrabe za tím jedním pohledem na adu strom. Podobnou pehlídku nevykouzlí, i kdyby se snail sebevíc.

Taková podívaná m ukliduje. A dozajista nelze všechny zásluhy piítat jen zeleným listm, popípad jehlií. Baví m klikovat pohledem po jednotlivých vtvích, zaít dole u kmene a postupovat vzhru, peskakovat z nejsilnjších na ty stále hubenjší, drobnjší a tení, a na samotný vrchol. A vidt drobné lístky komíhat se v divokém vtru kdesi blízko mrak ve mn vyvolává pocity závrati. I kdy stojím pevn na zemi, mám se eho chytnout a nemusím se nieho bát, stejn si pipadám, e balancuju a na samomém vršku a kadou chvíli spadnu dol.

 

Kadý si krátí dlouhé chvíle ekání jinak. Posloucháním hudby, tením novin (oboje pochybné kvality), telefonováním, tlacháním (oboje o niem)… Já kdy takhle stojím na zastávce a poštstí se mi, e silnici lemují statní velikáni, jsem schopen zamit svoji pozornost pouze na n. Asi ped týdnem – poasí se toho dne vskutku vydailo – jsem takhle s mírn zaklonnou strávil pknou ádku minut. Pi svém návratu do „reality“ jsem si všiml, e jedna mladá (celkem) ena vedle m se s podivuhodn nechápavým výrazem kouká stejným smrem jako já. Asi ji zajímalo, co jsem tam celou dobu hledal. Nechtl bych ji kivdit, ale pochybuju, e to pochopila.
 

Jako kdysi v dobách temna, respektive mé puberty, kdy jsem se jednoho jarního odpoledne vydal na rande se slenou, která oplývala neuvitelným talentem na cokoliv odpovídat bu jednoslovn i dokonce jednoslabin. Její nejdelší vta pišla v moment, kdy jsem – piznám, naprosto zoufalý – padl oima na dva vysoké topoly a zeptal se jí, jestli má njaký oblíbený strom. Radši vás ušetím její odpovdi, postaí vdt, e o stromech asi nikdy neuvaovala víc ne jako o palivu do kamen (pokud vbec nkdy o nem uvaovala).

Docela by m zajímalo, jak jste na tom vy, pípadn, co se vám práv honí hlavou. Teba to znáte, teba m povaujete tak trochu (hodn) za blázna a teba – to zkuste taky! 

 
Tomáš Záecký
* * *
Fotografie https://www.piqsels.com/cs

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 26.06.2022  12:11
 Datum
Jmno
Tma
 26.06.  12:11 Tom Zeck
 15.06.  20:06 Ivana Ltalov
 15.06.  17:52 Jaroslav
 15.06.  17:00 Jaroslava
 15.06.  12:52 Vclav Co se mi hon v hlav?
 15.06.  09:59 Vesuviana a jet dodaten...
 15.06.  09:40 Pemek
 15.06.  09:13 Vesuviana dky
 15.06.  08:18 Vladimr K
 15.06.  08:07 Von
 15.06.  07:41 Ivan
 15.06.  07:12 Renata . Stromy