Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Krmení vodních pták. Rohlíkem ne!
 
Krmení vodních pták se stává ím dál oblíbenjší kratochvílí pro obyvatele mst i vesnic. Stejn jako u pikrmování pták na krmítkách bychom mli dodrovat urité zásady. Pokud nebudeme ptáky krmit pirozenou potravou, meme u nich vyvolat jak zdravotní komplikace, tak problémy v jejich chování.

Co tvoí pirozenou potravu ty nejastji krmených druh?

1. Labu velká: vodní a bahenní rostliny i s plody a semeny, tráva, byliny. ivoišná potrava pouze jako píms k rostlinám.

 

2. Kachna divoká: pevauje rostlinná sloka – asy, okehek, semena plevel a trav vetn obilovin, aludy, zelené ásti rostlin. Z ivoišné potravy nap. mkkýši, larvy hmyzu, korýši, ale i pulci nebo menší rybky. Sbírá potravu jak na vod tak na souši.

3. Lyska erná: zelené ásti rostlin, semena vodních bylin, obilí, bobule. ivoišnou sloku tvoí napíklad mkkýši, hmyz a ervi. Sbírá potravu hlavn na vod.

 

4. Slípka zelenonohá: semena, bobule, zelené ásti rostlin, okehek. ivoišnou sloku tvoí hmyz, ervi, mkkýši, pulci a rybky. Sbírá potravu hlavn na vod.

Z tohoto pehledu je zejmé, e chleba ani rohlíky, jimi jsou vodní ptáci tém ze 100 % krmeni, nemohou tvoit plnohodnotnou sloku jejich stravy. Jedná se o tzv. hladové kalorie, které neobsahují potebné iviny a vitamíny. Pokud touto „stravou“ pikrmujeme i v lét, tak nap. u mladých labutí me vést ke znetvoení kídel (tzv. „syndrom andlského kídla“).

Je jasné, e zejména pro dti me mít pikrmování znaný ekovýchovný význam, proto jej v ádném pípad nelze zcela zavrhnout. Aby však bylo spojeno píjemné s uiteným, staí dodret nkolik zásad:
1. Krmit ptáky výhradn jen v zimním období

2. Nahradit peivo krmením, které je tmto druhm blízké, tj. zrní obilovin, ptaí zob, granule ke krmení vodních pták, listová zelenina, nakrájená koenová zelenina.

3. Krmit jenom tolik, co ptáci staí zkonzumovat, nenechávat na behu hromady do „zásoby“. 

 
Pejeme hodn píjemných záitk v pírod!
Video zachycuje voln ijící druhy na Olši.
Foto: Enrico Gombala
 
Šárka Nováková, Zoo Ostrava


Komente
Posledn koment: 13.01.2021  08:22
 Datum
Jmno
Tma
 13.01.  08:22 Von