Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála eny
 
U této chvály jsem dlouho váhal, zda má být její objekt uveden v jednotném i mnoném ísle. Tentokrát to vyhrál singulár, ale zato s úmyslnou pravopisnou chybou – velkým „“ !
 
 
 
Je jasné, e krom nkolika málo procent mu, kteí o to nestáli, snad kadý poznal ve svém ivot enu s velkým „“ a jist je nemálo šastných jedinc, kteí takových „jedinek“ poznali více. O tch nejznámjších jako je Casanova i Don Juan byla napsána spousta knih a o velkých enách jak by smet! Nebudu zde chválit krásu eny, protoe jak známo - krása je pojem znan relativní. Nkomu se líbí rubensovské typy, jinému anorektika Twiggy! Jeden má rád holky, jiný vdolky!

Jak vidno, jsem ím dál tím drzejší, nebo objevit na en nco nového, co by bylo hodno chvály, je tém nemoné a navíc – enu zobrazilo, opvovalo a chválilo tolik velikán všech dob, a já bych ml k tomu ješt nco pidat? Pravda, dá se en pochválit teba nový úes, blzika i botiky, ale tak pízemní být pece nemohu. Na druhou stranu to, e toto chválené pole bylo u tolikrát v historii pozoráno, mi dává monost, odpíchnout se od nkterých neprávem zapomenutých posteh, vtiek a veršík. Samozejm je teba zaít tmi nejchvályhodnjšími:
 
„Sto mu me postavit tábor, ale pouhá jedna ena dokáe vytvoit domov.“ (Konfucius)
„Domnnka eny bývá pesnjší ne jistota mue.“ (R.Kipling)
„Jedna enská vidí asto dál, ne pt muských s dalekohledem.“ (J.Werich)
„Všechno, co eny dlají, musejí dlat dvakrát lépe ne mui, aby byly povaovány za zpolovic tak dobré. Díky bohu to není tké.“ (Ch.Whittonová – první starostka Ottawy)

    
A kdy jsme narazili na matematiku, tak nco z podobného soudku, ovšem z ponkud jiného pohledu francouzského dramatika M. Archarda:
„eny mají zvláštní váše pro matematiku – dlí své stáí dvma, zdvojnásobují cenu svých šat, rády by ztrojnásobily plat svých mu a piítají pt let k vku svých pítelky.

J. áek má také zajímavé pardoxn íselné údaje:
„V osmnácti ví mu o enách vše, ve ticeti zjistí, e neví nic!“
 

V tch pochybách pak meme pokraovat nkolika dalšími bonmoty:
„Je jediný zpsob, jak zacházet se enami. Bohuel ho nikdo nezná!“ (Ch. Chaplin – pesn ovený bonmot nkolikanásobného enáe.)
„Strašné je, e není mono ít se enami, ale ani bez nich.“ (G.G. Byron – moná jeden z nejznámjších výrok!)
„eny chtjí nejmén všechno a nejpozdji hned.“ (G.B.Shaw – také pomrn známé.)
„Z en jsme se narodili, a snaíme se do nich vracet!“ (M. Kopecký – rozkošn objevné!)
     A na konec jsem si nechal pár „pipomínek“ Karla apka, který v jednom svém hezkém sloupku napsal:
„Nkterým enám dvuji tak, e bych si od nich dokonce klidn nechal ostíhat nehty na své pravé ruce.“


Vykrádaní aforizm a bonmot ale musím skonit poeticky – nádherným citátem ze hry Ze ivota hmyzu, kterou Karel napsal spolen s bratrem Josefem:
„Jen dol, dol spt, to meta vytouená;
svt chce být polosvt, ena – být poloena!“

 
I kdy to dlám velmi nerad, sebekriticky piznávám, e chvála eny by zaslouila mnohem fundovanjší zábr i ponor, na co prost nemám. Celá staletí se na enách chválilo pt „P“, ale zcela jist by se mla chválit i celá ada enských „M“ – ena Milenka, ena Manelka, ena Matka, ena Múza, a snad i ena Marnotratnice, ale na to si opravdu u netroufám, nech si laskavý tená tyto aspekty eny pochválí sám.

Je dobe známo, e i ti nejvtší znalci en i en tvrdí, e ani jednm ani druhým nemohou mui nikdy porozumt. Nemohu si pomoci, ale domnívám se, e práv zde by mlo platit – nikdy neíkej nikdy! A i kdy jsem kdysi vychválil lenost, myslím, e práv v pípad snahy porozumt opanému pohlaví by mla platit výjimka, která potvrzuje pravidlo!
 
Text: Vladimír Vondráek
Ilustrace: FrK Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 06.03.2021  09:28
 Datum
Jmno
Tma
 06.03.  09:28 Von
 06.03.  09:16 Von
 05.03.  21:55 Ivan
 04.03.  19:41 Evussa
 04.03.  19:01 Von
 04.03.  13:00 RYFUK
 04.03.  12:30 Betislav
 04.03.  10:39 olga jankov