Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milena,
ztra Milo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála sukní

Moná leckoho napadne, co má tento malý obrázek spoleného se sukní? Je to ale jednoduché, tak to prost dopadne, kdy si „módní barbar“ vybere pro své chválení nesmyslný námt! Take pokorn prosím, a ádám ctné tenáe a zejména tenáky o znanou dávku shovívavosti. Co je to sukn, to ví jist kadý, take obvyklé úvodní definice nebude teba. Opt se ale pokusím tak trochu netradin podívat sukním pod sukn. Zaazení dalšího zajímavého obrázku pak pináší jakousi nápovdu, e v této chvále bude pojednáno o tom, jak se v prbhu staletí experimentovalo s touto dolní ástí zejména enského odvu.
 
Adamovi a Ev v subtropickém a tropickém ráji pochopiteln stail fíkový list, i kdy tak trochu váhám, zda byl tehdy vbec potebný… No budi!  V klimaticky chladných oblastech zejména v dob ledové ale bylo zapotebí nco vtšího a zejména teplejšího, a nabízel se koešinový odpad z ulovené potravy. Stále ješt samozejm jako unisex – odv. A to platilo i ve starém Egypt, kde sukn nosili zejména faraonové a pochopiteln nikoliv koené, ale asi bavlnné nebo lnné. Univerzální sukn a rzné suknice se pak udrely po celou antiku, i kdy jak ze západu, tak i z východu se etí i ímští bojovníci pomalu seznamovali s kalhotami. Pitom sice zjišovali, e se v kalhotách asi lépe bojuje i jezdí na koni, zatím je ale tato novinka moc neoslnila. Take zpt k sukním.

 

Jak se vyvíjely dámské sukn v prbhu asu, to meme samozejm chválit nebo se jim smát u pouze na dobových obrazech a je zajímavé, e po celá staletí se tém vbec nemnila délka sukní. Pesnji eeno, zatímco horní okraj sukn se pesouval od bok a pod adra a pak zase zpt do pasu, sukn vdy sahala a na zem! No a na to, abychom spatili na veejnosti enský kotník, museli pánové ekat doslova celé vky, a pohledu na obnaená kolínka se dokali a kolem poloviny 20. Století! Samozejm se pak zkracování sukní obas pehánlo tak, e puritáni bsnili!

U je ale naase, abych konen zaal chválit sukn svým moná pod trochu kuriózním úhlem pohledu. A zanu zeširoka. Piznám se, e u ve školních letech jsem se divil, pro mají naše kluií trenýrky nohaviky volné, zatím co holecí jsou staeny gumou! Nechal jsem to ale koovi, nebo jsem vdl, e ten má vtší hlavu. Ale te to hlavní. Od té doby jsem zaal holkám, a postupn slenám a enám závidt sukn! Musím ale vysvtlit pro.

 
 
 
U od raného dtství vlastn a do souasného poehnaného stáí jsem toti vdy ráno pi oblékání „bojoval“ hned s dvojími kalhotami. Rozespalý jsem balancoval nejprve na jedné a pak na druhé noze, abych se trefil do tch dvou správných kalhotových otvor. Obas jsem si dokonce v duchu pál, abych ml rovnováhu jako Vra áslavská na kladin. A jsem se snail sebevíc, tém vdy mi nkterý prst nkde uvízl. A to prosím mám na kadé noze tch prst hned pt, take moností bylo nespoet!  A navíc se to ješt opakovalo pi navlékání dalších kalhot dokonce asto i veer, kdy se místo volné noní košile prosadilo moderní dvoudílné pyamo.  A po jisté dob jsem alespo to ranní „prstové nebezpeí“ ponkud zaehnal tím, e jsem si ze všeho nejdíve nasadil ponoky, a to pyamo jsem opt nahradil noní košilí.

To však stále ješt není vše. Jak tak šla léta, zaal jsem dokonce závidt Skotm jejich kilt!  Dobe vím, e závist je strašná vlastnost, ale nemohu si pomoci. Stále jen marn doufám, e se ta pánská móda konen umoudí a dopeje pohodlné sukn i nám mum.

Take na závr odván volám – chvála sukním! Pánové – pidejte se! Prosím!

Obrázky Frk Kratochvíl a Internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 21.12.2020  09:10
 Datum
Jmno
Tma
 21.12.  09:10 Von Podkovn
 20.12.  22:33 Ivan
 15.12.  16:56 Evussa Super
 15.12.  10:36 Von
 15.12.  08:43 Jaroslav
 14.12.  15:10 Vesuvjana dky
 14.12.  12:04 Milada
 14.12.  11:31 zdenekJ