Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Roland,
ztra Vt.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Co tomu ekne tatínek
 
Pi rzných píleitostech se mn vybaví záitek z poloviny sedmdesátých let minulého století. A stejn jako je vzdálená ta doba je vzdálené i místo, kde se odehrál.

Pi rozhovoru s japonským obchodním partnerem na dotaz, jak bude ešit uritou ivotní situaci mi sdlil, e se poradí s tatínkem.

S ohledem na jeho vk pokroilého padesátníka jsem odhadl vk jeho tatínka pes osmdesát let minimáln. Piznám se, e mne to pekvapilo a to i pes to, e v té dob uritý princip seniority byl ve svt zcela bný. Prezidenti, ministi i další politici nebyli ve vku „svazák“ terminologií tehdejší doby u nás.

Jinými slovy v té dob nejen v Japonsku, ale v naprosté vtšin zemí, bez ohledu na politické pomry se respektovala zkušenost, zkušenost v oboru innosti, tak i zkušenost ivotní.

Pokládal jsem to tehdy, ale stejn tak i nyní, za pirozené a odvodnné a nepoteboval jsem k tomu ádné studie. Vystail jsem si s úvahou, e i ten nejchytejší absolvent VŠ ve vku 25 let bude stejn schopný po dalších 25 letech, pouze s rozdílem, e bude mít 25 let zkušenosti ve své práci, oboru a 25 let ivotní zkušenosti. Pro okolí pak monost posoudit ho na základ toho co vykonal, eho docílil a tím i pedpokladu usoudit, co od nho lze oekávat.
    
Hledím proto s rozpaky a obavou co pinese doba, kdy se obojí podceuje, pehlíí, neuznává. Jako perlika m pak pipadá pehlíení zkušenosti s piráty. Nejen zkušenosti, ale dokázaného faktu, e piráti jsou banditi, násilníci, zlodji, kteí kdy se zmocnili lodi, tak ji vyloupili a dokormidlovali ke zkáze. Na popírání této zkušenosti a na usilování pirát o kormidlování státu proto hledím s obavou.

V závru mého zamyšlení a nastínného bych chtl zpochybnit pípadný  názor, e mám pesimistický názor na mladé lidi a jejich schopnosti konkrétním poznatkem opt z Japonska.

Všechny velké japonské firmy mají výzkumná centra. Devadesát procent jejich zamstnanc jsou ve vku do 40 let.  Nastupují sem po škole a koní práv kolem té tyícítky, ona toti opt ta zkušenost ukázala, e do tohoto vku je nejvtší schopnost nových myšlenek, objev.

Po té tyicítce je pochopiteln nepropustí, ale pecházejí do rozhodujících funkcí v ízení výroby, asto jde o realizaci jejich objev, i podílu na vývoji nového produktu.

Jinými slovy, lovk bhem svého ivota, respektive práce prochází rznými etapami a zkušenost ukazuje, e je uritá posloupnost. Pokud je respektována je to v zájmu firmy, potom prosperuje. A v zájmu státu, ivota v dané zemi to neme být jiné.

 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 20.11.2020  16:48
 Datum
Jmno
Tma
 20.11.  16:48 Von