Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vojtch,
ztra Ji.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ono se ekne kousnout…
 
Druhá vlna zákeného Covid virusu se konen díky ducha ubíjejícím restrikcím odebrala do jiných zemí, kde lidé v nemoc neví a dlají si, co chtjí. Nám se v Austrálii vrátily svobody a s nimi i znovuotevení náleven, hospod a restaurací, co nás pijáky velice potšilo. Zrovna tak potšilo milovníky umní, kteí alkoholu neholdují a zamují ho za bláhové navštvování galerií, divadel a koncert, kde mohou po pl roce znovu holdovat své zálib.

My, kteí nalézáme potšení v zrzavé vod s bílou epicí, víme svoje. Zatímco v útulném pohostinství vedeme zasvcen ei o politice, milovníci umní chodí do galerií, aby se kochali nahatými tly kyprých dam, pi klasickém baletu jim mohou oi vypadnout pi pohledu na úasn pírodou obdaené baleáky a pi koncertech upadají do hlubokého spánku doprovázeného muzikanty rušícím chrápáním. O svých záitcích pak horempádem vykládají komukoliv, kdo je ochoten je vyslechnout.

Po pl roce tloustnutí doma jsem ml opt monost zavítat do mojí, znova otevené, oblíbené Hospody u Rudého klokana. Zde práv návštvníci skládající se peván z farmá a rybá, které virus pipravil o ivobytí, nediskutovali o dopadu sankcí, protoe toho u mli po krk. Jeliko jsem hluchý jako poleno, tak jsem zprvu nerozuml, eho se týkala ivá diskuse. S pllitrem v ruce jsem se pifail do hlouku, hlasitým íhnutím jsem slušn pozdravil a zaposlouchal se.
 
Pijáci práv jeden pes druhého rozebírali další smrtelné napadení ralokem, kterému podlehl mladý surfa na místní plái. V poadí ji šestá ob za posledního pldruhého roku.

Chlapi hulákali jeden pes druhého, jaký je nejlepší zpsob se zachránit ped napadením ralokem nebo krokodýlem.
 
“No to ví pece kadý malý dít, e kdy t rafne ralok nebo krokouš, tak ho musíš vší silou šouchnout do voka,” prohlásil znalecky jeden rybá.
 
 
 
“Jo, vono se to ekne, ale jak ho máš šouchnout, kdy má v hub  tvojí ruku,” zafilosofoval farmá, kterému kombajn utrhnul levou pai.
Chlapi se shodli na tom, e napadení ralokem je procházka rovou zahradou oproti tomu, kdy si vás vezme na mušku ptimetrový krokodýl.
„Proti takovýmu mackovi prost nemáš šanci, protoe ten nejenom e t sice v cuku letu zakousne, ale von t mrcha hned neseere. Von si t schová a a zetlíš, tak si na tob pošmákne,” ekl ddek, který zejm vdl jak to chodí.
“Fuj tajks,” znechucen prohodil jeden z mu, odplivnul si na podlahu  a dlouhým douškem se napil.
“No, chlapi, neíkejte, ale vono nejni nic píjemnýho, kdy vás, nic netušícího, uštkne takovej tajpan. Ten vás sice neseere, ale do dvou minut zcepeníte. A to samý, kdy vás kousne pabouk nebo šlápnete na kamennou rybu,” ekl zrzavý Ir a dodal, e nejbezpenji bylo v Severním Irsku.
“Tak se tam vra, kdy ti u nás vadj naše zvíátka. Tam ti jenom nkdo vpálí kulku do zad a bude to!” prohodil nkdo za smíchu druhých.
“No jo, máte pravdu, nejlíp je fakt asi tady, v týhle naší milovaný hospdce,” ekl Ir a všichni souhlasili.

Chlapi se potom dohadovali, co by se mlo udlat, aby k tragédiím nedocházelo. Rybái mli za to, e nejlepší ešení je raloky prost vyhubit. Jsou to bastardi, kteí nacházejí zalíbení v lidském mase. A jeliko lovk je dleitjší ne njaká mrzká ryba, tak a si zelení trhnou nohou. ralok se prost musí nemilosrdn zabít. Teprve potom budou pláe bezpené a turisti se budou na pláe jenom hrnout. Takhle se jim vyhýbají, a to je špatné pro místní ekonomiku. A s tmi krokodýly by se také nemly dlat ádné cavyky. Zkrátka a dobe je nejlepší je vyhubit a z ke dlat boty, kabelky a módní doplky. To by postavilo Covidem znienou ekonomiku na nohy, souhlasili pijáci. Na pavouky sprej a na hady lopata! Do vody slušný lovk neleze, protoe by tím zameškal pivo s kamarády.

Samozejm, e Rudý klokan nebyla hospoda, kam by se chodili osvovat zelení, take ten den nikdo nemohl dostat pes hubu.

