Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Krása uniforem
 
Po bedlivém uvaování jsem dospl k závru, e mui milují uniformy a eny milují mue v uniformách. I kdy to není tak docela pravda, protoe i my, jak mladí uhrovití mladíci, tak ddové jednou nohou v hrob, se kocháme pohledem na eny v uniformách.

Mn toti dokonce dodnes, navzdory stáím skomírajícímu zraku se tento rozzáí a elo se mi orosí pohledem na mladou zdravotní sestru v naehlené uniform s bílým epcem na hlav. S hanbou se musím piznat, e i cupitající jeptišky se sklopenými zraky, v jejich erných, po kotníky dlouhých sukních ve mn vyvolají zvdavost co se asi pod nimi skrývá. Nejvíce mne ale vzruší pohled na ínskou vojenskou pehlídku.

Pohled na nekonené, naprosto mistrn vyrovnané ady stejn velkých píslušnic ínské lidové armády pochodujících do rytmu “Razkvtaly jabloni i gruši,“ je podívaná na kterou do smrti nelze zapomenout. Tyto vojandy odné v bloskvoucích uniformách a tém nemravn krátkých minisukních, v bílých rukavikách svírajících vraedné samopaly a ve vysokých erných kozakách, vzorn salutující pestárlým pohlavárm, mají na mne neskutený dopad. To se mi v miku zrychlí tep takovým zpsobem, e se polekám, e to bude mj poslední pohled vbec a zanu vyluzovat zvuky podobající se vytí australského domorodého psa dinga v dob páení. Kdy jsem tuto pehlídku pozoroval nedávno na You tube, ena Máa pibhla do pokoje s obavami zjistit jestli jsem se náhodou nezbláznil.

Na tom samém kanále mete také shlédnout ruskou vojenskou pehlídku, která probíhala v rámci oslav 70 let od konce druhé svtové války. Ruské, zrovna tak anglické a nakonec i americké uniformy z tchto let byly tak ošklivé, e pochybuji, e se mnoha enám rozbušilo srdce.

Zvlášt ty vatované zimní ruské bundy a ušanky nebyly nic krásného. Nicmén vím, e byly v zemljankách uitené. Paklie se enám zrychlil dech tak to bylo spíše nad tím, e dostaly okoládu, cigarety nebo letmý polibek.

Avšak nyní i ínské a ruské uniformy jsou elegantní a pochodující obránkyn Putina v nich vypadají dobe. Pesto, e se mi pochodující dstojnice líbily, pohled na ty bodré slovanské tváe a nevyrovnané ady ve mn nevyvolaly ádné zvíecí zvuky. Spíš jsem se zachvl pi pohledu na ruskou bojovou techniku, která by zmáknutím knoflíku smetla se zemského povrchu všechny pvabné vojandy ve slušivých uniformách.

Jako mladý, neduivý a pomrn nevzhledný chlapec jsem si uvdomil, e bez uniformy ze mne zstane navky starý mládenec. Proto jsem prahnul
 
 
po získání zamstnání, ke kterému by uniforma patila. Ne všechny jsou toti tak krásné, e o vás bude mít neutuchající zájem krasavice pimeného vku. Napíklad zahrávat si s myšlenkou stát se metaem by bylo zajisté naivní. Vojenská uniforma v letech mého mládí mladé eny spíše odpuzovala, protoe se vdlo, e dstojníci z povolání byli povtšinou charabelové na mozek a tudí ádné terno. Toté platilo i o uniformách píslušník veejné bezpenosti. Zato uniforma letc, to bylo, paneku nco!

Vidl jsem to na vlastní oi, kdy o nkolik let starší kamarád se promenádoval po praských ulicích ve slušivé bledmodré uniform vojenského pilota. Co touebných zrak mladých i ne tak mladých en na nm spoívalo! To ve mn vzbudilo zájem se rovn stát pilotem. V ivot jsem sice jednou, bledý hrzou, letl z Prahy do Brna, ale domníval jsem se, e strach by mn na vojenské akademii vytloukli z hlavy.

Moje anabáze být pijat na akademii trvala strastiplné ti dny. Neuspl jsem. Pokivená nosní pepáka a ploché nohy zavinily mj nezdar. Pedstava modré uniformy s odznakem zlatých kídel se rozpadla jako domek z karet.

Dlouhá léta jsem trpliv il bez uniformy. Uvdomil jsem si, e i bez ní me lovk s trochou štstí najít enu svých sn. enu, které bude úpln fuk, jestli mu má na sob uniformu nebo ne. A jako vnímavý lovk jsem si také uvdomil, e ty eny, kterým na uniformách nezáleí, jsou eny, které nejsou povrchní a jde jim o víc ne o naehlenou bílou uniformu lovka, který sice vypadá elegantn, ale mezi ušima má vzduch…

Ale stejn jsem se nyní ve výslub k uniform dostal. Máte zde neklamný dkaz. Jestlie je natolik slušivá, e i enám v pokroilém vku, babikám, ba i staenkám, pohledem na nositele zvlhne zrak, nu to záleí jenom na vás. Já jsem ale na ní hrdý.

 

Te však nastal as se jít podívat na vojenskou pehlídku branných sil Papuánc. Doufám, e se pi ní budou dret tradic a vojandy budou pochodovat s nahoe bez. To se, paneku budou dlat bubliny u nosu!
 
Ivan Kolaík
 
* * *
Kolá v anotaci Anny.cz

Zvukový záznam Ivana Kolaíka - Vyprávní v R 2  v poadu Tisíce píbh
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 17.04.2021  18:31
 Datum
Jmno
Tma
 17.04.  18:31 Von
 26.03.  18:50 Vclav
 26.03.  16:19 olga jankov
 26.03.  13:51 RYFUK
 26.03.  08:27 Von
 26.03.  07:35 Vclav Pokorn
 26.03.  07:03 Ivan
 26.03.  07:01 Ivan Caryfukovi
 26.03.  06:34 RYFUK
 26.03.  05:04 RYFUK