Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála mu
 
Jestlie se mi podailo horko-tko vychválit nné pohlaví – tedy eny s velkým „“, je jasné, e u mu to pjde ješt horeji-teji! Chválit Mue s velkým „M“ mou malikostí by toti mohlo být podezelé hned z nkolika dvod, co radji nebudu rozvádt...

Ale vzdát to nehodlám, i kdy tato chvála bude moná slabší obsahov a rozhodn bude i kratší rozsahem. V mé hlav toti bliká kontrolka, abych brzdil. Kde ale zaít? Asi bude teba zaít od Adama.
  
     

Nevím, zda seenu pijatelný a volný obrázek Adama, a tak by moná bylo nejlépe nezaadit sem ádný a nechat naprostou volnost tenáské fantazii. A tak i tak, je jasné, e kadý si tohoto prvního mue urit pedstavuje jinak. A vsadím se, e to platí jak pro eny, tak i pro mue.

I kdy to asi nikdy nebude historicky doloeno, za fakt se u dávno pijalo, e prvním lovkem na naší planet byl mu. A pitom je to úpln stejné dilema jako v pípad otázky, zda byla díve slepice nebo vejce. S tím se prost musíme smíit, i kdy chápu, e zejména feministky to nesou tce. Dalším nesporným faktem je, e hmotnost, postaru váha prmrného mue, je vtší ne váha prmrné eny a moná, e tento fakt je jediný, který enám nevadí...

Pravdpodobn toté pak asi platí i co se týe výšky postav.  A tak je logické, e u od pravku všechny tké a nebezpené práce pipadly mum a na eny zbyly jen práce „lehí“, jako je vaení, rození a výchova dtí, navíc samozejm pkn v „teplouku“ jeskyn. A trvalo to hezkých pár tisíciletí, ne se našla „odváná“ náboenství a „odváené“ spolenosti, která a které tento úzus obrátila a obrátily naruby. Pravda – s tím rozením se jim to moc nepovedlo...

Samozejm je velkou chybou, e pi výbru partnera mají bohuel oi vtšinou pednost nejen ped dalšími smysly, ale i ped mozkem. Tak u to na tom našem kulatém svt chodí a opt se vsadím, e to platí jak pro eny, tak i pro mue.

Ale ván. Piznejme si, e to „ten nkdo“ zaídil nakonec jak-tak pijateln, i kdy samozejm nikoliv zcela ideáln. Kdy pomineme opravdu sporadicky se vyskytující výjimky, meme mue jist chválit za to, e na svá bedra vzali nejen fyzicky namáhavé práce, ale také i ty vrcholn nebezpené a zodpovdné, jako je válení nebo vládnutí. I kdy i na tchto „parketách“ bychom našli estné výjimky. Nic na tom nezmní ani snahy rzných inenýr lidských duší zmnit jakýmikoliv naízeními ten propastný nepomr mezi papaláši a papaláškami!

U v prvním odstaveku této chvály jsem tušil, e to bude chvála plytká a hlavn krátká, co nezachrání ani známý slogan, e mue dlíme na me a neme... A vida – u je to tady! Kdyby se nkomu chtlo poítat na ádcích tohoto textu, pak snadno zjistí, e je to opravdu chvála jen poloviní. Má toti pouze kolem tí tisíc znak a jen pt stovek slov, a nezachránily to ani obrázky. Take se na závr omlouvám a pokusím se to nkdy v dalších chválách napravit!
 
Text: Vladimír Vondráek
Ilustrace: FrK Kratochvíl a internet
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 12.03.2021  10:34
 Datum
Jmno
Tma
 12.03.  10:34 Von Pro Evussu
 11.03.  21:43 Evussa Pijmm vzvu!
 11.03.  16:10 Von
 11.03.  14:09 JAROSLAV 0ZP
 11.03.  13:32 olga jankov
 11.03.  02:30 polarka