Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pisklavý hrnec
 
Náš táta ml zakódované, e domácí práce nejsou pro mue, radji pil pivo, sekal trávu, opíral se o plot a debatoval se sousedem. Vait neuml a mámu se snail pesvdit, e si nemá na co stovat: „Nevaíš ty! Vaí pec!“ Tátova nová filozofie ji naštvala: „Kdy pec, tak pec, starý vait neumí, tak ho vyhodíme a koupíme nový.“

A aby nezstalo jen pi slovech, zaala se iv zajímat o dostupný technický pokrok a jeho vymoenosti. ekla: „Ustup staré novému“ a s kamny na uhlí se rozlouila. Místo nich pivezli bílou bednu se tymi hoáky, která nerala uhlí, ale chlastala plyn. Stará kamna, neschopná uvait, stála na dvorku a táta lamentoval: „Není jich škoda? Co kdyby se ješt nauila vait? „Stejn nic nerobíš, tak je to nau!“ odpovídala mu pobaven máma.

Máminu dobe fungující konzervativní domácnost zaaly okupovat technické vymoenosti doby, podle táty další zbytenosti. První na adu pišel hrnec. Táta nebyl toti schopen uhlídat ani to mléko, pokadé mu uteklo a u se zpátky nevrátilo. Kuchy pak pla spáleninou a nový sporák byl nasolen více ne maso ped uzením.

Jako spolehlivý hlída utíkajícího mléka nastoupil nový a ovený pisklavý hrnec. Ml dvojité dno a zbrusu novou píšalku. Neml pipomínky a byl lacinjší ne hlída táta. Nedolévalo se do nj pivo, ale jen voda. Byl chytrý, nebrblal, jen pískal a hlásil hotovo. I hrnec, jako kadá novinka, byl obdivován a dvakrát za den pouíván.

Litry vaeného mléka jsem musela povinn vypít i já, konzumovat ho ml i táta, ale ten ho kavalírsky penechal svým králíkm. Dostávali ho tolik, e jim nestaily ani oschnout pysky. Máma si hrnec pochvalovala, táta ml výhrady: „Z nho m fakt raz trefí šlak. Z nieho nic zapíská a já se zvylekám.“

Asi tak po msíci, kdy si máma myslela, e je táta u do obsluhy zauený a neme nic zkazit, napsala na papír vzkaz: „Uva mléko!“ Nemohla tušit, e tímto píkazem pišla o dvoutýdenní plat. Táta na dno hrnce nedolil vodu, zapnul plyn a šel ke králíkm. Za hodinu hrnec ani nepípnul. Nebyl slyšet, zato byl cítit. Dno se rozhavilo do ervena a zbytek se zabarvil od hndé a po ernou. Technický pokrok zklamal, byl na odpis, ani ty slepice z nj nechtly pít vodu, jak se ho bály.

Sousedka Berta hned vdla, e máme zázraný hrnec, který píská. Daleko sice nezašla, ale sluch mla dobrý. Njakým zpsobem vypátrala, e existuje ješt jeden hrnec a není jen na mléko. Je vtší a lepší, šetí peníze, co byla pro ni zajímavá informace. Byla mi dána dvra ke koupi. Musela jsem pro nj a do msta, ale Bert jsem se snaila vyhovt. U za týden jsem zaklepala u Bertiných dveí s velkou krabicí a útem. Staila jsem jen íci, e je to papiák a návod je uvnit. Nedokavá Berta zabouchla dvee a dál m neposlouchala. Nedovdla se, e hrnec je jak parní kotel, syí, vychází z nj pára, a kdy se nebude ídit návodem, me i vybuchnout. Berta hrnec prohlíela dkladn, ale návod jen peletla oima s pesvdením, e ji nikdo pouovat nebude, jak má vait. Vaí u padesát let.

Den, kdy se schylovalo ke katastrof, byl od rána njak nevydaený. Pijela jsem z práce unavená, a abych mla klid, uvelebila se na zahrad pod strom. Mé lenošení bylo za chvíli perušeno voláním o pomoc. Vycházelo z malého okna, kde mla Berta komoru, a bylo dokonce vícejazyné. „Pomoc, pomoc!“ chvíli ticho, pak zas „Hilfe, hilfe!“ a nakonec „Retunku, retunku!“ Chvíli jsem ekala, zda to není jen hlasité rádio, ale kdy se volání opakovalo u zoufalým hlasem, vyítila jsem se jako bernardýn bez rumu. Vbhla dovnit a hned mi došlo, e Berta vaí v papiáku a nepeetla si návod.

Celá kuchy byla ponoena do bílé mlhy, okno zarosené, klika a dvee mokré. Na plotn poskakoval hrnec plivající lutou pnu a zlovstn syel. Pak jsem uvidla ten zvláštní úkaz: smeták, obyejný smeták pohybující se po plotn, celý mokrý, šttiny slepené. Posouval se vpravo, vlevo, ale a k hrnci, doprosted plotny nedosáhl. Byl moc krátký. Hledala jsem oima, kde je jeho konec. Konil za dubovými dvemi komory i s jeho majitelkou. Škvírou vyuhoval ke kamnm jen smeták, ale Berta i její ruce byly v bezpeí. Ze strachu z papiáku zalezla do komory a poslepu se snaila smetákem vystrkat hrnec z plotny.

„Paní Berto, vylezte, u se nemusíte bát,“ volala jsem, kdy se mi podailo odstavit hrnec tsn ped výbuchem. „Co tam vaíte?“
„Chválabohu, e jsi tu. Ješt ta bestie prská?“ ptala se a pomalu otevírala dvee komory. Teprve a se pesvdila, e se hrnec zklidnil, z úkrytu vyšla. Vystrašená si sedla na idli a její názor na technický pokrok byl jednoznaný: „To vymyslel sám ábel. Šlo mi o ivot. Dala sem tam trochu hrachu a podívej se, co to zrobilo za maras.“

Sedla na idli, dívala se na pobryndaná kamna, na hrnec, pak zase na m a asi z vdnosti ekla: „Na, vezmi si ho, takové „pluhastvo“ doma nestrpím!  Nechci se doít toho, e vyletím do luftu. Ber, jak dávám! To máš do výbavy.“

Oponovala jsem, e byl drahý a vzít si ho jen tak nemu. Berta trvala na svém, protoe se jí poád ješt tásla kolena strachem.

Za hodinu by toho asi litovala, ale bylo pozd. Byla jsem i s papiákem u dávno pry.

 
Anna Malchárková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 30.03.2021  08:30
 Datum
Jmno
Tma
 30.03.  08:30 Von
 29.03.  12:26 Betislav
 29.03.  10:50 KarlaA