Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kdy hvzdy záí

Národní muzeum otevíelo ve své Nové budov výstavu s názvem Kdy hvzdy záí, která pipomíná známé a slavné, ale také teba dnes ji tém zapomenuté hvzdy eského divadelního umní posledních dvou století. Návštvníci tak mohou obdivovat osobní pedmty nejrznjších hvzd své doby. Výstava bude k vidní a do konce záí.

Prostednictvím toho nejlepšího a nejzajímavjšího ze sbírek Divadelního oddlení Národního muzea ukazuje tato nová výstava, jakými peripetiemi procházelo za více ne dv st let postavení divadelních tvrc ve spolenosti. Návštvníci tak mají monost vidt pedmty z osobních pozstalostí velkých hereckých hvzd jakými byly napíklad Ema Destinnová, Hana Kvapilová, Jindich Mošna, Oldich Nový, Adina Mandlová, Svatopluk Beneš, Karel Höger, Vlasta Chramostová, Radovan Lukavský a mnozí další.

Vystaveny jsou jejich šperky, obleení a módní doplky, osobní i ateliérové fotografie, obrazy a busty i drobné artefakty z kadodenního i umleckého ivota. Na konkrétních ivotních a umleckých píbzích nkolika desítek významných osobností eské Thálie výstava ukazuje, jak velké herecké hvzdy ovlivují ivotní, módní i estetický ideál své doby, co v rzných asech obnášelo být slavným a spoleensky uctívaným a jaké tvrí i osobní konflikty formovaly jejich ivotní dráhy.

Výstava Kdy hvzdy záí se nevyhýbá ani kontroverzním tématm, napíklad co v reálu mnohdy znamená rení, e úspch se neodpouští, jak do tvorby a ivota zasahovaly moc a politika nebo jaká tvrí a osobní dramata mnozí herci proívali. Poznáte zde mén známé, i dokonce neznámé skutenosti, jak tyto osobnosti ily ve svém soukromí, anebo ím se zabývaly mimo svou profesi.

Konkrétn si mohou návštvníci prohlédnout napíklad šperky Emy Destinnové, pracovnu Oldicha Nového, šaty Adiny Mandlové, mobiliá z bytového divadla Vlasty Chramostové nebo kouzelné Popeliny šaty a stevíek z pohádky Ti oíšky pro Popelku. K vidní je i cena Thálie udlená Josefu Abrhámovi v roce 2020 i eský lev udlený Ivanu Trojanovi v téme roce.

Výstava v Nové budov Národního muzea je otevena a do 30. záí 2022. Více na www.mn.cz.

 
Olga Szymanská
* * *
Anotaní foto cs.wikipedie

Zobrazit všechny lánky autorky  


Komente
Posledn koment: 25.01.2022  14:52
 Datum
Jmno
Tma
 25.01.  14:52 Pemek
 25.01.  14:32 Jaroslava