Já s neutuchajícím zájmem poslouchal hlasitou debatu tvrdých chlap s mozolnatýma rukama jako lopaty, sluncem rozbrázdnými tváemi, ve špinavých dínsách a umaštných kovbojských kloboucích. lovk by ekl, e tyto chlápky jen tak nic nerozhází. I ty nejhroznjší monosti ukonení ivota na této zemi prošpikovali bodrým humorem, který je tak typický pro Australany.

Protoe jsem nkolik chlapík znal, tak jsem se osmlil a piloil polínko do debaty.
“Pánové, ne e bych chtl dlat chytrýho, ale kdy vás tu tak poslouchám, tak mne napadlo jestli víte, jaký je vbec to nejnebezpenjší zvíe na svt.
“Všechny, co ijou tady v Austrálii,” tvrdili sborem.
“Jste na omylu,” ekl jsem, významn jsem se podíval okolo sebe a jako by šlo o naprostou samozejmost jsem utrousil: “KOMÁR.”
“No ty si ale vl. Dej si radj pivo a nemj tady blbý hlášky, i kdy musí bejt tedy asi dost nepíjemný, kdy t komáisko zobne do voka”.

Já si pivo nedal, nýbr drsnou koalku, kopnul jsem ji do sebe a hlouku mu jsem vysvtlil, e na kousnutí komárem na svt  zemou ron ve strašných bolestech statisíce lidí nakaených malárií.
Tímto jsem si u nich šplhnul a ddci dleit diskutovali o komárech, mouchách Tse Tse a jiných nebezpených poletuchách.
“Ticho!” zvýšeným hlasem debatu pehlušil známý vtipálek George. “Tak co se týká mne, tak vbec nejnebezpenjší tvor na svt je, hádejte kdo?” poloil enickou otázku.

Ne mohl nkdo odpovdt, vtipálek zaval “No pece moje stará!” To se samozejm všem velice líbilo a za odmnu George dostal pivko.
Já jsem se pihlásil o slovo a poznamenal jsem, e nikdo se nezmínil o napadení medvdem. Pijáci se ohradili, e v Austrálii jsou jenom medvídkové koala, kteí nikoho hryznout nemohou, protoe ti si debuírují jenom na eukalyptových listech a e u nich je to naopak, protoe ty by samou láskou sndli turisté.
“No jo, ale já vám mu na týhle jizv na lejtku ukázat, e mne fakt kousnul medvd. Ne sice tady, ale v mý rodný Praze,” ekl jsem a prstem ukázal na bílou jizvu na pravém lýtku.
“To si spadnul ze ebíku nebo t kousnul pes,” ekl nkdo z hlouku.
“Houby, já jsem ješt jako kluk šel na rande a jak jsme šli takhle po našem slavným Karlov most, tak jsme došli k chlápkovi, kterej ml na vodítku malýho medvda.

Kadej si ho hladil, a tak i já s Katkou jsme si ho pohladili a poškrábali za ušiskama. To bylo všechno v pohod a do tý doby, ne jsem se k tý potvoe otoil zády, protoe v tom okamiku se mi záken zakousla do lejtka. A navíc mn roztrhla kalhoty, take jsem to doma ješt schytal.”

Všichni chtli vdt co dlal lovk s medvdem na njakém most v Jugoslávii, tak jsem musel uvést vci na správnou míru a trochu jim rozšíit vzdlání. Jeliko krom farmáe s urvanou rukou se nikdo jiný nemohl pochlubit ádným zhmodním na tle, já se svým starým zranním jsem u nich znateln získal uznání.

Nakonec ale i bodí vesniané souhlasili, e kam se hrabou všechna kousnutí, zakousnutí, uštknutí, hryznutí a píchnutí, oproti neviditelnému nebezpeí, kterému podlehlo jeden a pl milion lidí, Covid virusu. Všichni jsme si piukli na zdraví a popáli svtu lepší píští rok…
 
Ivan Kolaík

* * *
Kolá Marie Zieglerová, ilustrace Miroslav Šesták a httpswww.shutterstock.comde
 


Komente
Posledn koment: 03.12.2020  16:34
 Datum
Jmno
Tma
 03.12.  16:34 olga jankov
 03.12.  08:31 Ivan
 02.12.  19:25 Renata .
 02.12.  17:56 Evussa Super!!!
 02.12.  14:04 Vesuvjana
 02.12.  12:04 Blanka K,
 02.12.  10:43 Von
 02.12.  08:53 Edita
 02.12.  07:38 Stanislav
 02.12.  06:42 zdenekJ
 02.12.  05:40 Zieglerov Marie podkovn
 02.12.  01:38 Vclav Podkovn
 02.12.  01:23 Ivan Vysvtlen