Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Poruíme vtru, vod…
 
kdy foukat a kudy téct.  Tak njak znlo jedno z budovatelských hesel, která provázela moje dtství a mládí.  Pokud si však pamatuji, vdy zstalo pouze u toho výkiku, moná bylo i napsané na transparentu do prvomájového prvodu, ale to bylo vše. Nebylo v plánu ádné ptiletky ani v novoroním projevu prezidenta.
 
Naproti tomu v té dob mj nejoblíbenjší asopis: „Vda a technika mládei“ tém v kadém ísle uvádl lánek o prognóze budoucnosti v rzných oborech lidské innosti.
 
asopis jsem si tak oblíbil, e jsem si jednotlivé roníky nechal svázat a uchoval je.
Se zájmem jsem se proto v minulých dnech k asopisu vrátil a zjistil, e se ty - tehdy tém fantazie - postupn splnily.
 
Dvod, pro to nyní pipomínám jsou práv zveejnná rozhodnutí EK zakázat do 20 let vytápní plynem a elektinou, nato uhlím i jinými pevnými palivy. Dle nkterých informací i zakázat provoz jaderných elektráren. S ohledem na roli EK tudí nejde o rozhodnutí s dopadem na jednu zemi, ale v podstat na celou Evropu.
 
Kdy jsem se snail zjistit, ím, e to budeme topit, doetl jsem se, e z velké ásti to bude vtrem, tedy vrtulemi. Aby se však vrtule toily, tak se musí poruit vtru, kdy má foukat. A jsme u toho hesla vykikovaného v padesátých letech sice oficiáln, ale nikým ván tehdy nebraného na rozdíl od souasnosti k realizaci naízeného.
 
Pokud jde o tu vodu, tak ji zejm poruíme téci dovrchu. Vypadá to jako pitomost, bohuel smutná, ale postavena na politickém uvdomní souasných vládc.
V této souvislosti se mi vynoila vzpomínka na eský film, kde scénka s vodou, celou ekou a uvdomlým davem. Myslím, e to byl film o Bílé paní, kde uvdomlí obané na základ oznámení a výzvy v místním rozhlase pochodují s transparenty oslavující postavení mostu a ve slepé víe co politici oznámili, e je i pravda - jsou rozhodnuti oslavit tento budovatelský úspch tím, e s transparenty pejdou eku po tom most. Ukáe se, e most není, ale to nevadí tomu nadšení uvdomlých jít pes eku i s rizikem, e se utopí.
 
Poloil jsem si otázku, jak je moné, e ti autoi ped 70 lety v uvedeném asopise napsali prozíravou moudrost, zatím co nyní se pedkládá nepochopitelné,  nepodloené, nedomyšlené, ale rovnou rozhodnutí…
 
Bude to tím, e dopisovatelé asopisu byli odborníci, se znalostmi, zatím co autoi, kteí chtjí nyní porouet vod a vtru jsou politici a jak známo politika me dlat kadý a jak se ukazuje pedevším znalostmi a zkušenostmi nezatíený.
 
Mrzí mne, e kdy u nemyslí na lidi ím budou topit, tak e zlikvidují i pohádky.
Dovedete si pedstavit teba tu o Jeníkovi a Maence a bab, co si je chtla upéct. Bez vytopené trouby to nepjde, a e by Jaga mla „jaderku“ nelze tvrdit ani v pohádce.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 25.01.2022  13:02
 Datum
Jmno
Tma
 25.01.  13:02 Vesuviana dky
 25.01.  09:20 Von
 25.01.  00:35 Ivan